Language

Clicks
7.3K
Padre Nostro in Aramaico

StellaMARIA
Aboon bishmaya nithgadash shmakh tete malkutukh nehweh sibyanukh aykana d'bishmaya apbarah, halan lakhmad simqanad youmana weshwuqlan khowbayn aykana dabekhnan shwaqin khayabein, w'la b'talan nisyuna ela pasan min bisha, mutul dilakhie malkutha, w'… [More]