Peter(skala)

Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky (ct.Holzhauser)

@turan
To je síce pekné od teba ako slovač vychvaluješ ale vieš ako to je so slovami a skutkami: Až skutky ukazuju skutočnu narodnu hrdosť a hlavne Božiu narodnosť, o ktorej hovorí sv.Pavol
Dobre, že sa pýtaš na to, prečo spomínam Boha.
Totižto nacionalisti častokrat maju na perach svoj narod i Boha, ale akonahle Boh trestá národ za spreneveru, tak zrazu nacionalisti radšej zavrhnu Božie Slová …More
@turan
To je síce pekné od teba ako slovač vychvaluješ ale vieš ako to je so slovami a skutkami: Až skutky ukazuju skutočnu narodnu hrdosť a hlavne Božiu narodnosť, o ktorej hovorí sv.Pavol

Dobre, že sa pýtaš na to, prečo spomínam Boha.
Totižto nacionalisti častokrat maju na perach svoj narod i Boha, ale akonahle Boh trestá národ za spreneveru, tak zrazu nacionalisti radšej zavrhnu Božie Slová ako keby mali priznať že ich narod sa vážne zmýlil

napr. Izraelský narod bol Bohom vyvolený a pokial sa pridržal Božích zakonov, tak mali vlastné kralovstvo, velknaza i krala, ale akonahle sa vážne spreneverili voči Bohu, tak čo urobil Boh?
Vzal im královstvo a to zajatím cudzím kralovstvom

Toto nie je len nejaký príbeh ale skutočná udalosť zapísaná v Biblii, ktorá aj pre sučasnosť je VZOROM ako to prebieha v sučasnosti. Na tomto vzore môžeme vidieť že aj Slovensko ako štát, ked sa spreneverí Bohu, tak Boh má právo vziať narodu štatnosť, vladcu, biskupov....
...a tu sa pozastavme, lebo pokial tento vzor odmieta slovák prijať ako realitu, tak nemôže pochopiť túto tému. Ved tu ide o Božie Slovo a nie len domnienky či nejake logicke uzavery z historických dejin

Darmo si veriaci človek hovorí ako je vzdelaný v historii, ked sa nechce poučiť na zaklade biblickej historii ktorá je učinná ako Božie Slovo do sučasnosti.
Darmo má človek na perach a v srdci slovensku narodnosť, ked nechce prijať, že na 1.mieste je Boh, ktorý má právo a povinnosť vziať narodu jeho moc
Darmo človek sa namáha klamať sám seba, že si treba štatnu zvrchovanosť udržať i za cenu boja, ked Boh i tak taký narod vrhne do otroctva, lebo nie len iní sa spreneverili ale aj sám nacionalista, či idealista, ktorý odmietal Božie Slovo

Chapeš čo tým chcem povedať?
Peter(skala)

Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky (ct.Holzhauser)

@turan
Ked si odmyslim tie osobné narážky a prejdem rovno k téme, tak si porovnajme v čo veríme a vyznávame:
Hovoríš, že Slovensko by malo mať svojho slovenského kráľa a nie nejakého cudzieho krala (z ineho štatu)
Suhlasim, že tiež by som bol rád, keby Slovensko malo svojho kráľa, ktorý pochádza zo Slovenska ako napr. kráľ Svätopluk, ale nedávno tu bol zaujímavý članok v ktorom sa autor …More
@turan
Ked si odmyslim tie osobné narážky a prejdem rovno k téme, tak si porovnajme v čo veríme a vyznávame:

Hovoríš, že Slovensko by malo mať svojho slovenského kráľa a nie nejakého cudzieho krala (z ineho štatu)

Suhlasim, že tiež by som bol rád, keby Slovensko malo svojho kráľa, ktorý pochádza zo Slovenska ako napr. kráľ Svätopluk, ale nedávno tu bol zaujímavý članok v ktorom sa autor pýtal, či vôbec Slováci si zaslužia mať vlastný štát a nie to ešte svojho vládcu
Zaujali ma na tom 2 otazky:
1.Zaslužia sio slováci štát?
2.zaslužia si slováci slovenského vladcu?

Totižto, ked hovoríme o štate, tak musíme hovoriť aj o vladcovi, lebo bez neho nie je štát a naopak, ale a to je najdôležitejšie, či ten štat a vladcu chce aj Boh.
Ved Boh je Ten hlavný, kto dáva odpoved a kto určuje, či nejaký narod (vratane slovákov) môže mať štat a vladcu... a ak áno, tak kedy?

