Langue

Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

DOTYČNÝ UŽIVATELI NENÍ RADNO SI ZAHRÁVAT S OKULTISMEM, SPIRITISMEM, MAGIÍ, NEGATIVNÍ ENERGIÍ ......................................

OSOBNĚ V DOBRÉM TO DÍLE PŘEDEM VARUJI :-)
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

A JEŠTĚ PRO DOPLNĚNÍ ...

DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNĚ ZMIŇUJE VE SVÉM PÍSEMNÉM KOMENTÁŘI ONU CESTU I POMOC, JENŽ JEST OBSAŽENA VE " SVATÉ " ZPOVĚDI ... A PŘITOM TÝŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL ONU CESTU I POMOC OSOBNĚ PO LÉTA BLAHÉ TO PAMĚTI NIKTERAK SOBĚ NEVYUŽÍVÁ :-) TO JEST PONĚKUD KOMICKÉ :-) NENÍ PODIVNÉ, ŽE CO DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNĚ JINÉMU DOPORUČUJE, SÁM OSOBNĚ NEČINÍ :-) TAKŽE OPĚT PRÁZDNÉ SLOVÍČKAŘENÍ ...
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

OSOBNĚ PŘIPOMÍNATI STARÉ VĚCI BLAHÉ TO PAMĚTI NIC V PRAVDĚ NEVYŘEŠÍ :-) NEMÁM OSOBNÍHO ÚMYSLU OBLÉKATI " STARÝ KABÁT " KDYŽ MÁM ONU MOŽNOST " KABÁTU NOVÉHO " :-)

A ŽE BUDU OSOBNĚ VYSTAVEN " MODLITBĚ " / EXORCISMU :-)
JEST NA ČASE DOTYČNÉHO UŽIVATELE MIREČKA OSOBNĚ SEZNÁMIT S POCHYBNÝM " VĚŘÍCÍM " ČLOVĚKEM, JENŽ SE TÉŽ OSOBNĚ PŘED LETY SNAŽIL NĚČEHO PODOBNÉHO PRAKTIKOVATI NA MNE ... TOHOTO ČASU JEST V DŮCHODU A ZAPLATIL NA … [Plus]
Vilém

Pravoverný kresťan sa nikdy nesmie dať rušiť pri modlitbe!!!

MODLEME SE TÉŽ ZA PLNĚ PROKAZATELNOU DUCHOVNÍ ROZPOLCENOST DOTYČNÉHO UŽIVATELE ...

NEBOŤ KTERAK JEST MOŽNÉ, ŽE DOTYČNÝ UŽIVATEL SE OSOBNĚ ZA KŘESŤANA CESTOU VEŘEJNOU TÍMTO PROHLÁSÍ, ALE ONU HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ TÉŽ OSOBNĚ NEVÁHÁ ZPOCHYBNIT :-) V NÁVAZNOSTI NA ONU PROKAZATELNOU PRAVDU TÝŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNĚ NEVÁHAL ZPOCHYBNIT 2 DUCHOVNÍ PODOBENSTVÍ A TÍMTO NEGATIVNÍM SKUTKEM POTÉ I ZPOCHYBNĚNÍ SAMOTNÉHO JEŽÍŠE KRISTA A JEHO DUCHOVNÍHO … [Plus]
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

JAK VIDNO, JEST ZAPOTŘEBÍ KOLEKTIVNÍ MODLITBA ZA DOTYČNÉHO UŽIVATELE ...
NEBOŤ SRDCE DOTYČNÉHO UŽIVATELE JEST PLNÉ LIDSKÉHO ZLA NAVÍC DOSLOVNĚ NASÁKLÉHO NÁBOŽENSKÝM FANATISMEM, NESNÁŠENLIVOSTÍ, NEÚSTUPNOSTÍ, NEVRAŽIVOSTÍ ............................................................
A PROTO, MODLEME SE ZA UZDRAVENÍ A OSVOBOZENÍ LIDSKÉ DUŠE DOTYČNÉHO UŽIVATELE, JENŽ JEST PO LÉTA JEHO ŽIVOTA SPOUTÁNA OKOVY OTROCTVÍ V MOCI SATANA ... [Plus]
Vilém

Pravoverný kresťan sa nikdy nesmie dať rušiť pri modlitbe!!!

I TOTO JEST JEDEN Z MNOHA OSOBNÍCH DŮVODŮ, PROČ SE OSOBNĚ BUDU ANGAŽOVAT V DOBRÉM TO DÍLE Z UPŘÍMNOSTI MÉHO SRDCE MODLITI ZA DOTYČNÉHO UŽIVATELE ...
AMEN ...
PS : OSOBNÍ SVĚDECTVÍ BRATRA MENHIRA MOHU TÉŽ OSOBNĚ V PRAVDĚ POTVRDIT A TO BEZ JAKÉKOLI OSOBNÍ ZÁŠTI VŮČI DOTYČNÉMU UŽIVATELI ...
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

