superiel
369.4K
Nový kříž, ukřižovaný had. Had na kříži - Esaltazione della Santa Croce Vaše kostely dostanou nové kříže, na nichž uvidíte vyrytou hlavu šelmy; vaše oltáře budou změněny a budou Mě zesměšňovat.More
Nový kříž, ukřižovaný had.
Had na kříži - Esaltazione della Santa Croce
Vaše kostely dostanou nové kříže, na nichž uvidíte vyrytou hlavu šelmy; vaše oltáře budou změněny a budou Mě zesměšňovat.

www.varovani.org/html2/847.html
Irbis
Tady zatím nešlo o žádného člověka, ale o nepěkný kříž.
Tak schválně, jaký kříž byste si koupili k sobě domů?
tenhle: i34.servimg.com/u/f34/18/44/05/00/image010.gif
a nebo např. tento: www.eshop-rychlo.sk/fotky4738/fotos/_vyr_198944.jpg
Moderní umění ve vztahu k tomu starému a krásnému neobstojí. To je prostě fakt.More
Tady zatím nešlo o žádného člověka, ale o nepěkný kříž.
Tak schválně, jaký kříž byste si koupili k sobě domů?
tenhle: i34.servimg.com/u/f34/18/44/05/00/image010.gif
a nebo např. tento: www.eshop-rychlo.sk/fotky4738/fotos/_vyr_198944.jpg

Moderní umění ve vztahu k tomu starému a krásnému neobstojí. To je prostě fakt.
TULÁK
Ale ano.Když přišel Pavel do Athen mezi pohany, znepokojilo ho modlářství.Vyzval je, aby se obrátili a přijala Krista a litovali, protože přijde Boží soud.Úcta k pohanskému posvátnému místu je pro křesťana nemožná.Úcta a přátelství s nekajícnými vrahy našich bratří nezaměňuju za lásku ke svému nepříteli.Je to zvrácené.My máme obracet druhé na víru, přesvědčovat je a když nás nevyslyší …More
Ale ano.Když přišel Pavel do Athen mezi pohany, znepokojilo ho modlářství.Vyzval je, aby se obrátili a přijala Krista a litovali, protože přijde Boží soud.Úcta k pohanskému posvátnému místu je pro křesťana nemožná.Úcta a přátelství s nekajícnými vrahy našich bratří nezaměňuju za lásku ke svému nepříteli.Je to zvrácené.My máme obracet druhé na víru, přesvědčovat je a když nás nevyslyší, jít si po svém.V minulosti se obracelo na víru násilím a dnes?Druhý extrém.Zakazuje se a přikazuje se úcta k modlářství, čímž jistě úcta k falešným bůžkům je.To není evangelium, které nám Ježíš zanechal.Kažte a křtěte.
Nikoho jsem nikdy neproklela, překrucuješ slova a není s tebou možné pokračovat v hovoru.Dobrou noc, Aobubo.
aobubo
Překvapuje mě jak jsme schopni určovat co slouží ke slávě Boží a přitom nejsme schopni jednat s úctou k člověku.Boha chválíme a člověka proklínáme.Jsme odborníci na mrav, vkus, ale chováme se tak, že by radši každý od nás utekl než aby slyšel naše kázání.Neutekl ze strachu, ale proto , že jsme fanatičtí pošuci co nemají pochopení , nemají soucit, nemají žádný a živý příklad osobníbo …More
Překvapuje mě jak jsme schopni určovat co slouží ke slávě Boží a přitom nejsme schopni jednat s úctou k člověku.Boha chválíme a člověka proklínáme.Jsme odborníci na mrav, vkus, ale chováme se tak, že by radši každý od nás utekl než aby slyšel naše kázání.Neutekl ze strachu, ale proto , že jsme fanatičtí pošuci co nemají pochopení , nemají soucit, nemají žádný a živý příklad osobníbo života k oslovení pro Boha.
Chceme poučovat, ale sami jsme nepoučitelní.Pýcha sebestřednosti a vyjímečnosti odhání hledající , ale láká hlupáky co neradi myslí a chtějí jen někam patřit.A tak hltají kdejakou kravinu aníž by o ni měli vlastní názor, co se hodí to uznají podle potřeby.
aobubo
Úcta je dobrá, jak mohu milovat bez úcty.Mít lásku k nepříteli je težké, ale ne nemožné.A každý syřan není povstalec.A podle vkusu není dobré rozhodovat, vkus se časem mění.Nikdo přeci nemění evangelium, to jsou jen klepy a zlá krev.
Irbis
Ten je hezký.
Můžeme srovnávat na jednom obrázku dva kříže. Který obstojí?
TULÁK
Opakovaně klade důraz na výchovu.Možná se jednou zavede povinně ve školách náboženská výchova nového věku.Jedna věta mě zvlášť zarazila a to: ZVLÁŠTNÍ ÚCTA PATŘÍ VEDOUCÍM NÁBOŽENSKÝM PŘEDSTAVITELŮM A POSVÁTNÝM MÍSTŮM.Rozumějte, posvátná místa pohanů máme mít v úctě?Nejde o respekt, ale úctu.Dnes vyšel na RV článek o situaci zoufalého zbytku křesťanů v Sýrii a zároveň tady čtu o Františkově …More
Opakovaně klade důraz na výchovu.Možná se jednou zavede povinně ve školách náboženská výchova nového věku.Jedna věta mě zvlášť zarazila a to: ZVLÁŠTNÍ ÚCTA PATŘÍ VEDOUCÍM NÁBOŽENSKÝM PŘEDSTAVITELŮM A POSVÁTNÝM MÍSTŮM.Rozumějte, posvátná místa pohanů máme mít v úctě?Nejde o respekt, ale úctu.Dnes vyšel na RV článek o situaci zoufalého zbytku křesťanů v Sýrii a zároveň tady čtu o Františkově výrazu úcty a přátelství VŠEM muslimům.Syrským povstalcům, těm vrahům?
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
Irbis
Já tu nechci šířit žádné pomluvy. Ale ten kříž je ošklivý sám o sobě. Nebo se snad tady někomu líbí?
Tenhle kříž mi nepřipadá, že by sloužil ke slávě boží. Vždyť je to jak to ukřižování v Letohradě (nebo kde to bylo). Není na tom nic krásného (spíš se to vysmívá). Bůh je ten nejkrásnější a tohle má do krásy hoodně daleko.
větší obrázek: i34.servimg.com/u/f34/18/44/05/00/image010.gifMore
Já tu nechci šířit žádné pomluvy. Ale ten kříž je ošklivý sám o sobě. Nebo se snad tady někomu líbí?
Tenhle kříž mi nepřipadá, že by sloužil ke slávě boží. Vždyť je to jak to ukřižování v Letohradě (nebo kde to bylo). Není na tom nic krásného (spíš se to vysmívá). Bůh je ten nejkrásnější a tohle má do krásy hoodně daleko.
větší obrázek: i34.servimg.com/u/f34/18/44/05/00/image010.gif