Pozrime sa do dejín:
V 9 storočí n.l. sa na uzemí Velkej Moravy vytvoril slovanský narod, ktorý vdaka sv.Cyrilovi a Metodovi mali vlastný jazyk, takže už sa právom jednalo o narod a nie len o zoskupenie mnohých narodov na jednom uzemí.

Toto je klučové: sv.Cyril a Metod ako vyslanci papeža (Zastupcu Boha na zemi) v mene Cirkvi a Boha vytvorili narodný jazyk a kralovstvo bolo papežom uznane rovnako ako aj samotný kral Svätopluk.
Vtedy slovania a slováci mali skutočného Bohom vyvoleného krala, kralosvtvo s kresťanskou-katolickou vládou. Nikdy v historii ludstva - slováci nemali Bohom požehnaného SLOV(A)NSKEHO vládcu, štát, kralovstvo... lebo po jeho smrti sa kralosvtvo rozpadlo resp. si ho rozdelili panovnici iných narodov.

...a tu môžeme najsť odpoved na to, či si slováci zaslužia slovenskeho vladcu a kralosvtvo: Vtedy si zaslužili, lebo sa zriekli pohanských naboženstiev a prijali kresťanstvo ako od Svätopluka, tak aj od vyslancov papeža (Cyrila a Metoda)

Po smrti Svätopluka nie 3 pruti jednoty jeho synov mali zaručiť jednotu Velkej Moravy, či slovanskeho naroda, ale jednota kralov s papežom. Kedže 3 krali prerušili jednotu s papežom, tým PADOM prišli nie len oni ale aj celý narod o vladcu i kralosvtvo.

TU je odpoved na to, KTO môže a má právo mať kralosvtvo so svojim kralom (svojej narodnosti) - je to predovšetkým podmienka, že kral bude v jednote s papežom (Cirkvou). Akonahle tuto podmienku kral nesplna, automaticky spada do exkomunikacie typu latae sententie a aj keby celý narod mu dal "hlasy" na jeho vladu, taká by sa rozpadla, lebo kto nemá požehnnanie od Zastupcu Boha na zemi (papeža) ten nemá požehnanie ani od Boha.

...a teraz ked porovname so sučasnosťou:
Ked sa Česko a Slovensko oddelilo od cisarskeho Rakusko-Uhorska, aby mali vlastný štát a vladcu, tak ako to dopadlo?
Postupne slovaci nadobudli vlastný štat a rodáka vladcu, lenže kde je Božie požehnanie?

Máme vlastný jazyk? Máme!
Máme vlastnu štatnu celistvosť? Máme!
Máme slovenskeho vladcu? Máme"

To všetko napovrchu je slovenské, ale čo z toho, ked nemáme vlastnu vieru?!
Čo z toho, ked tí slovenskí vladcovia nie su ani katolici a ked tak len navonok, ale správaju sa ako pohania?!
Čo z toho, ked celé Slovensko je prešpikované sektami, protestantmi, pohanmi a napokon aj samotní katolici väčšina šliape po eucharistickom Kristovi akoby ani Boha nebolo?!


To všetko je zlé ovocie toho, že demon-kracia ovladla slovákov a chcu vladnuť sami bez Božieho požehnania.
To všetko je kvôli tomu, že slováci sa odvrátili od Cyrilo-metodejského posolstva a navracaju sa k pohanským zvykom vladnutia
To všetko je preto, lebo slováci si myslia ako stačí mať slovenskoho vladcu, slovenské hranice, slovenský jazyk, slovenský.... a nepotrebuje požehnanie Cirkvi, papeža, Boha na to, aby mohli mať PRAVO na vlastný štat a vladcu.

Tam je koren problemu
Ináč povedané: slováci si nezaslužia mať vlastný štat a vladcu, pokial neuznaju jednotu s papežom a nedosadia do vlady krala, ktorý bude vyvolený papežom. Vždy to tak bolo, Biblia od počiatku hovorí o Božej vláde (Teokracia) aby bolo jasné každému narodu, KTO je Boh a cez KOHO (papeža) ustanovuje vladcu narodom.

