Langue
Vilém

Cesta do Indie

PO LETECH MÉHO OSOBNÍHO OČEKÁVÁNÍ A POTŘEBNÉ TRPĚLIVOSTI JSEM DNES 25.5. LP 2017 OBDRŽEL OSOBNÍ DOBÍRKU AŽ Z DALEKÉ PALESTINY ...
DOBÍRKA MIMO JINÉ OBSAHOVALA :
1. KOUSEK DŘEVA Z KŘÍŽE NA KTERÉM BYL UKŘIŽOVÁN KRISTUS
2. KOPÍ KTERÝM BYL PROBODEN JEHO BOK
3. JEDEN HŘEB KTERÝM BYL UKŘIŽOVÁN
4. TRNOVOU KORUNU KTERÁ MU BYLA VLOŽENA NA JEHO HLAVU
5. NÁDOBU VE KTERÉ BYLA NAMOČENA ONA HOUBA
6. HOUBU
7. DŮTKY KTERÝM BYL BIČOVÁN

Nyní mohu osobně prohlásit že jsem právoplatným křesťanem ...

[Plus]
Lang025 aime ça.
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

A JEŠTĚ NĚCO :-)

OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE SI V DOHLEDNÉ DOBĚ ZALOŽÍŠ OSOBNÍ NÁHRADNÍ REGISTRACI :-)
POTOM TO BUDE NEPOCHYBNĚ TO PRAVÉ OŘECHOVÉ :-)
TAK DO DÍLA A HLAVNĚ NEKLIČKOVAT :-)
MOMENT : NEMANÉVROVAT :-)
TAK JE TO TO SPRÁVNÉ VYJÁDŘENÍ :-)))
TOŽ TAK ...
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

ALE KDEPAK :-)

ZKRÁTKA PO TOLIKA LETECH TO PRASKLO NO :-) A ŽE NA TO PŘIŠEL AŽ UŽIVATEL VILÉM - KLOBOUK DOLŮ :-)

TAKŽE ZALOŽIT NÁHRADNÍ REGISTRACI :-)

DOBROU NOC :-)
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

TROCHA POZMĚNIL PÍSEMNÝ ZPŮSOB VYJADŘOVÁNÍ, ALE ONEN " DUCH " TAM STÁLE NACHÁZÍ SVŮJ OSOBNÍ PŘÍBYTEK :-) A TEN SE TAM Z TOHO MÍSTA HORKO TĚŽKO OSOBNĚ VYPAKUJE :-)
TAM JE TOTIŽ DOMA :-)
A LÍBÍ SE MU TAM :-) A TO I BEZ ZAPLACENÍ NÁJEMNÉHO :-)
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

TO JE HEZKÉ ŽE SI SÁM SOBĚ OSOBNĚ POPŘÁL DOBRÉ NOCI A PODĚKOVÁNÍ ZA KOMENTÁŘE :-)

OSOBNĚ BYCH ŘEKL, ŽE UŽIVATEL VILÉM ZABODOVAL :-) TO ČLOVĚKA U SRDCE ZAHŘEJE A TÉŽ POTĚŠÍ :-)

DOBROU NOC :-)
PS : TO JE ALE KOMEDIE :-))) TO SNAD NENÍ MOŽNÉ :-)
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

DOTYČNÝ UŽIVATELI TAK SE NEZLOB :-) INU NEZBÝVÁ NIC JINÉHO, NEŽ -LI SI CHTĚ, NECHTĚ ODEPSAT JEDNU OSOBNÍ REGISTRACI V ZÁLOZE :-)
ALE ZKUS SI ZALOŽIT NÁHRADNÍ :-)

PROSTOR I ČAS JE K DISPOZICI :-) HODNĚ ZDARU :-)))
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

KOHO MI TO JEN PŘIPOMÍNÁ TEN PÍSEMNÝ ZPŮSOB VYJADŘOVÁNÍ :-)

