Jazyk
webnode.sk

Putoval naozaj Ježiš Kristus do Anglicka, Indie, Perzie,.... a čo na to Cirkev ? :: nebezpecenstvo …

Posolstvo 1014 hlása : „NEJDŘÍVE JSME ŠLI DO JUDSKA, POTOM BYL MŮJ SYN PŘEVEZEN DO INDIE, PERSIE, EGYPTA, ŘECKA A ANGLIE“ -je to skutočne pravda? …
http://nebezpecenstvo-posolstiev-mbm.webnode.sk/news/putoval-naozaj-jezis-kristus-do-anglicka-indie-perzie-a-co-na-to-cirkev-/
Napísať komentár …
varning
Jn 5,39-43 Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. 40 Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. 41Slávu od ľudí neprijímam. 42 Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku. 43 Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali.
…………………………………………………………
Evanjelium podľa … Viac
Peter Maria sa to páči.
varning
FRANTIšEK 69 pred 11 hodinami

Varning-tu niet o čom diskutovať, preto že si odpadol od pravej katolíckej cirkvi a živíš sa týmito bludmi. Ak niekto tvrdí, že pápež František je falošný, tak sa dopúšťa hriechu a rozbíja jednotu katolíckej cirkvi

……………………………………………………

Cirkev sa pri skúmaní zjavení , vždy vyjadrovala opatrne a kým nebolo ukončené , mohla doporučiť ,nikdy nie zakázať veriacim a … Viac
varning
Samozrejme , že Fatimské zjavenia Garabandal a mnoho dalších , ktoré jednoznačne poukazujú na našu dobu , Sú v akej zhode!? To ,že Boh sa rozhodne povedať o Falošnom Prorokovy a Antikristovy tak ,ako je nám v Zjaveniach sv.Jána predpovedané !?… Čiže podľa tvojich merítok , alebo niekoho ,komu nevyhovuje , že doba predpovedaná vo sv. Písme by mohla byť táto naša , to je dobrá logika. Fatima ÁNO / … Viac
FRANTIšEK 69
Varning-tu niet o čom diskutovať, preto že si odpadol od pravej katolíckej cirkvi a živíš sa týmito bludmi. Ak niekto tvrdí, že pápež František je falošný, tak sa dopúšťa hriechu a rozbíja jednotu katolíckej cirkvi, preto že dnes bude mať svetlo viery len ten, kto žije v jednote s právoplatne zvoleným pápežom Františkom a či sa ti to páči alebo nie-si na strane zla, hoci si to neuvedomuješ. A … Viac
Hoki sa to páči.
FRANTIšEK 69
...preto že hoci posolstva vyzerajú vieruhodne a vnáša sa do nich blud odpadu od pápeža Františka, tak logicky tu nie je niečo v poriadku...
varning
Pretože , ak si budem chcieť prečítať takéto krytické vyjadrenia ( stačí zájsť na také stránky), ktoré mi nedávajú záruku objektivity , pretože ak niekto hovorí o niečom čo poriadne neprečítal , ale má pocit sa k tomu zo svojej dôležitosti vyjadrovať , nemôžem vôbec takéto argumenty brať do úvahy .
FRANTIšEK 69
Modlime sa spoločne a s horlivosťou za nášho milovaného Svätého Otca, pápeža Františka a za našu svätú Katolícku cirkev, za triumf Božieho milosrdenstva a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ako to počúvame v súčasných pravých poosltvách Ježiša a Márie a za pokojné obrátenie a zmierenie s údajnou vizionárkou a všetkými jej súčasnými podporovateľmi, za obrátenie srdca a za poslušnosť a jednotu s Cirkvou
FRANTIšEK 69
Ak údajné posolstvá útočia voči právoplatne zvolenému pápežovi Františkovi, tak šíria blud a za zjaveniami, bohužial nie je Matka Božia...
FRANTIšEK 69
Øvarning Tvrdenie, že pápež Benedikt XVI. bol posledným pravým pápežom na zemi a že budúci pápež bude „falošný prorok“: „Môj milovaný pápež Benedikt XVI. je posledný pravý pápež na zemi…“ Ďalší pápež môže byť zvolený údmi Katolíckej cirkvi, ale on bude „falošný prorok“ (12.4.2012).stačí ti to? Mne áno. Ako vieš, som zástanca súčasntného sv. Otca Františka a ak v tomto bode sú údajné zjavenia v nesúlade, tak o čom viac diskutovať?
Hoki sa to páči.
varning
FRANTIšEK 69 Opýtam sa ťa priamo . Čítal si tieto posolstvá!?…
FRANTIšEK 69
Falošné proroctvá MBM, údajnej Irskej vizionárky.