(Všechno zkoumejte a dobrého se držte 😇 )
aobubo
O co se stará zbožný člověk, o pomluvy, o nepravdu, o pověrčivost? NE ! Zbožný je pravý izraelita, hledá a koná co Bůh žádá.Bůh po nikom nechce lhaní , po nikom nežádá být prevít.Lži a podvody, falešné výklady, obviňování , neustálá obžaloba.To není z Boha.Takový On není, On sám zaplatil mnoho za nás a my se mu odvděčujeme tím , že jsme zlí? Plní strachu a ohavností! Pro takové není …More
O co se stará zbožný člověk, o pomluvy, o nepravdu, o pověrčivost? NE ! Zbožný je pravý izraelita, hledá a koná co Bůh žádá.Bůh po nikom nechce lhaní , po nikom nežádá být prevít.Lži a podvody, falešné výklady, obviňování , neustálá obžaloba.To není z Boha.Takový On není, On sám zaplatil mnoho za nás a my se mu odvděčujeme tím , že jsme zlí? Plní strachu a ohavností! Pro takové není království Boží, pro takové je pláč a skřípění zubů.Co jste ztratili svá srdce, zapoměli na lásku a Boží milosrdenství? Běda, běda všem co si troufají pokoušet Boží dobrotu; běda!Vždyť On se smilovává; hledá úpřimnou duši člověka, touží po společném životu a vy jen kadíte špínu a poškvrňujete co se dá.Činte pokání, opusťte falešnost, opusťte zlé obviňování a naleznete pravou tvář Boží a Bůh vás příjme.Chvalte Hospodina neboť On je velký a nikdo se mu nebude vzpírat ani zneužívat.Milosrdenství, pokoj a lásku tu On žádá.
Irbis
Předně je třeba se bránit proti dnešním novotám. Já takový kříž ještě nikde neviděl. A Pána Ježíše tam nějak nevidím.
aobubo
patlala matlala až vypatlala spekulaci ... pardon ... ale dělat z kříže s Kristem pentagram a bestii je drobek moc... to už opravdu ztrácíte rozum a už nevíte kudy kam a kadíte nesmysly o církvi na potkání ze sportu? manipulace z hlouposti .... to je zbožnost? pokoru se učte!
Samson1
Toto je dobré čtení. Trochu dlouhé, ale poučné. Je z "Modré knihy" MKH
Milán, 17. června 1989
Sobota
Číslo bestie: 666
„Přemilí synové, nyní chápete plán vaší nebeské Matky, Ženy oděné sluncem,
která bojuje se svým šikem veliký boj proti všem silám zla, aby dosáhla vítězství
v dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice.
Se mnou, maličcí, bojujete proti Draku, který se snaží postavit veškeré …More
Toto je dobré čtení. Trochu dlouhé, ale poučné. Je z "Modré knihy" MKH

