ros-ann
409

Mt 25:14-30 -- The Parable of the Talents - Int kont fidil fil-ftit; idħol fl-hena ta’ sidek.

03:10
- SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 21 IN ORDINARY TIME -- - IN YEAR A, SUNDAY GOSPEL OF WEEK 33 IN ORDINARY TIME - Evanġelju Int kont fidil fil-ftit; idħol fl-hena ta’ sidek. Mt 25, 14-30 …Iżjed
- SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 21 IN ORDINARY TIME --
- IN YEAR A, SUNDAY GOSPEL OF WEEK 33 IN ORDINARY TIME -
Evanġelju
Int kont fidil fil-ftit; idħol fl-hena ta’ sidek.
Mt 25, 14-30
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew
F’dak iż-żmien, Ġesù qal din il-parabbola lid-dixxipli tiegħu: [Mt:25:14] "Għax dan bħal wieħed li kien se jsiefer, u sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallielhom ġidu f'idejhom. [Mt:25:15] Lil wieħed tah ħames talenti, lil ieħor tnejn, u lil ieħor wieħed, kull wieħed skond il-ħila tiegħu. U siefer.
[Mt:25:16] Dak li kien ħa l-ħames talenti mar minnufih iħaddimhom u qala' ħamsa oħra. [Mt:25:17] Hekk ukoll dak li kien ħa tnejn qala' tnejn oħra. [Mt:25:18] Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. [Mt:25:19] Wara ħafna, sid dawk il-qaddejja raġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. [Mt:25:20] Resaq quddiemu dak li kien ħa ħames talenti u ġieblu ħames talenti oħra. 'Sinjur,' qallu, 'ħames talenti ħallejtli f'idejja; hawn, ara, qlajt ħamsa …Iżjed
Angie W.
12
blogspot.com

St.Theodoret, martyr, accused of having destroyed the statues of the gods

St. Theodoret of Antioch ' Emperor Julian the Apostate, who was the nephew of the Emperor Constantine I, made his uncle Julian a cou...
Angie W.
adeste fideles u wieħed aktar illajkjaw dan.
la verdad prevalece
37
blogspot.com

Bishop Gracida supports the heroes who tossed Amazon ‘Pachamama’ idols into Tiber

Fred Martinez wrote in his blog Catholic Monitor Rene Gracida alone among all the Catholic bishops of the entire world is defending God's greatest …
Hugh N. Cry
Viva Cristo Rey y Virgen de Guadalupe!
la verdad prevalece
I am Cristeros. Come get me. I did it. Viva Cristo Rey!
Ara kumment ieħor
ros-ann
477

23rd Dec -- Lk 1:57-66 -- The Birth of John the Baptist - It-twelid ta' Ġwanni l-Battista

01:05
Evanġelju It-twelid ta’ Ġwanni l-Battista. Lq 1, 57-66 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, [Lq:1:57] Eliżabetta għalqilha ż-żmien biex teħles, u kellha tifel. [Lq:1:58] Il-ġirien u …Iżjed
Evanġelju
It-twelid ta’ Ġwanni l-Battista.
Lq 1, 57-66
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, [Lq:1:57] Eliżabetta għalqilha ż-żmien biex teħles, u kellha tifel. [Lq:1:58] Il-ġirien u qrabatha semgħu li l-Mulej wera ħniena kbira magħha, u marru jifirħu magħha. [Lq:1:59] Meta mbagħad fit-tmien jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel riedu jsemmuh Żakkarija għal missieru, [Lq:1:60] imma qabżet ommu u qalet: "Le, iżda Ġwanni jkun jismu." [Lq:1:61] Qalulha: "Ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek!" [Lq:1:62] Mbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'ried isemmih, [Lq:1:63] u hu talabhom xi ħaġa fuqiex jikteb, u kiteb hekk: "Ismu huwa Ġwanni." U kulħadd baqa' mistagħġeb. [Lq:1:64] Dak il-ħin stess Żakkarija nfetaħlu fommu, lsienu nħall, u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. [Lq:1:65] U l-ġirien tagħhom ilkoll qabadhom il-biża', u bdew ixandru dawn il-ġrajjiet kollha ma' l-għoljiet kollha tal-Lhudija, [Lq:1:66] u kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u …Iżjed

