Język Kontakt
Napisz komentarz

Dziękuję Ci Jezu w mocy egzorcyzmu!

Piękne świadectwo :)


Modlitwa egzorcyzmu.
Panie Jezu, w Imię Jezusa Chrystusa, na mocy Sakramentu
Małżeństwa, ja żona, łamię i rozrywam więzy duchowo - emocjonalno
seksualne pomiędzy moim mężem, a tą kobietą. W Imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Amen.