Langue
Vilém

Vlk v ovčím rouně.

JSOU I TACÍ VĚŘÍCÍ, JENŽ DRUHÉMU ODNÍMAJÍ NEJCENNĚJŠÍHO DARU DANÉHO BOHEM JSOUC OSOBNĚ VE SVÉ VÍŘE PŘESVĚDČENI, ŽE TÍMTO ZLOVOLNÝM SKUTKEM BOHU SLOUŽÍ ...
OTÁZKOU JEST JAKÉMU BOHU ?
HISTORIE I SOUČASNOST ...
Vilém

Vlk v ovčím rouně.

TAKTÉŽ JEST TOMU U SAMOTNÉHO SATANA ... I KDYŽ SE MISTRNĚ " PŘEVLÉKÁ " ZA ANDĚLA SVĚTLA ...
PODOBNĚ JEST TOMU I U LIDÍ --- JEHO LOKAJŮ A ZÁROVEŇ OTROKŮ, ŽEL BOHU ...
Vilém

Vlk v ovčím rouně.

KTERAK SE POZNÁ ONEN VLK V ROUCHU OVCE / BERÁNČÍM ?
Vilém

Vlk v ovčím rouně.

TI KTEŘÍ SE UKRÝVALI V KATAKOMBÁCH V ČASE PRONÁSLEDOVÁNÍ SE POTÉ, KDYŽ DOSÁHLI OSOBNÍ SVOBODY A NEBEZPEČÍ SMRTI NENÁVRATNĚ POMINULO --- sami stali lidskou smečkou pronásledovatelů !!!
Z PRONÁSLEDOVANÝCH SE STALI PRONÁSLEDOVATELÉ ... JE TO TAK JEDNODUCHÉ A PLNĚ FUNKČNÍ, ŽEL BOHU ...
HISTORIE I SOUČASNOST ...
Vilém

Zelí do sklínek, dobrá rada pro hentu. Tak vypadá po roce.

TOTO MYSLÍM UPŘÍMNĚ A BEZ NÁZNAKU OSOBNÍ IRONIE, OSOČOVÁNÍ, PŘÍPADNÉ PROVOKACE ...

DOTYČNÝ UŽIVATELI UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ ZA ONU RADU, ALE MÁM OSOBNÍ POCIT, ŽE ONA NEGATIVNÍ VZPOMÍNKA NA TEBE ZAPUSTILA V MÉM SRDCI ZA TA LÉTA JIŽ PONĚKUD HLUBOKÉ KOŘENY, TAKŽE I KDYBYCH OPRAVDU UPŘÍMNĚ ZE SRDCE TOUŽIL OPĚTOVNĚ UVĚŘIT V BOHA - TAK ONY NEGATIVNÍ OSOBNÍ VZPOMÍNKY SE MI STANOU CELOŽIVOTNÍ PŘEKÁŽKOU A TO JE NĚCO, S ČÍM JSEM SE U ŽÁDNÉHO ČLOVĚKA VE SVÉM ŽIVOTĚ DOPOSUD NESETKAL ... A TO AŤ ZE … [Plus]
menhir aime ça.
Vilém

Zelí do sklínek, dobrá rada pro hentu. Tak vypadá po roce.

MINULOU NEDĚLI 12. 2. LP 2017 JSEM MĚL ONU TOUHU ZAVÍTAT DO KOSTELA SV. JAKUBA V ČESKÉ TŘEBOVÉ ...
KDYŽ UŽ BYL ONEN KOSTEL SV. JAKUBA NA DOHLED TU JSEM SI TÉŽ OSOBNĚ VZPOMNĚL NA TEBE DOTYČNÝ UŽIVATEL A POTÉ SE OTOČIL NA SVÉM PODPATKU A NECHAL SI ZAJÍT ONU CHUŤ ... TA OSOBNÍ VZPOMÍNKA NA TEBE MI ONU TOUHU ZAVÍTAT DO KOSTELA NAPROSTO ZNECHUTILA ... ZAJÍMAVÁ SITUACE, ŽE :-)?
JE TO NAPROSTO STEJNÁ SITUACE JAKO S ONOU ŘÁDOVOU SESTROU, KTEROU JSEM TÉŽ OSOBNĚ KDYSI V ČESKÉ TŘEBOVÉ NÁHODNĚ … [Plus]
menhir aime ça.
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