ŽE BY NÁŠ UŽIVATEL aobubo BYL MŮJ ZNÁMÍ DOTYČNÝ UŽIVATEL ? :-)
TO SNAD NENÍ MOŽNÉ :-) NA TUTO MALIČKOST MUSÍ OPĚT UPOZORNIT UŽIVATEL VILÉM :-)
NO JO, ALE TO BY SI MUSEL POVÍDAT SÁM SE SEBOU :-)))
TO JE ALE SRANDY KOPEC :-)
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

DOTYČNÝ UŽIVATEL V ZÁVĚREČNÉ VĚTĚ ( 21.5. 2017 11:07:55 ) NAPSAL : " A CO VÍC, POPÍRÁTE NEJEN

POZNATELNOST SVĚTA, ALE I BIBLI ... "

INU CO K TOMU ŘÍCT ? :-) SNAD JEN TO, ŽE NENÍ K OSOBNÍ ŠKODĚ TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE MU STÁLE KOL DOKOLA NEUSTÁLE PŘIPOMENOUT, ŽE TEN KDO OSOBNĚ POPŘEL PRÁVĚ ONU BIBLI JEST V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ PŘEDEVŠÍM ON SÁM !!!

Mám za to, že dotyčný uživatel osobně poměrně často zapomíná :-)

PŘÍJEMNÉHO DNE PŘEJI ...
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

ANO JEST TO HERODOVEC, JENŽ SE RAFINOVANĚ VETŘEL MEZI PRVOTNÍMI KŘESŤANY ...
( Více zveřejněno 20.5. 15:49:11 )
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

KLÍČ VŠAK EXISTUJE A NACHÁZÍ SE V NOVÉM ZÁKONĚ : NEBYL POUZE FARIZEEM A ŘÍMSKÝM OBČANEM, ALE

JE TO HERODOVEC, PŘÍSLUŠNÍK VLÁDNOUCÍHO RODU A NYNÍ POZOR : DLOUHODOBÝ PŘÍTEL ŘÍMA A TÉŽ PŘÍBUZNÝ KRÁLE AGRIPPY !!!
( Více zveřejněno 20.5. 15:49:11 )
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

KLÍČ VŠAK EXISTUJE A NACHÁZÍ SE V NOVÉM ZÁKONĚ : NEBYL POUZE FARIZEEM A ŘÍMSKÝM OBČANEM, ALE

JE TO HERODOVEC, PŘÍSLUŠNÍK VLÁDNOUCÍHO RODU A NYNÍ POZOR : DLOUHODOBÝ PŘÍTEL ŘÍMA A PŘÍBUZNÝ KRÁLE AGRIPPY !
NAVÍC ZÍSKAL VÝRAZNOU PODPORU ZE STRANY VLASTNÍ RODINY A POČETNÉHO PŘÍBUZENSTVA, DÍKY TOMU ZAUJÍMAL VYSOCE PRIVILEGOVANÉ POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI ČEHOŽ OSOBNĚ SAMOZŘEJMĚ POTÉ VYUŽÍVAL KE SVÉMU OSOBNÍMU PROSPĚCHU A TO V JAKÉKOLI SVĚTSKO - NÁBOŽENSKÉ OBLASTI ...
TUDÍŽ KONEČNĚ ONA PRAVDA VYŠLA NAJEVO !
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

MÉ OTÁZKY BYLY POLOŽENY NAPROSTO JASNĚ A K POCHOPENÍ A TO TAK ABY MI BYLY POTÉ ZODPOVĚZENY ...

