언어
Vilém

František zničil "Inštitút pre manželstvo a rodinu"

DOTYČNÝ UŽIVATELI ONÉ PENÍZE ZA KTERÉ JSI ZAKOUPIL ONÉ BRÝLE, AČKOLI JSEM

TĚ O TO OSOBNĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nežádal --- VELICE RÁD VRÁTÍM A TÍMTO ONU FINANČNÍ ČÁSTKU UHRADÍM A TO VE VŠÍ DANÉ SLUŠNOSTI ...
TAKŽE BY BYLO VHODNÉ MI OSOBNĚ PÍSEMNĚ ZDĚLIT TVOU ADRESU, JELIKOŽ JSEM NEMĚL
OSOBNÍHO DŮVODU TUTO TVOU ADRESU PO LÉTA VYUŽÍVAT, COŽ JE I … 더보기
Vilém

František zničil "Inštitút pre manželstvo a rodinu"

JEŠTĚ NĚCO ...

DOTYČNÝ UŽIVATELI O ŽÁDNÉ TVÉ OSOBNÍ MILODARY JSEM TĚ TÉŽ OSOBNĚ NEŽÁDAL A TO ANI ÚSTNĚ, NATOŽ PÍSEMNĚ - TAKŽE NENÍ MOUDRÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV OSOBNĚ NA ODIV A POCHVALU DÁVATI NAJEVO SVÉ ZÁSLUHY ...

DALŠÍ VĚC ...
TI LIDÉ KTERÉ TÉŽ OSOBNĚ ZNÁŠ A KTERAK JSI NAPSAL, ŽE SE MNOU BYLI HOTOVI A TÍM UČINILI PRAGMATICKY DOBŘE - TAK PRÁVĚ … 더보기
Vilém

František zničil "Inštitút pre manželstvo a rodinu"

DOTYČNÝ UŽIVATEL OHODNOTIL MNE A NYNÍ JEST TAKTÉŽ ŘADA NA MNE ...

CO SI LZE MYSLET O " VĚŘÍCÍM " ČLOVĚKU, JEHOŽ OSOBNÍ, POCHYBNOU ZÁLIBOU JEST SE " HRABAT VIDLEMI " V ŽIVOTECH LIDÍ A CÍLEVĚDOMĚ ZÍSKÁVAT O LIDECH POTŘEBNÉ OSOBNÍ INFORMACE, STRUČNĚ ŘEČENO : MÍTI VE SVÉ OSOBNÍ KARTOTÉCE POTŘEBNÝ PŘEHLED ...
COŽ SE DLE SITUACE … 더보기
Vilém

František zničil "Inštitút pre manželstvo a rodinu"

RADĚJI SE DOTYČNÉHO UŽIVATELE NA NIC NEPTAT :-)

TEN BY TOTIŽ BYL SCHOPEN NÁM VE SVÉ " PRAVDOMLUVNOSTI " :-) ZDĚLIT, ŽE ONÉ " KŘESŤANSKÉ " MAKOVINY NAPSAL Hooki
A NE Hoki, COŽ JEST PODSTATNÉHO ROZDÍLU :-)
COŽ ZNAMENÁ, ŽE SE NÁM NEPOCHYBNĚ JEDNÁ O DVĚ ROZDÍLNÉ OSOBY :-) A TO JE NUTNO BRÁT V ÚVAHU A V ŽÁDNÉM … 더보기
Vilém

12-letý chlapec zpívá své zensulé matce - ČÍNA MÁ TALENT 2011

DOTYČNÝ UŽIVATEL BY MNE MĚL OSOBNĚ PŘIJET NAVŠTÍVIT, NEBOŤ JAK VIDNO VE SVÉ DOMÁCNOSTI ONU POTŘEBNOU " RYTÍŘSKOU " ODVAHU NATÁHNOUT A POTÉ POKRČIT NOHU PRAVDĚPODOBNĚ OSOBNĚ NENALEZNE :-) Mimochodem letos osobní návštěva prozatím v nedohlednu a za chvíli máme konec roku :-)
NAOPAK U MNE SE MU NEPOCHYBNĚ POVEDE LÉPE :-)
OPĚT SI … 더보기
Vilém

Nechutní katolíci

DOTYČNÝ UŽIVATELI  :-) AŽ NA JEDNU MALIČKOST :-)

