Clicks10.1K

Proč exkomunikovali 3 kněze

Libor Halik
604
Prečo exkomunikácia troch kňazov a diakona? Na slávnosť Nanebovstúpenia 2009 Stanislav Zvolenský, katolícky bratislavský arcibiskup spochybňoval fyzické Ježišovo nanebovstúpenie vyjadreniami typu, …More
Prečo exkomunikácia troch kňazov a diakona? Na slávnosť Nanebovstúpenia 2009 Stanislav Zvolenský, katolícky bratislavský arcibiskup spochybňoval fyzické Ježišovo nanebovstúpenie vyjadreniami typu, že si ho nesmieme predstavovať ako pohyb v priestore....V týchto dňoch dostávame mnohé listy. Ľudia nám píšu o svojich bolestných skúsenostiach s cirkvou a niektorými kňazmi. Dostávame konkrétne informácie o bolestnom morálnom stave vo vnútri cirkvi. Kto za toto nesie zodpovednosť? Biskupi, pastieri! Oni mali liečiť rany a chorých privádzať k Ježišovi Kristovi. On jediný je Spasiteľ, On jediný uzdravuje. Ale biskupi sa stali zvodcami a majú hlavnú vinu na morálnej biede Slovenského národa. Otvorili dvere herézam, dodnes herézy oficiálne chránia a to je hlavný zločin. Nerobia pokánie a iným v tom bránia.

