언어
4 1.9천
댓글 쓰기…
AnTeomo
"Drogie dzieci, wzywam was do jedności w duchu z moim Synem. Wzywam was, abyście przez modlitwę i przez mszę świętą, kiedy mój Syn w szczególny … 더보기
AnTeomo
25 marca "Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i … 더보기
1 1.4천
댓글 쓰기…
renka
Milujem MEDJUGORRJE