Language
jarek280 likes from aaa
9 1 2.8K

O. Gabriele Amorth

06:26
O. Gabriele Amorth
Write a comment …
Sanchez3de4
Que hermoso sería ecucharlo en español.
stefanek,
Dla nikogo to nie jest tajemnica że Ojciec Św JPII-gi -również uczestniczył w życiu duchowym objawień z Medjugorje.
319

Pielgrzymka

One page
Pielgrzymka
Write a comment …
4 1.9K
Write a comment …
AnTeomo
"Drogie dzieci, wzywam was do jedności w duchu z moim Synem. Wzywam was, abyście przez modlitwę i przez mszę świętą, kiedy mój Syn w szczególny … [More]
AnTeomo
25 marca "Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i … [More]
1 1.4K
Write a comment …
renka
Milujem MEDJUGORRJE