BEZ OBAV :-)

SE SVÝM SYNEM SE MOC NEVYCHLOUBEJ NESCHOPNÝ DETEKTIVE :-)

TAKÉ OSOBNĚ ZNÁM ZRANITELNÁ MÍSTA NA LIDSKÉM TĚLE KAM PRAŠTIT :-)
MÁŠ OPĚT SMŮLU A S TÍM VYHROŽOVÁNÍM BĚŽ TAK AKORÁT DO PR ... :-) MOHL BY JSI MÍT JEDNOHO SLUNEČNÍHO DNE PLNÉ OSOBNÍ POHODY VELKÝ OSOBNÍ PROBLÉM ...
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

MUSÍM TĚ ZKLAMAT :-)

1. POD NICKEM MÉ BÝVALÉ MANŽELKY IVY JSEM OSOBNĚ NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV NIKDY PÍSEMNĚ NEPŘISPÍVAL ... NEJDŘÍVE SI OSOBNĚ LASKAVĚ OBSTAREJ POTŘEBNÉ DŮKAZY, ŽE TOMU TAK BYLO A POTÉ ONO " ZBOŽÍ " OSOBNĚ VE SVÉM PÍSEMNÉM ZAŠKATULKOVÁNÍ MÉ OSOBY VYSTAV NA ONEN PULT :-)
Jak vidno tvoje detektivní kancelář na shromažďování osobních informaci tentokrát prodělala značný osobní krach a trestuhodnou neschopnost :-) TAKŽE OSOBNÍ POTŘEBU VYTVÁŘET … [Plus]
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

NĚKDO JEST ŽENATÝ A JINÝ ROZVEDEN ... A CO MÁ BÝT ? TO ŽE JSI TUTO INFORMACI OSOBNĚ OBDRŽEL JE MI JASNÉ :-) A TAKÉ OSOBNĚ VÍM OD KOHO ... MIMOCHODEM, ZÍSKÁVAT O DRUHÝCH POTŘEBNÉ INFORMACE TO JEST TAKTÉŽ NEPOCHYBNĚ SOUČÁST TVÉHO " KŘESŤANSKÉHO " ŽIVOTA :-) ALE POZOR MOHL BY JSI MÍT OSOBNÍ PROBLÉM ...

A JEŠTĚ NĚCO : TVOU RODINU JSEM PO LÉTA OSOBNĚ NEVIDĚL A UPŘÍMNĚ ŘEČENO, ANI MI TO NEVADÍ :-)
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

I KDYBY V TENTO ČAS KNĚZ LIBOR HALÍK OSOBNĚ NEVYKONÁVAL ONU POTŘEBNOU SLUŽBU PRO SVÉ OKOLÍ,

NIC NA TOM NEMĚNÍ TO, ŽE SE TENTO KNĚZ V DOBRÉM TO DÍLE O NĚCO PROSPĚŠNÉHO OSOBNĚ SNAŽIL !!!
OTÁZKOU JEST CO JSI V TÉTO OBLASTI PRO SVÉ OKOLÍ OSOBNĚ PO LÉTA TVÉHO " KŘESŤANSKÉHO " ŽIVOTA OPROTI KNĚZI LIBORU DOKÁZAL TY ??? :-)
S ONOU TRPĚLIVOSTI JSME JIŽ NA TOM STEJNĚ - KONEČNÁ STANICE ...
PS : MÁM CELOŽIVOTNÍ ZKUŠENOST, NEBOŤ JSEM SE PO LÉTA OSOBN… [Plus]
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