TOTO NENÍ TO, CO JSEM OSOBNĚ OČEKÁVAL ...
JE TO POUHÉ SLOVÍČKAŘENÍ NEMAJÍCÍ " HLAVU ANI PATU " MAJÍCÍ NAZNAK JISTÉHO KLIČKOVÁNÍ VE KTERÉM CHYBÍ PROKAZATELNÁ ABSENCE JASNÉ A PLNĚ SROZUMITELNÉ ODPOVĚDI ...
TO SE NA MNE UŽIVATELI NEZLOB :-)
POKUD NĚČEMU PROKAZATELNĚ NEROZUMÍŠ A TO V DANÉ DUCHOVNÍ OBLASTI, NESNAŽ SE DRUHÉ " VYUČOVAT " A TO CO TY POKLÁDÁŠ ZA PRAVDU / SVOU PRAVDU SAMOZŘEJMĚ --- NEMUSÍ ONOU PROKAZATELNOU PRAVDOU BÝT ...
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

SNAD SE MNOU POŽADOVANÝCH ODPOVĚDÍ DOTYČNÉHO UŽIVATELE OSOBNĚ DOČKÁM ...

POKUD ANO TAK POUZE K TÉMATU ...
DOUFÁM ŽE SI ROZUMÍME ...
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

DOTYČNÝ UŽIVATEL JEST PROKAZATELNĚ BÝVALÝ ŠTUDÁK :-)
TAKŽE POTŘEBNÉ OSOBNÍ VĚDOMOSTI BY MĚL MÍT K DISPOZICI ...
NEBO NE ?
A OSOBNĚ SE PODĚLIT A VŠE UVÉST NA PRAVOU MÍRU JE JEHO KŘESŤANSKOU POVINNOSTÍ ...

TAKŽE NĚKOLIK OSOBNÍCH OTÁZEK NEUŠKODÍ, ŽE ? :-)

1. Kdy byl stvořen svět?
2. Zeměkoule je kulatá nebo placatá ?
3 Jak to opravdu bylo s hradbami Jericha ?
4 Byl svět opravdu stvořen po onu dobu jak jest psáno v Bibli ?


ZA PŘÍPADNÉ ODPOVĚDI UPŘÍMNÁ PODĚKOVÁN… [Plus]
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

DOTYČNÝ UŽIVATELI NA TEBE JSEM SI OSOBNĚ UČINIL ONEN " OBRÁZEK " JIŽ DÁVNO A K TOMU MI NEPOCHYBNĚ DOPOMOHL INTERNET, COŽ TĚ MUSÍ NEPOCHYBNĚ ......................................................... :-)
TO JEN ABYCH NEBYL PONĚKUD SPROSTÝ :-) TAKŽE ONO SLŮVKO SI LZE DOMYSLET :-)
TO JE VŠE ...

O MOJÍ PSYCHIKU SE LASKAVĚ NESTAREJ :-) JE V POŘÁDKU .
ALE O TOM SI POPOVÍDÁME JINDE .
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

TO NEJSOU HLOUPOSTI :-)

REAKCE NA TVŮJ OSLNIVÝ PÍSEMNÝ PROJEV 18.5. 11:38:30 NEMOHLA ZŮSTAT PŘECE ZA ONÍM BUKEM :-)
OSOBNĚ NEMÁM V LÁSCE TAKOVÉ PROSLOVY, KDYŽ JEST OPAK PROKAZATELNOU PRAVDOU ... V KOSTELE SE TO NEPOCHYBNĚ TOLERUJE, COŽ MNE NEPŘEKVAPUJE:-) --- U MNE NIKOLI ...
NEMÁM RÁD NÁBOŽENSKÉ POKRYTECTVÍ PODOBNĚ JAKO TOMU BYLO U JEŽÍŠE, JENŽ NA TUTO LIDSKOU LUMPÁRNU S NASAZENOU " MASKOU ZBOŽNOSTI " OSOBNĚ A POMĚRNĚ ČASTO POUKAZOVAL ! JEŽÍŠ NA … [Plus]
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

