Language Contact

johnfrax
4 page(s)
5 4 2k

NEZOSMILNÍŠ-JEŽIŠ UČÍ PRIKÁZANIA

Sexuálne ukojenie-zmyselnosť - manželské spojenie-prostitúcia-neresť-rozkoš-smilstvo.Evanjelium ako mi bolo odhalené.
Share Like
johnfrax
Milá Ľubica,ďakujem,prepáč že reagujem neskoro,ale vraj nikdy nie je neskoro,darí sa mi dobre a dúfam že aj tebe,prajem ti to. A nech aj teba a … [More]
Please type your posting here

52 page(s)
1 1 287

Božské Srdce Ježišovo Dvanáste V E Ľ K É P R I S Ľ Ú B E N I E

•Prisľúbenia a ich vysvetlenie •Prvé prisľúbenie: Dám im všetky ich stavu potrebné milosti. •Druhé prisľúbenie: Ich rodinám udelím pokoja. •Tretie prisľúbenie: Vo všetkých protivenstvách ich poteším •Štvrté prisľúbenie: „V živote, ale najmä pri smrt…
Share Like
johnfrax
Pre koho je veľké prisľúbenie? 1. Spasiteľ hovorí sv. Margite: „Sľubujem...všetkým tým, čo budú...“ Teda veľké prisľúbenie je pre každého katolíka, … [More]
Please type your posting herejohnfrax likes from valent
10:40
5 6 2.4k

Papež František píše věřícím laikům do ČR!

Papež velmi oceňuje iniciativu, která má přinést živou zkušenost s novou evangelizací, a přeje si, aby podnítila obnovené hlásání Božího slova, upevnila přijetí evangelního učení a napomohla autentickému křesťanskému životu. Papež František …
Share Like
Caesar
Mediator Dei - (Pius XII.) Úvod 1. "Prostředník mezi Bohem a lidmi" (Tim. 2,5) veliký velekněz, který pronikl nebesa, Ježíš, Syn Boží, (Srv. Žid. 4,… [More]
Please type your posting here


8 page(s)
1 1 966

„Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete.

Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete. Ukazujem vám hore: Nebesia,Boha; ukazujem vám srdce Kresťanstva: vatikánsky Rím;ukazujem vám svätostánok. Bráňte ich, aby ste boli obránení. A dôkladne meditujte nad mojimi slovami. A …
Share Like
johnfrax
Citát Svätého Autora:-Na vás Ja volám: „Späť k tvojmu svätostánku,kresťanský ľud! K tvojej viere! K tvojmu Pánovi Ježišovi Kristovi!K Víťazke nad … [More]
Please type your posting here


johnfrax likes from Zivilcourage
1 2 1.7k

Unsere Parolen für den "Marsch für die Familie" (Dr. Alfons Adam)

Für unsere Kundgebung „Marsch für die Familie“ am 20. Juni 2015 in Wien hatten wir folgende Parolen gewählt: Ehe nur zwischen Mann und Frau. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist gottgewollt und heilig. Gleichgeschlechtliche Beziehungen widersprechen …
Share Like
Germen
Unsere Parolen für den "Marsch für die Familie" (Dr. Alfons Adam) Ehe nur zwischen Mann und … [More]
Please type your posting here

01:13
1 1 591

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja. 25.9.2015 Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…
Share Like
johnfrax
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí? Táto jednoduchá otázka však nemá jednoduchú odpoveď. Najprv je potr… [More]
Please type your posting here