Milán, 17. června 1989

Sobota

Číslo bestie: 666

„Přemilí synové, nyní chápete plán vaší nebeské Matky, Ženy oděné sluncem,
která bojuje se svým šikem veliký boj proti všem silám zla, aby dosáhla vítězství
v dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice.
Se mnou, maličcí, bojujete proti Draku, který se snaží postavit veškeré lidstvo
proti Bohu.
Se mnou, synáčkové, bojujete proti černé bestii, zednářství, které chce přivést
duše k zatracení.
Se mnou, synáčkové, bojujete proti bestii, podobné beránkovi, zednářství, které
proniklo do nitra církevního života, aby zničilo Krista a jeho církev.
Aby dosáhlo tohoto cíle, chce vytvořit nový idol, to je falešného Krista a falešnou
církev.
Církevní zednářství dostává příkazy a moc od různých zednářských lóží a pracuje,
aby tajně přivedlo všechny k tomu, aby se stali členy těchto tajných sekt.
Tak popichuje ctižádostivé vyhlídkou na snadnou kariéru; hladové peněz zahrnuje
majetkem; svým členům pomáhá, aby byli první a zaujímali nejdůležitější
místa, zatímco vytlačuje na okraj podle, ale tvrdě všechny ty, kdo se odmítají podílet
na jeho plánu.
Vskutku bestie podobná beránkovi vykonává veškerou moc první bestie v její
přítomnosti na zemi a její obyvatele nutí se klanět první bestii.
Ba církevní zednářství dochází až k tomu, že staví sochu ke cti bestie a nutí
všechny této soše se klanět.
Avšak podle prvního přikázání svatého Zákona Páně se máme klanět jedině
BOHU a jemu jedinému vzdávat všechnu úctu.
Tak se BŮH nahrazuje mocným, silným, panovačným IDOLEM.
Idolem tak mocným, že je schopen poslat na smrt všechny ty, kdo se neklanějí
soše bestie.
Idolem tak mocným a panovačným, že zařídí, aby všichni malí a velcí, bohatí
a chudí, svobodní i otroci dostali na pravou ruku nebo na čelo cejch a aby nikdo

