언어

클릭 수
847
Katecheza o Chrzcie świętym

chrystusowiec
Uwielbienie Boga w Trójcy Swiętej Jedynego za Łaskę wiary, nadziei i miłości, otrzymane na Chrzcie świętym

댓글 쓰기…