lawgen123
93
Illiberani mill-gaġeġ. It-Tielet Ħadd tar-Randan. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed …Iżjed
Illiberani mill-gaġeġ.
It-Tielet Ħadd tar-Randan. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca Iklin Malta. Mulej, int taf lil kulħadd, tassew. Int taf x’hemm fil-bniedem. Int taf x’mgħadx hemm fil-bniedem għax żvojta wisq lilu nnifsu minn dak li żrajt fih int fil-bidu. Sewwa tagħmel Mulej, ma tafdax: fl-interess tagħna. Il-gwaj hu li aħna sirna nafdaw wisq fina nfusna: aħna li mtlejna bil-vojt aħna li kibritilna rasna fil-konfront tiegħek; aħna li tħawwadna fl-intelliġenza tagħna. Veru każ, Mulej, li qed nesperimentawh: il-bluha tiegħek hi iktar għarfa mill-ġenji, id-dgħjufija tiegħek hi iktar b’saħħitha mill-ġganti. Int biss għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem u ta’ ħajja bis-sens fuq din l-art. Int tgħid u tasal tagħti sinjal u twettqu tara fil-fond u fil-bogħod. Int Alla ta’ min joqgħod fuqek ta’ min jafdak ta’ …Iżjed
04:29
Angie W.
41
blogspot.com

Wishing You A Blessed Thanksgiving

Prayers of Thanksgiving Since not a moment passes in life in which we do not experience the goodness of God, we owe Him gratitude. Saint Paul instruc…
Pope Saint Clement I "Almighty ever-living God, who are wonderful in the virtue of all your Saints, grant us joy in the yearly commemoration of Saint Clement, who, as a Martyr and High Priest of …Iżjed
Pope Saint Clement I
"Almighty ever-living God, who are wonderful in the virtue of all your Saints, grant us joy in the yearly commemoration of Saint Clement, who, as a Martyr and High Priest of your Son, bore out by his witness what he celebrated in mystery and confirmed by example what he preached with his lips. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen." – Collect for the feast of St Clement I, Pope and martyr, whose feast is on 23 November. This is the relic bust of St Clement in the church named after him in Rome, which is carried in procession through the streets on his feast day.
ros-ann
485
Mt 25:14-30 -- The Parable of the Talents - Int kont fidil fil-ftit; idħol fl-hena ta’ sidek. - SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 21 IN ORDINARY TIME -- - IN YEAR A, SUNDAY GOSPEL OF WEEK 33 …Iżjed
Mt 25:14-30 -- The Parable of the Talents - Int kont fidil fil-ftit; idħol fl-hena ta’ sidek.
- SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 21 IN ORDINARY TIME --
- IN YEAR A, SUNDAY GOSPEL OF WEEK 33 IN ORDINARY TIME -
Evanġelju
Int kont fidil fil-ftit; idħol fl-hena ta’ sidek.
Mt 25, 14-30
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew
F’dak iż-żmien, Ġesù qal din il-parabbola lid-dixxipli tiegħu: [Mt:25:14] "Għax dan bħal wieħed li kien se jsiefer, u sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallielhom ġidu f'idejhom. [Mt:25:15] Lil wieħed tah ħames talenti, lil ieħor tnejn, u lil ieħor wieħed, kull wieħed skond il-ħila tiegħu. U siefer. [Mt:25:16] Dak li kien ħa l-ħames talenti mar minnufih iħaddimhom u qala' ħamsa oħra. [Mt:25:17] Hekk ukoll dak li kien ħa tnejn qala' tnejn oħra. [Mt:25:18] Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. [Mt:25:19] Wara ħafna, sid dawk il-qaddejja raġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. [Mt:25:20] Resaq quddiemu dak li kien ħa ħames talenti u ġieblu …Iżjed
03:10
DefendTruth
3289
Analysis shows Biden got statistically impossible percentage of votes in Georgia: Biden received at least 98 percent of votes of a batch containing 23,487 ballots.Iżjed
Analysis shows Biden got statistically impossible percentage of votes in Georgia:
Biden received at least 98 percent of votes of a batch containing 23,487 ballots.
16:35
Maximilian Schmitt
In the State of Pennsylvania 700,000 mail-in ballots more returned than were sent out: t.me/davidavocadowolfe/11795
Maximilian Schmitt
Latest discovery of Sydney Powell will flip Arizonas elections for the House. Each candidate of the DEMs received an initial bonus of 35.000 votes: (…Iżjed
Latest discovery of Sydney Powell will flip Arizonas elections for the House. Each candidate of the DEMs received an initial bonus of 35.000 votes: (5min) banned.video/…ch?id=5fbec341c77bbc4fc3ccfb34
View one more comment
theepochtimes.com