McCarthy: Pelosi answered only two of 10 questions on impeachment

13:22
House Minority Leader Kevin McCarthy on what happened inside the Trump-Pelosi meeting, Democrats' impeachment inquiry, bipartisan legislation for sanctions against Turkey and House Republicans' plan …Iżjed
House Minority Leader Kevin McCarthy on what happened inside the Trump-Pelosi meeting, Democrats' impeachment inquiry, bipartisan legislation for sanctions against Turkey and House Republicans' plan to censure Rep. Adam Schiff. FOX News operates the FOX News Channel (FNC), FOX Business Network (FBN), FOX News Radio, FOX News Headlines 24/7, FOXNews.com and the direct-to-consumer streaming service, FOX Nation. FOX News also produces FOX News Sunday on FOX Broadcasting Company and FOX News Edge. A top five-cable network, FNC has been the most watched news channel in the country for 17 consecutive years. According to a 2018 Research Intelligencer study by Brand Keys, FOX News ranks as the second most trusted television brand in the country. Additionally, a Suffolk University/USA Today survey states Fox News is the most trusted source for television news or commentary in the country, while a 2017 Gallup/Knight Foundation survey found that among Americans who could name an objective news …Iżjed
Walpurga50
Pelosi is our green Roth or Katrin Dumpf aber Eckhart beschränkt.
COSTA-TV1 illajkja dan.
en.news
621.4K

New Amazon Low Point: "Pagan Rite Is Divine Service"

"So what," Father Paolo Suess, 81, replied before VaticanNews.va (October 17) to the objection that Francis' Amazon Synod opening ceremony in St. Peter's could haven been a pagan rite. Suess whos…
Hugh N. Cry
Crazy old fool
Dr Bobus
So according to him the Aztec practice of human sacrifice was also a Divine Service
Ara 4 kummenti oħra
ros-ann
590

Mt 7:1-5 -- Judging Others - Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int.

01:16
MONDAY GOSPEL OF WEEK 12 IN ORDINARY TIME Evanġelju Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int. Mt 7, 1-5 Qari mill-Evanġelju skont San Mattew F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:…Iżjed
MONDAY GOSPEL OF WEEK 12 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int.
Mt 7, 1-5
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: [Mt:7:1] "Tiġġudikawx, biex ma tkunux iġġudikati; [Mt:7:2] għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom, tkunu ġġudikati; u bl-istess kejl li tkejjlu intom, jitkejjel lilkom.
[Mt:7:3] Xi trid tħares lejn it-tibna li hemm f'għajn ħuk? Għax ma tarax it-travu li għandek f'għajnek int? [Mt:7:4] Jew kif tmur tgħid lil ħuk, 'Ħa nneħħilek it-tibna minn għajnek,' meta inti stess f'għajnek għandek travu? [Mt:7:5] Ja wiċċ b'ieħor, neħħi l-ewwel it-travu li għandek f'għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa tneħħi t-tibna minn għajn ħuk!
Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek Kristu .
The approved apparitions of Our Lady of Akita predicted what we see in the Church today. Pray the Rosary daily.Iżjed
The approved apparitions of Our Lady of Akita predicted what we see in the Church today.
Pray the Rosary daily.
ncregister.com

Our Lady of Akita, Japan, and Today’s Crisis

“Pray very much the prayers of the Rosary.”
Susi 47 u wieħed aktar illajkjaw dan.
Seidenspinner
721K

"I didn't go there to teach them"

02:18
Catholic Sat on Twitter: "At #SinodoAmazonico #AmazonSynod Presser; Bishop Gilberto Alfredo Vizcarra Mori SJ of Jaén en Peru, in preparation for Synod he "lived in forest in Peru for a month"; …Iżjed
Catholic Sat on Twitter: "At #SinodoAmazonico #AmazonSynod Presser; Bishop Gilberto Alfredo Vizcarra Mori SJ of Jaén en Peru, in preparation for Synod he "lived in forest in Peru for a month"; "I walked with these people, I spoke with this community, and I lived with them. I didn't go there to teach them"
aderito
resist reject refuse evil idiologies
advoluntas@aol.com
He wanted to see what hell is like....he will soon get his reward. St Michael the Archangel defend us in battleIżjed
He wanted to see what hell is like....he will soon get his reward.
St Michael the Archangel defend us in battle
Ara 5 kummenti oħra
ros-ann
578

Jn 17:20-26 - Jesus Prays for All Believers - Biex isiru ħaġa waħda għalkollox.