486

nemohl kupovat nebo prodávat, nemá-li takový cejch, to je jméno bestie nebo číslici
jejího jména.
Tato velká modla, postavená proto, aby se jí všichni klaněli a jí sloužili, jak už
jsem vám zjevila v předešlém poselství, je falešný Kristus a falešná církev.
Jaké však má jméno?
V 13. kapitole Apokalypsy je psáno: Tady je potřebí moudrosti! Kdo má bystrý
rozum, spočítej dohromady číslo té šelmy. Je to číslo jednoho člověka: jeho číslo
je 666.
Rozumem osvíceným světlem Boží moudrosti se podaří rozluštit z čísla 666
jméno člověka a toto jméno ukázané tím číslem je jméno Antikrista.
Lucifer, starý had, ďábel nebo satan, Rudý drak, se stává v těchto posledních časech
Antikristem.
Už apoštol Jan tvrdil, že každý, kdo popírá, že Ježíš Kristus je Bůh, je Antikrist.
Socha nebo modla postavená ke cti bestie, aby se jí klaněli všichni lidé, je Antikrist.
Počítejte nyní jeho číslo 666, abyste pochopili, jak označuje jméno jednoho člověka.
Číslo 333 označuje Božství.
Lucifer se staví do vzpoury proti Bohu z pýchy, protože chce stát výše než Bůh.
333 je číslo, které označuje tajemství Boha. Ten, kdo se chce postavit výše než
Bůh, nese znamení 666. Toto číslo ukazuje tedy jméno Lucifera, satana, to je toho,
kdo se staví proti Bohu, Antikrista.
333 uvedené jedenkrát, to je za prvé, vyjadřuje tajemství jednoty Boží.
333 uvedené dvakrát, to je za druhé, ukazuje dvě přirozenosti, božskou a lidskou,
spojené v božské osobě Ježíše Krista.
333 uvedené třikrát, to je za třetí, označuje tajemství tří Božských osob, vyjadřuje
tajemství Nejsvětější Trojice.
Tak číslo 333, vyjádřené jednou, dvakrát a třikrát, vyjadřuje hlavní tajemství katolické
víry, která jsou:
1. jedinost a trojjedinost Boha;
2. vtělení, utrpení, smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
Je-li 333 číslem ukazujícím Božství, ten, kdo se chce postavit nad samotného Boha,
je označen číslem 666.

666 ukázané jedenkrát, to je za prvé, udává rok 666, šest set šedesát šest.
V tomto historickém období se Antikrist zjevuje skrze islám, popírající přímo tajemství
Božské Trojice a Božství našeho Pána Ježíše Krista.
Islám svou vojenskou silou řádí všude a ničí všechny staré křesťanské komunity,
vpadá do Evropy a jen mým mateřským mimořádným zásahem, mocně vyprošovaným
Svatým otcem, se mu nepodaří zničit úplně křesťanství.

666 ukázané dvakrát, to je za druhé, udává rok 1332, tisíc tři sta třicet dva.

487

V tomto historickém období se Antikrist projevuje radikálním útokem na víru
ve Slovo Boží.
Skrze fi losofy začínající přikládat výjimečnou cenu vědě, a pak rozumu, se postupně
směřuje k stanovení jediného kritéria pravdy, a tím je pouhý lidský rozum.
Rodí se velké fi losofi cké bludy, pokračující přes staletí až do vašich dnů.
Přehnaná důležitost přikládaná rozumu jako jedinému, výlučnému kritériu
pravdy vede nutně k zničení víry ve Slovo Boží.
Vskutku, protestantskou reformou se zavrhuje Tradice, ústní podání jako pramen
Božího Zjevení a uznává se pouze Písmo svaté.
Avšak i to musí být vykládáno jen rozumem a tvrdošíjně se odmítá autentické
Magisterium hierarchické církve, kterou Kristus pověřil chránit poklad víry.
Každý má volnost číst a chápat Písmo svaté podle svého osobního výkladu.
Tímto způsobem se ničí víra ve Slovo Boží.
Dílem Antikristovým je v tomto historickém údobí rozdělení církve a následné
vytváření nových a četných křesťanských vyznání, která jsou ponenáhlu přiváděna
ke stále rozsáhlejší ztrátě víry ve Slovo Boží.

