Clicks1.4K
wobronieprawdy
12

Czym są skarżone owoce ,warzywa, zboża.

Rolnicy a później handlowcy stosują setki różnych środków które muszą zapewnić ładny wygląd i nie psucie się produktów ,stosują np. dziesięć różnych preparatów w różnych etapach produkcji, każdy w dozwolonej dawce, ale w sumie dziesięciokrotnie przekroczonej, dodatkowo , te trucizny występują w różnych produktach, dlatego pojedyńczo niezauważalnie szkodzą a wraz innymi już trują.Rolnicy przeważnie maja dwie uprawy jedną dla siebie drugą na sprzedaż.
... Komentarz ....Rodzice mi opowiadali jak kiedyś babcia truskawki zaprawiała środkiem DDt i ludzie mówili" babciu, co ty robisz? Przecież one nie będą się nadawały do jedzenia!" i babcia odpowiedziała " to [truskawki] nie do jedzenia, to na sprzedaż".
Zatrucie, biegunki wysypki, mogą występować nawet po 12 godzinach i później, dlatego ciężko jest to powiązać z daną żywnością.
Czas wystąpienia objawów jest różny, były np. grzyby po których objawy zatrucia było widoczne dopiero po tygodniu,po drugim spożyciu, -następowała kumulacja danego związku chemicznego i uszkodzenie nerek.

1 Roundup firmy Monsanto-najpowszechniej stosowanym rolniczym preparatem chemicznym w historii .Jest prawie wszędzie- około 200 odmian nawet wicej, łączy je substancja czynna - glifosat ( np. Avans Premium 360 SL,Glifosat 360 SL, Perzocyd 280 SL, ATUT 360 SL ,Gallup 360 SL,Glyfos 360 SL'Taifun 360 SL,Marker 360 SL,Madrigal 360 SL etc. )
Badania wielokrotnie wykazywały, że glifosat jest toksyczny, ale są one utajniane, aby chronić żywność genetycznie modyfikowaną.
Symptomy zatrucia: bóle głowy, podrażnienie, bóle brzucha, wymioty, zapalenie spojówek, osłabienie, problemy z koncentracją. Niektóre chemikalia, nawet w ekstremalnie niskich dawkach, mogą niszczyć pracę gruczołów wewnętrznych i powodują nowotwory,niszczącą również aktywność hormonów decydujących o płodności. Roundup i glifosat powodują deformacje i wady rozwojowe płodu, uszkodzenia DNA, mózgu, rdzenia kręgowego oraz niszczy naturalną florę bakteryjną przewodu pokarmowego.Sposób w jaki glifosat zabija chwasty jest identyczny ze sposobem w jaki zabija bakterie jelitowe u zwierząt i ludzi. Uszkadza wątrobe , nerki, powodują alergie, a uczulenie na gluten - w rzeczywistości jest uczuleniem na glifosat, objawy są takie same jak zatrucie tym związkiem .
Badania dowiodły, że Roundup i zawarty w nim glifosat znajdował się w każdej próbce moczu pobranej od mieszkańców Berlina, podczas gdy w ogóle nie powinien znajdować się on w ludzkim organizmie.Niemieccy badacze ustalili, że ta toksyczna dla ludzkiego organizmu substancja dociera do niego za pośrednictwem zjadania roślin naszpikowanych tym herbicydem:„Glifosat wszedł do populacji ludzkiej w ciągu ostatnich 10 lat w związku ze zwiększeniem jego obecności w żywności, mięsie, mleku, warzywach i owocach oraz ziarnie. Glifosat znajdując się, w genetycznie modyfikowanej soi, wchodzi do łańcucha pokarmowego zwierząt i ludzi jako jeden z większych czynników ryzyka”.
Woda deszczowa w wielu regionach Europy zawiera tak wysoki poziom rozpuszczonych pestycydów, że jej dystrybucja jako wody pitnej byłaby przestępstwem.
xebola.wordpress.com/…/z-powodu-zywnos…
glifosat w szczepionkach;
xebola.wordpress.com/…/kolejne-badanie…
Niedopuszczalne stężenie tego toksycznego składnika wykryto w szczepionkach przeciwko odrze, śwince i różyczce; błonicy, tężcowi i krztuścowi; grypie, zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B oraz pneumokokom.
"Środki ochrony roślin (pestycydy) należą do najbardziej szkodliwych związków. Duża toksyczność środków ochrony roślin, jak również wciąż wzrastające ich zużycie w gospodarstwach rolnych sprawia, że są one największym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia osoby, która ma z nimi kontakt.