Judge Blocks Certification of Pennsylvania Election Results

A Pennsylvania judge on Nov. 25 ordered state officials to not certify the results of the 2020 election until her court holds a hearing on an …
DEFENSA DE LA FE
la verdad prevalece
View one more comment
ros-ann
537
23rd Dec -- Lk 1:57-66 -- The Birth of John the Baptist - It-twelid ta' Ġwanni l-Battista. Evanġelju It-twelid ta’ Ġwanni l-Battista. Lq 1, 57-66 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, […Iżjed
23rd Dec -- Lk 1:57-66 -- The Birth of John the Baptist - It-twelid ta' Ġwanni l-Battista.
Evanġelju
It-twelid ta’ Ġwanni l-Battista.
Lq 1, 57-66
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, [Lq:1:57] Eliżabetta għalqilha ż-żmien biex teħles, u kellha tifel. [Lq:1:58] Il-ġirien u qrabatha semgħu li l-Mulej wera ħniena kbira magħha, u marru jifirħu magħha. [Lq:1:59] Meta mbagħad fit-tmien jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel riedu jsemmuh Żakkarija għal missieru, [Lq:1:60] imma qabżet ommu u qalet: "Le, iżda Ġwanni jkun jismu." [Lq:1:61] Qalulha: "Ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek!" [Lq:1:62] Mbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'ried isemmih, [Lq:1:63] u hu talabhom xi ħaġa fuqiex jikteb, u kiteb hekk: "Ismu huwa Ġwanni." U kulħadd baqa' mistagħġeb. [Lq:1:64] Dak il-ħin stess Żakkarija nfetaħlu fommu, lsienu nħall, u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. [Lq:1:65] U l-ġirien tagħhom ilkoll qabadhom il-biża', u bdew ixandru dawn il-ġrajjiet kollha ma' l-…Iżjed
01:05
Canon 212
3149
Nov. 25, 2020: TraitorChurch canon212.comIżjed
Nov. 25, 2020: TraitorChurch
canon212.com
14:35
Hugh N. Cry
I’m celebrating with family and relatives!
Jeffrey Ade
Happy Thanksgiving to you!
View one more comment
De Profundis
252
Joseph Sciambra: Eric Sammons about the The Crisis in Masculinity, the ad orientem at Mass and the married priesthood.
01:38:52
ros-ann
650
Mt 7:1-5 -- Judging Others - Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int. MONDAY GOSPEL OF WEEK 12 IN ORDINARY TIME Evanġelju Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int. Mt 7, 1-5 …Iżjed
Mt 7:1-5 -- Judging Others - Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int.
MONDAY GOSPEL OF WEEK 12 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int.
Mt 7, 1-5
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: [Mt:7:1] "Tiġġudikawx, biex ma tkunux iġġudikati; [Mt:7:2] għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom, tkunu ġġudikati; u bl-istess kejl li tkejjlu intom, jitkejjel lilkom.
[Mt:7:3] Xi trid tħares lejn it-tibna li hemm f'għajn ħuk? Għax ma tarax it-travu li għandek f'għajnek int? [Mt:7:4] Jew kif tmur tgħid lil ħuk, 'Ħa nneħħilek it-tibna minn għajnek,' meta inti stess f'għajnek għandek travu? [Mt:7:5] Ja wiċċ b'ieħor, neħħi l-ewwel it-travu li għandek f'għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa tneħħi t-tibna minn għajn ħuk! Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek Kristu .
01:16
DefendTruth
2367
dailycaller.com

