언어
Vilém

Modlitba

BINGO :-) TREFA DO TERČE :-)
NEŽ-LI DOTYČNÝ UŽIVATEL ODEPÍŠE, TO UŽ BUDE VYŽADOVAT DOBROU OSOBNÍ RADU :-)
Vilém

Modlitba

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

NEBYLO BY KE ŠKODĚ VE SVÉ HORLIVÉ AKTIVITĚ OPĚT NA SEBE NĚCO " NAPRÁSKAT " :-) NAOPAK :-) TO PROTO, ABY MĚL UŽIVATEL VILÉM ONU MOŽNOST SE NĚČEHO " CHYTIT " A V DOBRÉM TO DÍLE POUŽÍT :-) TAKŽE OTÁZKOU JEST KDY OPĚT NĚCO " VYPLAVE " NA ONEN POVRCH :-)
TYS … 더보기
Vilém

Modlitba

PŘÍJEMNÉHO VEČERA UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Vilém

Modlitba

PRO DOPLNĚNÍ ...

A TAKTÉŽ PROKAZATELNĚ KONFLIKTNÍ ...
DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNĚ SÁM VYDAL PÍSEMNÉHO SVĚDECTVÍ O TOM, ŽE PRÁVĚ NA ONU
KONFLIKTNÍ POVAHU BYL TÉŽ OSOBNĚ UPOZORNĚN JEDNÍM Z VĚŘÍCÍCH PŘED KOSTELEM SV. VÁCLAVA V LA. ONU NEDĚLI, POTÉ KDY PO UKONČENÍ MŠE SVATÉ OSOBNĚ PŘIŠEL ZA KNĚZEM MU DÁVAT SVÉ KÁZÁNÍ O TOM, CO JEST … 더보기
Vilém

V Nigérii došlo ku slnečnému zázraku

HEZKY NAPSÁNO :-)

A CO TAKHLE OBRÁTIT ONU STRANU MINCE :-) NEBOŤ OSOBNÍ POUŽITÍ ČÍSEL LZE CÍLEVĚDOMĚ A LIŠÁCKY POUŽÍT I JINÝM SMĚREM ...
Vilém

V Nigérii došlo ku slnečnému zázraku


NAPROSTO PROKAZATELNĚ S ÚČASTI NA ONOM OKULTISMU ZE STRANY TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE LZE S JISTOTOU OSOBNĚ ČERPAT Z ONOHO OSOBNÍHO SVĚDECTVÍ NA TÉMA : ČÍSLA A TÉŽ JEJICH VÝZNAM ...
NEBOŤ I ONA ČÍSLA A ZVLÁŠTĚ NEGATIVNÍ PRAXE S TĚMITO ČÍSLY A TO V JAKÉKOLI DANÉ OBLASTI LZE TÉŽ S NAPROSTOU JISTOTOU ZAŘADIT JAKO NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ OKULTISMU A … 더보기
Vilém

V Nigérii došlo ku slnečnému zázraku

TO MI TOTIŽ OSOBNĚ PŘIPOMÍNÁ ONU PŘEDNÁŠKU NA TÉMA : OKULTISMUS NA KTERÉ BYL DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNĚ PŘÍTOMEN A NA KTEROU JSEM TÉŽ OSOBNĚ PÍSEMNĚ ZAREAGOVAL NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV ...
UŽ TEHDY JSEM OSOBNĚ ZAČÍNAL MÍT JISTÉ POCHYBNOSTI !

PS : PŘÍJEMNÉHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Vilém

V Nigérii došlo ku slnečnému zázraku

DOTYČNÝ UŽIVATEL OZNÁMIL, ŽE JIŽ DLOUHÉ ROKY PRACUJE S ČÍSLY A VÍ CO DOVEDOU (?) A JAK PARADOXNĚ SE UMÍ POSTAVIT ZA SEBE (?)

Z POHLEDU " KŘESŤANA " --- VELICE ZAJÍMAVÉ, ŽE ?
VÁŽENÍ UŽIVATELÉ - NEZDÁ SE VÁM ?
NENÍ KE ŠKODĚ MÍTI OSOBNÍ POTŘEBNÉ INFORMACE KTERÉ DOTYČNÝ UŽIVATEL NA SEBE AKTIVNĚ / NEUVÁŽENĚ POSKYTNE , … 더보기
Vilém

Modlitba

DODATEK ...