Pestycydy w różny sposób trafiają do środowiska. Wymywane z pól przedostają się do rowów, rzek i jezior. Poprzez obieg wody dostają się do oceanów. Mogą być wymywane do wód gruntowych, skąd przedostają się do strumieni lub są sukcesywnie używane do nawadniania. Dryfowanie, parowanie i wytrącanie przenosi pestycydy do pobliskich i odległych siedlisk. Te substancje mogą pokonywać duże odległości stając się częścią łańcucha pokarmowego lub kumulować w tkankach zwierzęcych. W ten sposób dostają się do miejsc, w których nigdy nie były stosowane. Pestycydy wpływają na całe ekosystemy. Ptaki, ssaki, owady i inne żywe organizmy mogą być zatruwane pośrednio lub bezpośrednio przez spożywanie zakażonej żywności.

..Komentarze...
Wielu rolników opryskuje Roundupem zboże tuż przed zbiorami, by ziarno szybciej schło i nie zawilgociło się nadmiernie nawet podczas deszczu (słyszałam o tym od zaprzyjaźnionego rolnika, którego sąsiedzi tak postępują). Roundup oblepia powierzchnię rośliny (stąd zapewne moje odczucie lepkości po dotknięciu wszystkiego, co miało z nim kontakt) i zawiera zapewne środek, który zapobiega szybkiemu spłukaniu przez deszcz (stąd płukanie niekoniecznie od razu pomaga). Poza tym działa zasuszająco.
... Obecnie w miejscach, gdzie sięgają krawędzie rękawic, skóra rąk zrobiła mi się stwardniała i łuszcząca (wcześniej miałam w tym miejscu piekące zaczerwienienia), a wargi mam spierzchnięte i popękane, jak rzadko kiedy. Domyślam się już, skąd taki wysyp nowotworów jelit i wątroby w ostatnich latach oraz dlaczego stale zmniejsza się populacja zajęcy, które jak wiadomo odżywiają się chętnie roślinami uprawnymi. Nigdy nie użyję ani Roundupu, ani żadnego innego herbicydu, insektycydu, a nad fungicydami poważnie się zastanowię.
... Generalnie wszystko to co jest na półkach sklepowych w większości zawiera Glifosat. Soja jest modyfikowana aby można ją było pryskać glifosatem, uprawiana np. w Ameryce południowej jest importowana na miliony ton do Polski. Ktoś może pomyśli, ja nie jem soi, ale zaraz się okazuje że to nie prawda. Niestety soja jest w każdym prawie produkcie przetworzonym w różnych formach. Po to aby wędlina piła więcej wody dodaje się soję, w słodyczach występuje ona jako lecytyna sojowa, podobnie w margarynach i innych produktach, lodach, serkach itd. To jest dosłownie wszędzie. Jeżeli się zastanowić dalej, to w zasadzie wszystkie fermy karmią soją, podobnie jak kukurydza jest głównym składnikiem pasz zwierząt gospodarskich. Zatem glifosat spożywają kury, krowy, trzoda chlewna i to trafia do nas na stoły jako smakowite piersi z kurczaka i mleko krowie lub wędlinka. Widziałem dokument TVN, gdzie rolnik jawnie mówi o zasuszaniu rzepaku i pszenicy glifosatem - to jest powszechnie stosowana praktyka zwana desykacją, która powoduje równomierne schnięcie roślin co ułatwia zbiór. To znaczy, że glifosat jest w oleju rzepakowym i mące pszennej.
...Najgorsze jest to , ze pryskają Raundapem ziemniaki na polu po tym jak bulwy są już duże ale nie przerośnięte, tak ok miesiąc przed zbiorem, a wiadomo że to gówno idzie do korzeni a w tym przypadku to są bulwy, a my wszyscy później to zjadamy. Mój sąsiad tak robi, widziałam na własne oczy, nawet kontroler z jednostki certyfikującej (prowadzę gosp. ekologiczne) jak to zobaczył, za głowę się złapał i mówi"..."biedronkowe" ziemniaki, ten kto to zje jest załatwiony.." Nie wiem czy sąsiad sprzedaje rzeczywiście do biedronki, ale dla siebie na pewno ich nie wyhodował. Ziemniaków jak wiadomo, wszyscy zjadamy najwięcej. Rolnicy w większości pryskają wszystko bez umiaru, stąd te biedne pszczoły umierają, na całym świecie praktycznie.
... Po rozmowie z wieloma z nich doszedłem do wniosku, że na wsi najlepszym panaceum na wszelakie problemy na polu jest ... ROUNDUP!!!!!! Stosują go wszyscy!!!
... 2 letnie dziecko koleżanki pracującej zawodowo z ŚOR, ma raka pnia mózgu. Pochodzenie nowotworu- nieznane. Rokowanie- złe. Brak chorób dziedzicznych i predyspozycji, w rodzinie. Lekarze nie wykluczają wpływu pestycydów na płód w okresie ciąży matki.
... Rolnicy używają glifosat w dużej ilości , czasami bez żadnych zabezpieczeń,wiele razy widziałem - i mówią że są nie szkodliwe(nie chcą strat w zbiorach) . Małe opakowanie starcza na 1m3 wody i jest to szkodliwe na wszystkie organizmy wodne.Po opryskach w dzień masowo giną pszczoły.
...Uszkodzenia ludzkiego DNA herbicydami stosowanymi w produkcji żywności np. kukurydzy, pomidora, pszenicy, fasoli
( Badanie meksykańskie dot. herbicydów powszechnie stosowanych : Ametryn i metribuzin S-triazyny pochodnych i EPTC thiocarbamate, glifosatu ( składnik herbicydów totalnych minn. Roundup - dop. wł.)
( metrybuzyna - w Polsce w zwalczaniu selektywnym chwastów minn. w ziemniakach - dop.własny)