A PŘESTO JSEM SE OSOBNĚ ONOHO VEČERA I DNEŠNÍHO RÁNA Z UPŘÍMNOSTÍ SVÉHO SRDCE RADOSTNÝ RŮŽENEC K PANNĚ MARII MODLIL ( Aby se i ona radost navrátila ke svému majiteli ) ZA ZDÁRNÉ OBNOVENÍ DUŠEVNĚ NALOMENÉHO ZDRAVÍ TÉHOŽ MAJITELE A BUDU SE I NADÁLE OSOBNĚ V DOBRÉM TO DÍLE ONEN RADOSTNÝ RŮŽENEC MODLIT AŽ DO ONÉ CHVÍLE PLN RADOSTI, ŽE OBNOVA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ MIREČKA BYLA VYSLYŠENA A ZDÁRNĚ OBNOVENA ...
NEBOŤ MODLITBA ZA BLIŽNÍHO SVÉHO JEST KŘESŤANSKOU … [Plus]
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

MIREČKU, KDO JEST V PRAVDĚ NEMOCEN TO JEST TAJEMSTVÍ 13. KOMNATY :-)
A NA TO NEPOCHYBNĚ NAVAZUJE MNOU VLOŽENÝ PŘEDEŠLÝ PÍSEMNÝ KOMENTÁŘ :-) PONĚKUD STRUČNĚ, ALE PŘEC K POTŘEBNÉMU OSOBNÍMU POCHOPENÍ :-) MODLEME SE, ABY SE ONO DÍLO ZADAŘILO :-)
Vilém

Má pravý katolík nenávidieť ostatné náboženstvá?

PODOBNĚ TOMU JAKO U OTCE HALÍKA SI DOTYČNÝ UŽIVATEL SOUČASNĚ VYHLÉDL DALŠÍ OBĚŤ, KTEROU PO NĚKOLIK DNÍ NEUSTÁLE OBTĚŽUJE KOL DOKOLA STEJNÝMI OSOBNÍMI DOTAZY A TO UŽIVATELKU HENTU ... COŽ VÍCE MÉNĚ NAZNAČUJE, ŽE DOTYČNÝ UŽIVATEL NENÍ AŽ TAK DUŠEVNĚ V POŘÁDKU :-) NEBOŤ ROZUMNÉMU ČLOVĚKU BY JIŽ V KRÁTKÉM ČASOVÉM OBDOBÍ NEPOCHYBNĚ DOŠLO, ŽE POKUD BY ONU ODPOVĚĎ NA OSOBNÍ DOTAZ OD DOTYČNÉ UŽIVATELKY NEOBDRŽEL, COŽ SE JIŽ PROKAZATELNĚ STALO --- ŽE NENÍ V DANÉM … [Plus]
henta likes this.
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

OTČE LIBORE SRDEČNĚ ZDRAVÍM ...

DOBROU RADU DO ŽIVOTA A TO Z VLASTNÍ OSOBNÍ ZKUŠENOSTI ... DOTYČNÉMU HOLOUBKOVI SE V DOBRÉM NABÍDNE ONEN PRST A ON POTÉ UCHOPÍ CELOU RUKU :-) A POTÉ SE VÁM MŮŽE STÁT, ŽE VÁM PO ZBYTEK VAŠEHO ŽIVOTA BUDE PRÁVĚ ONEN HOLOUBEK DÝCHATI NA ZÁTYLEK:-) TO JEST V PRAVDĚ TOTIŽ MOJÍ OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTÍ ... OSOBNĚ VÁM OTČE LIBORE MOHU TÉŽ ZDĚLIT, ŽE MI TRVALO CELÁ TA LÉTA BLAHÉ TO PAMĚTI, NEŽ -LI JSEM TOHOTO POVEDENÉHO KÁMOŠE Z … [Plus]
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

MIREČKU NEZAPOMEŇ NA ONU POHLEDNICI K NAROZENINÁM :-) A NEBO, ŽE BY ZABODOVAL ONEN ÚPLATEK :-)

ONEN ČAS NAROZENIN JE TU:-) TAKŽE STÁLE JSEM PLN OSOBNÍHO OČEKÁVÁNÍ :-)

PS : OSOBNĚ BYCH BYL RÁD, KDYBY JSI MI MIREČKU TÉŽ VĚNOVAL ONEN TEBOU VLOŽENÝ OBRÁZEK S ONOU KLÁVESNICI, NEBO PŘÍPADNĚ OBRÁZEK SE SLEPIČKOU VE TVÉM KURNÍKU :-)
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

MIREČKU OSOBNĚ PLNĚ CHÁPU, ŽE SE S ONOU OSOBNÍ IGNORACÍ Z MÉ STRANY TĚŽKO OSOBNĚ SMIŘUJEŠ A TO JIŽ DELŠÍ ČASOVÉ OBDOBÍ, KDY JSEM ONU OSOBNÍ IGNORACI TVÉ MALIČKOSTI UVEDL V POTŘEBNOU REALITU:-) NEBOŤ TOLIKRÁT JSME SE V ČESKÉ TŘEBOVÉ OSOBNĚ NÁHODNĚ SETKALI A POJEDNOU Z MÉ STRANY KLID PO PĚŠINĚ :-)
DOBROU RADU DO ŽIVOTA :-) CHLAPSKY SE S TÍM VYROVNAT :-) TO JE JEDNODUCHÁ MATEMATICKÁ ROVNICE MILÝ HOCHU:-) OSOBNĚ MI VĚŘ, ŽE POKUD TENTO PROBLÉM ZDÁRNĚ PŘEKONÁŠ, … [Plus]
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

OSOBNĚ NEMOHU NIČEHO JINÉHO, NEŽ -LI SOUHLASIT S OSOBNÍM NÁZOREM BRATRA TUHÍKA !!!