A TAKTÉŽ OSOBNÍ SOUHLAS S UŽIVATELEM BENEM NA ADRESU DOTYČNÉHO UŽIVATELE ( 17.10.2017 - 19:37: 06 ) TÉŽ BEZCHYBNÉ !!! ( OD MIROSE AŽ ...... ) :-)))
Vilém

Modlitba

PŘÍJEMNÉHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Vilém

Modlitba

S OSOBNÍM NÁZOREM UŽIVATELE BENA NA ADRESU DOTYČNÉHO UŽIVATELE ( 17.10. 2017 - 20:33:44 ) - OSOBNÍ SOUHLAS !!! LÉPE BYCH TO OSOBNĚ NENAPSAL :-) NAPROSTO BEZCHYBNÉ !!!
MIMOCHODEM TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE JSEM SI OSOBNĚ JIŽ PO ZÁSLUZE NÁZORNÉ UKÁZKY ONOHO " RYTÍŘSTVÍ " :-))) --- ZAŠKATULKOVAL ...
A TO MÁ U MNE NEPOCHYBNĚ ONU VĚTŠÍ … 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

JAK VIDNO, TVÉ " RYTÍŘSTVÍ " NEPOCHYBNĚ SPOČÍVÁ V TOM, ŽE SI OSOBNĚ DOVOLUJEŠ POUZE NA LIDI, JENŽ SE TĚ BOJÍ, COŽ ALE NENÍ MŮJ OSOBNÍ PŘÍPAD NEBOŤ BYCH TĚ OSOBNĚ A NAVÍC VEŘEJNĚ NEVYZVAL K SETKÁNÍ NAŽIVO :-) TO JE SNAD JASNÉ ...
TAKŽE KDO ŽE JEST ONEN STRAŠPYTEL BYCH NA TVÉM MÍSTĚ OSOBNĚ POMLČEL PANE " RYTÍŘI " BEZ … 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

OSOBNĚ MI ZDĚL MÍSTO A ČAS OSOBNÍHO SETKÁNÍ A JÁ SI TO VEČER PŘEČTU A BUDU BRÁT JAKO HOTOVOU VĚC ...
A ŽÁDNÉ KLIČKOVÁNÍ ...
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

A JEŠTĚ NĚCO ...

DOTYČNÝ UŽIVATELI ABYS NEMĚL MYLNÝ OSOBNÍ NÁZOR, ŽE JSEM STRAŠPYTEL, JENŽ SE TOBĚ BOJÍ ŘÍCI ONU PRAVDU NAŽIVO --- JSEM OSOBNĚ PŘIPRAVEN SE S TEBOU NAŽIVO SETKAT A INFORMOVAT TĚ O TOM, KDO ZPOCHYBNIL ONU BIBLI SVATOU .........................
TAKŽE KDY A KDE MIREČKU ? A TOTO SETKÁNÍ NAŽIVO BUDU OD TEBE VYŽADOVAT ... NEBO NAOPAK … 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

OHLEDNĚ TVÉ ÚVODNÍ VĚTY DOTYČNÝ UŽIVATELI NENÍ DOBRÉ MÍCHAT HRUŠKY S

JABLKY ... NEBO SE TÉŽ ŘÍKÁ : " JEDEN O VOZE A TEN DRUHÝ O KOZE ... "
KOMUNIKAČNÍ ŠPINAVOST ANEBO ...................................................PRAVDA, JENŽ SE DÁ CELKEM SNADNO DOLOŽIT, NEBOŤ STAČÍ ZALISTOVAT, KTERAK BYLA ZE TVÉ STRANY ZPOCHYBNĚNA ONA HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ A … 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

DOTYČNÝ UŽIVATELI NENÍ DOBRÉ MĚ " HRÁTI " NA ONÉ CITY :-)

OSOBNĚ TOTIŽ NEMÁM RÁD " VĚŘÍCÍ ", JENŽ Z OSTATNÍCH ČINÍ KDOVÍ CO, ALE SAMI MAJÍ NA SVÉ HLAVĚ ONO POMYSLNÉ " MÁSLO " ...
BYLO BY VHODNÉ SE NAD SEBOU OSOBNĚ A VÁŽNĚ ZAMYSLET, ŽE JE VÍCE MÉNĚ KOMICKÉ NA JEDNÉ STRANĚ OKÁZALE, ALE PONĚKUD NAIVNĚ HLÁSAT O SOBĚ, ŽE JSI KŘESŤANEM A … 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