JEST PONĚKUD ZAJÍMAVÉ, ŽE SE PRÁVĚ TÉTO POCHYBNÉ OSOBNÍ CELOŽIVOTNÍ " KŘESŤANSKÉ " ZÁLIBĚ PRÁVĚ OHLEDNĚ ONOHO škatulkování LIDÍ A TO ZVLÁŠTĚ TVÝCH OPONENTŮ, JENŽ ZASTÁVAJÍ OSOBNÍ ODLIŠNÉ NÁZORY, NEŽ -LI JEST TOMU U TEBE --- VĚNUJEŠ OSOBNĚ PŘEDEVŠÍM TY :-(((
V NÁVAZNOSTI NA TOTO … 더보기
Vilém

12-letý chlapec zpívá své zensulé matce - ČÍNA MÁ TALENT 2011

SNAD NEMÁŠ OSOBNÍHO ÚMYSLU TOTO POPŘÍT ... ? UPŘÍMNĚ --- TO BY MNE OSOBNĚ NEPŘEKVAPILO :-))) JÁ SI TO NAOPAK VELICE DOBŘE PAMATUJI ...

POKUD TĚ OSOBNĚ SVAZUJE POVĚRČIVOST --- HLE BYLO BY DOBŘE ONU POVĚRČIVOST PUSTIT PO ONÉ VODĚ ...
NEBOŤ PRÁVĚ ONA POVĚRČIVOST DO KŘESŤANSTVÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPATŘÍ ...
Vilém

12-letý chlapec zpívá své zensulé matce - ČÍNA MÁ TALENT 2011

ALE DOTYČNÝ UŽIVATELI  :-) POKUD MNE PAMĚŤ NEKLAME, TAK PŘI TVÉ

OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ PŘED ROKEM TOTO NEBYLO PRO TEBE OSOBNÍM PROBLÉMEM :-) TEHDY JSI SEDĚL U MÉHO POČÍTAČE A PRÁVĚ ONU SVOU NOHU NATAHOVAL A POKRČIL A TO OPAKOVANĚ ... VZPOMÍNÁŠ SI ? :-) V NÁVAZNOSTI NA TO BYL ZE TVÉ STRANY K TOMUTO JISTÝ … 더보기
Vilém

12-letý chlapec zpívá své zensulé matce - ČÍNA MÁ TALENT 2011

DOTYČNÝ UŽIVATELI  :-) COŽ O TO, NABÍZET ĎÁBLOVI ONU ŽIDLI, ABY SE

POSADIL NENÍ AŽ TAK DŮLEŽITÉ JAKO TO, ŽE JSEM PRÁVĚ ONU ŽIDLI NEDÁVNO V DOBRÉM TO DÍLE NABÍZEL PRÁVĚ TOBĚ :-)
ZA CELOU TU DOBU NEBYL DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNĚ SCHOPEN NATÁHNOUT SVOU NOHU A TO AŤ PRAVOU / LEVOU A POTÉ POKRČIT :-) SAMOZŘE… 더보기
Vilém

Nemecký biskup priznáva: Tridentská omša je prakticky zakázaná

OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE SI DOTYČNÝ UŽIVATEL VELICE POZORNĚ PŘEČETL MNOU

SEPSÁN A POTÉ VLOŽEN PÍSEMNÝ VKLAD NA JEHO ADRESU A TO ZVLÁŠTĚ ONU ZÁVĚREČNOU VĚTU Z MÉHO POHLEDU NAPROSTO VÝSTIŽNOU ( 16.9. 2017 - 9.12:25 ) ...
CO K TOMU DODAT ? :-) Z OSOBNÍ ZKUŠENOSTI ŽEL BOHU NIC, NEBOŤ JE TO MARNOST NAD MARNOST :-) K POTŘE… 더보기
Vilém

Nemecký biskup priznáva: Tridentská omša je prakticky zakázaná

DOTYČNÝ UŽIVATELI --- TO JSI NAPSAL KRÁSNĚ . " SNAŽÍM SE BÝT DÍLEM MOZAIKY ČI

PATNÍKEM NA CESTÁCH JINÝCH POUTNÍKŮ . "
AŽ NA JEDNU MALIČKOST :-)
ONO TO DLE TOHO TAKÉ DOPADLO :-)
ALE TO LIDÉ TVÉHO TYPU VELICE TĚŽKO POCHOPÍ :-)
ALE JEDNO TAKOVÝM LIDEM TVÉHO TYPU NAVĚKY ŽEL BOHU I NADÁLE ZŮSTANE : " HRABAT SE VIDLEMI " V ŽIVOTECH SVÝCH BLIŽNÍCH :-) DRZE A VLEZLE ...
Vilém