2010-01-28
V Kristovi
o. Bernard SBM
o. Michal SBM
o. Václav SB
diakon Charbel SBM
www.societasbm.sk/sk/actual/article
piakatarina and 2 more users like this.
piakatarina likes this.
Blahovec01 likes this.
KAHLENBERG likes this.
Ladislav Bajza
Je super ,že "arcibiskup" Bezák už dnes všetkým ukázal aké náboženstvo vyznáva ,aj akému pánovi slúži: www.youtube.com/watch
To isté "svätý otec" František a jeho pomocníci,ktorí zo všetkých síl pomáhajú pánom sveta islamizovať Europu a vytvoriť jedno veľké spoločné náboženstvo new age ekumenizmus a nový svetový poriadok s antikristom ako vládcom sveta.
krumpeľ and 2 more users like this.
krumpeľ likes this.
Barbarin likes this.
Blahovec01 likes this.
Ladislav Bajza likes this.
alino
Ďakujem Bohu za svetlo ktoré dal svojmu ľudu cez týchto odvážnych kňazov
piakatarina and 3 more users like this.
piakatarina likes this.
Ladislav Bajza likes this.
Blahovec01 likes this.
apredsasatoci likes this.
Samson1
Jsou asi stejně tak exkomuniovaní jako kdysi P.Antonín Dohna-Eeliáš.K jaké poslušnosti nás chce Církev vést, tedy ti, co zastávají hereze a to ještě ve vysokých úřadech Církve. Líbila se mi modlitba u Vassuly Ryden, kdy k ní mluvila P.Maria. "Kéž Bůh vyzbrojí vaše srdce rozlišováním, aby vás Jeho Sláva, kterou máte před očima vtahoval do Pravdy". Tedy já jsem Cesta, Pravda a Život. Ježíš řekl, …More
Jsou asi stejně tak exkomuniovaní jako kdysi P.Antonín Dohna-Eeliáš.K jaké poslušnosti nás chce Církev vést, tedy ti, co zastávají hereze a to ještě ve vysokých úřadech Církve. Líbila se mi modlitba u Vassuly Ryden, kdy k ní mluvila P.Maria. "Kéž Bůh vyzbrojí vaše srdce rozlišováním, aby vás Jeho Sláva, kterou máte před očima vtahoval do Pravdy". Tedy já jsem Cesta, Pravda a Život. Ježíš řekl, že v posledních dnech povstanou lžiproroci, že by i vyvolené svedli, kdyby to bylo možné. Já si myslím, kdyby mne vedl biskup k herezím, už není povinnost poslušnosti, je lepší poslechnou Boha, než člověka. Tu nejde o hřích kněze a platnost svátostí. Tu jde o chybé učení a v tom případě poslušnost se může rovnat hříchu. Tedy i díky Bože za kněze, "heretiky", kteří mají odvahu říct pravdu k vážným věroučným omylům, ať ze zaslepenosti a nebo zlé vůle.
Blahovec01 likes this.
Jovana
Car Nikolaj, jeho manželka a děti leželi v tratolišti krve. Po celou dobu od VŘSR krev, alkohol. Co k tomu pravoslaví? Co na Ukrajině? Propagujeme tu jako záchranu herezi P. Antonína Dohnala.
www.youtube.com/watch
Jovana
Modleme se za všechny kněze, řeholníky a řeholnice. Modleme se za papeže Františka, a také za nás všechny a prosme o nová kněžská a řeholní povolání. Amen
4 more comments from Jovana
Jovana
Modleme se za tři exkomunikované kněze.
Jovana
Myslím si taky, že je třeba mít jeden k druhému úctu a modlit se za ty tři exkomunikované kněze.
Jovana
Jestliže se celek - společenství církve svaté - papež a magisterium pod vedením Ducha svatého rozhodne a ustanoví - pak jedinec může být heretikem, kacířem, bludařem. Určitě se tím kacířem heretikem a bludařem nestává ze dne na den. Pán Ježíš je v církvi svaté mezi námi a všichni se máme především modlit. Nezapomínejme na to, že i luteráni, pravoslavní, anglikáni a lefébristé hledají plné …More
Jestliže se celek - společenství církve svaté - papež a magisterium pod vedením Ducha svatého rozhodne a ustanoví - pak jedinec může být heretikem, kacířem, bludařem. Určitě se tím kacířem heretikem a bludařem nestává ze dne na den. Pán Ježíš je v církvi svaté mezi námi a všichni se máme především modlit. Nezapomínejme na to, že i luteráni, pravoslavní, anglikáni a lefébristé hledají plné společenství s papežem a magisteriem církve.
Jovana
Hereze je vydělování se ze společenství církve a nauk. Takže to vypadá tak, že tito tři mužové se vydělili z celku - ze společenství církve. Mají své nauky a své společenství.
pařez
Kostelníku, za co že se to máme modlit? FPSs? To je free proxy server?
Nebo co jako?
Víš, navzájem se pošťuchovat můžeme, ale věci, co se dotýkají Boha, bychom z toho měli vynechat.
Marki
Modleme se za větší víru, pro nás všechny.
pařez
Nemusíš to vysvětlovat mě - vysvětli to ostatním (třeba soukromou poštou) - pak si budou moct sami ověřit, že já, Monk i Jovana jsme rozdílní uživatelé. Ale to by asi zjistili pár nepříjemných věcí o tobě.
pařez
Mám pro tebe ty jeden Qasimodo návrh - vysvětli taky ostatním, jak poznáváš ten "free proxy server" a ostatní náležitosti - budou se moct kouknout i oni, jak se kdo přihlašuje, a udělat si vlastní úsudek, kdo je kdo. Ale to by se asi divili, kdo všechno "kostelničí", a tak si to asi necháš pro sebe, že jo ;-)
2 more comments from pařez
pařez
kostelník — 29.12.2012 18:25:04:
"...Koukám, že ses naučil používat free proxy server..."

A já zase koukám, že máš čmuchací dovednosti - to ses naučil od Menhira? Toho totiž zajímaly IP adresy druhých...
pařez
Tedy jestli mohu vstoupit, (když už mě tady Josefka začala vyvolávat - znáte to - řeč o vlku a vlk za humny :-)) exkomunikace se týká přijetí biskupského svěcení bez souhlasu papeže. V pravém slova smyslu se nejedná o herezi, ale o schisma - odštěpení.

Do jaké míry bylo toto schizma způsobeno omyly ve věrouce (herezí) - si netroufám posuzovat. Určitý díl viny na tomto odštěpení má i Řím - kdyby …More
Tedy jestli mohu vstoupit, (když už mě tady Josefka začala vyvolávat - znáte to - řeč o vlku a vlk za humny :-)) exkomunikace se týká přijetí biskupského svěcení bez souhlasu papeže. V pravém slova smyslu se nejedná o herezi, ale o schisma - odštěpení.