NENÍ KE ŠKODĚ SI VZÍTI OSOBNÍHO PŘÍKLADU ZE MNE :-) A TO NEMÁM OSOBNÍHO ÚMYSLU SE CHLUBIT, ALE HODIT ONO POTŘEBNÉ LANO NAPROSTÉ OSOBNÍ IGNORACE HODNÉ NÁSLEDOVÁNÍ :-)
DOTYČNÉHO UŽIVATELE JSEM TOTIŽ MĚL OSOBNĚ ONU ČEST NĚKOLIKRÁTE NAČAPAT V MÍSTĚ MÉHO SOUČASNÉHO BYDLIŠTĚ :-)
NENÍ TÉŽ KE ŠKODĚ SI PŘIPOMENOUT VÝRAZ OBLIČEJE DOTYČNÉHO VYPOVÍDAJÍCÍ O TOM, ŽE PRAVDĚPODOBNĚ OČEKÁVÁ … [Plus]
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

ŽE BY SE NÁŠ MIREČEK PO LETECH V PRAVDĚ KONEČNĚ OKOMENTOVAL :-) A TO JSEM MU DNES OSOBNĚ NEDOPORUČIL V DOBRÉM TO DÍLE NAHLÉDNOUTI DO ONOHO ZRCADLA :-)

ALE JEDNO JEST STÁLE NA ONOM TALÍŘI : OSOBNÍ LIDSKÁ ZBABĚLOST PŘIZNAT, ŽE ZDE NA WEBU GLORIA.TV VYSTUPOVAL JAKOŽTO ŽENŠTINA, COŽ BYLO PROKAZATELNÉ :-) A TO NEMLUVĚ O JEHO PODIVNÉ ROLI CHAMELEONA POD TAKTOVKOU NEJMÉNĚ 10 OSOBNÍCH PŘEZDÍVEK, JENŽ COBY " KŘESŤANSKÝ " REPREZENTANT PO ONU DOBU 5 LET … [Plus]
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

JEST MOŽNÉ, ŽE ŠEL ZAKOUPIT POHLEDNICI:-) ALE TO MUSÍ JEŠTĚ NAPSAT OSOBNÍ VĚNOVÁNÍ A POSLAT POŠTOU :-) A NEŽ ONU POHLEDNICI OSOBNĚ OBDRŽÍM VE SCHRÁNCE JAKO TOMU BYLO ROK CO ROK JAKO OD MILENKY:-))) A TO ZVLÁŠTĚ V OBDOBÍ MÉHO OSOBNÍHO LANŠKROUNSKÉHO POBYTU TO SI BUDU MUSET CHTĚ, NECHTĚ POČKAT:-) ALE TRPĚLIVOST PŘINÁŠÍ ONÉ RŮŽE :-)
A NEBO ŽE BY ONA VOLBA PADLA PŘECE JEN NA ONEN ÚPLATEK, ABY OPĚT ZÍSKAL ZPĚT SVÉHO OSOBNÍHO KAMARÁDA :-)
JEST TO MOŽNÉ :-)
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

MIREČKU TOHO TVÉHO NÁBOŽENSKÉHO SLOVÍČKAŘENÍ UŽ BYLO VÁŽNĚ DOST :-) NECH SI TO PRO RODINU :-)))TAM JSI OSOBNĚ DOMA A NA SPRÁVNÉ ADRESE:-)))

OSOBNĚ BYCH RADĚJI ONU POHLEDNICI V UPOMÍNKU( TO MNE OSOBNĚ TOTIŽ VŽDY POTĚŠILO ) NEBO ÚPLATEK ZA DVEŘMI OD BYTU:-) Z TOHO ALESPOŇ NĚCO MÁLO KÁPNE:-) BÝT TEBOU MIREČKU TAK RADĚJI ONEN ÚPLATEK:-) TAK SE NENECHAT POBÍZET A HODIT TO NA PULT :-) BUDE O ČEM OPĚT PSÁT :-) NENÍ KE ŠKODĚ SI PŘIPOMENOUT ONEN ROK 2014 BLAHÉ TO PAMĚTI
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

MIREČKU NENÍ SLUŠNÉ ZAPOMENOUT NA OSOBNÍHO PŘÍTELE Z ČASU MLÁDÍ :-) SLAVÍM NAROZENINY :-)
TAKŽE SE ROZPOMENOUT NA SVOJI OSOBNÍ STAROU AKTIVITU :-) OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE NEBUDU ZKLAMÁN :-) TO BY MNE OSOBNĚ MRZELO :-) STAČÍ ONEN POHLED, SKROMNOST NADE VŠE :-)
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

ON TEN ROHATÝ TOTIŽ MÁ SVÉ NEJVĚRNĚJŠÍ LIDSKÉ " VĚŘÍCÍ " SPOJENCE TAM, KDE BY TO ATEISTÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEDPOKLÁDALI :-) A TO JEST JEHO OSOBNÍ DUCHOVNÍ VÝHROU A TO JIŽ PO CELÁ TA STALETÍ BLAHÉ TO PAMĚTI ...
DOBŘE TO FUNGUJE:-) VŠECHNA ČEST A SLÁVA K TOMU :-)
A TITO LIDŠTÍ " VĚŘÍCÍ " OTROCI MU K TOMUTO POŽEHNANÉMU DÍLU ZDÁRNĚ SEKUNDUJÍ :-)
HLAVNĚ ŽE JIM BIBLE SVATÁ LEŽÍ V NÁNOSECH ONOHO PRACHU BEZ OSOBNÍHO VYUŽITÍ :-)
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