DOTYČNÝ UŽIVATELI DOBROU RADU DO ŽIVOTA OD DÍKY BOHU NA NEBESÍCH V TENTO ČAS BLAHÉ TO PAMĚTI

JIŽ bývalého kamaráda : MÁM OSOBNÍ DOJEM, ŽE BY BYLO KE CHVÁLE BOŽÍ I TVÉ LIDSKÉ POSKYTNOUT TVÉMU UKAZOVÁČKU KAŽDODENNĚ NASMĚROVANÉMU PROTI KNĚZI LIBORU A ČÁSTEČNĚ TAKTÉŽ DALŠÍ TEBOU OSOBNĚ VYHLÍDNUTÉ OBĚTI ( alina ) POTŘEBNÝ ODDECH A ZRUŠIT BOJOVOU POHOTOVOST ( 4.2. 2017 9.45:12 ) - PRO OSOBNÍ ORIENTACI :-)
TO TVÉ OSOBNÍ CELOŽIVOTNÍ NÁBOŽENSKÉ ŠKATULKOVÁN… [Plus]
Vilém

Malta: Laici nechcú smernice biskupov o prijímaní

VŠEM UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV PŘÍJEMNÉHO DNE ...
Vilém

Malta: Laici nechcú smernice biskupov o prijímaní

DOTYČNÝ UŽIVATEL MI 2.2. 2017 22:28:53 NAPSAL A POTÉ VLOŽIL ONU POVZBUDIVOU VĚTU : " To se spraví Viléme ... "
TAKTÉŽ JSEM OSOBNĚ SEPSAL A POTÉ VLOŽIL NEMÉNĚ ONU POVZBUDIVOU ODPOVĚĎ : Nepochybně, ale chce to čas ... "
Vilém

Malta: Laici nechcú smernice biskupov o prijímaní

UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV PŘÍJEMNOU NOC ...
Vilém

Malta: Laici nechcú smernice biskupov o prijímaní

PRO MNE OSOBNĚ JEST TAKTÉŽ smrtelně komické ŽE DOTYČNÝ UŽIVATEL SE OSOBNĚ PROHLÁSIL ZA KŘESŤANA A PŘITOM VE SVÝCH PÍSEMNOSTECH OSOBNĚ ZPOCHYBNIL hodnověrnost Bible a též 2 podobenství samotného Krista !
VELICE ZAJÍMAVÉ, ŽE ? :-) TAKŽE TO JEN PRO POŘÁDEK :-)
Vilém

Malta: Laici nechcú smernice biskupov o prijímaní

VELICE ZAJÍMAVÝ OSOBNÍ NÁZOR NA TÉMA PEKLO, NEBE, OČISTEC I JEJICH ÚDAJNÉHO VÝSKYTU DLE OSOBNÍHO NÁZORU DOTYČNÉHO UŽIVATELE ...
AŽ NA TO, ŽE ONA PRAVDA JEST OPROTI OSOBNÍMI NÁZORU / PŘESVĚDČENÍ TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE PONĚKUD JINÁ ...

PS : TÉŽ DODATEK V NÁVAZNOSTI NA DATUM STVOŘENÍ SVĚTA NA KTERÝ TÝŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL NEUSTÁLE VE SVÝCH PÍSEMNOSTECH POUKAZUJE JAKO TO OHRANÉ LP :-)
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

DOBROU NOC VŠEM UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ...
Stylita aime ça.
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

MARIA A CO TAHLE DONUTIT ONOHO NÁSILNÍKA, JENŽ OSOBNĚ CÍLEVĚDOMĚ UBLIŽUJE, ABY TAK JIŽ OSOBNĚ NEČINIL ...

MYSLÍM TÍM BEZ VYUŽITÍ STEJNÉ HRUBÉ AGRESIVITY I KDYŽ V DANÉ SITUACI OBRANNÉ ...
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEJEDNÁ O ZBYTEČNÉ FRUSTRACE A REZIGNACE ...