Do jaké míry bylo toto schizma způsobeno omyly ve věrouce (herezí) - si netroufám posuzovat. Určitý díl viny na tomto odštěpení má i Řím - kdyby nebyly věci, které A.Dohnal kritizuje (do značné míry oprávněně - Assissi 1986), k tomuto schismatu by asi nedošlo. Na druhou stranu je jednání A.Dohnala nepřiměřené - pokud rozesílá druhým biskupům věroučné dotazníky, a pokud neodpoví, oznámí automatickou exkomunikaci dotyčného, pak se jedná o zřejmý úlet (byť dobře myšlený). Každopádně jsou zde porušeny zásady přiměřenosti a opatrnosti. Hereze (naukové omyly) bych tedy hledal v této oblasti - není totiž dýmu bez ohně - chybné jednání je téměř vždy vyvoláno omylem v poznání - vlastní schizma je jen důsledek tohoto omylu.

Je dobré porovnat přístup A.Dohnala s přístupem Bratrstva Pia X. - třebaže neshody s Římem a mezináboženské setkání v Assissi 1986 vedlo Mons. Lebfébvra také v nedovolenému vysvěcení biskupů, tento nikdy nepřestal považovat papeže za právoplatnou hlavu Církve, byť nacházející se v řadě naukových omylů. Kněží bratrstva se při mši sv. vždy modlili a modlí v jednotě s papežem - jejich přístup je diametrálně odlišný od přístupu A.Dohnala (alespoň pokud mohu soudit z výstupů jeho zdejších příznivců).
Jovana
Josefko - nemám co obhajovat a nemám proč něco obhajovat. Video tady na stránku vložil P. Libor Halík, tak mu písněte a nebo písněte přímo exkomunikovanému P. Eliáši Dohnalovi. Možná uděláte nejlépe, když se budete za oba dva modlit a nezapomeňte na všechny v Pidhirkách. Modleme se za celý svět.
Josefka
Jovana — 29.12.2012 18:14:11:
Tito tři kněží jsou exkomunikováni pro herezi. Modleme se za ně.

Jovane ? Napsalas před veřejností a nedovedš obhájit? Potom jsi obyčejná lhářka a nedůvěryhodná nicka.Amen.
Jovana
Pro pravověrnost se neexkomunikuje a za P. Eliáše Dohnala a jeho druhy se modlete.Pán Ježíš neustanovil cirkus, ale církev svatou. Proč si to pletete, to nevím.
alino
Tak dozviem sa konečne kto klame,
Jovano alebo biskup Bezák?
evelina
Jovano
ja ti prezradím, bolo to pre pravovernosť.
Jovana
Není problém si zjistit proč byli tito tři kněží exkomunikovaní.
evelina
Ano Jozefko,
Jovano tu má poslanie,
boj proti dohnálovcom.
Účel svätí prostriedky...
Josefka
Počkej evelino, to by znamenalo, že Jovan je lhářka? Tak to nám zde chybělo. Jako kdyby nestačili Ti dva komplici /P a M/
alino
Zino
dobre robíš keď neprezradíš
evelina
Ja som o žiadnej hereze nikde nečítala,
ale modlím sa za nich už roky a to denne