ALE, ALE NO TAK MIREČKU, NENÍ NAD TO SI OSOBNĚ KONEČNĚ PŘIZNAT, ŽE JSI U MNE PO MNOHA LETECH DOJEL NA KONEČNOU STANICI :-)
TOŽ TAK :-)
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

TO SNAD NE :-) TAKOVÁ OSOBNÍ NEVĚRA :-) A PO LETECH :-) TOMU SE MI OSOBNĚ NECHCE VĚŘIT :-) A TO JSEM VĚŘÍCÍ ...
Bráška Vilém
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

OSOBNĚ SE MI TOMU NECHCE VĚŘIT, ŽE JSI OSOBNĚ PONĚKUD VÍCE MÉNĚ ZA TA POŽEHNANÁ LÉTA ZDÁRNĚ VYSTŘÍZLIVĚL ZE SVÉ LIDSKÉ NAIVITY A OSOBNĚ ZANECHAL ONOHO CELOŽIVOTNÍHO DÍLA Z ČASU MÉHO OSOBNÍHO LANŠKROUNSKÉHO POBYTU SI MNE OMOTÁVATI KOL SVÉHO UKAZOVÁČKU:-) TO BY MNE OSOBNĚ TOTIŽ MRZELO :-) A TO POMĚRNĚ DLOUHO:-)
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

MIREČKU ZA NĚKOLIK DNÍ VE SLAVNOSTNÍ ATMOSFÉŘE PLNÉ DOBRÉ OSOBNÍ NÁLADY A POHODY BUDU OSOBNĚ SLAVIT SVÉ NAROZENINY :-)

TAKŽE JSEM PLN OČEKÁVÁNÍ, ZDA -LI OBDRŽÍM ONEN ÚPLATEK ZA DVEŘMI SVÉHO BYTU JAKO TOMU BYLO V PROSINCI LÉTA PÁNĚ 2014 BLAHÉ TO PAMĚTI, NEBO TÉŽ ONU POHLEDNICI S PŘÁNÍM VŠEHO DOBRÉHO S BOŽÍM POŽEHNÁNÍM JAKO TOMU BYLO PO CELÁ TA LÉTA BĚHEM MÉHO OSOBNÍHO LANŠKROUNSKÉHO POBYTU :-)
TAKŽE NENÍ KE TVÉ OSOBNÍ ŠKODĚ A … [Plus]
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

A JEŠTĚ NĚCO :-)

MIREČKU AŽ SE OPĚT V DOBRÉM TO DÍLE OSOBNĚ ZAREGISTRUJEŠ NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV JAKOŽTO ONA ŽENŠTINA, COŽ ZDE JIŽ PROKAZATELNĚ BYLO ZAZNAMENÁNO A OSOBNĚ POCHYBUJI, ŽE O TOM TVOJE RODINA TEHDY MĚLA ONU POTŘEBNOU PÁRU :-))) NENÍ NAD TO ZASEDNOUT K MONITORU V SUKNI :-)
BEZ TÉ SUKNĚ BY TO NEBYLO TO PRAVÉ OŘECHOVÉ :-)
BEZ OBAV, KDYBY NĚCO NECHÁM SI TO POUZE PRO SEBE :-)
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

MIREČKU I TY KLUČINO Z PÍSKOVIŠTĚ, KDE JSI PŘED LETY ODCIZIL SVÉMU KAMARÁDOVI JEHO AUTÍČKO ( O tomto jsi mne v Lanškrouně osobně informoval ) --- OSOBNĚ V DOBRÉM TO DÍLE DOUFÁM, ŽE POKUD BY DOŠLO K NÁHODNÉMU SETKÁNÍ, ŽE SE OSOBNĚ NEOTOČÍŠ NA ONOM PODPATKU A NEVEZMEŠ PŘED VILÉMEM KRAMLE :-) TO BY MNE OSOBNĚ POBAVILO:-)))
Není totiž nadto se osobně pobavit jako tomu bylo před lety v České Třebové v Tescu kdy jsi byl zbaběle schován za regálem s mlékem a jako ten OBYČEJNÝ … [Plus]
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

MIREČEK SE STÁLE OPAKOVANĚ PROHLAŠUJE ZA KŘESŤANA :-) JE JAKO TO PONĚKUD OHRANÉ LP :-)
KOL DOKOLA :-) JAK VIDNO, STÁLE MU NEDOCHÁZÍ, ŽE S TÍMTO ŽVANĚNÍM JIŽ DÁVNO NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV DOHRÁL ...
OSOBNĚ BYCH ŘEKL, ŽE JEST V PRAVDĚ NEMOCEN, NEBOŤ ROZUMNÝ ČLOVĚK BY JIŽ DÁVNO TUTO NÁBOŽENSKOU FRAŠKU UKONČIL ...
A POKUD K TOMUTO OSOBNĚ PŘIPOČTU ONEN NÁBOŽENSKÝ FANATISMUS A ONU NEÚSTUPNOST, NENÍ CO ŘEŠIT ...