DOTYČNÝ UŽIVATELI TO NENÍ DOBRÉ SE KASAT A DÁVAT NA ODIV ŽE JSI " ŠTUDOVÁN " A KOL TEBE JSOU POUZE

BLBCI NEBO TI KTERÝM SE ŘÍKÁ VLEZ DO PR ........KTEŘÍ K TOBĚ BUDOU VZHLÍŽET S POSVÁTNOU ÚCTOU A POPLÁCÁVAT PO RAMENOU :-) A VOLAT : " TY JSI BEZKONKURENČNÍ " / " VYUČUJ NÁS ", " MISTŘE " :-) To možná funguje tak akorát v La. návštěvní knize, ale na této webové stránce ti již po onu dobu 6 let blahé to paměti kvítí nekvete a tvoje lodička jest porostlá mechem :-)… [Plus]
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

A NEZABERE TOBĚ ANI ONA TEBOU VLOŽENÁ IKONKA TEMPLÁŘE :-)

MIMOCHODEM K JAKÝMKOLI ŘÁDŮM MÁM OPRÁVNĚNÉ OSOBNÍ VÝHRADY, NEBOŤ Z TOHO " KOUKALI " JENOM POŘÁDNÉ PRŮŠVIHY A DOPLÁCELO NA TO POUZE JEN A JEN CIVILNÍ OBYVATELSTVO !
HISTORIE EVROPSKÝCH I SVĚTOVÝCH CÍRKEVNÍCH DĚJIN VE JMÉNU BOHA A JEŽÍŠ KRISTA :-) JSOU TOHO ŽEL BOHU NEBLAHÝM OSOBNÍM SVĚDECTVÍM !
A TO NEMLUVÍM O SOUČASNOSTI ...
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

TO JE KOMEDIE :-)

DOTYČNÝ UŽIVATEL SE 18.5. 11:38:30 VYJÁDŘIL TOUTO " PŘESVĚDČIVOU " VĚTIČKOU : " Nikdy bych z úst nevypustil v jakékoli souvislosti že Bible lže !

AŽ NA NA JEDNU MALIČKOST :-) ŽE TÝŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL PRÁVĚ ONU HODNOVĚRNOST BIBLE OSOBNĚ / VEŘEJNĚ ZPOCHYBNIL :-)

Dotyčný uživateli nebylo by ve tvém osobním zájmu s konečnou platností PŘESTAT "brnkat " lidem na city ? :-)))
ANIŽ BY SIS TO OSOBNĚ UVĚDOMIL ČINÍŠ TOTIŽ ZE … [Plus]
Vilém

Názorná ukázka zaoblení Zeměkoule.

DOTYČNÝ UŽIVATELI

TO JEST PROKAZATELNOU PRAVDOU, ŽE SE UŽIVATEL VILÉM OSOBNĚ BAVIL NA TVŮJ ÚČET :-)

ALE NIKOLI ÚČET SPOROŽIROVÝ :-)
Vilém

Cesta do Indie

ALE TO NEBYLO K OSOBNÍ ŠKODĚ DOTYČNÉHO UŽIVATELE SI " VYSTŘELIT " :-) NAOPAK ...

MOŽNÁ OSOBNÍ TOUHA TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE PO OSOBNÍCH INFORMACÍCH BUDE TROCHA " OTUPENA " :-) SAMOZŘEJMĚ NE NADLOUHO :-) TO JE MI NAD TO NAŠE ČESKÉ SLUNCE JASNÉ :-)

ALE TROCHA SI " PÍSKNOUT " A SKÁKAT PŘES " KALUŽE " PŘEC NEUŠKODÍ :-)
A TOŽ SE MIRO NEZLOB A NENECH ZAPADNOUT ONOHO SLUNCE NAD TVÝM HNĚVEM :-)))
( V České Třebové jsem doma !!! )
Vilém

Cesta do Indie

DOTYČNÝ UŽIVATEL CHTĚL MÍT POTŘEBNOU OSOBNÍ JISTOTU ZDA -LI SE UŽIVATEL VILÉM OPRAVDU DO LANŠKROUNA STĚHUJE A NEPOCHYBNĚ SE JIŽ TÉŽ OSOBNĚ PÍSEMNĚ OHLEDNĚ DOTAZU U JISTÉ OSOBY NÁM OBĚMA NEPOCHYBNĚ VELICE ZNÁMÉ, ŽE ?:-) --- INFORMOVAL A OSOBNĚ POTÉ ZJISTIL, ŽE UŽIVATEL VILÉM :-)..................................................................................................................................................................................................................… [Plus]
Vilém