TÉŽ NASTAVENÍ TVÁŘE NEZNAMENÁ POSKYTNOUT ONU ( případnou šanci ) I KDYŽ SE NÁSILNÍK ( OPAKOVANĚ ) OSOBNĚ KOLEDUJE O DÁNÍ PŘES DRŽKU ...
KRISTUS DUCHOVNÍ UČENÍ O NASTAVENÍ TVÁŘE UČIL NAPROSTO SROZUMITELNĚ, TAK ABY KAŽDÝ Z UČEDNÍKŮ PLNĚ POROZUMĚL / POCHOPIL A DLE TOHO V DANÉ SITUACI PŘÍPADNĚ JEDNAL ...
PROTO JSEM V NÁVAZNOSTI NA TOTO DNEŠNÍ TÉMA TÉŽ OSOBNĚ ZMÍNIL O NÁSILNÉM UMÍRÁNÍ PRVOTNÍCH KŘESŤANŮ V DOBĚ PRONÁSLEDOVÁN… [Plus]
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

KRISTUS NEMĚL OSOBNĚ ZAPOTŘEBÍ NASTAVIT DRUHOU STRANU SVÉ TVÁŘE POTÉ KDY BYL UDEŘEN DO OBLIČEJE ... OSOBNĚ SE TOTIŽ ROZHODL PRO DANOU ODPOVĚĎ, TUDÍŽ NASTAVENÍ DRUHÉ STRANY SVÉ TVÁŘE V ONÉ SITUACI VYNECHAL ...
ROZHODL SE PRO SVOU ODPOVĚĎ ...

VEZMI SI OSOBNÍ PŘÍKLAD Z PRVOTNÍCH KŘESŤANŮ, KTEŘÍ UMÍRALI V ŘÍMSKÝCH ARÉNÁCH ...
ZDE SE JIŽ PROKAZATELNĚ NEJEDNALO U PŘÍPADNÉ NASTAVENÍ TVÁŘE SVÝM NEPŘÁTELŮM, ALE DOSLOVA O HOLÝ ŽIVOT ...

PRO MNE OSOBNĚ JE UČENÍ JEŽÍŠE O NASTAVENÍ TVÁŘE NAPROS… [Plus]
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

MARIA POUZE JSEM SE PÍSEMNĚ VYJÁDŘIL K VLOŽENÉMU VIDEU ...

O NASTAVENÍ SVÉ TVÁŘE JE TO SNAD JASNÉ ... KRISTUS TOMU TAK OSOBNĚ UČIL, JASNĚ A SROZUMITELNĚ ...
POKUD BY MI HROZILO OSOBNÍ NAPADENÍ --- AŤ SI TEN DRUHÝ VŮČI MĚ POSLOUŽÍ ...

PS : VÍM, ŽE DOTYČNÉMU ÚTOČNÍKU ONU RÁNU ONEN BISKUP NEVRÁTIL ...
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

PRO DOTYČNÉHO UŽIVATELE " HOKIHO " --- NAUČ SE VE SVÉ VÍŘE V BOHA LASKAVĚ A S POTŘEBNOU LÁSKOU NASTAVOVAT GAUNERŮM SVOU TVÁŘ !!!
POKUD TOHOTO BOHULIBÉHO DÍLA OSOBNĚ ZDÁRNĚ DOCÍLÍŠ --- PŘIBLÍŽÍŠ SE VÍCE KE KRISTU ...
MÁM TĚ SNAD TOMU OSOBNĚ PO LETECH UČIT ???
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

A JE ZLE :-))) DOTYČNÝ UŽIVATEL DLE JEHO PÍSEMNOSTI OPĚT OSOBNĚ POZAPOMNĚL, ČEMU NÁS KŘESŤANY JEŽÍŠ KRISTUS VYUČOVAL ...
PS : O NASTAVENÍ TVÁŘE ...
JINAK MŮJ OTEC JEST JIŽ NĚKOLIK LET PO SMRTI, TAKŽE UPOZORNĚNÍ DOTYČNÉHO SE JAKSI MINULO SVÉHO CÍLE ... JAKO OBVYKLE, ŽE ? :-)
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

OSOBNĚ JSEM SPOKOJENÝ ČLOVĚK A V TENTO BOHEM POŽEHNANÝ ČAS I ČLOVĚK NADMÍRU V NITRU SVÉHO SRDCE ŠŤASTNÝ, NEBOŤ MÍSTO TOHO ABYCH DAL NĚKOMU PŘES DRŽKU --- OSOBNĚ JSEM SE ROZHODL RADĚJI PRO NASTAVENÍ TVÁŘE SVÉ ...
AMEN .
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

