Jazyk
1 3
Lepšie je zapáliť sviecu ako preklinat tmu.
9mesiacovzazivot.sk

9 mesiacov za život

Dajme nádej deťom aj mamičkám
http://www.9mesiacovzazivot.sk/mapa.html
Napísať komentár
amarillo
Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš…

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes …
Viac
Zedad sa to páči.