666 ukázané třikrát, to je za třetí, udává rok 1998, tisíc devět set devadesát osm.
V tomto historickém období se podaří zednářství za pomoci zednářství církevního
uskutečnit svůj velký záměr: vytvořit modlu a postavit ji na místo Krista a jeho
církve.
Falešného Krista a falešnou církev. Socha, postavená na počest první bestie, aby
se jí klaněli všichni obyvatelé země, a která označí svým cejchem všechny, kdo budou
chtít kupovat nebo prodávat, je socha Antikrista.
Tak jste došli na vrchol očisty, velikého trápení a apostaze, odpadu.
Odpad bude všeobecný, neboť téměř všichni půjdou za falešným Kristem a falešnou
církví.
Tehdy se otevře brána a objeví se člověk nebo samotná osoba Antikrista!
Hle, milovaní synové, proč jsem vás chtěla poučit o stránkách Apokalypsy vztahujících
se k době, v níž žijete.
Abyste byli se mnou připraveni na nejbolestnější rozhodný úsek velikého zápasu
probíhajícího mezi vaší Nebeskou Matkou a všemi silami zla, puštěnými ze řetězu.
Odvahu! Buďte silné, moje malé děti! Vám v těchto těžkých letech náleží úkol
zůstat věrnými Kristu a jeho církvi a snášet nepřátelství, zápasy a pronásledování.
Jste však drahocennou částí malého stáda, které má za úkol bojovat a nakonec přemoci
mocnou sílu Antikrista.
Všechny si vás připravuji, ochraňuji vás a žehnám vám.“
www.mkh.cz/modrakniha.php
superiel
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
Dnes jsem oslavil konec ramadánu vepřovými játry, aby se i následovníci satanova proroka Mohameda učili toleranci:
zpravy.idnes.cz/…/zahranicni.aspx
Trojice německých dětí to ve škole nemá lehké. Při vyučování musejí vysvětlovat spolužákům německá slova. Ostatní děti, většinou z muslimské komunity, jim říkají posměšně jedlíci vepřového masa.
More
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
Dnes jsem oslavil konec ramadánu vepřovými játry, aby se i následovníci satanova proroka Mohameda učili toleranci:
zpravy.idnes.cz/…/zahranicni.aspx
Trojice německých dětí to ve škole nemá lehké. Při vyučování musejí vysvětlovat spolužákům německá slova. Ostatní děti, většinou z muslimské komunity, jim říkají posměšně jedlíci vepřového masa.
www.krestandnes.cz/…/18736.htm

Milán, 17. června 1989

Sobota

Číslo bestie: 666

„Přemilí synové, nyní chápete plán vaší nebeské Matky, Ženy oděné sluncem,
která bojuje se svým šikem veliký boj proti všem silám zla, aby dosáhla vítězství
v dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice.
Se mnou, maličcí, bojujete proti Draku, který se snaží postavit veškeré lidstvo
proti Bohu.
Se mnou, synáčkové, bojujete proti černé bestii, zednářství, které chce přivést
duše k zatracení.
Se mnou, synáčkové, bojujete proti bestii, podobné beránkovi, zednářství, které
proniklo do nitra církevního života, aby zničilo Krista a jeho církev.
Aby dosáhlo tohoto cíle, chce vytvořit nový idol, to je falešného Krista a falešnou
církev.
Církevní zednářství dostává příkazy a moc od různých zednářských lóží a pracuje,
aby tajně přivedlo všechny k tomu, aby se stali členy těchto tajných sekt.
Tak popichuje ctižádostivé vyhlídkou na snadnou kariéru; hladové peněz zahrnuje
majetkem; svým členům pomáhá, aby byli první a zaujímali nejdůležitější
místa, zatímco vytlačuje na okraj podle, ale tvrdě všechny ty, kdo se odmítají podílet
na jeho plánu.
Vskutku bestie podobná beránkovi vykonává veškerou moc první bestie v její
přítomnosti na zemi a její obyvatele nutí se klanět první bestii.
Ba církevní zednářství dochází až k tomu, že staví sochu ke cti bestie a nutí
všechny této soše se klanět.
Avšak podle prvního přikázání svatého Zákona Páně se máme klanět jedině
BOHU a jemu jedinému vzdávat všechnu úctu.
Tak se BŮH nahrazuje mocným, silným, panovačným IDOLEM.
Idolem tak mocným, že je schopen poslat na smrt všechny ty, kdo se neklanějí
soše bestie.
Idolem tak mocným a panovačným, že zařídí, aby všichni malí a velcí, bohatí
a chudí, svobodní i otroci dostali na pravou ruku nebo na čelo cejch a aby nikdo