POKUD BY K TOMU DOŠLO, NASTAVIL BYCH ONU DRUHOU STRANU SVÉ TVÁŘE ...
TAK JAK TO UČIL JEŽÍŠ KRISTUS ...
NEBOŤ JSEM KŘESŤAN I KDYŽ NECHODÍM DO KOSTELA :-)
NEŽ -LI BYCH NĚKOMU DAL OSOBNĚ PŘES DRŽKU A TO AŤ ATEISTU NEBO " VĚŘÍCÍMU " V KRISTA TO JSEM V DOBRÉM TO DÍLE OSOBNĚ PŘIPRAVEN NASTAVIT I TU DRUHOU STRANU TVÁŘE SVÉ ...

PS : TOP
janevanj aime ça.
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

ALE NO TAK MARIA :-) A KDE OSOBNĚ BEREŠ ONU POTŘEBNOU JISTOTU, ŽE ONEN DOTYČNÝ DLE TVÉHO OSOBNÍHO PŘESVĚDČENÍ BYL NA DROGÁCH ANEBO DOKONCE POSEDLÝ ??? :-) Takže ohledně drog a posedlosti dle vloženého videa tomu prozatím nic nenasvědčuje :-) MARIA AŽ BUDEŠ OSOBNĚ VLASTNIT POTŘEBNÉ DŮKAZY, ŽE ONEN DOTYČNÝ BYL ZDROGOVÁN NEBO BYL DOKONCE VE STÁDIU JISTÉ OSOBNÍ POSEDLOSTI PRAVDĚPODOBNĚ ĎÁBLEM JAK VY " VĚŘÍCÍ " V KRISTA :-) ČASTO OSOČUJETE NEPOHODLNÉ OPONENTY ---TAK DEJ OSOBNĚ LASKAVĚ VĚDĚT ...
Vilém

Útok na katolíckeho biskupa počas sv. omše

OSOBNĚ JSEM VLOŽENÉ VIDEO OPAKOVANĚ ZHLÉDL ... CO K TOMU OSOBNĚ ŘÍCT ...

Inu římsko - katolický kněz vyfasoval od dotyčného jednu výchovnou po držce a bylo vymalováno :-)
DLE MÉHO OSOBNÍHO NÁZORU MĚL K TÉTO RÁNĚ PĚSTÍ ONEN DOTYČNÝ PRAVDĚPODOBNĚ OSOBNÍ DŮVOD JINAK BY TAK OSOBNĚ AGRESIVNĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJEDNAL ... ONO JEST JEDNO STARÉ PŘÍSLOVÍ : Škoda té rány která padne vedle !!! TUDÍŽ ZE STRANY DOTYČNÉHO K RÁNĚ PĚSTÍ PRAVDĚPODOBNĚ ONEN OSOBNÍ DŮVOD NEPOCHYBNĚ BYL A … [Plus]
Vilém

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

TO NENÍ OSOBNÍ OBTĚŽOVÁNÍ, ALE OSOBNÍ SNAHA O VYJASNĚNÍ JISTÉ OSOBNÍ ZÁLEŽITOSTI ...

PO INTERNETU TO OSOBNĚ ŘEŠIT JIŽ VÍCE NEBUDU ...

A PROTO TĚ DOTYČNÝ UŽIVATELI V DOHLEDNÉ DOBĚ V LANŠKROUNĚ OSOBNĚ NAVŠTÍVÍM A UJASNÍME SI ONU ZÁLEŽITOST " NAŽIVO "... V DOBRÉM TO DÍLE ...
TO JEST VŠE ...
Vilém

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

OMLOUVÁM SE VŠEM ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY ZA MÉ OSOBNÍ PÍSEMNÉ VKLADY, JENŽ ZDE NEPATŘÍ ...
UŽ SE TO Z MÉ STRANY OPAKOVAT NEBUDE ...
TOTO MÍSTO JEST URČENO PRO JINOU DISKUZI ...
DĚKUJI VŠEM ZA POCHOPENÍ ...
Vilém

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

DALŠÍ OMYL ...

