Clicks274

Vyznanie viery

Mates5485
123
Rímskokatolícky preklad[sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihr… | sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihr…]

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, …
More
Rímskokatolícky preklad[sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihr… | sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihr…]

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom:
skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba,
sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihr…

V roku 2001 bola vydaná slovenská reedícia Rímskeho misálu, v ktorej bol mierne upravený text vyznania viery oproti predchádzajúcemu vydaniu. Napríklad v Katechizme katolíckej cirkvisk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihr… je publikované ešte staršie znenie.

Gréckokatolícke znenie[sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihr… | sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihr…]

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
I v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihr…

V oficiálnych vydaniach gréckokatolíckych liturgických kníh je výraz „i Syna“ uvádzaný vždy v zátvorkách. V modlitebných knižkách pre ľud sa však na Slovensku v súčasnosti nachádza bez zátvoriek a tak sa aj v praxi používa.

Cirkevnoslovanské znenie používané v pravoslávnej cirkvi[sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihr… | sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihr…]

Viruju vo jedinaho Boha Otca, Vsederžiteľa, Tvorca nebu i zemli, vidimym že vsim i nevidimym.
I vo jedinaho Hospoda Iisusa Christa, Syna Božija, jedinorodnaho, iže ot Otca roždennaho predže vsich vik:
Svita ot Svita, Boha istinna ot Boha istinna, roždenna, ne sotvorenna, jedinosuščna Otcu, imže vsja Byša.
Nas radi čelovik i našeho radi spasenija, sšedšaho s nebes, i voplotivšahosja ot Ducha Svjata i Mariji Divy, i vočelovičšasja.
Raspjataho že za ny pri Pontijstim Pilati, i stradavša, i pohrebenna, i voskresšaho v tretij deň, po pisanijem.
I vozšedšaho na nebesa, i siďjašča odesnuju Otca. I paki hrjaduščaho so slavoju suditi živym i mertvym, Jehože Carstviju ne budet konca.
I v Ducha Svjataho, Hospoda, Životvorjaščaho, iže ot Otca ischoďaščaho, iže so Otcem i Synom spoklaňajema i sslavima, hlaholavšaho proroki.
Vo jedinu svjatuju, sobornuju i apostolskuju Cerkov. Ispoviduju jedino kreščenije, vo ostavlenije hrichov.
Čaju voskresenija mertvych: I žizni buduščaho vika. Amiň.


sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihr…
Čože je to.. aké vyznanie viery?? keď na www.katechizmus.sk je len Apoštolské a Nicejsko-carihradské..
Mates5485
Chcel som iba od ľudí vedieť,že kto zbadá pravdu. Dal som aj odkaz na verím v Boha. Jasné,že sú 3 osoby. ( Samotný Otec - Jahve,syn živého Boha Ježiš Kristus a Duch svätý. )
Mates5485 likes this.
Mates5485 ale nieje na škodu venovať si pred vlastnou zvedavosťou myšlienku o tom aké pohnútky ťa k danému konaniu privádzajú.. podľa pohnútok sa dá rozlíšiť či to môže slúžiť k dobru, alebo uvedenia do omylu a podobne
Mates5485
Protestanti učia,že Ježiš Kristus je otec,syn aj duch svätý. Všetko v jednom a z neho všetko ide.
Protestantizmus neučí, ale prekrúca, klame a zvádza.. tam nieje DUCH PRAVDY, ale majster klamu.. V prvom rade by sme mali našu vieru žiť v radosti, lebo náš Pan Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych a on je cesta, pravda a život
Mates5485 likes this.
Mates5485
Ako sa vraví hovoríš mi z duše a z mysle.
Bratia a sestry likes this.
Nicejsko-carihradské vyznanie viery
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí …More
Nicejsko-carihradské vyznanie viery
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.
Amen.
Mates5485 likes this.
"A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca."
Toto by si mali uvedomiť všetci bludári ,ktorí očakávajú Tisícročné kráľovstvo Božie na zemi,po Kristovom druhom príchode ,ako napr.dohnalovci,ktorí očakávajú Kristov "medzipríchod" po porazení antikrista a následný veľký rozkvet cirkvi.
Pretože Ježiš už nepríde inak ,len tak ako je to vyznaní a v Písme -v celej svojej …More
"A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca."
Toto by si mali uvedomiť všetci bludári ,ktorí očakávajú Tisícročné kráľovstvo Božie na zemi,po Kristovom druhom príchode ,ako napr.dohnalovci,ktorí očakávajú Kristov "medzipríchod" po porazení antikrista a následný veľký rozkvet cirkvi.
Pretože Ježiš už nepríde inak ,len tak ako je to vyznaní a v Písme -v celej svojej svojej sláve ,so všetkými anjelmi a už len ako sudca,ktorý navždy oddelí jedných od druhých.
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
Bratia a sestry likes this.
Peter(skala) likes this.
oni zrejme tuto časť Písma nepovažuju za ten prichod Krista, ktorý očakávaju pred udajným 1000ročnym kralosvtvom, ale to považuju až za definitivny prichod.

Ved sa tam jasne píše, že ked príde, tak "sudiť živých i mrtvych" a potom bude už "večnosť - kralovstvu nebude konca."

Kedže očakávaju najprv jeden prichod a potom až ten definitivny, tak tato časť Písma je pre nich nepodstatna -…More
oni zrejme tuto časť Písma nepovažuju za ten prichod Krista, ktorý očakávaju pred udajným 1000ročnym kralosvtvom, ale to považuju až za definitivny prichod.

Ved sa tam jasne píše, že ked príde, tak "sudiť živých i mrtvych" a potom bude už "večnosť - kralovstvu nebude konca."

Kedže očakávaju najprv jeden prichod a potom až ten definitivny, tak tato časť Písma je pre nich nepodstatna - aspon nie pre ich teoriu o 1000ročnom kralovstve resp.o Ježišom prichode, ktorý očakávaju ešte pred Jeho definitivnom priichode.
Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,
nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých …
More
Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,
nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.
Amen.
Mates5485 likes this.
Tymián
Mates5485 máš tam na začiatku preklep, pretože Ježiš Kristus nie je Otec.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Bratia a sestry likes this.
apredsasatoci and 2 more users like this.
apredsasatoci likes this.
Ružena likes this.
Anna Dagmar likes this.