Denver Mayor Said 'Avoid Travel' 30 Minutes Before He Boarded Plane To Visit Family

The Denver mayor’s Twitter account told citizens to “avoid travel” 30 minutes before he boarded a flight to travel to his family for Thanksgiving. “…
Ultraviolet
Typical city government, regardless of political affiliation. Though Democrats seem to be the ones most enthusiastically proposing such draconian …Iżjed
Typical city government, regardless of political affiliation. Though Democrats seem to be the ones most enthusiastically proposing such draconian restrictions.
Salmo143
Colorado went from red to blue, to plain moronic. Glad I left.
DefendTruth
1398
summit.news

Doctor Who Demanded Mandatory Mask Law Pictured Partying Maskless on Boat Surrounded by Bikini-…

Mirroring rhetoric from others in the industry, a spokesperson for Korean Air has said there’s a “real possibility” airlines will mandate passengers …
Ultraviolet
No suprises there. He probably flew to the party with a certain Denver Mayor... Denver Mayor Said 'Avoid Travel' 30 Minutes Before He Boarded Plane …Iżjed
No suprises there. He probably flew to the party with a certain Denver Mayor...
Denver Mayor Said 'Avoid Travel' 30 Minutes Before He Boarded Plane To Visit Family
ros-ann
637
Jn 17:20-26 - Jesus Prays for All Believers - Biex isiru ħaġa waħda għalkollox. - THURSDAY GOSPEL OF WEEK 7 OF EASTER -- - IN YEAR C - ALTERNATIVE SUNDAY GOSPEL OF WEEK 6 OF EASTER - When the …Iżjed
Jn 17:20-26 - Jesus Prays for All Believers - Biex isiru ħaġa waħda għalkollox.
- THURSDAY GOSPEL OF WEEK 7 OF EASTER --
- IN YEAR C - ALTERNATIVE SUNDAY GOSPEL OF WEEK 6 OF EASTER - When the Solemnity of The Ascension of The Lord is celebrated on Sunday of week 7 of Easter
- IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 7 OF EASTER - When the Solemnity of The Ascension of The Lord is not celebrated on Sunday of week 7 of Easter
Evanġelju
Biex isiru ħaġa waħda għalkollox.
Ġw 17, 20-26
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġesù rafa’ għajnejh lejn is-sema talab u qal: [Ġw:17:20] "M'iniex nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom; [Ġw:17:21] nitolbok li jkunu lkoll ħaġa waħda. Kif inti fija, Missier, u jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa waħda fina, biex hekk id-dinja temmen li inti bgħattni. [Ġw:17:22] Il-glorja li int tajt lili jiena tajtha lilhom, biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda: [Ġw:17:23] jiena fihom u inti fija, …Iżjed
01:20
Lisi Sterndorfer
180
Fr Thomas Sofatzis, FSSP: Sacred Music, Beauty and The Priesthood. Episode 47 In this special episode of the Parousia Podcast, Phillip Brooks is joined by Fr Thomas Sofatzis FSSP to discuss the …Iżjed
Fr Thomas Sofatzis, FSSP: Sacred Music, Beauty and The Priesthood.
Episode 47 In this special episode of the Parousia Podcast, Phillip Brooks is joined by Fr Thomas Sofatzis FSSP to discuss the sacred Priesthood of Jesus Christ, ordinations in the midst of Covid, the importance of beauty in the liturgy, Church architecture and sacred music. Fr Sofatzis grew up in Sydney attending his home parish of St Bernadette's in Clemton Park before discovering the Traditional Latin Mass at the Church of the Maternal Heart of Mary in Lewisham and subsequently joining the Priestly Fraternity of St Peter. He was ordained on the 8th of August 2020, and had only been ordained a month at the time of this recording. If you would like to contribute to the formation of future priests for the FSSP in Australia, please consider donating here. fssp.net/donations.html Join the Parousia mailing list at parousiamedia.com/blog/ Parousia is committed to proclaiming the fullness of truth! If you wish to help …Iżjed
38:41
DefendTruth
4357
A South Dakota priest has been sentenced to federal prison for stealing from Catholic parishes. He said he stole in part because he disagrees with Catholic teaching on homosexuality. The priest is …Iżjed
A South Dakota priest has been sentenced to federal prison for stealing from Catholic parishes. He said he stole in part because he disagrees with Catholic teaching on homosexuality. The priest is also facing child abuse and child pornography charges.
catholicnewsagency.com