Pane prosím ťa o ich ochranu a požehnanie.
Josefka
Jovan mlčí. Že by nevěděla a jen plácala ona neví, že z každého neužitečného slova bude v den soudu skládat účty? A navíc jestli to není pravda, že jde o hereze ta to slítne.
Josefka
pno Jovano o jakou herezi se jedná, zajímálo by mě to.Víte to?
Jovana
Tito tři kněží jsou exkomunikováni pro herezi. Modleme se za ně.
alino
Prečo traja?
O kom je teda reč?
Emeritný arc. Bezák v televízii pred nedávnom hovoril že ich je šesť?
Snáď nás neklamal. Alebo i viac?
Jovana
Tito tři muži - tři exkomunikovaní kněží se měli stát učedníky Pána Ježíše a naplňovat jeho výzvu k jednotě. Modleme se za tyto tři muže.
ľubica
Od karmel:
karmel+pm — 14.7.2010 01:53:32:
Aj ako odpoveď pre @Vaclav-Jana.
Títo 3 exkomunikovní kňazi patria ku slovenskej vetve Dohnalovej sekty (societasbm.sk (SBM - societas sancti basilii magni) = community.org.ua, uogcc.org.ua - SBM je tam ako link).
Je to ukrajinská sekta laicizovaných mníchov, bývalých kňazov a bývalých gréko-katolíkov, ktorí nie sú žiadny ukrajinský gréko-katol…More
Od karmel:
karmel+pm — 14.7.2010 01:53:32:
Aj ako odpoveď pre @Vaclav-Jana.
Títo 3 exkomunikovní kňazi patria ku slovenskej vetve Dohnalovej sekty (societasbm.sk (SBM - societas sancti basilii magni) = community.org.ua, uogcc.org.ua - SBM je tam ako link).
Je to ukrajinská sekta laicizovaných mníchov, bývalých kňazov a bývalých gréko-katolíkov, ktorí nie sú žiadny ukrajinský gréko-katolícky biskupi: Antonin Dohnal (Eliáš),Vasyl’ Shelepko (Roman), Jiří Špiřík (Cyril), Richard Špiřík(Methodius, Metoděj), Vasyl Hityuk (Markiyan), Robert Oberhauzer, čo sa dá overiť v angličitine na oficiálnej stránke Ukrajinskej gréko-katolíckej cirkvi - UGCC (aj nawww.catholic-hierarchy.org), kde je info o ich veľkej exkomunikácii (kvôli tomu, že sa dali neoprávnene vysvätiť za biskupov bez povolenia Pápeža Benedikta XVI., Svätej Stolice,a aj za všetky ich ďalšie vážne bludy-herézy (ako donatizmus a i.) a o vylúčení z Baziliánskeho rádu (pre neposlušnosť atď.).
- List z Ríma o ich vylúčení z rádu v ukrajinčine.
- Na ich webe majú kopu ďalších videí a listov o vyhlasovaní preklínania (anathemy), exkomunikácie a odsudzovania všetkých Katolíckych biskupov a kardinálov na svete.
Len opovážlivo preklínajú vyhlasovaním anathemy, exkomunikujú a odsudzujú všetkých kardinálov a všetkých biskupov celej Katolíckej Cirkvi, takým Božie Slovo jasne vraví:,,Kto vás počúva, mňa počúva, A KTO VAMI POHŔDA, MNOU POHŔDA. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal."(Lk 10, 16) Svätý Páter Pio toto Božie Slovo len potvrdzuje: ...Kto si ty?! Kto si, že tak hovoríš o biskupovi Cirkvi? Kto si?! ... Nauč sa pokore! Predovšetkým pokore! ... gloria.tv
Títo ex-kňazi, ex-mnísi a falošní biskupi sú podľa Sv.Písma - Sú to falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli Kristovými apoštolmi. (2 Kor 11, 13)
- V ľude však boli aj falošní proroci; tak budú medzi vamifalošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly; budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu. (2 Pt 2, 1)
- Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. (Mt 24,24)