CO JSEM SEPSAL A POTÉ VLOŽIL NENÍ ZAPOTŘEBÍ O MÉ OSOBNÍ SPOKOJENOSTI VÍCE POCHYBOVAT ...
NEBO SE SNAD VE SVÉ LIDSKÉ NAIVITĚ OSOBNĚ DOMNÍVÁŠ, ŽE BEZ TVÉ OSOBNÍ ASISTENCE SI SNAD NELZE MŮJ ŽIVOT OSOBNĚ PŘEDSTAVIT :-) ? ALE TO SNAD NE :-)
DOTYČNÝ UŽIVATELI NEPOCHYBNĚ MÁŠ O SOBĚ PONĚKUD PŘEHNANÉ VYSOKÉ MÍNĚNÍ, ŽE BEZ TVÉ OSOBNÍ ASISTENCE NEJSEM SCHOPEN UČINIT ANI TEN KROK, ALE NENÍ NAD ONU OSOBNÍ DOBROU RADU RADĚJI ZŮSTAT PŘI ONÉ ZEMI ...
VYPLATÍ … [Plus]
Vilém

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

OMYL MIREČKU ...

OD TÉ BOHEM POŽEHNANÉ CHVÍLE CO JSI MI OSOBNĚ PŘESTAL PO LETECH DÝCHAT NA ZÁTYLEK A OBTĚŽOVAT MNE SVOU NEŽÁDOUCÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ OHLEDNĚ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV , KDY JSEM TĚ VE VŠÍ SLUŠNOSTI POSLAL TAM, KDE LIDEM KONČÍ ZÁDA A TO I PŘES TVOU OSOBNÍ POCHYBNOU SNAHU MI PROKAZOVAT ONU VÝPOMOC O KTEROU JSEM TI OSOBNĚ NESTÁL S OSOBNÍM CÍLEM BÝT I NADÁLE SE MNOU V KONTAKTU A MÍTI O MNE POTŘEBNÉ OSOBNÍ INFORMACE --- JSEM OSOBNĚ V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ ZE SRDCE UPŘÍMNĚ SPOKOJEN ...
Vilém

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

TAKŽE 2 KRÁT NA MNOU SEPSANÝ A POTÉ VLOŽENÝ OSOBNÍ PÍSEMNÝ DOTAZ ČEHO DOTYČNÝ UŽIVATEL VE SVÉM " KŘESŤANSKÉM " ŽIVOTĚ VE SVÉ AKTIVITĚ OPROTI OTCI LIBORU OSOBNĚ DOKÁZAL JSEM DOPOSUD OSOBNĚ NEOBDRŽEL ONU POŽADOVANOU ODPOVĚĎ ... Což mne osobně též více méně nepřekvapilo:-)

TAKŽE ODPOVĚĎ JEST JEDNODUCHOU MATEMATICKOU ROVNICÍ : DOTYČNÝ UŽIVATEL PŘI POROVNÁNÍ S OTCEM LIBOREM HALÍKEM DOKÁZAL TAK AKORÁT velké kulové A TO JSEM JEŠTĚ POMĚRNĚ SLUŠNÝ V OSOBNÍC… [Plus]
Vilém

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

O TO JSEM TĚ OSOBNĚ ANI PÍSEMNĚ NEŽÁDAL :-) NAOPAK MI OSOBNĚ POSTAČILO A JSEM TÉŽ VELICE SPOKOJEN, ŽE OBA MÉ DNEŠNÍ PŘÍSPĚVKY DOŠLY ZDÁRNĚ NA SPRÁVNOU ADRESU DOTYČNÝ UŽIVATELI :-) PRO POCHOPENÍ : TU TVOU ... MIMOCHODEM NA OSOBNÍ OTÁZKU CO JSI VE SVÉM " KŘESŤANSKÉM " ŽIVOTĚ VE SVÉ AKTIVITĚ OSOBNĚ OPROTI OTCI LIBORU DOKÁZAL JSI MI DOPOSUD NEODPOVĚDĚL :-)
Vilém

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

TAK JEST ...