A PRÁVĚ V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ TAKOVÝ "… [Plus]
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

OSOBNĚ TĚ POVAŽUJI ZA OBYČEJNÉHO ZBABĚLCE, JENŽ AČKOLI BYL PROKAZATELNĚ USVĚDČEN, ŽE ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV KDYSI VYSTUPOVAL POD ŽENSKÝMI PŘEZDÍVKAMI NAPŘ. HEKLA NEBYL DO DNEŠNÍHO DNE OSOBNĚ SCHOPEN TUTO PRAVDU PŘIZNAT A TO ANI PŘED BOHEM ... A TO JE ČLOVĚK, JENŽ SE OSOBNĚ PROHLÁSIL ZA KŘESŤANA A RYTÍŘE :-)))
A NYNÍ SI BĚŽ ZTĚŽOVAT U RODINNÉHO KRBU NEBO NA FARNÍM ÚŘADĚ ...
Pepík likes this.
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

NĚKDO JE IDIOT:-) A NĚKDO VEŘEJNĚ VYSTUPUJE JAKOŽTO ŽENŠTINA :-) WEB GLORIA.TV ...

A JEŠTĚ JE K TOMU TAKOVÝ ZBABĚLEC, ŽE TO NEPŘIZNÁ, AČKOLI TO BYLO PLNĚ PROKAZATELNÉ :-) TAKŽE PALEC VÍCE MÉNĚ TENTOKRÁT DOLŮ :-) CO TY NA TO " RYTÍŘI :-)
Pepík likes this.
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

LASKAVĚ SE UKLIDNI, NEBOŤ JSEM NA SPRÁVNÉ ADRESE :-) A NEZAPOMENOUT TUTO UDÁLOST ROZHLÁSIT NA DOMÁCÍM KLUZIŠTI :-) OSOBNĚ SE DLE POTŘEBY MOHU ZDÁRNĚ V TÉTO OBLASTI ANGAŽOVAT I V LANŠKROUNĚ :-) OSOBNĚ ZNÁM DOST LIDSKÝCH, NAIVNÍCH DUŠÍ, JENŽ BY POTŘEBOVALI ONU POMOC :-)
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

BYL BY NĚKDO Z PŘÍTOMNÝCH UŽIVATELŮ WEBOVÉ STRÁNKY OD TÉ LÁSKY A VYSVĚTLIL DOTYČNÉMU UŽIVATELI COBY MALÉMU ŠKOLÁKOVI, ŽE PÍSEMNÝ VKLAD NEBYL MNOU NEBYL URČEN JEMU, ALE UŽIVATELI TOMOVI A TUDÍŽ SE VE VŠÍ SLUŠNOSTI HODIL DO KLIDU A NEOBTĚŽOVAL NA ŠPATNÉ ADRESE :-)

ALE KDYŽ SE MI JIŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL OZVAL, CO TROCHA PÍSEMNĚ ZAREAGOVAT :-)
TAKŽE MIREČKU A CO TAKHLE VE VŠÍ OSOBNÍ POKOŘE SE LASKAVĚ SMÍŘIT S TÍM, ŽE JSEM TAKOVÝM VERBÍŘŮM … [Plus]
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

BRATŘE KOLEMJDOUCÍ TOME SRDEČNĚ ZDRAVÍM ...

NEZLOBTE SE, ALE VE VŠÍ SLUŠNOSTI VAŠE ÚVODNÍ VĚTA NEMÁ AŽ TAK ONEN POTŘEBNÝ ZÁKLAD I KDYŽ NEMÁM OSOBNÍCH POCHYBNOSTÍ O TOM, ŽE VAŠE TÉŽ OSOBNÍ PŘESVĚDČENÍ JEST ZCELA ODLIŠNÉ OPROTI OSOBNÍMU MÉMU PŘESVĚDČENÍ, COŽ JEST PŘI DISKUZÍCH ZCELA BĚŽNÝ JEV ...
OSOBNĚ BYCH VÁM, POKUD BYSTE PROJEVIL TÉŽ OSOBNÍHO ZÁJMU ZAPŮJČIL JEDNU KNIŽNÍ PUBLIKACI, JENŽ BY DLE MÉHO OSOBNÍHO PŘESVĚDČENÍ NEPOCHYBNĚ SKONČILA V PLAMENECH PAPEŽSKÉ INKVIZICE … [Plus]
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

OSOBNĚ POVAŽUJI JAKÉKOLI CELOSVĚTOVÉ NÁBOŽENSTVÍ, JENŽ BYLO CÍLEVĚDOMĚ ZNEHODNOCENO POUZE K VLASTNÍMU OSOBNÍMU PROSPĚCHU ZA PROKAZATELNÉ ZLO, ZLO, JENŽ JEST SROVNATELNÉ S CELOSVĚTOVÝMI VOJENSKÝMI KONFLIKTY VŠECH DOB ...
OHLEDNĚ KŘESŤANSTVÍ, KTERÉ TÉŽ BYLO PO ONU DOBU 2 000 LET AŽ DO OBDOBÍ 21. STOLETÍ TÉŽ ZNEHODNOCENO A PO STALETÍ CÍRKVÍ VYKLÁDÁNO POUZE K VLASTNÍMU OSOBNÍMU PROSPĚCHU, COŽ JEST PLNĚ PROKAZATELNOU SKUTEČNOSTÍ A PRAVDOU --- OSOBNĚ TÉŽ NEPOVAŽUJI ZA DUCHOVNÍ PROSTŘEDEK, … [Plus]
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

