Clicks4K
mkatana
1

Różaniec Drogi Krzyżowej.

'' Na Krzyżyku: Wierzę w Boga Ojca.....

Na dużym paciorku: Na cześć Trójcy Przenajświętszej:
Ojcze nasz..........

Na trzech małych paciorkach:
1. Na cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi:
Zdrowaś Maryjo......
2. Na cześć Maryi, Matki Boga:
Zdrowaś Maryjo......
3. Na cześć Maryi zawsze Dziewicy:
Zdrowaś Maryjo.......

Na dużym paciorku: Chwała Ojcu.......

I Stacja
Pan Jezus na śmierć skazany.

Na dużym paciorku: Ojcze nasz... Chwała Ojcu....

Na dziesięciu małych paciorkach:
Jezu, Maryjo, Józefie, kocham Was, ratujcie dusze.


Po każdym dziesiątku:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas
od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Błogosławione niech będą Rany Jezusa Chrystusa, bo One
wyzwoliły nas od kar za grzechy.
Błogosławiona niech będzie Jego Drogocenna Krew, która
obmywa nas z naszych grzechów.


( Modlitwy przy każdej kolejnej Stacji, takie same, jak przy I Stacji)

II Stacja - Pan Jezu bierze Krzyż na Swe ramiona.
III Stacja - Pan Jezus upada pod Krzyżem po raz pierwszy.
IV Stacja - Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną.
V Stacja - Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż.
VI Stacja - Św. Weronika ociera Twarz Panu Jezusowi.
VII Stacja - Pan Jezus upada po raz drugi pod Krzyżem.
VIII Stacja -Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty.
IX Stacja - Pan Jezus upada pod Krzyżem po raz trzeci.
X stacja -Pan Jezus z szat obnażony.
XI Stacja - Pan Jezus do Krzyża przybity.
XII Stacja -Pan Jezus umiera na Krzyżu.
XIII Stacja- Pan Jezus z Krzyża zdjęty.
XIV Stacja- Pan Jezus złożony do Grobu.


Na zakończenie.

Witaj Królowo Matko Litości
, nasza nadziejo, życia słodkości.
Witaj Maryjo, Matko Jedyna, Matko nas ludzi - Salve Regina!
Nędzne my dzieci Ewy wołamy, do Ciebie Matko z płaczem
wzdychamy - niech nas wspomaga Twoja przyczyna, na tym
padole - Salve Regina!. O Pośredniczko, rzuć swe wejrzenie - łaskawe od nas przyjmij westchnienie. Pokaż nam Matko
Twojego Syna - w górnej krainie - Salve Regina!
Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, iż od wieków nie słyszano,
aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając,
Ciebie o przyczynę prosząc, miał być przez Ciebie opuszczony.
Tą ufnością ożywiony, o Panno nad pannami i Matko, biegnę do
Ciebie, staję przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając. Nie chciej, o Matko Słowa Przedwiecznego gardzić
słowami moimi, ale je usłysz i wysłuchaj, o łaskawa, o litościwa,
słodka Panna Maryjo. Amen.

Modlitwa do Św. Józefa.

Pomnij, o Najczystszy Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, że
nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej pomocy, miał
być przez Ciebie opuszczony. Tą ufnością ożywiony przychodzę
do Ciebie, Stróżu i Opiekunie Syna Bożego - Jezusa Chrystusa i proszę o Twoją opiekę teraz, a szczególnie w ostatniej chwili
mojego życia. Amen.
Arekz likes this.