언어

Pápežov bizarný ťah. Branislav Fabo

03:37
Reakcia na článok Roberta Royala z knihy Hlbší pohľad: Katolícka intelektuálna tradícia v dvadsiatom storočí, uverejnený na postoj.sk
댓글 쓰기…
Peter(skala)
Tie spolky nemaju Petra a ani jednotne učenie: napr. hovoria, že sa vedia sa zhodnut v tom, ako sa nemá meniť sv.omša z r.1570 ale ked sa ich opytaš … [더보기]
Pravda bude skryta
Ono sa treba aj trocha poobzerat co hlasa a kam to smeruje..
1 2 782
johnfrax
Podľa odhadov OSN z augusta 2015 si takmer päť rokov trvajúci sýrsky konflikt vyžiadal najmenej 250-tisíc mŕtvych. Približne 7,6 milióna Sýrčanov sa … [더보기]

Jim Caviezel v roli Ježiša Krista vo filme "UMUČENIE KRISTA" a Medžugorie.

08:19
Ak by som nebol išiel do Medžugoria,nikdy by som túto rolu nebol zobral.V Medžugorí sa otvorilo moje srdce modlitbe a sviatostiam.Jim Caviezel.

Jim Caviezel,predstaviteľ Ježiša Krista vo filme "Umučenie Krista"

40:13
Jim Caviezel.herec, predstaviteľ Ježiša Krista vo filme Umučenie Krista kresťan katolík svedčí,vyznáva,povzbudzuje...
johnfrax
Šeól - slovo, ktoré sa vyskytuje i na iných miestach (napríklad v 357.11), bolo meno, ktoré sa dávalo ríši mŕtvych (nazývanej aj hades, predpeklie, … [더보기]
Peter(skala)
..a preto nemôžeš ohlasovať, lebo sv.Pavol hovorí, že z ohlasovania je spasa, ale ako niekto môže byť spasený, ked nič nepočul?

NEZOSMILNÍŠ-JEŽIŠ UČÍ PRIKÁZANIA

4 페이지
Sexuálne ukojenie-zmyselnosť - manželské spojenie-prostitúcia-neresť-rozkoš-smilstvo.Evanjelium ako mi bolo odhalené.
댓글 쓰기…
johnfrax
Milá Ľubica,ďakujem,prepáč že reagujem neskoro,ale vraj nikdy nie je neskoro,darí sa mi dobre a dúfam že aj tebe,prajem ti to. A nech aj teba a … [더보기]
romanumcatholicum
Výborne jasom0, len to ešte treba dokončiť. Toto je zatiaľ protestantizmus. Katolícke učenie hovorí o milosrdenstve zo strany Boha ohľadom spasenia, … [더보기]

Božské Srdce Ježišovo Dvanáste V E Ľ K É P R I S Ľ Ú B E N I E

52 페이지
•Prisľúbenia a ich vysvetlenie •Prvé prisľúbenie: Dám im všetky ich stavu potrebné milosti. •Druhé prisľúbenie: Ich rodinám udelím pokoja. •Tretie prisľúbenie: Vo všetkých protivenstvách ich poteším •Štvrté prisľúbenie: „V živote, ale najmä pri smrt… [더보기]
댓글 쓰기…
johnfrax
Pre koho je veľké prisľúbenie? 1. Spasiteľ hovorí sv. Margite: „Sľubujem...všetkým tým, čo budú...“ Teda veľké prisľúbenie je pre každého katolíka, … [더보기]

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja. 2.11.2015 Medžugorie

05:13
medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… Púte do Medžugoria sa zatiaľ nesmú organizovať na oficiálnej úrovni (ako farské, alebo diecézne púte pod vedením príslušného kňaza). Je však dovolené organizovať púte laickým spoločenstvám, ktoré sprevádza na tejto … [더보기]
댓글 쓰기…
johnfrax 님이 valent 에서 좋아합니다. 

Papež František píše věřícím laikům do ČR!

10:40
Papež velmi oceňuje iniciativu, která má přinést živou zkušenost s novou evangelizací, a přeje si, aby podnítila obnovené hlásání Božího slova, upevnila přijetí evangelního učení a napomohla autentickému křesťanskému životu. Papež František … [더보기]
댓글 쓰기…
Caesar
Mediator Dei - (Pius XII.) Úvod 1. "Prostředník mezi Bohem a lidmi" (Tim. 2,5) veliký velekněz, který pronikl nebesa, Ježíš, Syn Boží, (Srv. Žid. 4,… [더보기]
Caesar
Opusťte Cirkev Pohody Michael Voris Vortex: www.youtube.com/watch
johnfrax 님이 Filofej 에서 좋아합니다. 

Pápeži a charizmatické prebudenie v Katolíckej Cirkvi

09:58
Charizmatická obnova má v Katolíckej Cirkvi pevné miesto.
댓글 쓰기…
Filofej
To sa nedá pochopiť ale iba prežiť :)
Peter Maria
Krst Duchom Svätým, tento výraz by som chcel dobre pochopiť a tiež by som chcel prežiť túto skúsenosť, vnímam, že ešte nie som slobodný. "Pán je … [더보기]

„Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete.

8 페이지
Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete. Ukazujem vám hore: Nebesia,Boha; ukazujem vám srdce Kresťanstva: vatikánsky Rím;ukazujem vám svätostánok. Bráňte ich, aby ste boli obránení. A dôkladne meditujte nad mojimi slovami. A … [더보기]
댓글 쓰기…
johnfrax
Citát Svätého Autora:-Na vás Ja volám: „Späť k tvojmu svätostánku,kresťanský ľud! K tvojej viere! K tvojmu Pánovi Ježišovi Kristovi!K Víťazke nad … [더보기]
johnfrax 님이 Zivilcourage 에서 좋아합니다. 

Unsere Parolen für den "Marsch für die Familie" (Dr. Alfons Adam)

Für unsere Kundgebung „Marsch für die Familie“ am 20. Juni 2015 in Wien hatten wir folgende Parolen gewählt: Ehe nur zwischen Mann und Frau. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist gottgewollt und heilig. Gleichgeschlechtliche Beziehungen widersprechen …
댓글 쓰기…
Germen
Unsere Parolen für den "Marsch für die Familie" (Dr. Alfons Adam) Ehe nur zwischen Mann und … [더보기]

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja. 25.9.2015 Medžugorie

01:13
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [더보기]
댓글 쓰기…
Filofej
@Peter(skala),kde nájdem o tom prenasledovaní prorokyne Anny?
Peter(skala)
Filofej pred 34 minútami A tu máme na našich upaľovačov link Hon na prorokynu Annu (famuelovu dceru), ked Herodes videl že proroci mu vyčitaju jeho hriechy

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

02:52
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [더보기]
댓글 쓰기…
ľubica
24. júla 1982. "Gospa" popiera vzkriesenie tela, keď hovorí, že "po smrti tela ktoré zomrie sa rozloží a nikdy sa neoživí. Človek potom prijme telo … [더보기]

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

03:15
Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [더보기]
댓글 쓰기…
ľubica
24. júna 1986. Gospa dala každému prítomnému v Medžugorí "osobitné požehnanie". Každý pútnik môže ho odovzdať ostatným, a tí ďalší a tak ďalej. Ide … [더보기]