Langue

Clics
104,2 k
Farmaceutické lobby proškolují lékaře

valent 2 2
Farmaceutické lobby proškolují lékaře

Votre commentaire
valent
To bylo jen tak pro začátek a teď si dáme Coffee Drink...
ottovonzittau
Pravda je vždy alarmující.
Zase se potvrzuje, že nikdo nemůže dvěma pánům sloužit. Člověk slouží buď Bohu nebo mamonu. Jednoho pána bude člověk milovat, druhého nenávidět.
Tohle video svědčí o těch, kteří Boha nenávidí a mamon milují.
Děkuji za svědectví, bratře Valente.