DOTYČNÝ UŽIVATELI AŽ SE OSOBNĚ NAUČÍŠ VÁŽNĚ A V POTŘEBNÉ POKOŘE A ONÉ

ÚCTĚ RESPEKTOVAT ONU BIBLI SVATOU, JENŽ BY SE POTÉ STALA NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TVÉHO ŽIVOTA, NEBOŤ JSI SE PŘECE OSOBNĚ OPAKOVANĚ / VEŘEJNĚ PROHLÁSIL ZA KŘESŤANA ( O ČEMŽ MÁM SVÉ NAPROSTO OPRÁVNĚNÉ OSOBNÍ POCHYBNOSTI ) POTOM LZE SAMOZŘEJMĚ Z MÉ STRANY OČEKÁVA… 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

PŘÍJEMNÉHO NEDĚLNÍHO VEČERA UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

CO K TOMU OSOBNĚ DODAT ?

ZE STRANY DOTYČNÉHO UŽIVATELE OPĚT ONO ZNÁMÉ KLIČKOVÁNÍ MAJÍCÍ ONEN POCHYBNÝ NÁDECH KOMPROMISU :-) A TO I NAVZDORY TOMU, ŽE BIBLE SVATÁ SE K TOMUTO TÉMATU OHLEDNĚ KDO JEST ONÍM PROSTŘEDNÍKEM MEZI BOHEM A LIDMI VYJADŘUJE NAPROSTO JASNĚ ...
ALE CO LZE SOUDIT O ČLOVĚKU, JENŽ JIŽ … 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

PŘÍJEMNÉHO NEDĚLNÍHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

JEST SPRÁVNÉ, ŽE SE VĚŘÍCÍ LIDÉ OSOBNĚ ZPOVÍDAJÍ ZE SVÝCH HŘÍCHŮ KNĚZI, AČKOLI

JEST DLE BIBLE SVATÉ NAPROSTO JASNĚ ŘEČENO, ŽE ONÍM PRAVÝM PROSTŘEDNÍKEM MEZI BOHEM A LIDMI JEST PROKAZATELNĚ KRISTUS ?
NEZLOB TE NA MNE BRATŘI A SESTRY, ALE OSOBNĚ NEJSEM SCHOPEN STÁLE POCHOPIT, Z JAKÉHO OSOBNÍHO DŮVODU JEST JEŽÍŠ KRISTUS COBY JEDINÝ A PRAVÝ DUCHOVNÍ … 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

DOTYČNÝ UŽIVATELI OSOBNĚ MI SE SVÝMI OSOBNÍMI POCHYBNÝMI NÁZORY TÉŽ PŘIPOMÍNÁŠ PRÁVĚ ONOHO ŘÍMSKO - KATOLICKÉHO KNĚZE, JENŽ PŘED LETY OSOBNĚ PŮSOBIL V LANŠKROUNĚ ... MIMOCHODEM ONOHO KNĚZE JSME ZNALI OSOBNĚ ...
JAK VIDNO PRO TEBE TÉŽ NENÍ OSOBNÍM PROBLÉMEM IGNOROVAT ONU BIBLI SVATOU ... A OSOBNĚ … 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

DRŽET SE BOHA ZNAMENÁ DRŽET SE BOŽÍ PRAVDY !!! A ŽÁDNÉ OSOBNÍ KLIČKOVÁNÍ OSOBNĚ NEBERU !!!

K DANÉMU TÉMATU JSEM SI OSOBNĚ VZPOMNĚL NA OSOBNÍ ROZHOVOR S ŘÍMSKO - KATOLICKÝM KNĚZEM ( Ono jméno a taktéž příjmení si ponechám osobně pro sebe ) V ČASE MÉHO LANŠKROUNSKÉHO POBYTU A TO PRÁVĚ NA TOTO ZDE PROBÍRANÉ BIBLICKÉ TÉMA : Kdo jest prokazateln… 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

PŘÍJEMNÉHO VEČERA UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

MIMOCHODEM KDO JEST PROKAZATELNĚ ONÍM PROSTŘEDNÍKEM MEZI BOHEM A LIDMI ? JEST ZAJÍMAVÉ, ŽE I NA TUTO OTÁZKU BIBLE SVATÁ POSKYTUJE ONU POTŘEBNOU ODPOVĚĎ ... TUDÍŽ NEMÁM OSOBNÍHO ZÁJMU SE ZPOVÍDAT KNĚZI, JENŽ JEST JAKOŽTO ČLOVĚK I KDYŽ NOSÍ KNĚŽSKÉ ROUCHO - NAPROSTO PROKAZATELNĚ STEJNÝM HŘÍŠNÍKEM JAKO JEST TOMU U … 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