JEST OSOBNÍ POVINNOSTÍ ZABRÁNIT ČLOVĚKU VE SLUŽBÁCH ZLA V JEHO PŘEDEM CÍLEVĚDOMÉ, RAFINOVANÉ NÁBOŽENSKÉ ČINNOSTI A ZNEMOŽNIT JEHO DUCHOVNÍ NAPLNĚNÍ ...
JEST V PRAVDĚ LIDSKOU UBOHOSTÍ, ŽE TOTO NÁBOŽENSKÉ ZLO VE SLUŽBÁCH ČLOVĚKA SE MÁ NAPLNIT NA NEVINNÝCH DĚTECH, JENŽ SE NEMOHOU TOMUTO NÁBOŽENSKÉMU ZLU S NEVINNOU MASKOU NA KSICHTU VLASTNÍMI SILAMI ZDÁRNĚ BRÁNIT ...

OSOBNĚ PROSÍM NEBESKÉHO BOHA, ABYCH BYL VŽDY TAM, KDE MNE OSOBNĚ BUDE ZAPOTŘEBÍ JAKOŽTO TOMU BYLO NEDÁVNO A TOMUTO NÁBOŽENSKÉMU ZLU OPĚT ZAMEZIL ...
AMEN !
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

TO NENÍ HŘÍCH, ALE OSOBNÍ POVINNOST ...

ŽIVOT Z PŘEDSUDKŮ A LIDSKÉ ZLOBY :-) NEGATIVNÍ SKUTEK :-) CHLOUBA :-) KRITIKA :-)
A VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ :-) ANO, CÍRKEV VLASTNÍ V TOMTO SVĚTOVÉM SATANSKÉM SYSTÉMU DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ DOBROVOLNÝCH DĚTSKÝCH DUŠÍ JAKO V PÍSKU V MOŘI, ALE NEVINNÝCH, CÍRKVÍ CÍLEVĚDOMĚ LEHCE ZMANIPULOVATELNÝCH A TO V JAKÉKOLI OBLASTI A TO I BEZ PENĚZ OHLEDNĚ VÝUKY NA ONO NÁBOŽENSTVÍ, HLAVNĚ, ŽE SE RYBY OCITLY V PŘIPRAVENÉ SÍTI :-) A JEJICH OTCOVÉ I MATKY … [Plus]
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

NENÍ TOMU TAK DÁVNO A JSEM TOMU ZE SRDCE UPŘÍMNĚ RÁD, ŽE JSEM BYL NEDÁVNO OSOBNĚ PŘÍTOMEN OSOBNÍMU ROZHOVORU MEZI ŘÍMSKO - KATOLICKÝM KNĚZEM, JENŽ SE OSOBNĚ SNAŽIL NA ULICI PŘESVĚDČIT ZA POMOCI SVÉHO ÚSMĚVU A PLN NÁBOŽENSKÉHO SLOVÍČKAŘENÍ ONU DŮVĚŘIVOU ŽENU O DVOU DĚTECH, ABY POTÉ DALA SVŮJ OSOBNÍ SOUHLAS K TOMU ABY JEJÍ SYN A DCERA BYLY PŘIHLÁŠENÍ NA NÁBOŽENSTVÍ A TUDÍŽ JEJICH PRAVIDELNOU OSOBNÍ DOCHÁZKU ...

DO TOHOTO ROZHOVORU ZE STRANY ŘÍMSKO - KATOLICKÉHO KNĚZE DOSÁHNOUT SVÉHO … [Plus]
Vilém

Cesta ke křesťanské toleranci

CELOSVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A TO JAKÁKOLI, KŘESŤANSTVÍ NEVYJÍMAJE BYLY, JSOU A BUDOU VŽDY NEJVĚTŠÍ CELOSVĚTOVOU PŘEKÁŽKOU MÍROVÉHO SOUŽITÍ NÁRODŮ TOHOTO SVĚTOVÉHO SYSTÉMU ...
HISTORIE I SOUČASNOST LIDSTVA JEST TOHO DOKLADEM, ŽE TOMU TAK ŽEL BOHU BYLO A NADÁLE JEST A TO V JAKÉKOLI NÁBOŽENSKÉ NEGATIVNÍ OBLASTI ...
Vilém

citáty

BRATŘE PEPÍKU SRDEČNĚ ZDRAVÍM ...

MÁŠ PRAVDU, ALE TENTOKRÁTE TO JEST DEFINITIVNÍ OSOBNÍ ROZHODNUTÍ ...
TOTO JEST KATOLICKÝ WEB A JAK JEST TOBĚ NEPOCHYBNĚ ZNÁMO, V MNOHÉM OSOBNĚ NESOUHLASÍM, COŽ ZDE JIŽ BYLO PLNĚ PROKAZATELNÉ ...
MĚJ SE HEZKY ...
Vilém

citáty

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ GLORIA.TV --- S BOHEM ...
Hoki likes this.
Stylita likes this.
Vilém

citáty

DOTYČNÝ UŽIVATEL MNE OSOBNĚ PÍSEMNĚ KONTAKTOVAL NA MOU EMAILOVOU ADRESU, ANIŽ BYCH O TO OSOBNĚ ŽÁDAL, JAKOŽTO PRVNÍ Z VLASTNÍ INICIATIVY, COŽ SE ČASTO STÁVALO V MINULOSTI, BYŤ PO JISTÉ ODMLCE A NA TUTO SKUTEČNOST, ŽE TOMU TAK V PRAVDĚ BYLO OBSAHUJE ARCHIV MÉ EMAILOVÉ ADRESY VEŠKERÁ POTŘEBNÁ DATA PÍSEMNÉHO KONTAKTU ZE STRANY DOTYČNÉHO UŽIVATELE ... COŽ NEPOCHYBNĚ PLNĚ UMOŽNÍ POROVNAT DLE OSOBNÍ POTŘEBY KDO BYL PÍSEMNĚ KONTAKTOVÁN JAKOŽTO PRVNÍ V DANÉM POŘADÍ, POKUD BY ONA SITUACE … [Plus]
Vilém

citáty

POUZE PRO DOPLNĚNÍ ...