Cesta do Indie

TAK UŽ BUDEME OPĚT SOUSEDÉ DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

ALE TO NEZNAMENÁ, ŽE BUDEME OPĚT KAMARÁDI, PŘÍPADNĚ ŽE KE MĚ BUDEŠ OPĚT CHODIT NA OSOBNÍ NÁVŠTĚVY :-)

NA TO OSOBNĚ RYCHLE ZAPOMEŇ :-)
TOŽ TAK ...
Vilém

Cesta do Indie

V PÁTEK JIŽ OSOBNĚ NA WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV NAPÍŠU Z NOVÉHO BYDLIŠTĚ : Lanškrouna u Papíren 124 !!!

A V NEDĚLI NA MŠI SVATOU DO KOSTELA sv. VÁCLAVA !!! A PO MŠI SVATÉ NA NÁDVOŘÍ ZÁMECKÉHO MUZEA NEBO NA NÁMĚSTÍ A. JIRÁSKA POSEDĚT NA LAVIČCE S KNIHOU / POPOVÍDAT S PŘÁTELI !!!
A V NEDĚLNÍ ODPOLEDNE PLNÉ OSOBNÍ POHODY A NÁLADY SE OPĚT PROJÍT ZNÁMÝMI MÍSTY ...

PO TOLIKA TĚCH LETECH BLAHÉ TO PAMĚTI OPĚT DOMA , DOMA , DOMA ..............................
NEBOŤ VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE !!!
Vilém

Cesta do Indie

SAMOZŘEJMĚ, ŽE SE OPĚT BUDU DUCHOVNĚ PLNĚ ANGAŽOVAT JAKO TOMU BYLO JIŽ V ČASE MÉHO PRVNÍHO

OSOBNÍHO LANŠKROUNSKÉHO POBYTU ...
LIDÉ TO TOTIŽ V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ POTŘEBUJÍ JAKO ONU SŮL ...

A případné osobní nesouhlasné názory " věřících " i ateistů mne osobně v prokazatelné pravdě nezajímají :-)
TO JEST VŠE ...
Vilém

Cesta do Indie

UPOZORNĚNÍ : Po letech se opět osobně navracím do města Lanškrouna kde jsem po mnohá ta léta blahé to paměti osobně působil ...
JEST MI NEPOCHYBNĚ JASNÉ, ŽE MŮJ NÁVRAT BUDE VE ZNAMENÍ radosti jedněch a ke zklamání i smutku druhých, ALE TAKOVÁ JEST SITUACE A ČLOVĚK SI NEMŮŽE DLE OSOBNÍ POTŘEBY VYBRAT I KDYBY TOMU CHTĚL ...
Osobní výhodou pro mne jest, že toto město i jeho obyvatele osobně velice dobře znám a mám zde i několik osobních přátel ...

PRO ZÁJEMCE KTEŘÍ BY MĚLI… [Plus]
Vilém

Žeby sa menila oficiálna verzia už? :D

DOTYČNÝ UŽIVATEL VLASTNÍ SVÉ ALBUM :-) TAKŽE VLOŽIT DALŠÍ OSOBNÍ FOTOGRAFIE NA WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV S CÍLEM SE ZVIDITELNIT JAKO TOMU JIŽ BYLO U DVOU PŘEDCHÁZEJÍCÍCH FOTOGRAFIÍ NEBUDE PRO TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE OSOBNÍM PROBLÉMEM :-)
CHCE TO JEN TO JEDINÉ : Projevit potřebnou vůli a my to nepochybně opět oceníme :-) COŽ UŽ SE STALO :-)
JAKO U KOMISE NA PŘEHRÁVKÁCH :-)
Vilém

tam u nebeských bran

VYSVĚTLOVAT NENÍ ZAPOTŘEBÍ :-) O TUTO LASKAVOST NESTOJÍM :-)