Toto video je len propaganda sekte Antonína Dohnala. Snažia sa iba nájsť si priaznivcov a nasledovníkov psychologickou manipuláciou, klamlivo tvrdiac, že sú katolíci (zmanipulovali 5 kláštorov na Ukrajine zrejme pomocou neuro-lingvistického programovania a hypnotizujúcej Dohnalovej techniky modlitby, pričom sami prepadli okultizmu používajúctechniky okultnej ezoterickej Kabaly v Dohnalom vymyslenej modlitbovej technike). Títo laici sú heretici, r. 2009 spravilischizmu pod menom "ukrajinská ortodoxná gréko-katolícka cirkev" (uogcc). A teraz vypisujú listy všetkým biskupom, kardinálom a teológom na svete a dovoľujú si ich exkomunikovať, aj s celými biskupskými konferenciami. Chcú aj posmrtnú exkomunikáciu ctihodného Jána Pavla II. (ww.community.org.ua/dwnld/czexcom-JPII.doc) !!! Vyhrážajú sa Benediktovi XVI., že i jeho exkomunikujú, ak kanonizuje Jána Pavla II. Ako keby na to mali moc a oprávnenie priamo od Boha! Strašné!
Oficiálne info na stránke Slovenskej biskupskej konferencie (www.tkkbs.sk):
1.) Oficiálne vyhlásenie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi-III.2008,
2.) List vrchného arcibiskupa kyjevsko-haličského kardinála Ľubomyra Husara o situácii v Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi-XII.2008,
3.) Vyhlásenie ČBK k otázke tzv. Ukrajinskej pravovernej gréckokatolíckej cirkvi -I.2010,
4.) Arcibiskup Zvolenský k trestom exkomunikácie kňazov Bratislavskej arcidiecézy (I-2010)
Iné stránky v slovenčine o SBM a uogcc :
1.) Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o exkomunikácii týchto 3 kňazov na TV Lux:http://www.tvlux.sk/archiv/play/2124www.tvlux.sk/archiv/play/2124
2.) www.christ-net.sk: Ohľadom troch exkomunikovaných kňazov,
3.) blog.cms-antonak.sk: - Oddelil sa kúkoľ od pšenice?, -Exkomunikovaní kňazi–exkomunikujú hierarchov, - Pápež sa nesprával tak ako sa podľa nich má!, - RE: List Dohnalovej sekty bohoslovcom….
4.) www.changenet.sk: Príčiny schizmy treba hľadať v mlčaní predchádzajúcich rokov.
Stránky v angličtine:
1.) Religious Information Service of Ukraine - old.risu.org.ua:
- Ukrainian Greek Catholic Head Denounces “Pseudo-Bishops”(III.2008),
- Schismatic Priests Try to Take Buildings of Greek Catholic Stryi Eparchy (VIII.2008),
- Trial of “Pidhirtsi Fathers” Finished (IX.2008)
- Vatican Says Excommunication of “Pidhirtsi Fathers” Final (XI.2008);
2.) Ukrainian greek-catholic church - ugcc.org.ua:
- Why the “Dognal Group” was not registered (II.2010),
- The «Pidhirtsi Fathers» are neither bishops nor monks(V.2009).
3.) en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Ortho…, 4.) christiantelegraph.com, 5.) blog.ancient-future.net/…/per-christum-en… , 6.) ruskij-sion.blogspot.com/…/who-over-boiled….
Stránky v ukrajinčine:
- Українська Греко-Католицька Церква-УГКЦ:
1.) Ocтоpoгa-IX.2008, 2.) «Підгорецькі отці» не тільки не єпископи, але й не монахи-V.2009, 3.) УГКЦ: дорогами випробувань - XI.2009.
- Релігійно-інформаційна служба України-РІСУ:
1.) Проти «підгорецьких отців» порушили кримінальну справу-VIII.2008, 2.) «Підгорецькі отці» чинять спробу захопити Стрийську єпархію УГКЦ-VIII.2008, 3.)«Підгорецькі отці» не тільки не єпископи, але й не монахи-V.2009, 4.) Каббала по-підгорецьки-VIII.2009, 5.)"Підгорецьким монахам" офіційно відмовили у реєстрації Правовірної греко-католицької церкви-VIII.2009, 6.) I.2010, 7.) Апостольська Сигнатура-офіційне повідомлення-ГрупаДогнала-II.2010.
- Україна сектантская: ukrsekta.info/…/derzhkomrelgjj_…
Myslím si, že pán L.Halík pracuje na glorii.tv ako šíriteľ anti-katolíckej propagandy a sektárskych heréz.
pařez
Zino, ( 23.8.2012 07:47:00) ale vždyť Vy máte také své vyjeté koleje, které nechcete opustit ;-)
A pokud s tímto (že nechcete opustit vyjeté koleje) nesouhlasíte, zkuste zauvažovat nad tím, co musí být splněno, jaké znaky musí mít jednání církevních představitelů, aby církev jako celek odpadla od Krista a začala uctívat Antikrista.
evelina
tonda k
hodil bych s tebou pokec odpařovači ale nějak se ztrávim v tom co píšeš jsem tu na skok tak příště
Digestoř
Výzva k modlitbám za svaté

