Langue

johnfrax
Podľa odhadov OSN z augusta 2015 si takmer päť rokov trvajúci sýrsky konflikt vyžiadal najmenej 250-tisíc mŕtvych. Približne 7,6 milióna Sýrčanov sa … [Plus]

Jim Caviezel v roli Ježiša Krista vo filme "UMUČENIE KRISTA" a Medžugorie.

08:19
11 6,4k
Ak by som nebol išiel do Medžugoria,nikdy by som túto rolu nebol zobral.V Medžugorí sa otvorilo moje srdce modlitbe a sviatostiam.Jim Caviezel.

Jim Caviezel,predstaviteľ Ježiša Krista vo filme "Umučenie Krista"

40:13
34 11 34,1k
Jim Caviezel.herec, predstaviteľ Ježiša Krista vo filme Umučenie Krista kresťan katolík svedčí,vyznáva,povzbudzuje...
johnfrax
Šeól - slovo, ktoré sa vyskytuje i na iných miestach (napríklad v 357.11), bolo meno, ktoré sa dávalo ríši mŕtvych (nazývanej aj hades, predpeklie, … [Plus]

NEZOSMILNÍŠ-JEŽIŠ UČÍ PRIKÁZANIA

4 page(s)
5 4 2k
Sexuálne ukojenie-zmyselnosť - manželské spojenie-prostitúcia-neresť-rozkoš-smilstvo.Evanjelium ako mi bolo odhalené.
Composer votre commentaire ici
johnfrax
Milá Ľubica,ďakujem,prepáč že reagujem neskoro,ale vraj nikdy nie je neskoro,darí sa mi dobre a dúfam že aj tebe,prajem ti to. A nech aj teba a … [Plus]

Božské Srdce Ježišovo Dvanáste V E Ľ K É P R I S Ľ Ú B E N I E

52 page(s)
1 1 295
•Prisľúbenia a ich vysvetlenie •Prvé prisľúbenie: Dám im všetky ich stavu potrebné milosti. •Druhé prisľúbenie: Ich rodinám udelím pokoja. •Tretie prisľúbenie: Vo všetkých protivenstvách ich poteším •Štvrté prisľúbenie: „V živote, ale najmä pri smrt…
Composer votre commentaire ici
johnfrax
Pre koho je veľké prisľúbenie? 1. Spasiteľ hovorí sv. Margite: „Sľubujem...všetkým tým, čo budú...“ Teda veľké prisľúbenie je pre každého katolíka, … [Plus]

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja. 2.11.2015 Medžugorie

05:13
3 1,3k
medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… Púte do Medžugoria sa zatiaľ nesmú organizovať na oficiálnej úrovni (ako farské, alebo diecézne púte pod vedením príslušného kňaza). Je však dovolené organizovať púte laickým spoločenstvám, ktoré sprevádza na tejto …
Composer votre commentaire ici
johnfrax likes from Anton Selecký
31:48
17 1 4,5k

Slovenské Medžugorie

o. Ferdinand Kaňka hovorí o Dechticiach
Composer votre commentaire ici
olinka
johnfrax likes from valent
10:40
5 6 2,4k

Papež František píše věřícím laikům do ČR!

Papež velmi oceňuje iniciativu, která má přinést živou zkušenost s novou evangelizací, a přeje si, aby podnítila obnovené hlásání Božího slova, upevnila přijetí evangelního učení a napomohla autentickému křesťanskému životu. Papež František …
Composer votre commentaire ici
Caesar
Mediator Dei - (Pius XII.) Úvod 1. "Prostředník mezi Bohem a lidmi" (Tim. 2,5) veliký velekněz, který pronikl nebesa, Ježíš, Syn Boží, (Srv. Žid. 4,… [Plus]
johnfrax likes from Filofej
09:58
6 6 1,6k

Pápeži a charizmatické prebudenie v Katolíckej Cirkvi

Charizmatická obnova má v Katolíckej Cirkvi pevné miesto.
Composer votre commentaire ici
Filofej
To sa nedá pochopiť ale iba prežiť :)

„Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete.

8 page(s)
1 1 969
Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete. Ukazujem vám hore: Nebesia,Boha; ukazujem vám srdce Kresťanstva: vatikánsky Rím;ukazujem vám svätostánok. Bráňte ich, aby ste boli obránení. A dôkladne meditujte nad mojimi slovami. A …
Composer votre commentaire ici
johnfrax
Citát Svätého Autora:-Na vás Ja volám: „Späť k tvojmu svätostánku,kresťanský ľud! K tvojej viere! K tvojmu Pánovi Ježišovi Kristovi!K Víťazke nad … [Plus]
johnfrax likes from Zivilcourage
1 2 1,7k

Unsere Parolen für den "Marsch für die Familie" (Dr. Alfons Adam)

Für unsere Kundgebung „Marsch für die Familie“ am 20. Juni 2015 in Wien hatten wir folgende Parolen gewählt: Ehe nur zwischen Mann und Frau. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist gottgewollt und heilig. Gleichgeschlechtliche Beziehungen widersprechen …
Composer votre commentaire ici
Germen
Unsere Parolen für den "Marsch für die Familie" (Dr. Alfons Adam) Ehe nur zwischen Mann und … [Plus]

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja. 25.9.2015 Medžugorie

01:13
1 1 592
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…
Composer votre commentaire ici
johnfrax
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí? Táto jednoduchá otázka však nemá jednoduchú odpoveď. Najprv je potr… [Plus]

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

03:37
325
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…
Composer votre commentaire ici

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

02:52
347
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…
Composer votre commentaire ici

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

04:10
322
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…
Composer votre commentaire ici

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

03:15
355
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…
Composer votre commentaire ici

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

03:34
358
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…
Composer votre commentaire ici

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

03:34
377
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…
Composer votre commentaire ici

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

04:43
364
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…
Composer votre commentaire ici