Priest jailed for theft blames Catholic doctrine, also facing sex abuse charges

Denver Newsroom, Nov 25, 2020 / 12:20 pm MT (CNA).- A South Dakota priest has been sentenced to almost eight years in federal prison, after he was …
Ultraviolet
@Alex A ...by being very careful and cautious on what he says/ does. It can be done. It's the same way many devout Catholics survive the scrutiny …Iżjed
@Alex A ...by being very careful and cautious on what he says/ does. It can be done. It's the same way many devout Catholics survive the scrutiny of their anti-Catholic, anti-Christian co-workers and superiors every day of their professional careers.
Jeffrey Ade
Fr. John O'Conner talks about that in his conversation with Bernard on the End Times!
View 2 more comments
ros-ann
837
Jn 7:1-2, 10, 25-30 -- ...Jesus Goes to the Festival of Tabernacles - ...Fil-festa ta' l-Għerejjex. FRIDAY GOSPEL OF WEEK 4 OF LENT --- They would have arrested him, but his time had not yet come …Iżjed
Jn 7:1-2, 10, 25-30 -- ...Jesus Goes to the Festival of Tabernacles - ...Fil-festa ta' l-Għerejjex.
FRIDAY GOSPEL OF WEEK 4 OF LENT
--- They would have arrested him, but his time had not yet come ---
Evanġelju
Fittxew li jaqbdu lil Ġesù, iżda s-siegħa tiegħu kienet għadha ma waslitx.
Ġw 7, 1-2.10.25-30
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann
F’dak iż-żmien, [Ġw:7:1] Ġesù baqa' jdur fil-Galilija, għax ma riedx joqgħod idur fil-Lhudija billi l-Lhud kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. [Ġw:7:2] Kienet qorbot għal-Lhud il-festa ta' l-Għerejjex. [Ġw:7:10] Wara li ħutu telgħu għall-festa tela' hu wkoll, mhux bid-dieher, imma bil-moħbi. [Ġw:7:25] Xi wħud min-nies ta' Ġerusalemm qalu: "Dan m'huwiex dak li qegħdin ifittxuh biex joqtluh? [Ġw:7:26] Araw, b'wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem, u ħadd ma hu jgħidlu xejn. Jaqaw tassew li l-kbarat għarfu li dan hu l-Messija? [Ġw:7:27] Imma dan nafu minn fejn hu; il-Messija, meta jiġi, ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej." [Ġw:7:28] Ġesù, huwa u jgħalle…Iżjed
01:47
De Profundis
2329
Dr. Jordan Peterson describes his akathisia due to a benzodiazepine taken as prescribed. Professor of psychology and best-selling author, Dr. Jordan Peterson, developed akathisia while taking a …Iżjed
Dr. Jordan Peterson describes his akathisia due to a benzodiazepine taken as prescribed.
Professor of psychology and best-selling author, Dr. Jordan Peterson, developed akathisia while taking a benzodiazepine as prescribed. Sadly, this is not uncommon. He told his story to daughter, Mikhaila, on her video podcast ( youtube.com/watch?v=GzRbEMzr0k8 ). This is an excerpt.
08:05
aderito
The man is telling a story that inflicts a lot of people , and his story might help somebody . Unfortunatly there are those people that see the most …Iżjed
The man is telling a story that inflicts a lot of people , and his story might help somebody . Unfortunatly there are those people that see the most important story is how low - cut is his daughters dress ,Shame
SvataHora
Quite pretty girl - but immodestly low-cut not approbriate for a Christian girl. Is she, after all?
Tesa
3401
"Unbelievable. The book burners of the Left." ~ Mark Levin
vice.com