486

nemohl kupovat nebo prodávat, nemá-li takový cejch, to je jméno bestie nebo číslici
jejího jména.
Tato velká modla, postavená proto, aby se jí všichni klaněli a jí sloužili, jak už
jsem vám zjevila v předešlém poselství, je falešný Kristus a falešná církev.
Jaké však má jméno?
V 13. kapitole Apokalypsy je psáno: Tady je potřebí moudrosti! Kdo má bystrý
rozum, spočítej dohromady číslo té šelmy. Je to číslo jednoho člověka: jeho číslo
je 666.
Rozumem osvíceným světlem Boží moudrosti se podaří rozluštit z čísla 666
jméno člověka a toto jméno ukázané tím číslem je jméno Antikrista.
Lucifer, starý had, ďábel nebo satan, Rudý drak, se stává v těchto posledních časech
Antikristem.
Už apoštol Jan tvrdil, že každý, kdo popírá, že Ježíš Kristus je Bůh, je Antikrist.
Socha nebo modla postavená ke cti bestie, aby se jí klaněli všichni lidé, je Antikrist.
Počítejte nyní jeho číslo 666, abyste pochopili, jak označuje jméno jednoho člověka.
Číslo 333 označuje Božství.
Lucifer se staví do vzpoury proti Bohu z pýchy, protože chce stát výše než Bůh.
333 je číslo, které označuje tajemství Boha. Ten, kdo se chce postavit výše než
Bůh, nese znamení 666. Toto číslo ukazuje tedy jméno Lucifera, satana, to je toho,
kdo se staví proti Bohu, Antikrista.
333 uvedené jedenkrát, to je za prvé, vyjadřuje tajemství jednoty Boží.
333 uvedené dvakrát, to je za druhé, ukazuje dvě přirozenosti, božskou a lidskou,
spojené v božské osobě Ježíše Krista.
333 uvedené třikrát, to je za třetí, označuje tajemství tří Božských osob, vyjadřuje
tajemství Nejsvětější Trojice.
Tak číslo 333, vyjádřené jednou, dvakrát a třikrát, vyjadřuje hlavní tajemství katolické
víry, která jsou:
1. jedinost a trojjedinost Boha;
2. vtělení, utrpení, smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
Je-li 333 číslem ukazujícím Božství, ten, kdo se chce postavit nad samotného Boha,
je označen číslem 666.

666 ukázané jedenkrát, to je za prvé, udává rok 666, šest set šedesát šest.
V tomto historickém období se Antikrist zjevuje skrze islám, popírající přímo tajemství
Božské Trojice a Božství našeho Pána Ježíše Krista.
Islám svou vojenskou silou řádí všude a ničí všechny staré křesťanské komunity,
vpadá do Evropy a jen mým mateřským mimořádným zásahem, mocně vyprošovaným
Svatým otcem, se mu nepodaří zničit úplně křesťanství.

666 ukázané dvakrát, to je za druhé, udává rok 1332, tisíc tři sta třicet dva.

487

V tomto historickém období se Antikrist projevuje radikálním útokem na víru
ve Slovo Boží.
Skrze fi losofy začínající přikládat výjimečnou cenu vědě, a pak rozumu, se postupně
směřuje k stanovení jediného kritéria pravdy, a tím je pouhý lidský rozum.
Rodí se velké fi losofi cké bludy, pokračující přes staletí až do vašich dnů.
Přehnaná důležitost přikládaná rozumu jako jedinému, výlučnému kritériu
pravdy vede nutně k zničení víry ve Slovo Boží.
Vskutku, protestantskou reformou se zavrhuje Tradice, ústní podání jako pramen
Božího Zjevení a uznává se pouze Písmo svaté.
Avšak i to musí být vykládáno jen rozumem a tvrdošíjně se odmítá autentické
Magisterium hierarchické církve, kterou Kristus pověřil chránit poklad víry.
Každý má volnost číst a chápat Písmo svaté podle svého osobního výkladu.
Tímto způsobem se ničí víra ve Slovo Boží.
Dílem Antikristovým je v tomto historickém údobí rozdělení církve a následné
vytváření nových a četných křesťanských vyznání, která jsou ponenáhlu přiváděna
ke stále rozsáhlejší ztrátě víry ve Slovo Boží.