W mediach oficjalnych pisze : glifosat nie jest rakotwórczy – zapewniają eksperci....

Nowe badania opublikowane w Journal of Environmental & Analytical Toxicology ujawnia, że aktywny składnik bestsellerowego herbicydu Mon-santo "Roundup" znajduje się w ciele wszystkich krów mlecznych, które były używane do badań.
Rośliny zmodyfikowane tolerujące glifosat mogą także produkować herbicydy w naszych jelitach.
Są zmodyfikowane by absorbować herbicyd glifosat. Rośliny zmieniają ten herbicyd w uważane za nieszkodliwe składniki zawane NAG, które pozostają w roślinie. Kiedy ludzie lub zwierzęta zjedzą NAG, niektóre NAG mogą ponownie zmienić się w toksyczny herbicyd. Jest on trujący, działa jak antybiotyk i może zniszczyć lub zaburzyć prace potrzebnej mikroflory.
Inne pestycydy obecne w: owocach świeżych, suszonych:
acefa,tchlorotalonil,chlorpyryfos,metylochlor-pyryfos,Cypermetryn,Deltametryna,fenwalerat,glifosat,izamazalil,iprodion,permetryna ,

Objawy nietolerancji glutenu- randapu
W zależności od czasu wystąpienia reakcję uczuleniową na gluten można podzielić na:natychmiastową
wymiotami
biegunką
wstrząsem anafilaktycznym
pokrzywką skórną
wodnistym katarem
skurczem oskrzeli
zmianami skórnymi o typie atopowego zapalenia skóry
Reakcja typu późnego, niezależna od przeciwciał w klasie IgE, objawia się zwykle biegunką lub zaostrzeniem atopowego zapalenia skóry.

Ulotka Randap
Niebezpieczeństwo
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

2 1-metylocyklopropen to kolejna substancja, która wpływa na przedłużenie trwałości owoców i warzyw.Coraz więcej owoców po zabiegu 1-metylocyklopropenem trafia na polski rynek, szczególnie teraz, pod koniec sezonu. Jabłka traktowane są naprawdę bardzo jędrne i soczyste, co jest ogromną zaletą tego preparatu.
(Jabłka wchłaniają najwięcej chemi, po zjedzeniu 1 jabłka po 12 godzinach mam objawy zatrucia.)

1-metylocyklopropen jest aplikowane prawie na wszystkie owoce , produt firmy Smart Fresh, fragment ulotki

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIE OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VII ANTIDOTUM: BRAK STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pierwsza pomoc
W przypadku kontaktu środka z :
Oczy: przepłukać dużą ilością czystej wody, wezwać lekarza...
Skóra: miejsce na skórze mające kontakt ze środkiem dokładnie umyć wodą
z mydłem. Wezwać lekarza w przypadku utrzymywanie się stanu
podrażnienia skóry.
Drogi oddechowe (wdychanie): wyprowadzić poszkodowaną osobę na
świeże powietrze.
Połknięcie: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż
opakowanie lub etykietę

3 Jabłka są też woskowane chemicznie ; Apple Coating 181, opartą na wosku Carnauba (E-903), formułowaną w połączeniu z rozpuszczalnymi w wodzie środkami emulsyjnymi - po prostu są lakierowane.