01:20
- THURSDAY GOSPEL OF WEEK 7 OF EASTER -- - IN YEAR C - ALTERNATIVE SUNDAY GOSPEL OF WEEK 6 OF EASTER - When the Solemnity of The Ascension of The Lord is celebrated on Sunday of week 7 of Easter -…Iżjed
- THURSDAY GOSPEL OF WEEK 7 OF EASTER --
- IN YEAR C - ALTERNATIVE SUNDAY GOSPEL OF WEEK 6 OF EASTER - When the Solemnity of The Ascension of The Lord is celebrated on Sunday of week 7 of Easter
- IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 7 OF EASTER - When the Solemnity of The Ascension of The Lord is not celebrated on Sunday of week 7 of Easter
Evanġelju
Biex isiru ħaġa waħda għalkollox.
Ġw 17, 20-26
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann
F’dak iż-żmien, Ġesù rafa’ għajnejh lejn is-sema talab u qal: [Ġw:17:20] "M'iniex nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom; [Ġw:17:21] nitolbok li jkunu lkoll ħaġa waħda. Kif inti fija, Missier, u jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa waħda fina, biex hekk id-dinja temmen li inti bgħattni. [Ġw:17:22] Il-glorja li int tajt lili jiena tajtha lilhom, biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda: [Ġw:17:23] jiena fihom u inti fija, biex isiru ħaġa waħda għalkollox, ħalli d-dinja tagħraf li inti bgħattni u li …Iżjed
lifepetitions.com

PETITION: Call on Vatican must remove all "pagan" symbols from St. Peter's and the Synod Hall!

A wood-carved statue of a naked indigenous woman - which has been identified as "pagan" by an indigenous leader - must be removed from St. Peter's …
Hugh N. Cry
Drop a note in the collection plate to say no more funds unless paganism and homosexuality is cleansed from the parish to the diocese and Holy See.
Jim Dorchak
No petition will stop satan.
Ara kumment ieħor

Tucker: Hillary spreads vicious lies about fellow Democrats

07:39
Hillary Clinton accuses presidential candidate Rep. Tulsi Gabbard and former candidate Jill Stein of being 'Russian assets.' #Tucker #FoxNews FOX News operates the FOX News Channel (FNC), FOX …Iżjed
Hillary Clinton accuses presidential candidate Rep. Tulsi Gabbard and former candidate Jill Stein of being 'Russian assets.' #Tucker #FoxNews FOX News operates the FOX News Channel (FNC), FOX Business Network (FBN), FOX News Radio, FOX News Headlines 24/7, FOXNews.com and the direct-to-consumer streaming service, FOX Nation. FOX News also produces FOX News Sunday on FOX Broadcasting Company and FOX News Edge. A top five-cable network, FNC has been the most watched news channel in the country for 17 consecutive years. According to a 2018 Research Intelligencer study by Brand Keys, FOX News ranks as the second most trusted television brand in the country. Additionally, a Suffolk University/USA Today survey states Fox News is the most trusted source for television news or commentary in the country, while a 2017 Gallup/Knight Foundation survey found that among Americans who could name an objective news source, FOX News is the top-cited outlet. FNC is available in nearly 90 million …Iżjed
Dr Bobus
'when Hillary can't take multiple naps durng the day, she becomes even more vicious than usual
mattsixteen24
I have no pity for Leftists. Let them eat each other.
Ara kumment ieħor
ros-ann
774

Jn 7:1-2, 10, 25-30 -- ...Jesus Goes to the Festival of Tabernacles - ...Fil-festa ta' l-Għerejjex