Předně zdravím "umyvadlo" a "reflektor1", nové služebníky Boží, kterým jde o hlásání Božích pravd v srdci, podle ducha smýšlení.
Bůh s Vámi, kéž Vám žehná.

Proč lidé opomíjejí svaté? Řady světců se rozšiřují v odvislosti od událostí, s nimiž jsme seznamováni.Všichni křesťané smýšlející v upřímné snaze přibližovat Ducha svatého světu by měli zahájit společné modlitby …More
Výzva k modlitbám za svaté

Předně zdravím "umyvadlo" a "reflektor1", nové služebníky Boží, kterým jde o hlásání Božích pravd v srdci, podle ducha smýšlení.
Bůh s Vámi, kéž Vám žehná.

Proč lidé opomíjejí svaté? Řady světců se rozšiřují v odvislosti od událostí, s nimiž jsme seznamováni.Všichni křesťané smýšlející v upřímné snaze přibližovat Ducha svatého světu by měli zahájit společné modlitby za kněze, kteří přinášejí Ježíši nesmírné oběti. Oni jsou ti,kteří ztrácí vše, aby získali svou duši. Doposud nikdo k hromadným modlitbám nevyzval. Modlit se za kněze nečestně exkominikované pro pravdu a spravedlnost života v církvi, je důležitá povinnost.
MichalB
Dobrý den Davide.
Příspěvky o Anneliese Michel jste měl vyvěšovat pod Vámi uveřejněné video: Anneliese Michel-připomínka její památky-zjevení Panny Marie této ženě., takhle se mluví o tématu, které nesouvisí s videem, pod kterým nyní diskutujeme. Prosím pojťmě se tam přesunout......... více tam......
Digestoř
K MichalB:
Ještě jednou dobrý den,Michale.
Kéž by všichni lidé byli Vám podobní.Neohrazujte se zase proti tomu,jako byste ničeho nebyl hoden.Vím dobře sám,čeho jste hoden.Chci Vám říci,že mi již čtvrtý den není lehko.Očekával jsem odpor,očekával jsem těžké námitky proti svatořečení Anneliese,o něž zde nebojuji,jak správně podotýkáte z mé odpovědi, protože by bylo zbytečné svatořečit zde někoho, …More
K MichalB:
Ještě jednou dobrý den,Michale.
Kéž by všichni lidé byli Vám podobní.Neohrazujte se zase proti tomu,jako byste ničeho nebyl hoden.Vím dobře sám,čeho jste hoden.Chci Vám říci,že mi již čtvrtý den není lehko.Očekával jsem odpor,očekával jsem těžké námitky proti svatořečení Anneliese,o něž zde nebojuji,jak správně podotýkáte z mé odpovědi, protože by bylo zbytečné svatořečit zde někoho, kdo jím je v nebesích.Víte, když jsem si včera v jednom okamžiku povzdechl,představil jsem si jen tak,jak by mně samému bylo,kdyby mi někdo vyjádřil uznání za záchranu života a toto uznání by mi právem náleželo a ostatní by o tom zatím nevěděli.Očekával bych,že se o tom dozvědí a že mi mé udělené uznání za záchranu života budou přát,že mi je vyjádří také,protože cenu života dobře znají a nejsou v oponenci k tomu,kdo je vyjádřil.Přesto,že bych se cítil dobře tam,kde jsem za tuto záchranu uznán,bylo by mi nepříjemné,kdyby se ke mně doneslo,že tam,kde očekávám stejné uznání,mě lidé nenávidí a říkají o mně přesný opak toho,z čeho se zaslouženě raduji.Říkají,že jsem nikoho nezachránil,naopak,že jsem sám sebe zabil.Obrátil bych se na toho,kdo mi uznání vyslovil a požádal jej o autoritu,která mi právem patří.Dotyčný by mi řekl:zasloužíš si ji,já sám jsem ti ji dal a tady jí požíváš.Nyní půjdu a budu apelovat na ty,kteří tě odmítli a smýšlí o tobě jinak,než já sám a budu je trpělivě žádat,aby své mínění změnili a konali správně.Udělal co řekl a poslal sluhu aby tuto záležitost jednou provždy vyřešil.Onen sluha nebyl sice žádný silák,ale svůj úkol znal a věděl,že neuspěje-li,bude mít čisté svědomí,protože učinil vše tak,jak dostal za úkol.Po nějaké době se vrátil a oznámil:neuspěl jsem,uznání nebylo vyjádřeno.Onen dotyčný ve své autoritě řekl.Nyní tedy budu jednat přísněji,neboť mi dochází trpělivost.Ti,které jsem považoval za moudré se proti mně obrací a znevažují moji moudrost.Ani já je již nikdy více neuznám." Na tomto příkladu,jsem vysvětloval Michale, případ Anneliese Michel,která je svatou mučednicí v nebesích,a požívá uznání,které jí Nejvyšší autorita plně vyjádřila.Byla svatou Pannou Marií prohlášena za spolupracovnici na díle spásy Svého Syna Ježíše Krista.Její oběť byla obětí,jakou Matka Boží takto nazývá. Jsem proto rád,že nemusím bojovat za její svatořečení.Jako služebník Boží jsem splnil úkol,který mi byl dán.Neuspěl-li jsem,nebudu za to potrestán,protože úkol je nad mé síly.Duch svatý si přál pouze jedinou pro ostatní malou věc.Aby přijali Jeho pravdu.V lásce a své zodpovědnosti k sobě samému Bůh trpělivě snáší útoky na člověku,který byl v nebesích poctěn nejvyšší milostí. V tom tedy Michale spočívá,to o čem píšete,že jsem se snažil seznámit ty,kteří leželi Bohu na srdci v dobrém,s Jeho pravdou.O svatořečení v církvích nemluvím.Ale ti,kteří vědí,že by je měli vyjádřit,ponesou rezolutně svoji odpovědnost a ponesou následky své nečinnosti až do důsledků.
K další části Vašeho dopisu se vyjádřím. David
MichalB
Dobře,
moc děkuji za odpověď.