TAKŽE ONEN KNĚZ NA MNE VLOŽÍ RUCE SVÉ A TÉŽ SE ZA MNE K BOHU V DOBRÉM POMODLÍ ? PŘI MÉ OSOBNÍ ZPOVĚDI MI ONEN KNĚZ BUDE NASLOUCHAT A POTÉ MI UDĚLÍ SVÉ POTŘEBNÉ ROZHŘEŠENÍ A POŽEHNÁNÍ ?
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

BIBLE SVATÁ BY MĚLA BÝT PLNĚ K DISPOZICI KAŽDÉMU KŘESŤANU ...

ALE I TAK VELICE RÁD ODPOVÍM ... TAKŽE ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI --- UKAŽTE MI LASKAVĚ A VE SLUŠNOSTI KDE JEŽÍŠ KRISTUS POUKAZUJE NA ONU ÚDAJNOU PŘÍTOMNOST SVÉHO NEBESKÉHO OTCE V ONÉ HOSTI ...
JÁ JSEM TO OSOBNĚ NIKDE NENAŠEL A TO ANI V PODÁNÍ APOŠTOLŮ, NATOŽ V … 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

OPRAVDU ?

BYLO BY VHODNÉ SI OSOBNĚ PŘEČÍST A TO PODROBNĚ DUCHOVNÍ VÝUKU JEŽÍŠE KRISTA ...
BIBLE SVATÁ NABÍZÍ 4 EVANGELIA ... TO SNAD POSTAČÍ ...
A NE ŘÍMSKO - KATOLICKOU VÝUKU V PODOBĚ ONOHO POHANSKÉHO SAJRAJTU PLNÉHO NESMYSLNÝCH LIDSKÝCH TRADIC ZAOBALENÉHO DO ONOHO POCHYBNÉHO " PLÁŠTĚ " NAZÝVANÉHO KŘESŤANSTVÍ ...
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

ALE NE BÝT OSOBNĚ PŘÍTOMEN V LIDMI VYROBENÉM V ONOM OPLATKU ( HOSTII ), JENŽ SE DOKONCE POVAŽUJE DLE VÝUKY ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVE ZA TĚLO KRISTOVO :-)
TO BY SE JEŽÍŠ KRISTUS SOUCITNĚ POUSMÁL , NATOŽ ABY SE OSOBNĚ ROZHODL PRO ONO POŽEHNÁNÍ MODLO - SLUŽEBNÉ CÍRKVI :-)
OSOBNĚ SOUDÍM, ŽE BY SE KRISTUS OPĚT OSOBNĚ ROZHODL PRO ONO POUŽITÍ … 더보기
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

ANO JEST SI OSOBNĚ UVĚDOMIT KDO ŽE TO TO JEST ONEN BŮH A JAKOU MÁ ONU MOC, ALE NEČINIT Z ONOHO BOHA DOSLOVNÉHO KUS HOVĚZÍHO ÚDAJNĚ PŘÍTOMNÉHO V ONÉ HOSTII ...
VĚTŠÍ LIDSKOU PITOMOST JSEM SNAD JEŠTĚ OSOBNĚ NESLYŠEL :-)
TAK TOTO JEST ONA " PRAVÁ " DUCHOVNÍ VÝUKA V CELOSVĚTOVÉM PODÁNÍ ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVE :-)
Vilém

SSPX zachraňuje nádherný kostol v Holandsku

OSOBNĚ MNE ZAUJALA ONA LIDSKÁ PŘEDSTAVA O ÚDAJNÉ PŘÍTOMNOSTI BOHA V HOSTII :-)
NEZLOBTE SE, ALE VĚTŠÍ NESMYSL JSEM SNAD OSOBNĚ NESLYŠEL :-)
TOMUTO NESMYSLU VÁS ŘÍMSKÉ KATOLÍKY UČÍ V KOSTELE / PŘÍPADNĚ VAŠE DĚTI NA VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ ? :-)
UPŘÍMNĚ ZE SRDCE, POTOM SE JIŽ NELZE NIČEMU OSOBNĚ DIVIT ...
Vilém

PKN News (pokorny správy)

KDYBYSTE NEORALI MOU JALOVICÍ, MOJÍ HÁDANKU BYSTE NEUHODLI . ( Soudců 14, 18 )
Vilém

PKN News (pokorny správy)

