언어
댓글 쓰기…
olinka
†!
Mons. Peter Brodek je špirituálom Kňazského seminára
Sv. Gorazda v Nitre. Predtým pôsobil ako duchovný správca novej farnosti Nitra – Klokočina.

Počas celého kňazského účinkovania aktívne pracuje v Katolíckej charizmatickej obnove. Okrem ohlasovania evanjelia v rámci bohoslužieb, venuje sa tejto službe aj ako exercitátor pri rôznych duchovných cvičeniach a obnovách,....