(Myslím že jsem zde nikomu ani Vám netykal, případně se omlouvám)

Vše v dobrém.
Michal
Ruženec
@MichalB
Už jsi mi tykal. Ale jak chceš.

Nejen, že četl.
Vím o tom víc, než by toto fórum uneslo.
MichalB
Dobrý den,
Růženče, četl jste něco o případu Anneliese Michel?
s pozdravem Michal
Ruženec
@Digestoř
Poslechni, co praví Písmo, rozumbrado:

A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl:
"Pane, smiluj se nad mým synem. Je to náměsíčník a těžce tím trpí, protože často padá do ohně a častokrát do vody.
Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit."
Ale Ježíš na to odpověděl: "Ó, nevěřící a zvrácené pokolení, jak dlouho budu s …
More
@Digestoř
Poslechni, co praví Písmo, rozumbrado:

A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl:
"Pane, smiluj se nad mým synem. Je to náměsíčník a těžce tím trpí, protože často padá do ohně a častokrát do vody.
Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit."
Ale Ježíš na to odpověděl: "Ó, nevěřící a zvrácené pokolení, jak dlouho budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem."
Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven.
Potom k Ježíši přistoupili učedníci a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?"
Ježíš jim řekl: "Kvůli své nevíře. Amen, říkám vám, když budete mít víru jako hořčičné zrnko, řeknete této hoře: 'Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné.
Ale tento druh démonů nevychází jinak než skrze modlitbu a půst."

