Język
Napisz komentarz …
jadwiska
Modlitwa do pięciu ran
Pana Jezusa za dusze w czyśćcu cierpiące


Jezu ukrzyżowany,
uwielbiam Cię i w duchu całuję świętą ranę prawej ręki Twojej.
Błagam Cię, racz się zlitować nad duszami w czyśćcu cierpiącymi.
Odpuść im pozostałe kary i przyjmij je do wiecznego szczęścia,
a szczególnie dusze moich rodziców, rodzeństwa, krewnych i przyjaciół.

Ojcze nasz...

Jezu ukrzyżowany,

pokornie Cię uwielbiam i w duchu całuję ranę lewej ręki Twojej.
Racz dusze cierpiące uwolnić z czyśćca i udzielić im wiec…
[Więcej]