Langue
Vilém

citáty

DOTYČNÝ UŽIVATELI NIC VE ZLÉM, ALE OSOBNÍ DOPORUČENÍ NA ONU MODLITBU OSOBNĚ NIČEHO V DOBRÉM TO DÍLE NENAPRAVÍŠ :-) SNAD V DANÉ TO OSOBNÍ POKOŘE NAHLÉDNOUT DO ZRCADLA :-) TAM PŠENKA NEPOCHYBNĚ POKVETE :-)
Vilém

Zeman: I am a Jew - Som Žid

A JEŠTĚ NĚCO ...

DOTYČNÝ UŽIVATELI NENÍ NAD DOBRÉHO DÍLA SE VÁŽNĚ ZAMYSLET Z JAKÉHO OSOBNÍHO NEGATIVNÍHO DŮVODU BERE KRAMLE PŘÍTEL ZA PŘÍTELEM A TO DOSLOVNĚ JAKO NA TOM BĚŽÍCÍM PÁSE ...
TO NENÍ DOBROU VIZITKOU :-) NĚCO NENÍ V POŘÁDKU :-) ŽE BY OSOBNÍ PROTIVENSTVÍ POUZE NA JEDNOM BŘEHU :-)
ALE TO SNAD NE :-)
Vilém

Zeman: I am a Jew - Som Žid

AŽ TO POCHOPÍŠ, OSVOBODÍŠ SE, KTERAK JSI SEPSAL A POTÉ VLOŽIL DOTYČNÝ UŽIVATELI ...

Už se stalo a to jest v prokazatelné pravdě ona dobrá to zpráva ! ROZUMNÝ ČTENÁŘ POCHOPÍ, KTERAK TO UŽIVATEL VILÉM MYSLEL ...
TO OSTATNÍ JEST BEZPŘEDMĚTNÁ DISKUZE, SNAD JEN TO, ŽE NENÍ NAD ONU LUPU :-) VĚRNOST NADE VŠE :-)
Vilém

Zeman: I am a Jew - Som Žid

AŽ NA TO DOTYČNÝ UŽIVATELI, ŽE JSI ONU ŽENU PŘED LETY OSOBNĚ SLOVNĚ URAZIL A POTÉ VŠE JAKO MALÝ KLUČINA VE SVÉ ZBABĚLOSTI ZAPŘEL ...
KE TVÉ OSOBNÍ ŠKODĚ BYL ONEN SLOVNÍ VÝRAZ DOTYČNOU ŽENOU POTVRZEN ...
TO JEST VŠE .
Vilém

Zeman: I am a Jew - Som Žid

DOSTAL JSI DO ONOHO VÍNKU JEDEN CELOŽIVOTNÍ DAR :-) ZTRÁCET KOLEM SEBE ŘADU TVÝCH OSOBNÍCH PŘÁTEL A TO PŘÁTEL KTEŘÍ TI SLEPĚ A S NAIVNÍ DŮVĚŘIVOSTÍ VĚŘILI ...
A TO TI DOTYČNÝ UŽIVATELI V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ NEZÁVIDÍM ...
Vilém

Modlitba

PŘÍJEMNÉHO DNE MIRKU I VŠEM ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV :-)

DNES OSOBNĚ OCHUTNÁM DOBROU ZMRZLINU :-) A TO ZVLÁŠTĚ KDYŽ JEST DEN PLNÉHO SLUNCE A OSOBNÍ POHODY :-)
Vilém

Modlitba

TO NENÍ SLUŠNÉ LHÁT ... OD 11. - 11,25 HOD. BYL ZVONEK 11 X V POHOTOVOSTI A OSOBNĚ POCHYBUJI O TOM, ŽE BY MI PŘI NÁSLEDNÉM PŘEDÁVÁNÍ INFORMACE SOUSEDKA CÍLEVĚDOMĚ LHALA :-) NEMĚLA TOTIŽ OSOBNÍHO DŮVODU :-) TO BY PŘECE NEDÁVALO POTŘEBNÝ SMYSL :-)
A JEŠTĚ NĚCO ...
Osobně bych řekl, že jsi měl Mirku při tvé osobní návštěvě zrnko potřebného štěstí, neboť pokud by to zvonění mělo trvání o 5 minut déle ( tudíž celkem 30 minut tvé osobní přítomnosti ) přijelo by … [Plus]
Vilém

Modlitba

NE, SOUSEDKA SE TENTOKRÁT NEPŘEPOČÍTALA :-) TA TOTIŽ SLYŠÍ I ONU TRÁVU RŮST :-)
OD 11. - 11,25 HOD. BYL ZVONEK CELKEM 11 X V POHOTOVOSTI :-) CELOU DOBU TĚ MIRKU MĚLA POD DROBNOHLEDEM :-) A TAK SE NEZLOB :-) MĚL BYS BÝT PŘÍŠTĚ TÉŽ V POTŘEBNÉ OSOBNÍ POHOTOVOSTI, ZDA -LI TI NĚKDO NEDÝCHÁ NA ONEN ZÁTYLEK :-) JMÉNO SI OSOBNĚ SAMOZŘEJMĚ PONECHÁM PRO SEBE :-) TO SNAD OSOBNĚ POCHOPÍŠ :-)