DOTYČNÝ UŽIVATEL MNE PÍSEMNĚ KONTAKTOVAL NA MOU EMAILOVOU ADRESU ( NIKOLI POŠTU GLORIA.TV ), ANIŽ BYCH O TO OSOBNĚ ŽÁDAL JAKOŽTO PRVNÍ Z VLASTNÍ OSOBNÍ INICIATIVY A TO PO MNOHA MĚSÍCÍCH ...
VŠE MÁM OSOBNĚ ULOŽENO A TO I S DATEM ÚVODNÍHO PÍSEMNÉHO KONTAKTU ZE STRANY DOTYČNÉHO, COŽ SE MI OSOBNĚ VELICE HODÍ JAKOŽTO PLNĚ PROKAZATELNÝ OSOBNÍ DŮKAZ KDO ONEN PÍSEMNÝ KONTAKT ZAPOČAL ...
TAKŽE POKUD OSOBNĚ BUDU BRÁTI ONU MOU EMAILOVOU ADRESU, JENŽ BYLA DOTYČNÝM OSOBNĚ … [Plus]
henta likes this.
Vilém

Růženec bolestný

PRO DOPLNĚNÍ ...

JEST TOMU NĚKOLIK MÁLO DNÍ, CO JSEM ZDE OSOBNĚ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV TÉŽ PÍSEMNĚ PŘISPÍVAL V ONÉ NÁHRADNÍ REGISTRACI :-) V NÁVAZNOSTI NA ONU SKUTEČNOST BYCH OSOBNĚ V DOBRÉM TO DÍLE DOPLNIL, ŽE DOTYČNÝ STARONOVÝ UŽIVATEL, ANIŽ BY BYL OSOBNĚ SCHOPEN ROZPOZNAT ONO TAJEMSTVÍ 13. KOMNATY :-) SE MNOU VÍCE, NEŽ -LI ZDÁRNĚ PÍSEMNĚ KOMUNIKOVAL:-) VE VŠÍ SLUŠNOSTI DALŠÍ V POŘADÍ ONEN OSOBNÍ DŮKAZ NESCHOPNOST… [Plus]
Lang025 likes this.
Vilém

Růženec bolestný

OSOBNĚ MOHU OZNÁMIT, ŽE JSEM SPLNIL SVOU DUCHOVNÍ POVINNOST ...

V NÁVAZNOSTI NA TO TÉŽ PÍSEMNĚ OZNAMUJI, ŽE UKONČUJI SVÉ OSOBNÍ ANGAŽMÁ NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV A TO, ANIŽ BYCH SE ZDE OSOBNĚ TÉŽ DLE SITUACE ČASEM POTÉ ZAREGISTROVAL ...
27.7. LP 2016 Česká Třebová
Lang025 likes this.
Hoki likes this.
Vilém

Růženec bolestný

STÁLE VE VŠÍ POTŘEBNÉ OSOBNÍ NADĚJI OČEKÁVÁM, ŽE DOTYČNÝ UŽIVATEL V SOBĚ NALEZNE POTŘEBNÉHO ZRNKA OSOBNÍ ODVAHY PŘIJET DO ČESKÉ TŘEBOVÉ, VE SLUŠNOSTI POTÉ ZAZVONIT A V SOUKROMÉM ROZHOVORU SI SE MNOU VYŘÍDIT SVÉ OSOBNÍ ÚČTY:-) CO ŽE SI TO I NADÁLE MU OSOBNĚ DOVOLUJI HÁZETI ONÉ KLACÍKY POD NOHY :-) A KDE NIC TU NIC :-) OTÁZKOU SAMOZŘEJMĚ I NADÁLE ZŮSTÁVÁ, ZDA -LI BYCH BYL OSOBNĚ OCHOTEN V DOBRÉM TO DÍLE ODLOŽIT STRANOU ONU JIŽ PO NĚKOLIK LET VÝTEČNĚ FUNGUJÍCÍ OSOBNÍ IGNORACI TÉHOŽ PÁNA :-)))
Vilém

EUCHARISTIA

PROČ MÁ NĚKTERÝ ČLOVĚK, JENŽ SE OSOBNĚ NEVÁHAL PROHLÁSIT ZA ONOHO " KŘESŤANA " OSOBNÍ POTŘEBU ZPOCHYBNIT HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ A DOKONCE SAMOTNÉHO KRISTA ( 2 PODOBENSTVÍ ) ???
Vilém

EUCHARISTIA

TAK SE TOHOTO OSOBNÍHO PROHLÁŠENÍ V DOBRÉM TO DÍLE LASKAVĚ DRŽ :-)