Pokial slovaci neuznaju a neprijmu Teokraciu, tak si nezaslužia slovenského vladcu či štat a lepšie by im bolo pod vladcom francuzskeho krala, ako sa silou-mocou ohanať slovenskými frázami
Peter(skala)

Katolícke noviny opäť zavádzajú

a nakoniec práve kvôli tomu ten rozkol nastane - schizma
Peter(skala)

Kázání z hory Olivetské: Záhada vytržení

@Laco Bajzo
Máš pravdu, že "vytrženie" je protestzantská heréza, ale nie pre samotný pojem: "vytrženie" - kedže sa v Biblii spomína - ale preto, že protestanti si tento pojem predstavuju pomýlene a to, že počas tejto udalosti ich Boh "vytrhne" zo zeme a vovedie do Neba (ako Eliáša, či Henocha) i ked v skutočnosti nie su v Nebi ale v Raji. Podstatné je, že protestanti sa mylne nazdávaju, ako ich …More
@Laco Bajzo
Máš pravdu, že "vytrženie" je protestzantská heréza, ale nie pre samotný pojem: "vytrženie" - kedže sa v Biblii spomína - ale preto, že protestanti si tento pojem predstavuju pomýlene a to, že počas tejto udalosti ich Boh "vytrhne" zo zeme a vovedie do Neba (ako Eliáša, či Henocha) i ked v skutočnosti nie su v Nebi ale v Raji. Podstatné je, že protestanti sa mylne nazdávaju, ako ich Boh ochrani pred svetovou katastrofou, či vojnami, prenasledovaním a to telo i dušu, pričom k ničomu takému nedôjde, pretože tak ako najdokonalejší ludia na svete (Ježiš a Mária - kedysi aj Adam a Eva) MUSELI zomrieť fyzicky, aby sa dostali do Neba, rovnako aj všetci ludia na svete sa do Neba nedostanu, pokial nezomru fytzicky - vratane Henocha a Eliaša, ktorí sa vratia z Raja na zem a potom ich Antikrsti usmrtí. Len tí nezomru fyzicky, ktorí prežiju posledný Deň na konci sveta, ale ked je reč o Vytrhnutí, tak v žiadnom pripade nepôjde o akúsi fyzicku zachranu pred smrťou tela, navyše spasením bez smrti.
Peter(skala)

Proroctvo viz.Luisi o období mieru a obnovy Cirkvi

E SUPREMI
ENCYKLIKA PÁPEŽA PIA X.
O OBNOVENÍ VŠETKÝCH VECÍ
V KRISTOVI PATRIARCHOM, PRÍMAROM,
ARCIBISKUPOM, BISKUPOM A ĎALŠÍM ORDINÁRIOM
V POKOJI A V SPOLOČENSTVE S APOŠTOLSKOU Stolicou

E Supremi (October 4, 1903) | PIUS XMore
E SUPREMI
ENCYKLIKA PÁPEŽA PIA X.
O OBNOVENÍ VŠETKÝCH VECÍ
V KRISTOVI PATRIARCHOM, PRÍMAROM,
ARCIBISKUPOM, BISKUPOM A ĎALŠÍM ORDINÁRIOM
V POKOJI A V SPOLOČENSTVE S APOŠTOLSKOU Stolicou


E Supremi (October 4, 1903) | PIUS X
Peter(skala)

Schneider Stricklandovi: Budúci Pápeži Vám Poďakujú!

Po Františkovi resp. po Varovaní zostupi sv.Peter a Pavol, ktorí ustanovia nového papeža, takže už nikto nebude braniť či falšovať volby. Boh sa postará, aby to bol svätý papež
Nový pápež :: Velky-zazrak-koncil-mier
Peter(skala)

Prorocká kázeň Marianu Kuffu: počas preberania štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana, na ocenenie …

@dalila
Prorok je predovšetkým ten, ktorý počuje Boží hlas a preto prorokuje to, čo mu Boh nadiktoval, aby oznámil svetu. Samozrejme, že myslím na Božieho proroka a nie falošného proroka. To však je myslené na výklad slova: "prorok" z biblickéhé textu, lenže potom Cirkev učí aj o "prorokoch", ktorými môžu byť všetci ludia, ktorí maju za ulohu hlásať pravdu a to už je niečo iné v porovnaní z …More
@dalila
Prorok je predovšetkým ten, ktorý počuje Boží hlas a preto prorokuje to, čo mu Boh nadiktoval, aby oznámil svetu. Samozrejme, že myslím na Božieho proroka a nie falošného proroka. To však je myslené na výklad slova: "prorok" z biblickéhé textu, lenže potom Cirkev učí aj o "prorokoch", ktorými môžu byť všetci ludia, ktorí maju za ulohu hlásať pravdu a to už je niečo iné v porovnaní z biblickým pojmom.
Peter(skala)

Pápež zasväteným Mongolska: Skúste a presvedčte sa, akým ste veľkým darom

Uvidíme zajtra...ked si dobre spomínam, tak sa hovorilo ešte skôr že v Moskve má dotankovať lietadlo (na ceste späť), ale to asi bude len zamienka a v skutočnosti mu ide o stretnutie sa s Kyrilom. Zatial nehlasia, že by sa s Kyrilom stretol v Mongolsku ako o tom informoval denník Štandart.
Papež zvykne také mimoriadne udalosti zamerne tajiť a pozmeniť, aby dosiahol svoj zámer a ciel.
Peter(skala)