4 Wiele zbóż są już GMO , a kukurydza , soja , rzepak , buraki cukrowe prawi w całości ... , dlatego można je traktować randapem,nawet mali rolnicy, którzy sprzedają np przenice na targu , nawet nie wiedzą ze sprzedają GMO.
Jak to można rozpoznać, myszy nie chcą skarzonego zborza, chleba. Prawdziwe zborze trzeba trzymać w szczelnych pojemnikach lub pomieszczeniach, poniważ zostołoby momentalnie zniszczone , zatrute ne trzeba myszy się tego nie chwycą.
Badanie na szczurach prowadzone przez Gillesa-Erica Seralini z Uniwersytetu w Caen, było pierwszym w historii badającym długoterminowe (przez okres życia) efekty jedzenia GMO. Badanie szczury były karmione NK603, odmianą kukurydzy GMO
• do 50% samców i 70% samic doznało przedwczesnej śmierci.
• Szczury, które piły śladowe ilości Roundup (na poziomach prawnie dozwolonych w sieci wodociągowej) rozwinęło o 200% do 300% więcej dużych guzów.
• Szczury karmione kukurydzą GMO i śladowymi ilościami Roundup doznały poważnych obrażeń w tym organiczne uszkodzenia wątroby i uszkodzenie nerek.
Oto kilka cytatów badaczy:
„To badanie pokazuje nadzwyczajną liczbę guzów rozwijających się wcześniej i bardziej agresywnie – szczególnie u samic. Jestem w szoku w odniesieniu do skrajnie negatywnych skutków dla zdrowia.” powiedział Dr Michael Antoniou, biolog molekularny, King College London.
„Możemy spodziewać się, że spożycie kukurydzy GMO i herbicydu Roundup, poważnie wpływa na zdrowie człowieka.” powiedział Dr Antoniou.
„Jest to pierwszy raz, kiedy badanie nad długoterminowym karmieniem zwierząt zbadało wpływ żywienia kukurydzą GMO lub herbicydem Roundup, lub połączeniem obu, a wyniki są bardzo poważne. U samców szczurów stwierdzono choroby wątroby i nerek, w tym nowotworów i co bardziej niepokojące, u samic szczurów wytworzył się rak sutka na poziomie, który jest bardzo niepokojący, 80 procent samic szczurów miała guzy sutka pod koniec badania.” powiedział Patrick Holden, dyrektor Sustainable Food Trust.

5 - DDT – dichlorodifenylotrichloroetan, środek owadobójczy znany pod nazwami handlowymi Azotox, Ditox, Tritox i i inne wycofany ale nadal obecny

W latach 50. ubiegłego wieku ten tani środek owadobójczy tonami rozpylano w większości krajów świata. W Polsce do połowy lat 70. ubiegłego wieku zużyto prawie pół miliona ton DDT. Niestety, niezwykła skuteczność i taniość DDT okazały się niebezpieczne dla całego środowiska naturalnego i samej ludzkości. Czas rozpadu tego środka dochodzi bowiem do 60 lat, przez co trucizna kumuluje się, zwłaszcza w organizmach zwierząt i ludzi. To właśnie z powodu DDT w Polsce praktycznie wyginął sokół wędrowny. Później stwierdzono bezpośredni związek między wysokim poziomem DDT w organizmach ludzi a zgonami spowodowanymi chorobami nowotworowymi i nadciśnieniem. U człowieka DDT odkłada się nie tylko w tkance tłuszczowej, ale także w mózgu, nerkach i wątrobie.Obecne w środowisku substancje chemiczne wchodzące w skład farb i nawozów sztucznych, czy ciemnych barwników do włosów, mogą być, zdaniem naukowców, jedną z przyczyn wzrostu zachorowań na nowotwory. Ftalany, zdaniem naukowców, mogą powodować zjawisko przedwczesnego dojrzewania kobiet.

Obecnie stosowane środki też pewnie okażą się tak trujące jak DDT, i wycofale , ale muszą swoje wytruć.

BEZKRYTYCZNE STOSOWANIE PESTYCYDÓW PROWADZI DO SAMOZAGŁADY.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
BEZKRYTYCZNE STOSOWANIE PESTYCYDÓW PROWADZI DO SAMOZAGŁADY.
andreaswelt likes this.
andreaswelt shares this.