HEZKY NAPSÁNO :-)

AŽ NA JEDNU MALIČKOST ...
BYLO BY VHODNÉ A PŘEDEVŠÍM ZE TVÉ STRANY SLUŠNÉ OSOBNĚ DOPŘÁTI ONU POTŘEBNOU OSOBNÍ SVOBODU DOTYČNÉMU KNĚZI, ABY SMĚL MÍT SVÉ KÁZÁNÍ NA JAKÉKOLI DANÉ TÉMA A TO I ZA ONU CENU, ŽE TOTO TÉMA TI NEVONÍ ...
DOTYČNÝ UŽIVATELI TY JSI OPRAVDU TEN " POVOLANÝ ", JENŽ BY MĚL OSOBNĚ BYŤ … 더보기
Vilém

PKN News (pokorny správy)

DOTYČNÝ UŽIVATELI  :-)

AŽ SI NA TEBE A TVÉ JEDNÁNÍ BUDE ONEN KNĚZ OSOBNĚ ZTĚŽOVAT, COŽ NELZE TÉŽ VYLOUČIT ( mimochodem nelze osobně pochybovati o tom, že onen kněz se na tebe pravděpodobně osobně informoval a to, aniž by jsi byl o této osobní aktivitě též osobně informován ) BUDE TO PRO TEBE PROKAZATELNĚ VELICE NEMILÉ PŘEKVAPENÍ :-)
더보기
Vilém

Obvinenia biskupa: "František toleruje zjavné chyby"

NÁPODOBNĚ :-) ALE NEJDŘÍVE POVINNĚ A S KŘESŤANSKOU POKOROU NA ONA KOLENA :-) ONO MÉ DOPORUČENÍ PROČ BY TOMU TAK MĚLO BÝT --- JSI TÉŽ OSOBNĚ PÍSEMNĚ OBDRŽEL :-) TEPRVE POTÉ URYCHLENĚ NA ONEN ČERSTVÝ VZDUCH :-) SNAD TO ZABERE VYČISTIT ONU TVOU HLAVU OD NECHVALNĚ TEBOU POSTAVENÉ LATĚ OHLEDNĚ TVÉHO POMĚRNĚ VYSOKÉHO, BYŤ NAIVNÍHO MÍNĚNÍ O SVÉ OSOBĚ … 더보기
Vilém

Obvinenia biskupa: "František toleruje zjavné chyby"

DOTYČNÝ UŽIVATELI  :-)

TO ŽE DOŠLO K OSOBNÍMU, PROKAZATELNÉMU ZPOCHYBNĚNÍ HODNOVĚRNOSTI BIBLE SVATÉ = BOŽÍHO SLOVA I JEŽÍŠE KRISTA ZE TVÉHO POHLEDU VÍ VŠICHNI ZDEJŠÍ UŽIVATELÉ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV !!!
A LIDÉ NEZAPOMÍNAJÍ :-)
COŽ Z TEBE ČINÍ NAPROSTO JEDNOZNAČNĚ OBYČEJNÉHO POKRYTCE, JENŽ SE I NADÁLE OSOBNĚ … 더보기
Vilém

Obvinenia biskupa: "František toleruje zjavné chyby"

OPRAVA : JEN O TÉ BOŽÍ LÁSCE RADĚJI NEPSAT, NEBOŤ TU JSI OSOBNĚ KTERAK JSEM

JIŽ PÍSEMNĚ UVEDL : ZPOCHYBNIL ...
Vilém

Obvinenia biskupa: "František toleruje zjavné chyby"

TAKŽE JSEM MĚL PŘECE JEN ONU PRAVDU, KDYŽ JSEM PÍSEMNĚ ZAZNAMENAL, ŽE JEST TO Z MÉ STRANY U DOTYČNÉHO UŽIVATELÉ NAPROSTO ZBYTEČNÁ NÁMAHA ...
UŽ TO, ŽE SE DOTYČNÝ UŽIVATEL NEMUSÍ OSOBNĚ OBHAJOVAT Z TOHO, ŽE PROKAZATELNĚ ZPOCHYBNIL ONU HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ = BOŽÍ SLOVO A TÉŽ SAMOTNÉHO KRISTA --- UŽ TO VYPOVÍDÁ O NĚČEM ...
더보기
Vilém

Obvinenia biskupa: "František toleruje zjavné chyby"