666 ukázané třikrát, to je za třetí, udává rok 1998, tisíc devět set devadesát osm.
V tomto historickém období se podaří zednářství za pomoci zednářství církevního
uskutečnit svůj velký záměr: vytvořit modlu a postavit ji na místo Krista a jeho
církve.
Falešného Krista a falešnou církev. Socha, postavená na počest první bestie, aby
se jí klaněli všichni obyvatelé země, a která označí svým cejchem všechny, kdo budou
chtít kupovat nebo prodávat, je socha Antikrista.
Tak jste došli na vrchol očisty, velikého trápení a apostaze, odpadu.
Odpad bude všeobecný, neboť téměř všichni půjdou za falešným Kristem a falešnou
církví.
Tehdy se otevře brána a objeví se člověk nebo samotná osoba Antikrista!
Hle, milovaní synové, proč jsem vás chtěla poučit o stránkách Apokalypsy vztahujících
se k době, v níž žijete.
Abyste byli se mnou připraveni na nejbolestnější rozhodný úsek velikého zápasu
probíhajícího mezi vaší Nebeskou Matkou a všemi silami zla, puštěnými ze řetězu.
Odvahu! Buďte silné, moje malé děti! Vám v těchto těžkých letech náleží úkol
zůstat věrnými Kristu a jeho církvi a snášet nepřátelství, zápasy a pronásledování.
Jste však drahocennou částí malého stáda, které má za úkol bojovat a nakonec přemoci
mocnou sílu Antikrista.
Všechny si vás připravuji, ochraňuji vás a žehnám vám.“
www.mkh.cz/modrakniha.php
TULÁK
Heklo, zkus napadat argumenty místo argumentujících.Požehnaný den všem.Už musím! 🤗
TULÁK
Zdar.Zdar a sílu najdeš v sýru.Tady by se spíš hodilo říct zdař Bůh.
One more comment from TULÁK
TULÁK
Tak proto to ticho kolem demonstrací ve Francii a žádná podpora.A další přizvukuje, že by si nezadal s Bohem, který by byl homofob.Už mi to dochází.To je parta.To je mi líto těch dobrých duchovních, co vedle nich musí žít.To musí být velký tlak.Ať je Pán Bůh posiluje a chrání.A toto, co je za hlavolam zase?Teď ještě, aby se člověk učil znát takové věci.A ten zohýbaný kříž prý používali …More
Tak proto to ticho kolem demonstrací ve Francii a žádná podpora.A další přizvukuje, že by si nezadal s Bohem, který by byl homofob.Už mi to dochází.To je parta.To je mi líto těch dobrých duchovních, co vedle nich musí žít.To musí být velký tlak.Ať je Pán Bůh posiluje a chrání.A toto, co je za hlavolam zase?Teď ještě, aby se člověk učil znát takové věci.A ten zohýbaný kříž prý používali v 6.st. jako výsměch Pánu Bohu.Však dneska ti řeknou, že je to umění.Třeba ty modní přehlídky.Kdo by to asi normální nosil?Čím více ujeté, tím větší potlesk.Bláznivý svět.Přijdeš do Ria a někdo vedle tebe začne skákat a dřív by se na něho zaměřil exorcista a dnes začnou skákat všichni okolo.Znám to z Minimaxu.Tam je pravidelně pohádka.Kluk skáče a krouží rukama a vybízí, aby to děti dělaly taky tak, že mu tím pomohou a když dá ruce dolů, tak udělá paroháčka na závěr.Slyšela jsem, že se takto napojují a manipulují s druhými.No však takové novoty se nejlépe zavádějí u mladých a proto ten zájem o mladé.To je mi jasné jako facka.A tihle biskupové jsou už ve věku, kdy blbnou sami o sobě a jsou infantilní.V davu lidi dělají kolikrát hlouposti, že se člověk diví.Třeba na konzertech.Proč to děláš?Dělají to všichni.Tak dneska je úplně běžné, že na konzertech lidi dělají paroháčky.Dokonce na konzertech gospelových.Jednou se členové jedné takové skupiny rozčilovali na slovenské sekci, že co na tom vadí.No na oko se rozčilovali si myslím.Křesťané jsou vytlačováni, kde se dá a dobývá se prostor tímto způsobem.Jak je v Danielovi a Zjevení, že svatí budou přemáháni.To je ve starých překladech.V nových je pak užito slovo přemoženi.To zrovna.To by se jim líbilo.To je ďábelské použít takové slovo, aby nám zůstalo v podvědomí a strach zapůsobil na naši duši.No to je velký rozdíl přemoženi a přemáháni.To dostanou ran, jak Jan píše, že pozměňují význam jeho slov ve Zjevení.On to prorocky předpověděl, že tomu tak bude.
kladivár3
😈
superiel
Tak už je to tady, přátelé...