Causes-kauzy-svetské a náboženské
Prof. Mark Miravalle (Mariológ): VAROVANIE – extrémne nebezpečné falošné proroctvo

emanuelbohsnami
5 rokov ago

‘Varovanie’ je extrémne nebezpečné falošné proroctvo„Toto údajné proroctvo“ Márie Božieho milosrdenstva „nie je v nijakom prípade prijateľné pre katolíka verného vo viere“. Od Prof. Marka … Viac
FRANTIšEK 69
Varning-najprv si ujasnime jednu vec. Sú tieto posolstvá od írske vizionárky, ktorá je považovaná za falošnú? A taktiež ma zaujíma ako vnímajú tieto posolstvá pontifikát pápeža Františka.
varning
FRANTIšEK 69 - Pripadám ti snáď , podľa mojich komentárov , ako posadnutý !?… Presne to ,čo hovoríš , sa dá vztiahnuť a aj platí rovnako o odporcoch týchto posolstiev. Ak máš seriózny argument , ktorým vieš povedať jasne , kde alebo ako ,konkrétne sú v týchto posolstvách prekrúcané , alebo sa nestotožňuje zo sv. písmom, alebo nejaký rozpor z učením Katolíckej Cirkvi !?…To čím tu argumentuje (… Viac
FRANTIšEK 69
Stylita, by si sa divil, koľký tomu veria. Akurát nedávno som riešil túto otázku na kresťanskom bloku, keď tam jedna propagovala tieto falošné posolstvá. Keď som ju upozornil, tak mi hneď vynadala a presne jednala v tej rovine posadnutosti, kedy človek už nevie rozoznať pravdu, lebo je vedený zlým a nemá jasný úsudok. Tak že bolo z nej cítiť zlo. Sú to nebezpečné veci...
FRANTIšEK 69
Peter Maria-teda aj tieto posolstvá, čo tu prináša varing, sú falošné? Respektíve spadajú do falošnej írskej vizionárky?
varning
217. Poselství Ježíše ze dne 8. října 2011 v 16:20.

MNOŽSTVÍ FALEŠNÝCH PROROKŮ POSLANÝCH SATANEM

Má vroucně milovaná dcero,
tak, jako moji praví vizionáři jdou ve světě kupředu, tak také postupují i falešní vizionáři. Poznáš je, když budeš pozorně zkoumat jejich poselství světu. Někde uvnitř jejich poselství najdeš, že má učení a pravda, obsažená v nejsvětější Bibli byla překroucena.… Viac
Stylita
Irská podvodnice s "pečetí". Nechápu, že to ještě někdo čte a šíří.
Zobraziť ďalších 2 páči sa mi to.
varning
1014. Poselství Matky Spásy ze dne 4. ledna 2014 v 13:50.

NEJDŘÍVE JSME ŠLI DO JUDSKA, POTOM BYL MŮJ SYN PŘEVEZEN DO INDIE, PERSIE, EGYPTA, ŘECKA A ANGLIE

Mé dítě,
v čase před narozením mého Syna byly bolesti patrné ve všem, co nás postihlo. Utekla jsem se k Alžbětě pro útěchu s vědomím, že byla Duchem Svatým obdařena jasnozřivostí. Já a můj milovaný snoubenec jsme vyhledali tento … Viac