INTERNET MI OSOBNĚ PROKÁZAL V POZNÁNÍ TVÉ MALIČKOSTI ONU POTŘEBNOU MAMUTÍ SLUŽBU VÍCE, NEŽ -LI ZA MNOHÁ TA LÉTA BLAHÉ TO PAMĚTI V ČASE MÉHO LANŠKROUNSKÉHO POBYTU TATRMANE :-)
A TO MI MŮŽEŠ VĚŘIT I KDYŽ NEZAHŘÍVÁM KOSTELNÍ LAVICI A NEBO NESTOJÍM V KOSTELE SV. VÁCLAVA V LA. ZA SLOUPEM :-)))
Vilém

tam u nebeských bran

BĚŽ SI OSOBNĚ OPĚT ZTĚŽOVAT A POTÉ SE NÁM ZDÁRNĚ OSOBNĚ NAVRAŤ S PŘIPRAVENÝM UKAZOVÁČKEM V BOJOVÉ POHOTOVOSTI :-) NIC NOVÉHO POD SLUNCEM :-)
A ONU OSOBNÍ MODLITBU ZA NÁS HŘÍŠNÉ RADĚJI ODBOURAT :-)
ONO TO TOTIŽ ZE TVÉ STRANY NEFUNGUJE :-) A PROČ TOMU TAK JEST ? :-)
TO JE SNAD JASNÉ, ŽE ? :-)
Vilém

tam u nebeských bran

NAZDAR MIREČKU, ALE AŽ PO TOBĚ :-)

TY JSI MŮJ CELOŽIVOTNÍ " VZOR " A TUDÍŽ SE NECHÁM TEBOU VÉST PO TĚCH CESTÁCH TVÉ " PRAVDY ":-) A KŘÍŽŮ PŘI CESTÁCH :-)
Vilém

tam u nebeských bran

A O TĚCH LHÁŘÍCH BYCH BÝT TEBOU DOTYČNÝ " PRAVDOMLUVČE " LASKAVĚ POMLČEL :-)

NENÍ SNAD ZAPOTŘEBÍ PŘÍPOMENOUT, KDO ZDE SLIBOVAL , ŽE HO JIŽ V DISKUZÍCH NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV neuvidíme :-)
SNAD NÁM TO NEZAPŘE :-))))))))
Vilém

tam u nebeských bran

OSOBNĚ MNE VELICE ZAUJAL PÍSEMNÝ KOMENTÁŘ DOTYČNÉHO UŽIVATELE : 13.5. 11:15:58 !!!

Nepochybně psal o sobě !!!
HLAVNĚ ÚVODNÍ VĚTA :-) PŘESNÉ OHODNOCENÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A DALŠÍ 6 VĚTA O pýše a holubech na drátě !!!
TOŽ DOBRÝ VÝKON :-) KLOBOUK DOLŮ !!! ALE OSOBNĚ BYCH ŘEKL, ŽE SE NIC K POZITIVNÍMU NEZMĚNÍ, ŽEL BOHU :-)
Vilém

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

ŽÁDNÁ PÍSEMNÁ ODEZVA NA DNEŠNÍ 2 VLOŽENÉ PÍSEMNÉ VKLADY UŽIVATELE VILÉMA : 6:58:53, 7:32:07 ?

SAMOZŘEJMĚ KROMĚ UŽIVATELKY HENTY NA KTEROU JSEM TÉŽ OSOBNĚ PÍSEMNĚ ZAREAGOVAL A TO V POŽADOVANÉ SLUŠNOSTI ...

TO JE DOBŘE :-) Neboť není k osobní škodě z kalicha nalít oné révy i když mnohdy trpké, zdá se ...
Vilém

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

NÁSLEDOVNÍKY JEŽÍŠE KRISTA ? OPRAVDU ?