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

TAK PŘESNĚ TUTO TVOU PÍSEMNOU REAKCI JSEM OSOBNĚ TOTIŽ OČEKÁVAL :-)
ONO TOTIŽ ANI NEBYLO PŘÍLIŠ OSOBNÍHO DŮVODU SE K TOMUTO ZE TVÉ STRANY PÍSEMNĚ VYJADŘOVAT ! NEBOŤ JSEM TOBĚ PONĚKUD VÍCE, NEŽ -LI BYLO ZAPOTŘEBÍ " ŠLÁPL DO TVÉHO LIDSKÉHO SVĚDOMÍ A ZNAČNĚ " NABOURAL " TVÉ PONĚKUD … 더보기
Vilém

Obvinenia biskupa: "František toleruje zjavné chyby"

A JEŠTĚ NĚCO ...

OSOBNÍ DOCHÁZKA DO KOSTELA NA MŠI SVATOU, VLASTNIT BIBLI SVATOU A TAK DÁLE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................… 더보기
Vilém

Obvinenia biskupa: "František toleruje zjavné chyby"

DOTYČNÝ UŽIVATELI  :-)

JAK VIDNO, ONOMU ĎÁBLU SI TEHDY OSOBNĚ " SKOČIL NA ONEN ŠPEK " A TO ANIŽ BY SIS ONU REALITU PLNĚ UVĚDOMIL ... NEBOŤ JAKÉ ŽE TO JE TVÉ OSOBNÍ VYSVĚTLENÍ, ŽE KŘESŤAN ZA JAKÉHO JSI SE NÁM NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV OPAKOVANĚ PROHLÁSIL --- POTÉ NAPROSTO PROKAZATELNĚ / VEŘEJNĚ ZPOCHYBNIL ONU … 더보기
Vilém

Obvinenia biskupa: "František toleruje zjavné chyby"

HEZKY NAPSÁNO :-)

A CO NA SVOU OSOBNÍ OBHAJOBU OHLEDNĚ ZPOCHYBNĚNÍ HODNOVĚRNOSTI BIBLE SVATÉ I JEŽÍŠE KRISTA VE DVOU PODOBENSTVÍCH, KTERÉ JSI DOTYČNÝ TÉŽ OSOBNĚ ZPOCHYBNIL ... NEBYLO TO TEHDY ĎÁBELSKÉ VNUKNUTÍ / POKUŠENÍ ? TAKŽE BÝT TEBOU BYCH SE OSOBNĚ ĎÁBLEM JAKÝ JEST MOC NEZABÝVAL, ALE NAOPAK OSOBNĚ VĚNOVAL ONU … 더보기
Vilém

Obvinenia biskupa: "František toleruje zjavné chyby"

INU CO K TOMU DODAT :-)

DOTYČNÝ UŽIVATEL " VONÍ " NEBEM A MY HŘÍŠNÍ LIDÉ " PEKLEM " :-)
Vilém

Kardinál Müller: "Každý, kto kritizuje Amoris Leatitia bude vylúčený"

JEŠTĚ NĚCO ...

DOTYČNÝ UŽIVATEL ZDE PÍSEMNĚ OSOBNĚ TAKTÉŽ ZAZNAMENAL ( 4.10. 2017 - 23:41:25 ), ŽE " OBJEVUJE KŘESŤANSTVÍ " ... ZAJÍMAVÉ ...
AŽ NA JEDNU MALIČKOST ...
JEST TROCHA KOMICKÉ, ŽE TOTO OSOBNĚ OZNÁMIL " VĚŘÍCÍ " ČLOVÍČEK, JENŽ PROKAZATELNĚ ZPOCHYBNIL ONU HODNOVĚRNOST BIBLE I SAMOTNÉHO KRISTA ...
MIREČKU NEBY… 더보기
Vilém

Kardinál Müller: "Každý, kto kritizuje Amoris Leatitia bude vylúčený"

JAK VIDNO, DOTYČNÝ UŽIVATEL MI NA ONU HISTORII " SVÍTIL LUCERNOU " :-)

AŽ NA TO, ŽE JSEM NEBYL VYKOPNUT, ALE ODEŠEL SÁM A TO Z VLASTNÍ INICIATIVY :-)
Takže opět názorná ukázka osobní neschopnosti jednoho českého aktivního čmuchala z kostelní lavice, jenž se osobně mylně domnívá, že když je z regionu, kterak sám písemně uvedl, že veškerou svou … 더보기