V piatok sa začína novéna blahorečenia za rodinu 9 mučeníkov nacistami

Pre katolíka su (naj)dôležitejšie Božie Slová - proroctvá, pretože bez nich je taký kresťan - protestantom alebo max.Pravoslavnym ...
Katolík sa líši od iných cirkví práve tým, že okrem vierovyznania rozlišuje proroctvá a príjme len tie od Boha.
Pravoslavni a protestanti NEprijmaju Božie proroctvá kvôli tomu, lebo práve v nich Boh potvrdzuje Katolicku Cirkev a papeža za primát.
Peter(skala)

Naplní sa proroctvo o pp.Františkovi do konca tohto roku 2023 ???

@dyk
Toto som čítal ešte v roku 2007-2009. Takže to nemám uložené. Vtedy som nič neodkladal, lebo som ani nevedelo možnosti si niečo zálohovať. Bolo to na starej stránke magnificat a iné.
🤔
Nevadí, ked budeš mať, tak potom o tom môžeme verejne diskutovať.More
@dyk
Toto som čítal ešte v roku 2007-2009. Takže to nemám uložené. Vtedy som nič neodkladal, lebo som ani nevedelo možnosti si niečo zálohovať. Bolo to na starej stránke magnificat a iné.
🤔

Nevadí, ked budeš mať, tak potom o tom môžeme verejne diskutovať.
Peter(skala)

Naplní sa proroctvo o pp.Františkovi do konca tohto roku 2023 ???

1.Majú zabit predstaviteľa veľkého národa.
🤔
Kde sa o tom píše, napíš zdroj-link, a zacituj doslovne text kde je o tom zmienka
Takisto aj ostatné jednotlive body, nech vieme, že to nie je len ludský vymysel, ale Božie proroctvo

2.Pápež pôjde do Moskvy a tam príde k zjednoteniu.
3. Potom nastane vojna
4.a tá bude prerušená Výstrahou,
5.počas ktorej Pápeža budú chcieť zabiť
6.Bude zázračné …More
1.Majú zabit predstaviteľa veľkého národa.
🤔

Kde sa o tom píše, napíš zdroj-link, a zacituj doslovne text kde je o tom zmienka

Takisto aj ostatné jednotlive body, nech vieme, že to nie je len ludský vymysel, ale Božie proroctvo

2.Pápež pôjde do Moskvy a tam príde k zjednoteniu.
3. Potom nastane vojna
4.a tá bude prerušená Výstrahou,
5.počas ktorej Pápeža budú chcieť zabiť
6.Bude zázračné oslobodený, lebo príde čas Výstrahy,
7.ujde z Ríma a skryje sa na mieste, kde bude veľký drevený kríž.
8.Tu ho chytia, umučia
9.a bude nastolený falošný pápež, ktorý nebude zvolený podľa CIC.
10.Ten odstráni Eucharistiu
11.a hneď na to vystúpi ancikrist.
12. a začne ródeo na 1290 dní.
13.Potom narazí do zeme kométa a nastanú 3 dni tmy.
Peter(skala)

Naplní sa proroctvo o pp.Františkovi do konca tohto roku 2023 ???

skus dokazať jednotlive udalosti ktore maju nastať podla teba
Peter(skala)

V piatok sa začína novéna blahorečenia za rodinu 9 mučeníkov nacistami

pre lepšie pochopenie proroctva: "Waršavska Únia" nastane ešte pred Božím Varovaním a období mieru, pretože to bude ešte demokraticka únia. Avšak po Varovaní už nebude demokraticka spoločnosť, ale Teokraticka...
Chronologicky:
5 obdobie Cirkvi - ct.Bartolomej Holshauser :: Katolicka-cirkev-vosvete
Podla vízie ct.Holzhausera teraz žijeme v 5 periode Cirkvi
6 perioda
nastane po 3.svet.vojne, kedy …More
pre lepšie pochopenie proroctva: "Waršavska Únia" nastane ešte pred Božím Varovaním a období mieru, pretože to bude ešte demokraticka únia. Avšak po Varovaní už nebude demokraticka spoločnosť, ale Teokraticka...

