언어
댓글 쓰기…
Igor75
Chrzest nienarodzonych

Ojcze Przedwieczny, w imieniu Twojego Syna i w Miłości Ducha Świętego, proszę Cię, udziel upragnionego chrztu wszystkim duszom nienarodzonym i wszystkim tym, którzy nie z własnej winy nie zostali ochrzczeni.
Niech zostaną ochrzczeni wodą i Krwią z Serca Twojego Syna w Imię Ojca+ i Syna+ i Ducha Świętego+. Amen.
Drogi Zbawicielu daj im imiona świętych dnia dzisiejszego. … 더보기
Igor75
Modlitwa z prośbą o chrzest nienarodzonych

Ojcze Niebieski, Twoja Miłość jest wieczna. W Twoim oceanie Miłości zbawiłeś świat przez Twojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Spojrzyj teraz na Twojego Syna na krzyżu, Który nieustannie krwawi z miłości do swojego ludu i dla wybaczenia światu. Oczyść i ochrzcij nienarodzone dzieci z powodu aborcji Najdroższą Krwią i Wodą, Które wypłynęły ze … 더보기
Orfar33
1. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia.

Ten medyczny, naukowy fakt był wiele razy przywoływany, uzasadniany wypowiedziami sław polskiej i światowej medycyny w Telewizji Trwam.
Pytam: w której telewizji publicznej czy komercyjnej przedstawiono go bardziej jasno i precyzyjnie przez ponad 20 lat "debaty" wokół prawa do życia poczętych dzieci?

2. Aborcja to zniszczenie - różnymi metodam… 더보기
Engel44
Chrzest dzieci nienarodzonych ma w Polsce imprimatur Biskupa Jana Chrapka.
Ojciec Jerzy Wierdak OFM :
Chrzest nienarodzonych oparty na prywatnym objawieniu, któremu przysługuje jedynie ludzka wiara, jest i nadal będzie przedmiotem dyskusji, lecz za natchnieniem Ducha Świętego przyjęty i gorliwie stosowany w praktyce może ku większej chwale Bożej przyodziewać nienarodzone maleństwa w cudnie … 더보기
Primo
Śmierć w grzechu pierworodnym

Niebezpieczeństwo dotyczy więc również tych, co umierają tylko w grzechu pierworodnym, czyli bez grzechów osobistych, a takimi są na ogół dzieci. Co do ich stanu wprawdzie nic nie zostało objawione wyraźnie, lecz pewne jest, że one nie mogą dostąpić oglądania Boga, przy czym jednak będzie im zapewniona szczęśliwość naturalna, czyli dobrobyt w rozumieniu ludzkim. …
더보기
nevada60
CHRZEST DZIECI NIENARODZONYCH
Wierzę w Boga Ojca...
(pokropić wodą święconą we wszystkich kierunkach)
Wy wszystkie, które we dnie i w nocy urodziłyście się martwe i jeszcze się martwe urodzicie, wy wszystkie, które zostałyście zabite w łonie matek i jeszcze zabite będziecie, wszystkie które urodzone zmarłyście bez Chrztu Świętego i jeszcze umrzecie, abyście otrzymały życie wieczne przez … 더보기
stanisław ciućka
W każdą niedzielę chrzcimy z żoną gdzieś od ok. roku
Stenia
To przykre, że tak mało ludzi nie rozumie potrzeby Chrztu dzieci nienarodzonych, one czekają na chrzest jak na zbawienie.
Zawsze tak bywa, że tam gdzie nie ma wiedzy, zwykle zaczyna się krytyka.
Proponuję posłuchać rozmowę ks. egzorcysty z demonem Hitlera, który to ksiądz uwalniał od demonów Anelise Michael.
Jedrek
Na początku sprawę stawiano bardzo jasno i, trzeba przyznać, dość okrutnie. “Ten, kto mówi - pisał św. Augustyn - że nawet dzieci odradzają się w Chrystusie, gdy opuszczają ten świat bez udziału w Jego sakramencie [chrztu], ten zarówno sprzeciwia się nauczaniu apostolskiemu, jak i staje przeciwko całemu Kościołowi, który nie zwleka z chrztem dzieci, albowiem Kościół bez wahania wierzy, iż w … 더보기
Primo
Proszę was ludzie, abyście chociaż raz w tygodniu chrzcili dzieci nienarodzone. 더보기