ROZUMNÝ ČLOVĚK POCHOPÍ, HLUPÁK NIKOLI ... Otázkou ale i nadále zůstává na kterého dotyčného uživatele se oba dnešní písemné příspěvky se strany uživatele Viléma plně vztahovaly :-) NA KNĚZE LIBORA HALÍKA ZDALEKA NE :-)
TAKŽE OSOBNĚ VELICE RÁD ZOPAKUJI : ROZUMNÝ ČLOVĚK POCHOPÍ, HLUPÁK NIKOLI ... COŽ SE V OSOBNÍ NEPROSPĚCH DOTYČNÉHO UŽIVATELE PROKÁZALO, JENŽ SAMOZŘEJMĚ JAK JINAK, ŽE :-) OSOBNĚ VYUŽIL TOHOTO PŘÍSLOVÍ K OSOČOVÁNÍ LIBORA HALÍKA, COŽ UŽ JEST … [Plus]
Vilém

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

ANO, MOHU VĚŘIT V BOHA, ALE " ROZUMNĚ " A NE Z POZICE NÁBOŽENSKÉHO NESNÁŠENLIVÉHO FANATIKA, JENŽ ZA KAŽDOU CENU SE SNAŽÍ OSOBNĚ PROSAZOVAT A VNUCOVAT LIDEM TU SVOU POCHYBNOU PRAVDU Z POHLEDU BOHEM " VYVOLENÉHO " ...
ROZUMNÝ ČLOVĚK POCHOPÍ, HLUPÁK NIKOLI ...
Vilém

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

V MÉ OSOBNÍ VÍŘE V BOHA NEMÁM ZAPOTŘEBÍ ABY MI U TOHO SEKUNDOVALY CÍRKVE, SEKTY, DUCHOVNÍ SPOLEČENSTVÍ, CELOSVĚTOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ 21. STOLETÍ ... Osobní přítomností lze totiž ztratit nejen onu celoživotní lidskou svobodu v Bohu, ale i onu potřebnou víru !!! PRAVDIVÉ OSOBNÍ SVĚDECTVÍ Z VLASTNÍ NEGATIVNÍ MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI ...
TÉŽ OSOBNĚ NEMÁM ZAPOTŘEBÍ ABY MI NĚKDO OSOBNĚ PROKAZOVAL OSOBNÍ VÝPOMOC / DOBRÉ SKUTKY A TÍM I NADÁLE LIŠÁCKY SETRVÁVAL SE MNOU V OSOBNÍM POCHYBNÉM … [Plus]
Vilém

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

A POKUD K TOMUTO PŘIPOČTU PROKAZATELNÝ NÁBOŽENSKÝ FANATISMUS S PONĚKUD NAIVNÍ LIDSKOU PŘEDSTAVOU O SVÉ BOHEM VYVOLENOSTI A TÉŽ POVOLANOSTI DOPLNĚNOU O SVÉ NEOTŘESITELNÉ PRAVDĚ Z POZICE NÁBOŽENSKÉHO NARCISE NENÍ CO ŘEŠIT ...
Vilém

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

TĚŽKO DISKUTOVAT S ČLOVĚKEM, JENŽ ŽIJE MIMO POTŘEBNOU ŽIVOTNÍ REALITU ...TAKOVOU DISKUZI BYCH OSOBNĚ PŘIPODOBNIL JEDEN O KOZE, TEN DRUHÝ O VOZE :-)
Vilém

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

OTČE LIBORE SRDEČNĚ ZDRAVÍM,

OSOBNĚ S VÁMI PLNĚ SOUHLASÍM, NEBOŤ CO LZE OČEKÁVAT OD ČLOVĚKA, JENŽ SE NEVÁHAL DRZE A SAMOLIBĚ VEŘEJNĚ PROHLÁSIT ZA KŘESŤANA S PONĚKUD NAIVNÍ PŘEDSTAVOU ZÍSKAT ONU POTŘEBNOU OSOBNÍ DŮVĚRU UŽIVATELŮ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV A PŘITOM TÝŽ ČLOVĚK VE ZCELA PROKAZATELNÉ PRAVDĚ, COŽ LZE I NÁSLEDNĚ V JEHO PÍSEMNOSTECH DOHLEDAT, OSOBNĚ POTÉ VEŘEJNĚ ZPOCHYBNIL JEŽÍŠE KRISTA VE 2 PODOBENSTVÍ ... POKUD DOTYČNÉMU UŽIVAT… [Plus]
Vilém

