Clicks440

Ku przestrodze: niesamowite świadectwo Kary Bożej.

Pan Bóg w bagażniku...
Arekz and one more user like this.
Arekz likes this.
Quas Primas likes this.
Nauka. Nie igrać z Panem Bogiem. On nie koniecznie czeka aż do śmierci grzesznika.
Arekz likes this.