ČÍSLICEMI SE NEMÁM OSOBNÍHO DŮVOD… [Plus]
Vilém

Modlitba

PŘI TÉ PŘEDEŠLÉ OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ JSI ZAVÍTAL V 11 HODIN A BĚHEM 25 MINUT MĚL ZVONEK 11 X ONU POHOTOVOST :-) NENÍ NAD OSOBNÍ POTŘEBNÉ INFORMACE :-) OHLEDNĚ DALŠÍ OSOBNÍ NÁVŠTĚVY - STEJNĚ BYCH TĚ OSOBNĚ NEPOHOSTIL, NEBOŤ ONO CHUTNÉ KAPUČINO NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ K DISPOZICI :-)

ZA ONÉ BRÝLE UPŘÍMNÉ OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ, COŽ SE JIŽ TAKTÉŽ STALO ... ABYCH BYL ZE SRDCE UPŘÍMNÝ - MILE JSI MNE MIRKU PŘEKVAPIL ... BRÝLE SAMOZŘEJMĚ PRAVID… [Plus]
Vilém

Modlitba

MIRKU VELICE SE MÝLÍŠ, NEBOŤ ONA ŠIFRA BYLA NAOPAK MNOU OSOBNĚ POZITIVNĚ VYŘEŠENA A NENÍ KE ŠKODĚ PŘIPOMENOUT CO NĚKOLIK ČÍSLIC VYPOVÍ O DANÉM ČLOVĚKU A TO ZVLÁŠTĚ, KDYŽ ONA KNIHA VE SVÉ ŠTĚDROSTI NABÍDNE ONEN NÁVOD, KTERAK TOHO VE SVÉM OSOBNÍM CÍLU DOCÍLIT ...
JAK VIDNO ČÍSLICE TI PONĚKUD ČINÍ OSOBNÍ PROBLÉM ...
OHLEDNĚ DALŠÍ OSOBNÍ NÁVŠTĚVY - OSOBNĚ SI TENTOKRÁT NEJSEM JIST, ZDA -LI SE TI BUDU PATŘIČNĚ VĚNOVAT JAKO V OSOBNÍ NEDÁVNÉ NÁVŠTĚVĚ ... TO CO JSEM DLE ČÍSLIC POTÉ ZJISTIL … [Plus]
Vilém

Modlitba

V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ MIRKU ČASTÉ OSOBNÍ NÁVŠTĚVY TO NENÍ TO PRAVÉ OŘECHOVÉ ... A NEMYSLÍM TO ZLE ...
NEZLOB SE, ALE TVOJE OSOBNÍ AŽ NEŽÁDOUCÍ ZVĚDAVOST NEMAJÍCÍ HRANIC JEST V PRAVDĚ KE TVÉ OSOBNÍ ŠKODĚ, NEŽ -LI K POTŘEBNÉMU UŽITKU ... NA TUTO PROKAZATELNOU SKUTEČNOST JSI BYL OSOBNĚ JIŽ OPAKOVANĚ UPOZORNĚN PO ONU DOBU 5 LET TVÉHO OSOBNÍHO ANGAŽMÁ NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV A NIC SE NEZMĚNILO ...
K NĚČEMU PODSTATNÉMU JSEM VE TVÉM OSOBNÍM PŘÍPADĚ DOŠEL A ABYCH BYL UPŘÍMNÝ … [Plus]
Vilém

Modlitba

A JEŠTĚ NĚCO ...

OSOBNĚ BYCH NEŘEKL, ŽE SE JEDNÁ O ANOMÁLIE, JENŽ BY TENTO VIRTUÁLNÍ PROSTOR DLE TVÉHO OSOBNÍHO MYLNÉHO NÁZORU GENEROVAL ...
OSOBNĚ BYCH ŘEKL, ŽE TOTO DNEŠNÍ TÉMA OHLEDNĚ ČÍSLIC A OSOBNÍHO POZNÁNÍ ČLOVĚKA SKRZE ONÉ ČÍSLICE JEST V PRAVDĚ O NĚČEM ZCELA JINÉM ...
Vilém

Modlitba

VE VLÁKNĚ ADVENTNÍ JSEM MĚL OSOBNĚ ZASÁHNOUT ? PROČ BY TOMU TAK MĚLO BÝT ? NEJSEM SI TOTIŽ VĚDOM, ŽE BY BYLO MOJÍ OSOBNÍ POVINNOSTÍ DO ONOHO TÉMATU, JENŽ ZDE NEDÁVNO PROBÍHAL SE PÍSEMNĚ ANGAŽOVAT ...
TO NENÍ MŮJ OSOBNÍ PROBLÉM ...
ONO TÉMA BYLO NAOPAK TEBOU OSOBNĚ ZAPOČATO A ZDEJŠÍ UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV POUZE NA TVÉ PÍSEMNÉ KOMENTÁŘE REAGOVALI ...