A NEBO V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ NÁBOŽENSKO - POHANSKÝMI MODLOSLUŽEBNÍKY, JENŽ S KŘESŤANSTVÍM NEMAJÍ NIC SPOLEČNÉ A NIC NA TOM NEMĚNÍ, ŽE VLASTNÍ ONU BIBLI SVATOU A CHODÍ DO KOSTELA ...
A TOM BY SE DALO SAMOZŘEJMĚ PODROBNĚ DISKUTOVAT, ŽEL TÉŽ SAMOZŘEJMĚ BEZ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU, ŽE ? :-)

S TÍMTO MÁM TÉŽ OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI :-) TOTIŽ ABY BYLO JASNO : NÁBOŽENSKÝ FANATISMUS HLUBOCE ODDÁN SVÉ " … [Plus]
Vilém

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

DODATEK ...

JE AŽ NEUVĚŘITELNOU REALITOU, PLNĚ PROKAZATELNOU A TO JAK Z POHLEDU HISTORIE I SOUČASNOSTI, KOLIK LIDÍ SE POTÉ STALO SKRZE NÁBOŽENSTVÍ NAIVNÍMI, DŮVĚŘIVÝMI, POSLUŠNÝMI, ODDANÝMI LOUTKAMI VE SLUŽBÁCH ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVE, NESNÁŠENLIVÝMI, FANATICKÝMI AKTIVNÍMI HORLIVCI A TO JAK V ZAMĚSTNÁNÍ TAK V OSOBNÍM ŽIVOTĚ NEUSTÁLE A OPAKOVANĚ DOSLOVA TERORIZUJÍCÍ SVÉ OKOLÍ OPAKOVANÝMI OSOBNÍMI NÁVŠTĚVAMI ( a to i v případě, že byli ve slušnosti upozorněni, že nejsou již osobně … [Plus]
Vilém

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

FALEŠNÁ POVÁLEČNÁ PROPAGANDA, CÍLEVĚDOMÁ PROVOKACE A NÁZORNÁ UKÁZKA LIDSKÉ UBOHOSTI A PODLOSTI ZE STRANY ZÁPADNÍCH ZEMÍ V ČELE S USA A ANGLIE, CÍLEVĚDOMĚ VEDENOU PROTI SOVĚTSKÉMU SVAZU A JEHO VÍTĚZNÉ ARMÁDĚ A PRACUJÍCÍMU LIDU !

A samozřejmě výsměch všem padlým rudoarmějcům v období Velké vlastenecké války v letech 1941 - 1945 proti nacistickému Německu a jeho spojencům !!!
henta aime ça.
Vilém

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

TENTO DNEŠNÍ DEN JEST Z POHLEDU HISTORIE PRO MNE OSOBNĚ DNEM NESMÍRNĚ VÝZNAMNÝM !

V ROCE 1945 OSVOBODILA ČESKOSLOVENSKO SLAVNÁ SOVĚTSKÁ ARMÁDA Z NACISTICKÉ OKUPACE ...
Všem sovětským rudoarmějcům, kteří položili svůj život při osvobozování naší vlasti v květnových dnech 1945 - ČEST A SLÁVA VAŠÍ PAMÁTCE !
ZE SRDCE UPŘÍMNÉ OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ : Jaroslav
NIKDY NEZAPOMENU .
( Česká Třebová 8.5. LP 2017 )
henta aime ça.
Vilém

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

ZBYTEČNÉ OTÁZKY, ALE PŘESTO SE VELICE RÁD ZEPTÁM ...