Mt 17, 14-21
Digestoř
K Růženec:
Proč neocitujete pravdivě? Byla ta věta tak těžká nebo záměrně její souvislost převracíte.Napsal jsem přece podmíněně,že nezastupuji Krista,že Jej nezastupuji v souvislosti s lichou komunikací s Vámi. Položte si ale otázku,jak zastupujete Krista Vy?Zhodnoťte to.Mám také citovat Vaše výroky ze včerejška? Že kdybych měl pravdu o mučednici,byl by Ježíš sadista?-Rouhání z předchozích dnů …More
K Růženec:
Proč neocitujete pravdivě? Byla ta věta tak těžká nebo záměrně její souvislost převracíte.Napsal jsem přece podmíněně,že nezastupuji Krista,že Jej nezastupuji v souvislosti s lichou komunikací s Vámi. Položte si ale otázku,jak zastupujete Krista Vy?Zhodnoťte to.Mám také citovat Vaše výroky ze včerejška? Že kdybych měl pravdu o mučednici,byl by Ježíš sadista?-Rouhání z předchozích dnů o vojáku,který byl vědcem cestujícím v čase a další?Jak zastupujete Krista Vy? Znevažujete svým přístupem závažnou problematiku bezpráví vůči kněžím,a to i přesto,že je správně podporujete v jejich upřímné snaze o svatost života,protože pokud pak kdo shlédne Vaše komentáře plné rouhání,nemůže dospět k jinému názoru a tak podrýváte ty,kteří vlastně o pravdu usilují s vážností a otevřeným srdcem.Změňte ten přístup.Norain hledá pravdu po svém a snaží se jí dobrat i když to působí nepřijatelně, ale o Vás píše naprosto jednoznačně.Co mu o Vás má říci Duch svatý,než co mnohdy čteme v Písmu o těch,kteří urážejí Ducha svatého!?
Ruženec
@Digestoř
Nejdříve bys musel být při vědomí, to abys věděl, co vlastně píšeš.

Když ti pak položím otázku, musel bys odpovědět.

Každý průměrně inteligentní čtenář chápe, že dosud není jasno, za koho tu působíš. Jak jsi ostatně sám deklaroval.

Ani za sebe, ani za Anneliese, ani za Krista. A že bys pospíchal s vysvětlením, to tedy ne...

Jak je to tedy?
Digestoř
K Lenka Moranová:
No a nad čím se pozastavujte těmi přepisy."Že spát není kdy? Nebo nežertovat pod tématy o nichž by měla být vedena srozumitelná řeč.To je stejné Lenko,jako když tady Růženec stále převrací vzhůru nohama evangelium.Zvláštní,lidsky chápe dokumenty,které vypovídají bez zastírání o věcech církve, nechápe ale,proč Ježíš zemřel za druhé,proč zemřel v Anneliese Michel,proč Bůh …More
K Lenka Moranová:
No a nad čím se pozastavujte těmi přepisy."Že spát není kdy? Nebo nežertovat pod tématy o nichž by měla být vedena srozumitelná řeč.To je stejné Lenko,jako když tady Růženec stále převrací vzhůru nohama evangelium.Zvláštní,lidsky chápe dokumenty,které vypovídají bez zastírání o věcech církve, nechápe ale,proč Ježíš zemřel za druhé,proč zemřel v Anneliese Michel,proč Bůh dovolil,aby se to stalo,nechápe,proč Bůh nedělal něco jiného a Anneliese nezemřela v 90 letech v poklidném spánku, nechápe vlastně vůbec nic, a když někdy na okamžik chápe správně, nedá se už pak vzít za bernou minci,protože je propadlá. Tak co vlastně Leničko řešíte.
Digestoř
K Růženec:
Pravdou proti lži: viz dokument shora, lží proti pravdě: viz dokument o pedofilii,neřešené modlitbou ale vysvětleními. To vše lze snadno smísit oklamáním lidí,kteří ani nevědí,za co tady soptí hněvem.
-K poslední Vaší poznámce bych Vás mohl přísně napomenout,zahráváte si s ohněm.Exorcisté jsme všichni,máme-li víru pravou,ne falešnou.