Vassula - Aby všetci boli jedno - 17 a 18.1.1993

DOTYČNÝ UŽIVATELI ONU MODLITBU PRO BOHA SVATÉHO RADĚJI NE:-) MODLITBA TOTIŽ POZBYLA SVÉ POTŘEBNÉ FUNKČNOSTI, NEBOŤ CITELNĚ CHYBÍ PRÁVĚ ONA VÍRA V PODOBĚ HOŘČIČNÉHO ZRNKA :-) DOBROU RADU DO ŽIVOTA : NEVYPLÁCÍ SE ZPOCHYBNIT PODOBENSTVÍ PÁNĚ :-)
OSOBNĚ SE SPOKOJÍM S VLOŽENÝM VIDEEM Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V LANŠKROUNA ( 20.4. 2016 ) NEBOŤ NYNÍ JIŽ ROZUMÍM ONÉ POVÍDCE : MĚSTEČKO NA DLANI :-))) KDYŽ MI … [Plus]
Vilém

Vassula - Aby všetci boli jedno - 17 a 18.1.1993

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V LANŠKROUNĚ ( 20.4. 2016 ) V PROSTORÁCH LANŠKROUNSKÉHO KINA ...
ALE, ALE KDOPAK NÁM TU PO CELOU DOBU PONĚKUD RUŠNÉ DISKUZE ZAPLNĚNÉ ARÉNY NETRPĚLIVĚ OSOBNĚ POSTÁVÁ OPŘEN O ZADNÍ STĚNU ZA POSLEDNÍ ŘADOU LAVIC :-))) TENTO OBLIČEJ NELZE PŘECE PŘEHLÉDNOUT :-))) A ANI JEDEN POTŘEBNÝ DOTAZ ZE STRANY DOTYČNÉHO UŽIVATELE, COŽ MNE OSOBNĚ PŘEKVAPILO :-)))
[Plus]
Vilém

Vassula - Aby všetci boli jedno - 17 a 18.1.1993

OMYL ...

VE SVOBODĚ JSEM SE OCITL VE CHVÍLI KDY JSEM SE OSOBNĚ DEFINITIVNĚ ZBAVIL VEŠKERÉHO OSOBNÍHO KONTAKTU S ŘÍMSKO - KATOLICKOU CÍRKVÍ A VŠE CO MNE PO LÉTA S TOUTO CELOSVĚTOVOU NÁBOŽENSKOU ORGANIZACÍ SPOJOVALO A TO ZVLÁŠTĚ ZA ČASŮ MÉHO LANŠKROUNSKÉHO POBYTU ...
V NÁVAZNOSTI NA TOTO OSOBNÍ SVĚDECTVÍ PRAVDY TÉŽ JAKÉHOKOLI OSOBNÍHO KONTAKTU S LIDMI ŘÍMSKO - KATOLICKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY A TO JAK Z POHLEDU OSOBNÍCH NÁVŠTĚV TAK I NÁHODNÝCH SETKÁNÍ BYŤ BY SE JEDNALO O POUHÉ ZASTAVENÍ A … [Plus]
Vilém

Vassula - Aby všetci boli jedno - 17 a 18.1.1993

BIBLI " SVATOU " OSOBNĚ BERU JAKO POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ NOCI ... HEZKY SE TO ČTE, ALE PRO MNE OSOBNĚ
NIC VĚROHODNÉHO, NIC ČEMU BYCH MĚL TÉŽ OSOBNĚ VĚŘIT / PŘÍPADNĚ ZASVĚTIT SVŮJ ŽIVOT ...

Náboženství a to jakékoli, křesťanství nevyjímaje jest pro slabé kteří každodenně potřebují " vésti za ručičku ", neboť pro život v realitě tohoto světového systému nejsou v žádném případě připraveni plně existovat a pokud snad ano tak pouze za osobní výpomoci NÁBOŽENSKÉHO FANATISMU PLNÉHO OSOBNÍ … [Plus]