01:47
FRIDAY GOSPEL OF WEEK 4 OF LENT --- They would have arrested him, but his time had not yet come --- Evanġelju Fittxew li jaqbdu lil Ġesù, iżda s-siegħa tiegħu kienet għadha ma waslitx. Ġw 7, 1-2.…Iżjed
FRIDAY GOSPEL OF WEEK 4 OF LENT
--- They would have arrested him, but his time had not yet come ---
Evanġelju
Fittxew li jaqbdu lil Ġesù, iżda s-siegħa tiegħu kienet għadha ma waslitx.
Ġw 7, 1-2.10.25-30
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann
F’dak iż-żmien, [Ġw:7:1] Ġesù baqa' jdur fil-Galilija, għax ma riedx joqgħod idur fil-Lhudija billi l-Lhud kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. [Ġw:7:2] Kienet qorbot għal-Lhud il-festa ta' l-Għerejjex. [Ġw:7:10] Wara li ħutu telgħu għall-festa tela' hu wkoll, mhux bid-dieher, imma bil-moħbi. [Ġw:7:25] Xi wħud min-nies ta' Ġerusalemm qalu: "Dan m'huwiex dak li qegħdin ifittxuh biex joqtluh? [Ġw:7:26] Araw, b'wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem, u ħadd ma hu jgħidlu xejn. Jaqaw tassew li l-kbarat għarfu li dan hu l-Messija? [Ġw:7:27] Imma dan nafu minn fejn hu; il-Messija, meta jiġi, ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej."
[Ġw:7:28] Ġesù, huwa u jgħallem fit-tempju, għolla leħnu u qal: "Intom lili tafuni, u tafu wkoll minn fejn jien. Jiena ma ġejtx …Iżjed
Tesa
23
Dutch Bishop; "In the synod, nonsense that would embarrass Luther and Calvin: and the Pope is looking on."
lifesitenews.com

Dutch bishop: Amazon Synod’s ‘politically correct’ agenda ignores Christ

In two searing blog posts, Bishop Robert Mutsaerts of the Netherlands voiced his concerns over the Amazon Synod, accusing it of pushing a hidden …
Hugh N. Cry
Drop a note in the collection plate to say no more funds unless paganism and homosexuality is cleansed from the parish to the diocese and Holy See.
aderito
resist reject refuse paganism
advoluntas@aol.com u 2 oħrajn illajkjaw dan
Eva
4580
00:50

Cardinal Confirms, Celibacy Ceases

Cardinal Carlos Aguiar Retes, Archbishop of Mexico City, confirms that, if passed by 2/3rds of the AmazonSynod voters this Saturday, the concluding document will ask Pope Francis to explore the …Iżjed
Cardinal Carlos Aguiar Retes, Archbishop of Mexico City, confirms that, if passed by 2/3rds of the AmazonSynod voters this Saturday, the concluding document will ask Pope Francis to explore the ordination of married men in the Amazon region.
advoluntas@aol.com
Hell continues to fill up....hope the new heretics wing of hell is ready to receive the aging hippies St Michael the Archangel defend us in battleIżjed
Hell continues to fill up....hope the new heretics wing of hell is ready to receive the aging hippies
St Michael the Archangel defend us in battle
Ara 2 kummenti oħra
ros-ann
821

Mt 1:1-25 -- The Genealogy of Jesus Christ -Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David.

04:49
24th December GOSPEL, Vigil Mass (The Gospel in shorter form is, Mt 1:18-25) Evanġelju Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David. Mt 1, 1-25 Bidu tal-Evanġelju skont San Mattew [Mt:1:1] Ktieb in-nise…Iżjed
24th December GOSPEL, Vigil Mass (The Gospel in shorter form is, Mt 1:18-25)
Evanġelju
Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David.
Mt 1, 1-25
Bidu tal-Evanġelju skont San Mattew
[Mt:1:1] Ktieb in-nisel ta' Ġesù Kristu, bin David, bin Abraham. [Mt:1:2] Abraham nissel lil Iżakk, Iżakk nissel lil Ġakobb, Ġakobb nissel lil Ġuda u lil ħutu, [Mt:1:3] Ġuda nissel lil Fares u lil Żaraħ minn Tamar, Fares nissel lil Ħesron, Ħesron nissel lil Aram, [Mt:1:4] Aram nissel lil Għamminadab, Għamminadab nissel lil Naħson, Naħson nissel lil Salmon, [Mt:1:5] Salmon nissel lil Bogħaż minn Raħab, Bogħaz nissel lil Għobed minn Rut, Għobed nissel lil Ġesse.
[Mt:1:6] Ġesse nissel lis-sultan David. David nissel lil Salamun mill-mara ta' Urija, [Mt:1:7] Salamun nissel lil Robogħam, Robogħam nissel lil Abija, Abija nissel lil Asa, [Mt:1:8] Asa nissel lil Ġosafat, Ġosafat nissel lil Ġoram, Ġoram nissel lil Għużżija, [Mt:1:9] Għużżija nissel lil Ġotam, Ġotam nissel lil Aħaż, Aħaż nissel lil Ħeżekija, [Mt:1:10] …
Iżjed
en.news
511K