K TOMU OSTATNÍMU ...

TVOJE OSOBNÍ AKTIVITA SPOČÍVALA V TOM, ŽE JSI NEDÁVNO VLOŽIL NA WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV JIŽ UVEDENÉ … [Plus]
Vilém

Modlitba

OSOBNĚ JSEM SE ALE NEŘÍDIL DLE POLYBIOVA ČTVERCE, ALE NAOPAK ONOU JIŽ ZMÍNĚNOU KNIHOU A PRÁVĚ DLE ONÉ KNIHY JSEM POTÉ K NĚČEMU PODSTATNÉMU DOSPĚL ...
Vilém

Modlitba

POD VLÁKNEM ADVENT JSI NEDÁVNO OSOBNĚ SEPSAL A POTÉ VLOŽIL NĚKOLIK ČÍSEL : 55 41 43 52 11 41 43 24 25 11 45 11 A TO AŤ JIŽ CÍLEVĚDOMĚ, NEBO NE ...

OTÁZKOU JEST Z JAKÉHO OSOBNÍHO DŮVODU BYLY VYBRÁNY PRÁVĚ JIŽ ONÉ UVEDENÉ ČÍSLICE ...
OBSAHUJÍ ONY ČÍSLICE JISTÉHO VÝZNAMU ???

PO NĚKOLIK DNÍ JSEM SE OSOBNĚ TĚMITO ČÍSLICEMI VELICE PODROBNĚ ZABÝVAL A ZA POMOCÍ JISTÉ KNIHY NA TO ZDÁRNĚ PŘIŠEL A POTÉ SI PLNĚ UVĚDOMIL JEJICH VÝZNAM A TÉŽ TVÉ ČLOVĚČENSTVÍ NA KTERÉ SE ONY ČÍSLICE VZTAHUJÍ ...
[Plus]
Vilém

citáty

VŠE MÁ SVŮJ POČÁTEK, ALE I KONEC ...
AMEN ...
Vilém

Naše laické mše svaté začínají (zase) před půlnocí, každý den

NENÍ BEZ ZAJÍMAVOSTI, ŽE VĚŘÍCÍ,KTEŘÍ OSOBNĚ SPATŘUJÍ ONOHO ĎÁBLA VE SVÉM BLIŽNÍM / BLIŽNÍCH PRÁVĚ ONOHO ĎÁBLA MAJÍ V SOBĚ JAKOŽTO PODNÁJEMNÍKA, ANIŽ BY O JEHO OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI MĚLI POTŘEBNÝ DUCHOVNÍ PŘEHLED ?
Vilém

Naše laické mše svaté začínají (zase) před půlnocí, každý den

TO NEBYL KROK OBSAHUJÍCÍ SEBEOVLÁDÁNÍ V NÁVAZNOSTI NA TO, ŽE JSEM OSOBNĚ PÍSEMNĚ NEPŘISPÍVAL NA WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV V OBDOBÍ PŘES ONEN VÍKEND ...
TAKTÉŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL TUTO MOŽNOST NEVYUŽIL ...
TUDÍŽ NEBYLO MÉHO OSOBNÍHO DŮVODU PŘÍPADNĚ PÍSEMNĚ ZAREAGOVAT ...

A O CO BYCH MĚL OSOBNÍHO ZÁJMU V DANÉM PŘÍPADĚ, ŽE BY SE OSOBNÍ SETKÁNÍ S ČESKOTŘEBOVSKÝM KNĚZEM POTÉ USKUTEČNILO ?
TAKŽE TROCHA Z JINÉHO SOUDKU ...
NENÍ BEZ ZAJÍMAVOSTI, ŽE ...
O CO SE ŽIDÉ SNAŽI… [Plus]
Vilém

Naše laické mše svaté začínají (zase) před půlnocí, každý den

JEST PO ONOM VÍKENDU A STÁLE OSOBNĚ OČEKÁVÁM OBOUSTRANNÉ SETKÁNÍ S DOTYČNÝM UŽIVATELEM I S ČESKOTŘEBOVSKÝM KNĚZEM ...
O POTŘEBNOU OSOBNÍ DŮVĚRU NENÍ NOUZE A TUDÍŽ BYCH SE VELICE RÁD VYZPOVÍDAL, KTERAK SE HŘÍŠNÉ MÉ DUŠI DAŘÍ, ČEMU JSEM OTEVŘEN A ČEMU NIKOLI ...
ALE JEDNO VÍM JISTĚ A TO, ŽE MOJE LIDSKÁ, HŘÍŠNÁ TO DUŠE JEST I NADÁLE V MOCI VEŠKERÉHO ZLA, JENŽ OD ONOHO SATANA POCHÁZÍ ... A V PEKLE SE ČERTÍCI BERTÍCI ZDÁRNĚ ČINÍ A DUŠI MOU HŘÍŠNOU K LUMPÁRNÁM NUTÍ … [Plus]
Vilém