Penguin Random House Staff Confront Publisher About New Jordan Peterson Book

Jordan Peterson addresses students at The Cambridge Union on November 2, 2018 in Cambridge, Cambridgeshire. Photo by Chris Williamson/Getty Images …
Ultraviolet
"platforming someone who is popular in far-right circles." yet never any concerns about platforming authors popular in far-left circles.
Alex A
What a crowd of 'snowflakes'! "Please, please, let me 'sin' without all the manly or feminine looks of disapproval?"😢 Go away and cry your lives …Iżjed
What a crowd of 'snowflakes'! "Please, please, let me 'sin' without all the manly or feminine looks of disapproval?"😢 Go away and cry your lives into oblivion on some frozen island you pack of 'screwballs.' Enough of your insane pleas for parity with sane heterosexual, God-given humankind. Your delusional lies are leading you and the 'gullible,' increasingly closer to the 'event horizon' of habitual sinfulness.
View one more comment
ros-ann
882
Mt 1:1-25 -- The Genealogy of Jesus Christ -Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David. 24th December GOSPEL, Vigil Mass (The Gospel in shorter form is, Mt 1:18-25) Evanġelju Ktieb in-nisel ta’ Ġesù …Iżjed
Mt 1:1-25 -- The Genealogy of Jesus Christ -Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David.
24th December GOSPEL, Vigil Mass (The Gospel in shorter form is, Mt 1:18-25)
Evanġelju
Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David.
Mt 1, 1-25
Bidu tal-Evanġelju skont San Mattew
[Mt:1:1] Ktieb in-nisel ta' Ġesù Kristu, bin David, bin Abraham. [Mt:1:2] Abraham nissel lil Iżakk, Iżakk nissel lil Ġakobb, Ġakobb nissel lil Ġuda u lil ħutu, [Mt:1:3] Ġuda nissel lil Fares u lil Żaraħ minn Tamar, Fares nissel lil Ħesron, Ħesron nissel lil Aram, [Mt:1:4] Aram nissel lil Għamminadab, Għamminadab nissel lil Naħson, Naħson nissel lil Salmon, [Mt:1:5] Salmon nissel lil Bogħaż minn Raħab, Bogħaz nissel lil Għobed minn Rut, Għobed nissel lil Ġesse.
[Mt:1:6] Ġesse nissel lis-sultan David. David nissel lil Salamun mill-mara ta' Urija, [Mt:1:7] Salamun nissel lil Robogħam, Robogħam nissel lil Abija, Abija nissel lil Asa, [Mt:1:8] Asa nissel lil Ġosafat, Ġosafat nissel lil Ġoram, Ġoram nissel lil Għużżija, [Mt:1:9] …
Iżjed
04:49
Look at those criminals. They gather.
Ultraviolet
How are these people criminals? ;-) If this is a buffet line at a restaurant or a bar, the number is clearly FAR below half of even a small venue's …Iżjed
How are these people criminals? ;-) If this is a buffet line at a restaurant or a bar, the number is clearly FAR below half of even a small venue's capacity. I've noticed "soup kitchens" and "women's shelters" are being given special dispensations, too. If the work such places do is more important than the threat of Covid, then let's apply that comparison equally.
Alex A
A beautiful family photograph! How dare the COVID-19, 'modern-day Puritans' want to decry America's Traditional Day of thanksgiving (to Almighty God)…Iżjed
A beautiful family photograph! How dare the COVID-19, 'modern-day Puritans' want to decry America's Traditional Day of thanksgiving (to Almighty God).
View 4 more comments