Nemecký biskup priznáva: Tridentská omša je prakticky zakázaná

ALE DOTYČNÝ UŽIVATELI NEŠETŘI LIDSKOU SKROMNOSTÍ :-)

I KDYBY SE VŠICHNI PROTI TOBĚ SPOLČILI --- PRO MNE OSOBNĚ JSI VŽDY BYL A NADÁLE BUDEŠ MÝM CELOŽIVOTNÍM VZOREM ... TAKTÉŽ SE NÁM VŠEM STAŇ ZELENÝM SVĚTÝLKEM V TEMNOTÁCH A ŠTÍTEM PROTI VEŠKERÉMU ZLU V TOMTO SVĚTĚ ...
NENÍ TAKTÉŽ PRAVDOU DOTYČNÝ UŽIVATELI, ŽE SIS NA SOBĚ VŮBEC KDY PŘESPŘÍLIŠ … 더보기
Vilém

Nemecký biskup priznáva: Tridentská omša je prakticky zakázaná

PŘÍJEMNÉHO VEČERA VŠEM UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Vilém

Nemecký biskup priznáva: Tridentská omša je prakticky zakázaná

BYL JSEM OSOBNĚ UPŘÍMNĚ DOJAT ZE SLOV, JENŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL SEPSAL A POTÉ

VLOŽIL ( 15.9. 2017 - 10:33:47 ) ... A UPŘÍMNĚ ŘEČENO --- NEMĚL JSEM DALEKO K SLZÁM, TAK MNE TO UPŘÍMNĚ DOJALO ...
K TOMU Z MÉ STRANY SNAD JEN TO, ŽE I MÉ DVEŘE JSOU JIŽ OTEVŘENY, CHLÉB A SŮL PŘIPRAVENA A PŘÁTELSTVÍ NABÍDNUTO ...
NEBOŤ SI OSOBNĚ VÁŽÍM UPŘÍMNOSTI I … 더보기
Vilém

Bude o Medžugorje jasno do Vánoc?

MRZÍ MNE, ŽE DOTYČNÝ UŽIVATEL NEBYL OSOBNĚ SCHOPEN SI SEDNOUT NA ONU

ŽIDLI, VYBRAT SI PRAVOU / LEVOU NOHU A POTÉ NOHU POKRČIT A NATÁHNOUT A TO OPAKOVANĚ ...
A TO DOKONCE PO UPLYNUTÍ NĚKOLIKA DNÍ / VEČERŮ ...
PRAVDĚPODOBNĚ OSOBNÍ STRACH, POVĚRČIVOST ...
NIC Z TOHO NELZE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VYLOUČIT ...
Vilém

Bude o Medžugorje jasno do Vánoc?

MOHU VĚDĚT Z JAKÉHO OSOBNÍHO DŮVODU ODMÍTÁŠ REAGOVAT A PODSTOUPIT MNOU DOPORUČENOU OSOBNÍ PRAXI ? MÁŠ STRACH ?

NEBO PŘÍČINOU TVÉHO OSOBNÍHO ODMÍTNUTÍ JEST LIDSKÁ POVĚRČIVOST / PŘÍPADNĚ COKOLI JINÉHO ? JE TO PRAVDĚPODOBNÉ, ALE ..................................................................................................
DLE MÉHO OSOBNÍHO PŘESVĚDČENÍ NENÍ … 더보기
Vilém

Bude o Medžugorje jasno do Vánoc?

PŘÍJEMNÉHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Vilém

Bude o Medžugorje jasno do Vánoc?

ROZUMÍTE MI ?

Ta noha se stala naprosto nepohyblivou ... PO ONOM UZDRAVENÍ SE Z MILOSTI PANNY MARIE
se dala natáhnout ...
MIRKU ZKUS SI TO NÁZORNĚ PŘEDVÉST A POKUSIT SE TO UVÉST DO POTŘEBNÉ PRAXE ...
SEDNI SI NA ŽIDLI, VYBER SI NOHU, JEST NAPROSTO JEDNO ZDA LI PRAVOU, NEBO LEVOU, POTÉ ONU NOHU POKRČ A NATÁHNI ...
TO OPAKUJ NĚKOLIKRÁT PO SOBĚ, POPŘEMÝŠLEJ A … 더보기