Jazyk
1
ajhla "milosrdny" bergoglio
blogspot.com

Dielňa svätého Jozefa

Nakoľko je liberalizmus systém doktrín, možno ho volať škola. Nakoľko je to organizácia špecialistov určená na šírenie a propagáciu svojich doktrín, …
http://dielnasj.blogspot.com/