Naše laické mše svaté začínají (zase) před půlnocí, každý den

UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ ZA ONU ODPOVĚĎ :-) ALE, ŽE JSI MNE A OSTATNÍ OPONENTY Z WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ČESKOTŘEBOVSKÉMU KNĚZI OSOBNĚ NABONZOVAL A TÍM SE VYPLAKAL NA RAMENO DOTYČNÉHO PÁNA JE MI NAPROSTO JASNÉ UŽIVATELI :-) NA TO OSOBNĚ ZNÁM TVOU POVAHU :-) A MOJE MALIČKOST SE NERADA MÝLÍ :-)
ZVLÁŠTĚ VE TVÉM OSOBNÍM PŘÍPADĚ DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)
Vilém

Naše laické mše svaté začínají (zase) před půlnocí, každý den

OSOBNĚ JSEM OCHOTEN V DOBRÉM TO DÍLE SE SETKAT S DOTYČNÝM UŽIVATELEM V DOPROVODU ČESKOTŘEBOVSKÉHO KNĚZE A LASKAVĚ DOVOLIL ABY BYL PROVEDEN ONEN EXORCISMUS :-)
ALE POUZE S TOU OSOBNÍ PODMÍNKOU, ŽE TO KLAPNE :-) OSOBNÍ NEÚSPĚCH NEBERU :-) TAK PLATÍ :-) ČAS NA ROZMYŠLENOU :-) DOBŘE, ALE OZVĚTE SE MI :-)
Vilém

Naše laické mše svaté začínají (zase) před půlnocí, každý den

DOTYČNÉMU UŽIVATELI TÍMTO ZE SRDCE ZA ONU POTŘEBNOU DŮVĚRU DĚKUJI A DOVOLUJE SE, ABY MI V TOMTO SMĚRU NEPATRNĚ OSOBNĚ POMOHL :-)
ALE TO, ŽE JSI MNE OSOBNĚ ČESKOTŘEBOVSKÉMU KNĚZI NABONZOVAL, TO OD TEBE HEZKÉ NEBYLO :-) MÁM SVÉ INFORMACE :-) A NELHAT, ŽE TOMU TAK NEBYLO :-) BYL BY TO TĚŽKÝ HŘÍCH A TY JSI ČERSTVĚ PO " SVATÉ " ZPOVĚDI :-)
Vilém

Blog, který musí číst každý homosexuál

DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNĚ NAVŠTÍVIL ČESKOU TŘEBOVOU A PŘI TÉ PŘÍLEŽITOSTI TÉŽ ČESKOTŘEBOVSKÉHO KNĚZE ...
POTÉ BYL DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNĚ VYZPOVÍDÁN ...
HEZKÉ OSOBNÍ SVĚDECTVÍ ...
AŽ NA TO, ŽE U DOTYČNÉHO UŽIVATELE JSEM SI OSOBNĚ JIST, ŽE BĚHEM ONOHO ROZHOVORU S ČESKOTŘEBOVSKÝM KNĚZEM SI OSOBNĚ TÉŽ V DOBRÉM TO DÍLE POSTĚŽOVAL NA UŽIVATELE VILÉMA S NÁSLEDNÝM ODKAZEM NA WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV A PRAVDĚPODOBNĚ I NA SVÉ OPONENTY TÉŽE WEBOVÉ STRÁNKY :-)… [Plus]
Vilém

Blog, který musí číst každý homosexuál

OHLEDNĚ DUCHOVNÍHO VŮDCOVSTVÍ :-) ALE NAČ TA OSOBNÍ SKROMNOST UŽIVATELI MIREČKU :-)

POKUD MNE OSOBNĚ PAMĚŤ NEKLAME:-) O TOTO DUCHOVNÍ RYTO JSI SE SNAŽIL PŘED LETY BLAHÉ TO PAMĚTI V LETOHRADSKÉ NÁVŠTĚVNÍ KNIZE :-) DO TÉ DOBY, NEŽ -LI BYLA ZRUŠENA :-) TROCHA ZAVZPOMÍNAT :-)
A TO NEMLUVÍM O TVÉ OSOBNÍ POCHYBNÉ PĚTILETÉ SNAZE SNAZE TOHOTO ZDÁRNĚ DOSÁHNOUT NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA. TV:-) A TO I ZA ONU CENU BLOKACE NEPOHODLNÝCH OPONENTŮ :-)
LEČ MARNĚ:-) PODĚKOVÁNÍ BOHU :-)
Vilém