Chronologicky:
5 obdobie Cirkvi - ct.Bartolomej Holshauser :: Katolicka-cirkev-vosvete

Podla vízie ct.Holzhausera teraz žijeme v 5 periode Cirkvi
6 perioda
nastane po 3.svet.vojne, kedy Boh zruší všetky demokraticke republiky, naboženstva a ostane len Teokratricka vlada kráľa Henricha V. a nového svätého papeža.
7. a posledna perioda nastane po 56 rokoch,
kedy vystupi Antikrist a po 3 rokoch vlady príde definitivny koniec sveta.

Kedže sme v 5.periode,
v období demokratických republik a Waršavska Unia bude takisto demokratickou vladou, tak nastane ešte v 5 periode a tak aj pred Božím Zasahom (pred 6 periodou)

Tisicročne kralovstvo
podla sv.Augustina už nastalo prichodom Krista a bude trvať do konca 6 periody, kedy prichodom Antikrista sa preuší večná obeta (slavenie sv.omše)
Peter(skala)

V piatok sa začína novéna blahorečenia za rodinu 9 mučeníkov nacistami

pretože sa nepozeraš na to objektivne. Pozri sa ako na Ježiša, ktorý nie len bol ukrižovaný ale aj vzkriesený. Kto pozera na Ježiša len ako na ukrižovaneho, tak nemá nádej, len utrpenie, ale akonahle sa pozrie aj na vzkrieseneho Ježiša, vtedy vidí nadej v utrpení.
a to isté s pohladom na stav Cirkvi a štatov:
ak sa človek pozera len na sučasnosť, kedy štat a Cirkev trpí, tak nevidí nádej na …More
pretože sa nepozeraš na to objektivne. Pozri sa ako na Ježiša, ktorý nie len bol ukrižovaný ale aj vzkriesený. Kto pozera na Ježiša len ako na ukrižovaneho, tak nemá nádej, len utrpenie, ale akonahle sa pozrie aj na vzkrieseneho Ježiša, vtedy vidí nadej v utrpení.

a to isté s pohladom na stav Cirkvi a štatov:
ak sa človek pozera len na sučasnosť, kedy štat a Cirkev trpí, tak nevidí nádej na lepšiu buducnosť, ale akonahle sa pozrie na štat a Cirkev z pohladu Božích PROROCTIEV, kde sa javí lepšia buducnosť, potom taký veriaci človek sučasné utrpenie vníma len ako časové obdobie, ktoré pominie a priležitosť sa pripraviť na lepšiu buducnosť.

Naopak, neveriaci alebo formalni kresťania nemaju nadej a myslia si, že lepšie už nebude, až ked sa tento svet skončí a Boh obnoví svet. To však je nesprávne pochopenie Biblie a napokon aj Boha samotného, pretože Boh sa zjavuje a ukazuje na obdobie mieru. Dokonca ešte pred ním vznikne europske zoskupenie kresťanských narodov, ktoré bude mať sídlo vo Waršave:

Proroctvo stigmatičky Terézii Neumanovej o konci sveta: Súd nad národmi :: News-spravy
Peter(skala)

Odsudzovanie Pán vám dnes vraví: Neodsudzujte druhých a PÁN vás nebude súdiť! Lukáš 6:37. Nechať …

Ten list by som ešte mohol zobrať ako síce vymyslený, ale výstižný pre dnešnu dobu. Len dufam že si nemysliš, žeby v čase apoštola Pavla existoval slutočný biskup s takým menom a ešte v Grécku?!
Peter(skala)

V piatok sa začína novéna blahorečenia za rodinu 9 mučeníkov nacistami

preto je potrebne sa zjednotiť vo viere a aj v narode, aby sme vedeli čeliť takým útokom Zlého
Peter(skala)

V piatok sa začína novéna blahorečenia za rodinu 9 mučeníkov nacistami

treba rozlišovať medzi židmi a židmi....podobne ako medzi Ježišom a Kajfašom
Lot bol ako Ježiš v tom, že vyšiel von s rodinou a tak vystavil nebezpečenstvu cele rodinu, ale hostí nechal v dome ako Ježiš, ktorý radšej sa nechal chytiť a usmrtiť, aby rímania nebojovali so židmi.
Peter(skala)

V piatok sa začína novéna blahorečenia za rodinu 9 mučeníkov nacistami

odporučam prečitať pribeh o Sodome, kde Lot vystavil svoju rodinu smilnikom len aby nezneuctil hostí vo svojom dome.
Peter(skala)

Spúšťa azda postoj.sk "vojnu" proti Nadácii Slovakia Christiana z vlastnej iniciatívy alebo na niečí …

Rabara? Cirkevný liberálny slobodomurar z Postoja
Ich by mal predseda KBS odsudiť