DOTYČNÝ UŽIVATELI : TY JSI NIKDY NIKOHO NEPOŠKODIL ZLÝM JAZYKEM ?
TY JSI NIKDY NEZALHAL ?
PROTO JSEM PÍSEMNĚ ZAREAGOVAL, ŽE BYCH NEŘEKL, ŽE JSI " ČIST " JAKO TO SLOVO BOŽÍ ...
ZKUS SE " POZEPTAT " SVÉHO LIDSKÉHO SVĚDOMÍ ...
TO BUDE TO PRAVÉ OŘECHOVÉ ...
Vilém

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

TAKŽE JEŠTĚ JEDNOU :-)

MIMOCHODEM TO PLATÍ NEPOCHYBNĚ I NA TEBE ! Osobně bych neřekl, že jsi " čist " jako to slovo boží !!!
NEBO SNAD ANO ? :-) ALE TO SNAD NE :-)
STAČÍ ZALISTOVAT !

A JEŠTĚ NĚCO ...
S TÍM BOŽÍM SOUDEM A PLAMENY OHNĚ PEKELNÉHO MŮŽEŠ DOTYČNÝ UŽIVATELI OSOBNĚ VYHROŽOVAT TAK AKORÁT V KOSTELE, NA SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE , PŘÍPADNĚ U TVÉHO RODINNÉHO KRBU ...
U MNE TI PŠENKA NEPOKVETE :-)
Vilém

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

BOŽÍ SOUD A PLAMENY OHNĚ PEKELNÉHO :-) TO UŽ TU BYLO :-) A TO JIŽ OD DOBY NECHVALNĚ PROSLULÉHO STŘEDOVĚKU :-) A HLE, ONO TO FUNGUJE I DNES V ČASE 21. STOLETÍ ? :-)

MIMOCHODEM TO PLATÍ NEPOCHYBNĚ I NA TEBE !
OSOBNĚ BYCH NEŘEKL, ŽE JSI " ČIST " JAKO TO SLOVO BOŽÍ :-)
NEBO SNAD ANO ? :-) ALE TO SNAD NE :-)))
STAČÍ ZALISTOVAT ...
Vilém

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

TAKŽE MNOU POŽADOVANÁ ODPOVĚĎ JEST V NEDOHLEDNU :-) UPŘÍMNĚ, ONO TO NENÍ ZASE AŽ TAK DŮLEŽITÉ :-) JEST MI JIŽ NAPROSTO JASNÉ, PROČ DOTYČNÝ UŽIVATEL ZPOCHYBNIL ONU HODNOVĚRNOST BIBLE I SAMOTNÉHO KRISTA ...
KŘESŤAN BY TAKTO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEUČINIL !

Mimochodem již onen řád Rytířů věčného světla jest osobně pro mne nedůvěryhodný ... A takových podobných pochybných řádů jest ve světě celá řada ...
Vilém

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

VELICE BY MNE OSOBNĚ ZAJÍMALO, ZDA -LI JSI ZEDNÁŘEM NEBO NE ...

POKUD BY TO BYLO PROKAZATELNOU PRAVDOU, BYLA BY TO PRO MNE OPRAVDU NOVINA :-)
A TO ZVLÁŠTĚ PO MNOHA TĚCH LETECH JEŠTĚ Z ONOHO ČASU MÉHO LANŠKROUNSKÉHO OSOBNÍHO POBYTU ...
Vilém

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

VELICE ZAJÍMAVÉ : 7.5. 2017 - 10:39:45 ... NEPOCHYBNĚ ZNAČNÉ OSOBNÍ ZNALOSTI . ( Uživatelka magdach )
Vilém

VÍME, PROČ PREMIÉR SOBOTKA PODÁ DEMISI VLÁDY! MODLEME SE ZA NĚJ, PROSÍM! JE TO ŠANCE PRO OBRÁCENÍ …

NIKDO MNE NA SVĚDOMÍ NEMÁ :-)

K TOMUTO MOHU OSOBNĚ POUZE ZDĚLIT, ŽE ............................................................................... A CO VLASTNĚ ZDĚLIT ? :- ) NO TAK A JSEM V KONCÍCH :-)
DOŠLA MUNICE I PALIVO :-)