Blog, který musí číst každý homosexuál

NEJVĚTŠÍM PLNĚ PROKAZATELNÝM ZLEM JEST, ŽE TITO POCHYBNÍ " KŘESŤANÉ " TYPU UŽIVATELE MIREČKA MAJÍ SVÉ POCHYBNÉ NÁSTUPCE VE SVÝCH SYNECH A DCERÁCH, JENŽ VELICE AKTIVNĚ POKRAČUJÍ PO VZORU SVÝCH RODIČŮ V ONOM DUCHOVNÍM ZLU, PLNÉHO MORU NÁBOŽENSKÉHO FANATISMU, NESNÁŠENLIVOSTI, MANIPULACE, INTRIK, NOTORICKÉHO LHANÍ .........................................
ALE VŠEHO DO ČASU :-) I KDYŽ JE JICH JAKO PÍSKU V MOŘI, BŮH SI ONEN POTŘEBNÝ POŘÁDEK UČINÍ :-) OSOBNĚ BYCH … [Plus]
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

NENÍ POTŘEBA DĚKOVAT :-) TO TOTIŽ BYLO ONU NEDĚLI, CO JSI NÁM VŠEM ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM GLORIA.TV ŽVANIL O ONÉ SOŠE V KOSTELE SV. VÁCLAVA V LANŠKROUNĚ :-) NENÍ TOMU TAK DÁVNO :-) TROCHA OSOBNĚ ZAVZPOMÍNAT A JE VYMALOVÁNO :-)
Vilém

Blog, který musí číst každý homosexuál

DUCHOVNÍ VŮDCE :-) TO SNAD NE :-) UŽIVATEL MIREČEK MÁ NEPOCHYBNĚ VYSOKÉ ŽIVOTNÍ AMBICE, ALE NA TOHLE DUCHOVNÍ RYTO V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ NEMÁ ONU POTŘEBNOU DUCHOVNÍ PÁRU :-)
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

UŽIVATELI MIREČKU NEZAPOMEŇ SE MI VYPLAKAT NA MÉ RAMENO :-) OSOBNĚ BYCH ŘEKL, ŽE TI TO TVÁ HLAVA NEBERE O JAKÉM SPLNĚNÉM PŘÁNÍ UŽIVATEL VILÉM HOVOŘIL :-) JSI OSOBNĚ NESCHOPEN VÍCE, NEŽ -LI JSEM SI OSOBNĚ PO LÉTA BLAHÉ TO PAMĚTI DOMNÍVAL A TO JEST ZNAČNĚ MIZERNÉ ZJIŠTĚNÍ :-) JEST MOŽNÉ, ŽE DŮVODEM TVÉ OSOBNÍ NESCHOPNOSTI VŠE POTŘEBNÉ ZDÁRNĚ POCHOPIT SPOČÍVÁ VE TVÉM VĚKU :-) KDYŽ JSEM TOTIŽ OSOBNĚ ZAVÍTAL DO KOSTELA SV. VÁCLAVA V LANŠKROUNĚ A SPATŘIL … [Plus]
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

A ŽÁDNÉ OSOBNÍ POUŽÍVÁNÍ OKULTNÍCH PRAKTIK NA UŽIVATELE VILÉMA DOTYČNÝ UŽIVATELI :-) TO BY TVÉ CELOŽIVOTNÍ KŘESŤANSTVÍ BYLO NAČICHLÉ SÍROU A OHNĚM :-) TO BY PRAČKA V DOMÁCNOSTI MĚLA OSOBNÍ POHOTOVOST :-)
ALE KTERAK JSEM SE JIŽ OSOBNĚ ZMÍNIL DOTYČNÝ UŽIVATEL SE NEPOLEPŠIL TAKŽE DALŠÍ PŘÁNÍ UŽIVATELE VILÉMA JIŽ DOSTALO ONU ZELENOU :-) A POZOR, PŘÁNÍ MAJÍ ONU POTŘEBNOU FUNKČNOST UŽIVATELI MIREČKU:-)
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

HÁJÍM POUZE OSOBNÍ PŘÁNÍ DOTYČNÉHO " VYMÍTAČE " ĎÁBLA A TO OD TÉ DOBY, CO JSEM ONOHO HOLOUBKA SKRZE INTERNET DOKONALE PROKOUKL :-) V NÁVAZNOSTI NA TOTO OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ SE MI SPLNILO TÉŽ MÉ OSOBNÍ PŘÁNÍ :-) K TOMUTO SPLNĚNÉMU PŘÁNÍ MI VELICE AKTIVNĚ SEKUNDOVAL TÝŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL, ANIŽ BY MĚL POTŘEBNOU PÁRU ODKUD VÍTR PO LÉTA VANE :-) INU TRPĚLIVOST PŘINÁŠÍ RŮŽE :-)
DO DNEŠNÍHO DNE DOTYČNÝ … [Plus]
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