A PŘÍŠTĚ PANE " KŘESŤANE " TÉŽ LASKAVĚ OSOBNĚ NEZPOCHYBNIT 2 KRISTOVA PODOBENSTVÍ A TÉŽ ONU POTŘEBNOU HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ :-)
ALE UPŘÍMNĚ ZE SRDCE FALEŠNÝ SLUŽEBNÍKU TOHOTO SVĚTOVÉHO SYSTÉMU : " TOBĚ NEVĚŘÍM ANI SLOVO, NATOŽ ONEN OSOBNÍ POZDRAV !!! "
TAKŽE TO TVÉ OSOBNÍ PO LÉTA NAUČENÉ NÁBOŽENSKÉ, DOJEMNÉ SLOVÍČKAŘENÍ OSOBNĚ NASMĚROVAT VE SPRÁVNOU ADRESU A DLE OSOBNÍ POTŘEBY VE SPRÁVNÝ ČAS ...
menhir likes this.
Vilém

EUCHARISTIA

JAK VIDNO DOCHÁZÍ NA MOJE SLOVA ...

DOTYČNÝ FALEŠNÝ SLUŽEBNÍK, JENŽ VE SKUTEČNOSTI ODDANĚ A VĚRNĚ SLOUŽÍ TOMUTO SVĚTOVÉMU SYSTÉMU JEHOŽ PÁNEM SATAN JEST I NADÁLE OSOBNĚ POUŽÍVÁ VŠELIJAKÉ POCHYBNÉ NÁBOŽENSKÉ VARIANTY ZA OSOBNÍ VÝPOMOCI JISTÉ PSYCHOLOGIE NA KTEROU OSOBNĚ DOTYČNÝ ČLOVĚK NEPOCHYBNĚ SPOLÉHÁ, JEJICHŽ CÍLEM JEST SYSTEMATICKY " ZPRACOVAT " A POTÉ POKUD BY TO BYLO MOŽNÉ TRVALE A BEZ SEBEMENŠÍCH OSOBNÍCH POCHYBNOSTÍ ZÍSKAT NA SVOU STRANU LIDSKÉ NAIVNÍ, DŮVĚŘIVÉ DUŠE ... … [Plus]
Vilém

EUCHARISTIA

TENTO HOLOHLAVÝ FALEŠNÝ SLUŽEBNÍK, JENŽ OSOBNĚ NAVŠTĚVUJE ONU SATANOVU SYNAGOGU S KŘÍŽEM NA VĚŽI JIŽ DŘÍVE O SOBĚ VYDAL PRAVDIVÉHO OSOBNÍHO SVĚDECTVÍ A TO, KDY VEŘEJNĚ ZPOCHYBNIL 2 KRISTOVA PODOBENSTVÍ A TÉŽ HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ ... JEST TO VLK V BERÁNČÍM ROUCHU, JENŽ STÁLE POUKAZUJE NA ONU MODLITBU S KONKRÉTNÍM CÍLEM A TO, VZBUDIT I NADÁLE ONOHO POTŘEBNÉHO OSOBNÍHO DOJMU, ŽE I PŘESTO DÁLE OSOBNĚ NÁLEŽÍ KRISTU A SPOLEČENSTVÍ BRATŘÍ A SESTER ... BUĎTE I NADÁLE OPATRNÍ, NEBOŤ ONEN … [Plus]
Vilém

EUCHARISTIA

V PRAVDĚ PRAVÍM : " ODDANÝ A VĚRNÝ SLUŽEBNÍK ONÉ BIBLICKÉ ŠELMY ...

FALEŠNÝ SLUŽEBNÍK, JENŽ POUZE ONOHO JMÉNA JEŽÍŠE K ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÉ, OSOBNÍ DŮVĚRY MEZI BRATŘÍMI A SESTRAMI SOBĚ PO LÉTA BLAHÉ TO PAMĚTI POUZE OSOBNĚ RAFINOVANĚ S ĎÁBELSKOU VYNALÉZAVOSTÍ SVÉHO PÁNA KU PROSPĚCHU VYUŽÍVÁ ...
A POTÉ ZHOUBNÉ TO DÍLO VEŘEJNĚ ZAPOČNE, COŽ ZDE JIŽ ZA ONU DOBU 5 LET BYLO PLNĚ PROKAZATELNÉ A TO I ZA OSOBNÍ POCHYBNÉ VÝPOMOCI NEJMÉNĚ 8 OSOBNÍCH REGISTRACÍ ...
DLE PROKAZATELNÉ PRAVDY ALE JEHO … [Plus]
Beno likes this.
Vilém

EUCHARISTIA

BRATŘI A SESTRY SRDEČNĚ ZDRAVÍM ...

TENTO ČLOVĚK NENÍ TÍM ZA KOHO SE OSOBNĚ VEŘEJNOU CESTOU PROHLÁSIL ... NENÍ KŘESŤAN !!! JEST VLKEM V ROUCHU BERÁNČÍM ...
JEST PSÁNO . " STROM POZNÁTE DLE OVOCE JEHO ..."
NEBOŤ NÁSLEDOVNÍK KRISTA NEMÁ OSOBNĚ ZAPOTŘEBÍ ZPOCHYBNIT DUCHOVNÍ PRAVDU SVÉHO PÁNA A TÉŽ BOŽÍ SLOVO = HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ ...
A TENTO DOTYČNÝ ČLOVĚK TAK OSOBNĚ UČINIL !!!
Beno likes this.