Curia Cardinal: End Of Celibacy Would Concern Entire Church

The challenges in the Amazon region are similar to challenges faced in other parts of the world, said Cardinal Peter Turkson to EWTN (October 22, video below). Talking about married priests, Turkson …
mattsixteen24
@Dr Bobus The interview shows him with a smirk on his face while he talks about the destruction of the priesthood.
Dr Bobus
He's a liberal who's trying to position himself as a moderate for the next conclave.
Ara 3 kummenti oħra
en.news
61987

Amazonian Bishop Proudly: „I Lived With Indians But Did Not Teach Them“

Bishop Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, 59, of Jaén, Peru, a Jesuit, revealed during the October 23 Amazon Synods’ press conference that he spent one month in the Amazonian forest "in preparation of …
Hugh N. Cry
Probably wanted to gaze upon naked pagan men rather.
mattsixteen24
Cry of the earth? No, they are going to cry in hell.
Ara 4 kummenti oħra
ros-ann
599

Lk 16:19-31 -- The Rich Man and Lazarus - Il-parabbola ta' l-għani u Lazzru

01:47
THURSDAY GOSPEL OF WK 2 OF LENT --- IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 26 IN ORDINARY TIME --- Evanġelju Lazzru, il-ħażin irċevieh f’ħajtu, issa hu qiegħed jitfarraġ. Lq 16, 19-31 Qari mill-Evan…Iżjed
THURSDAY GOSPEL OF WK 2 OF LENT ---
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 26 IN ORDINARY TIME ---
Evanġelju
Lazzru, il-ħażin irċevieh f’ħajtu, issa hu qiegħed jitfarraġ.
Lq 16, 19-31
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-Fariżej: [Lq:16:19] "Mela kien hemm raġel għani, jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen; l-hena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. [Lq:16:20] U wieħed fqir jismu Lazzru, li kellu ġismu ġerħa waħda, kien imur jinxteħet ħdejn il-bieb ta' daru, [Lq:16:21] bix-xewqa li jixba' b'dak li jaqa' mill-mejda ta' l-għani. Sa l-klieb kienu jmorru jilagħqu l-ġrieħi tiegħu.
[Lq:16:22] Ġara li l-fqir miet, u l-anġli ħaduh fi ħdan Abraham. Mbagħad miet ukoll l-għani, u difnuh. [Lq:16:23] Dan, kif sab ruħu fi tbatijiet ħorox f'Art l-Imwiet, rafa' ħarstu, u mill-bogħod lemaħ lil Abraham, b'Lazzru fi ħdanu. [Lq:16:24] U għolla leħnu u qallu, 'Missier Abraham, ikollok ħniena minni u ibgħat lil Lazzru jbill tarf sebgħu fl-ilma ħa jtaffili n-nixfa li …Iżjed

Meanwhile, Old Mass In The Amazon

4

Pictures by GabrielKlautau (Twitter); "All the photos below were taken in Belém do Pará, one of the main urban centers of the Amazon region. Several friends of mine and their families have returned …Iżjed
Pictures by GabrielKlautau (Twitter); "All the photos below were taken in Belém do Pará, one of the main urban centers of the Amazon region. Several friends of mine and their families have returned to Catholicism by (re)discovering the traditional rite of the Church. This is what the Amazon really needs."
Susi 47 illajkjat dan.