A OHLEDNĚ EXORCISMU VE VŠÍ SLUŠNOSTI NIC MOC :-) NEBYLO BY VHODNÉ PRO DOTYČNÉHO " OSVOBODITELE " HŘÍŠNÝCH DUŠÍ VYHLEDATI KU OSOBNÍ POMOCI VYSVĚCENÉHO KNĚZE :-)
TO JE TAKOVÝ OSOBNÍ PROBLÉM VSTÁT OD MONITORU, VYUŽÍT SLUŽEB SVÉHO AUTA A POTÉ ZDÁRNĚ OBJÍŽDĚT NEJBLIŽŠÍ FARNÍ ÚŘADY POBLÍŽ LANŠKROUNA S OSOBNÍM CÍLEM VYUŽÍT SLUŽEB VYSVĚCENÉHO KNĚZE A SPASIT JEDNU HŘÍŠNOU DUŠI UŽIVATELE VILÉMA :-) VE SPÁRECH ČERTÍKA BERTÍKA :-) NEBOŤ OSOBNĚ TOTIŽ POCHYBUJI … [Plus]
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

O DOTYČNÉM UŽIVATELI MÁM OSOBNÍ PŘEDSTAVU A TO PŘÍMO DOKONALOU A TO JIŽ OD CHVÍLE, CO JSEM SI OSOBNĚ POŘÍDIL ONEN INTERNET :-)

ALE K VĚCI ...
OHLEDNĚ JIŽ ZMÍNĚNÉHO OKULTISMU NENÍ KE ŠKODĚ DOTYČNÉHO UŽIVATELE ZKUSIT ONU CELOŽIVOTNÍ ZMĚNU :-)
TOTIŽ ABY VÝZNAM ONÉ NABÍDKY " VYMÍTAČ ĎÁBLA " POCHOPIL : V KŘESŤANSTVÍ NEPOCHYBNĚ POKULHÁVÁ A TO, ANIŽ BY OSOBNĚ POUŽIL ONU POTŘEBNOU HŮL :-)
DOTYČNÝ UŽIVATEL TOTIŽ OSOBNĚ ZPOCHYBNIL … [Plus]
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

ABY DOTYČNÝ UŽIVATEL NEŘEKL, ŽE NEMÁM OSOBNÍHO POCHOPENÍ NABÍZÍM JEŠTĚ JEDNU CELOŽIVOTNÍ " KŘESŤANSKOU " ŠANCI :-) ALE NENÍ TO OTÁZKOU POTŘEBNÉ OSOBNÍ DŮVĚRY, ALE K OSOBNÍMU PROVĚŘENÍ ONÉ VÍRY, KTEROU MÁ NEPOCHYBNĚ TÝŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL NA ROZDÁVÁNÍ :-) POKUD TO NEZABERE, OSOBNĚ DOTYČNÉMU DOPORUČÍM POUŽÍT ONOHO MNOU JIŽ ZMÍNĚNÉMU OKULTISMU :-) ONU POTŘEBNOU LITERATURU TOHOTO TÉMATU OSOBNĚ NAJDE DOTYČNÝ UŽIVATEL VE SVÉ DOMÁCÍ KNIHOVNĚ A TAKTÉŽ ONU … [Plus]
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

TAKHLE MNE OSOBNĚ ZKLAMAT :-) TO NENÍ SLUŠNÉ, NATOŽ KŘESŤANSKÉ :-) OSOBNÍ DOJEMNÉ PROSLOVY O POTŘEBNÉ " KŘESŤANSKÉ " POMOCI BLIŽNÍMU SVÉMU A VŠE MARNOST NAD MARNOST :-)
CHTĚLO BY TO VÍCE POTŘEBNÉ PÁRY NÁBOŽENSKÉHO FANATISMU A 100 % OSOBNÍHO NASAZENÍ A TO AŽ DO KONEČNÉ STANICE :-)
NEBOŤ BEZ PRÁCE NEJSOU ONÉ KOLÁČE :-) A POKUD BY TO NEFUNGOVALO OSOBNĚ BÝT TEBOU UŽIVATELI MIREČKU POUŽIL BYCH DRUHÉ TRUMFOVÉ ESO : OKULTISMUS :-) MOŽNÁ TO KE TVÉ OSOBNÍ SPOKOJENOSTI ZABERE :-)
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

A PLIVNOU NA ČLOVĚKA A POTÉ POMLUVIT :-) NO TO SNAD NE :-) I K NEPŘÁTELŮM MÁM VE SVÉM SRDCI ONU POTŘEBNOU KRISTEM POŽADOVANOU " OPIČÍ " LÁSKU ... A TO ZVLÁŠTĚ K LIDEM TVÉHO TYPU UŽIVATELI MIREČKU :-) MLUVÍM PRAVDU A NELŽU ...
A ŽE TO MYSLÍM VÁŽNĚ, NEUČINIL JSEM ZA ONOU VĚTOU SMAJLÍK :-) MRKNI NA TO :-)
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

