Język Kontakt
Napisz komentarz


Duchy przejdą przez ofiar stos. fragm. wiersza Juliusza Słowackiego pt." Pośród niesnasek".