NIC VE ZLÉM, ALE NEBYLO BY VHODNÉ TOMU BOHU OSOBNĚ VE VŠÍ SLUŠNOSTI OSOBNĚ DOMLUVIT :-) TRPĚLIVOST PŘINÁŠÍ RŮŽE, ALE MÁM OSOBNÍHO POCITU, ŽE TOMU BOHU TO DOBRÉ DÍLO TRVÁ POMĚRNĚ DELŠÍ ČASOVÉ OBDOBÍ, NEŽ -LI JEST ZAPOTŘEBÍ :-) A MOJE HŘÍŠNÁ DUŠE JEST STÁLE V OTROCTVÍ SATANA :-) TAKHLE NA SEBE NECHAT OSOBNĚ VE SVÉM BOŽÍM MAJESTÁTU ČEKAT A NECHAT LIDSKOU HŘÍŠNOU DUŠI NA POSPAS ZLU :-) BYLO BY OPRAVDU VÍCE, NEŽ -LI VHODNÉ BOHU OSOBNĚ DOMLUVIT A TO ZA POMOCI … [Plus]
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

UŽIVATEL MIREČEK = VYMÍTAČ ĎÁBLA, AČKOLI MĚL OSOBNÍHO ZÁJMU SVÁZAT VE MNE ONO ZLO A VYHODIT POTÉ JAKO ONOHO " VETŘELCE " DO KOSMU, NEDOSÁHL ONOHO POTŘEBNÉHO DUCHOVNÍHO CÍLE :-)
ŽÁDNÁ POZITIVNÍ ZMĚNA NEBYLA ZAZNAMENÁNA, NEBOŤ MOJE HŘÍŠNÁ TO DUŠE JEST I NADÁLE VE SPÁRECH ĎÁBLA :-) A TO I PŘESTO, ŽE SE DOTYČNÝ UŽIVATEL USILOVNĚ SNAŽIL CESTOU OSOBNÍ MODLITBY, PŮSTU A ODŘÍKÁNÍ SE :-)
JAK VIDNO DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNĚ POSTRÁDAL ONU POTŘEBNOU … [Plus]
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

UŽIVATELI MIRKU = VYMÍTAČI ĎÁBLA , ZE SRDCE TOBĚ PŘEJI HODNĚ OSOBNÍHO ÚSPĚCHU VE VYMÍTÁNÍ ONOHO ĎÁBLA Z MÉHO HŘÍŠNÉHO ČLOVĚČENSTVÍ :-) ABY MI BYLO DOPŘÁNO NAVRÁTIT SE K BOHU, ČÍMŽ LIDSKÁ HŘÍŠNÁ DUŠE BUDE ZBAVENA NECHVALNĚ PROSLULÝCH POUT OTROCTVÍ JIŽ ZMÍNĚNÉHO ĎÁBLA A ZÍSKÁ ONU POTŘEBNOU OSOBNÍ SVOBODU V BOHU :-)
ALE OSOBNĚ TOHOTO DOBRÉHO DUCHOVNÍHO DÍLA NEDOCÍLÍŠ :-) A TO TI NECHCI OSOBNĚ UBÍRATI NA TVÉM NÁBOŽENSKÉM SEBEVĚDOMÍ :-) TOŽ DOBROU RADU … [Plus]
Beno likes this.
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

... V MÉ VÍŘE V BOHA ... ALE CO ??? NEBO TO ZNÍ DVOJSMYSLNĚ ??? MLČETI ZLATO ...
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

KTERAK LZE Z POHLEDU KŘESŤANSKÉHO SPASIT SVĚT / LIDSKÉ DUŠE, KDYŽ DOCHÁZÍ K OSOBNÍMU ZPOCHYBNĚNÍ HODNOVĚRNOSTI BIBLE SVATÉ I SAMOTNÉHO JEŽÍŠE KRISTA ???
A TO JEST V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ TVŮJ OSOBNÍ PŘÍPAD UŽIVATELI MIRKU ...

NENÍ TOTIŽ VHODNÉ ŽÍT V NAIVNÍ LIDSKÉ NÁBOŽENSKÉ PŘEDSTAVĚ O SVÉM DUCHOVNÍ VYVOLENÍ KE SLUŽBĚ, KDYŽ K TOMU NEMÁŠ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘEDPOKLADY, NATOŽ OSOBNÍ POVOLÁNÍ OD BOHA NEBES ...
TUDÍŽ NENÍ RADNO SEBE KLAMAT, NATOŽ SVÉ BLIŽNÍ ...
Segal likes this.
Pepík likes this.
Vilém

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE

HEZKY NAPSÁNO, ALE VE VŠÍ SLUŠNOSTI OD JINÉHO BRATRA / SESTRY V KRISTU BYCH ONU KŘESŤANSKOU SNAHU PLNÉ OSOBNÍ HORLIVOSTI A STAROSTI O SPÁSU MÉ LIDSKÉ HŘÍŠNÉ DUŠE OSOBNĚ NEPOCHYBNĚ PŘIJAL A TÉŽ V DOBRÉM TO DUCHOVNÍM DÍLE SE SNAŽIL SJEDNATI ONU POTŘEBNOU NÁPRAVU I ONU ZMĚNU MÉHO ČLOVĚČENSTVÍ, ALE NIKOLI OD TEBE MIRKU I KDYŽ SE OSOBNĚ POVAŽUJEŠ ČLOVĚKA KŘESŤANSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY ...
NEZLOB SE, ALE SKRZE INTERNET MI BYLA PROKAZATELNĚ POSKYTNUTA MOŽNOST NAHLÉDNOUT DO ONOHO DUCHOVNÍHO " … [Plus]
Pepík likes this.
Segal likes this.
Vilém

Pápež nie je služobníkom Boha ale služobníkom George Soroša

PŘÍJEMNÉHO VEČERA VŠEM ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ...
Vilém

Pápež nie je služobníkom Boha ale služobníkom George Soroša

MÁŠ -LI MIRKU OSOBNÍHO DUCHOVNÍHO ZÁJMU SE STÁTI OSTATNÍM BRATŘÍM A SESTRÁM V KRISTU OSOBNÍM VZOREM, JEST V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ NĚČEHO ZAPOTŘEBÍ ...
NIC NENÍ ZADARMO PŘIDÁNO, ANIŽ BY SI TOHO ČLOVĚK NEZASLOUŽIL VLASTNÍM PŘIČINĚNÍM ...
I TOTO JEST SOUČÁSTÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A TO PRO KAŽDÉHO ...
AMEN ...
Vilém

Pápež nie je služobníkom Boha ale služobníkom George Soroša

ZMĚŇ SÁM SEBE A ZMĚNÍŠ CELÝ SVĚT ... V NÁVAZNOSTI I NA ONU DUCHOVNÍ PROPAST, JENŽ ŽEL BOHU PŘINÁŠÍ ONO ROZDĚLENÍ MEZI TEBOU A MNOHÝMI LIDMI KŘESŤANSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY A TO NE POUZE NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV PO ONU DOBU 5 LET BLAHÉ TO PAMĚTI ... STAČÍ ZALISTOVAT, ZAVZPOMÍNAT ...
NEZLOB SE, ALE OSOBNĚ BYCH NEŘEKL, ŽE SE JEDNÁ O MÉ ČLOVĚČENSTVÍ, KTERAK JSI MI PÍSEMNĚ ODKÁZAL ...
A V TOMTO JEST TVÉ OSOBNÍ LIDSKÉ POMÝLENÍ ...
ČI SNAD JSEM TEN, KDO JEST STÁLE OSOBN… [Plus]
Vilém

Pápež nie je služobníkom Boha ale služobníkom George Soroša

DOBRÉHO DUCHOVNÍHO DÍLA OSOBNĚ PŘEJE UŽIVATEL VILÉM ...
AMEN ...

PS : OSOBNÍ SRDEČNÉ POZDRAVENÍ PRO TVOU RODINU ...
A NA ONOHO KRTEČKA SE TÉŽ V DOBRÉM TO OSOBNÍM ROZMARU A DOBRÉ NÁLADY PODÍVAT ...
NENÍ TOTIŽ K OSOBNÍ ŠKODĚ SE STÁTI NA PÁR MINUT MALÝM DÍTĚTEM :-)
Vilém

Pápež nie je služobníkom Boha ale služobníkom George Soroša

MÁŠ -LI OSOBNÍ POTŘEBU ZACHRAŇOVAT SVĚT, NENÍ KE TVÉ OSOBNÍ ŠKODĚ ZAPOČÍT ONOHO DUCHOVNÍHO DÍLA U SEBE ... OSOBNĚ PO LÉTA VLASTNÍŠ ONU BIBLI SVATOU, ALE TO JEST VŠE ... PROČ O TOMTO OSOBNĚ NEPŘEMÝŠLET, CO TÍM UŽIVATEL VILÉM MYSLEL ... KAŽDÉMU ČLOVĚČENSTVÍ JEST DÁN ONEN POTŘEBNÝ ČAS ... ZATÍM, NEŽ -LI ...............................................................................

STÁLE JEST MEZI NÁMI HLUBOKÁ PROPAST ... ROZUMNÝ ČLOVĚK POCHOPÍ ...
Vilém

Pápež nie je služobníkom Boha ale služobníkom George Soroša

DOBŘE ...

TAK SE OSOBNĚ JEŽÍŠE KRISTA A TÉŽ KŘÍŽE JEHO ZDÁRNĚ DRŽ, NEBOŤ JEST JEDINÝM SVĚTLEM PRO TENTO SVĚT, KTERAK JSI OSOBNĚ NAPSAL A VLOŽIL ...

PS : BYLO BY TÉŽ VE TVÉM OSOBNÍM ZÁJMU TROCHA UBRATI NA ONOM NÁBOŽENSKÉM FANATISMU PLNÉ OSOBNÍ AKTIVITY VE SLUŽBĚ BOHU I LIDEM ...
JEST TOTIŽ PROKÁZÁNO, ŽE VŠEHO MOC ŠKODÍ ...
A TO JAK Z POHLEDU HISTORIE I SOUČASNOSTI ...
OSOBNÍ VAROVÁNÍ V DOBRÉM TO DÍLE OD BÝVALÉHO KAMARÁDA ...