Artystka11 Artystka11

GRZECH POKOLENIOWY TO FIKCJA ! Grzech pokoleniowy to fikcja !

Robi się ciekawie? 🤔
Artystka11 Artystka11

GRZECH POKOLENIOWY TO FIKCJA ! Grzech pokoleniowy to fikcja !

Biblia:
„KAŻDY Z NAS O SOBIE SAMYM ZDA SPRAWĘ BOGU” (RZ 14,12).
„Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?” Odpowiedź Jezusa jest nader czytelna: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże” (J 9,1-3).
„W tych dniach nie będą już więcej mówić: Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby, lecz: Każdy …More
Biblia:
„KAŻDY Z NAS O SOBIE SAMYM ZDA SPRAWĘ BOGU” (RZ 14,12).
„Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?” Odpowiedź Jezusa jest nader czytelna: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże” (J 9,1-3).
„W tych dniach nie będą już więcej mówić: Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby, lecz: Każdy umrze za swoje własne grzechy; każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby” (Jr 31,29-30). Prorok Ezechiel mówi o odpowiedzialności indywidualnej za grzech: „Na moje życie – wyrocznia Pana Boga. Nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu [Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom?]. Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła. […], która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca, ani ojciec – za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie” (Ez 18,3-4.20). Ta sama zasada odpowiedzialności indywidualnej wybrzmiewa też w Księdze Powtórzonego Prawa (24,16): „Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech”.
Czasem teksty te są tak manipulowane, by potwierdzały tezę o grzechu pokoleniowym czy o potrzebie międzypokoleniowego uzdrowienia. Przykładowo, fragment z Księgi Wyjścia: „Pan, Bóg twój, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia”, ma swoje następujące rozwinięcie i dopowiedzenie: „okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań” (Wj 20,5). Inny fragment z tej samej księgi, w którym ukazany jest Bóg, jako zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia, mówi równocześnie o Bogu – w dalszej frazie – że jest „miłosierny i litościwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia” (Wj 34,7).
Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!” (1P 5,8).
Artystka11 Artystka11

GRZECH POKOLENIOWY TO FIKCJA ! Grzech pokoleniowy to fikcja !

KEP zakaz celebrowania Mszy Św. i nabożeństw o uzdrowienie międzypokoleniowe. Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne | Konferencja Episkopatu Polski core.ac.uk/download/pdf/289277094.pdf modlitwy uwolnienia (Ks. D. Chmielewski) Modlitwy uwolnienia (ks. D. Chmielewskiego) Spotkanie protestantów- rzekome uzdrowienia o. Robert DeGrandis part 4 - Pater …More
KEP zakaz celebrowania Mszy Św. i nabożeństw o uzdrowienie międzypokoleniowe. Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne | Konferencja Episkopatu Polski core.ac.uk/download/pdf/289277094.pdf modlitwy uwolnienia (Ks. D. Chmielewski) Modlitwy uwolnienia (ks. D. Chmielewskiego) Spotkanie protestantów- rzekome uzdrowienia o. Robert DeGrandis part 4 - Pater Robert DeGrandis - catholic seminar MODLITWA PRZEBACZENIA o. Roberta DeGrandis SSJ - Prayers

Egzorcyzmy Św Ignacego Lojoli: Lojoli; The Miracles of St Ignatius of Loyola Ks. Kobyliński: Trzeba natychmiast zakazać w polskim Kościele egzorcyzmów wobec nieletnich Ks. Kobyliński: Trzeba natychmiast zakazać w polskim Kościele egzorcyzmów wobec nieletnich - Więź

Bp Andrzej CzajaBp Andrzej Czaja: Nie ma czegoś takiego jak Msza z modlitwą o uzdrowienie | Oficjalna Strona Diecezji Kieleckiej Film dotyczący Polskich egzorcyzmów Egzorcyzmy polskie – Oficjalna strona filmu Poseł PiS Dominik Tarczyński Nieznana przeszłość posła PiS. Zajmował się egzorcyzmami. "Widziałem rzeczy sprzeczne z naturą"
Michał Kondrat, producent, reżyser nagrodzonego Grand Prix filmu "Jak pokonać szatana" Poseł PiS Michał Kondrat: podczas egzorcyzmu demon jest praktycznie bezbronny - wywiad 2014 r., ówczesny poseł Andrzej Duda namaszczony przez mistyczkę Myrnę Nazzour Andrzej Duda z PiS klęczy przed mistyczką Myrną Nazzour
Artystka11 Artystka11

diabeł przez sługi swoje walczy z prawdziwym Kapłanem Katolickim Czcigodnym Księdza Wożnickiego !

Bóg zapłać za to słowo! Proszę w komentarzach zrobić scrina, to porównanie JPII i co mówi KK, bo to dobra ściąga i będzie można rozpowszechniać.
Artystka11 Artystka11

MERY Z IRLANDII I PIECZĘĆ SZATANA !

"Naucz mnie pokory", powinno się odnosić do adresata i przede wszystkim do fałszywej wizjonerki z Irlandii! Pokora – cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, niewywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. A tu kasa, kasa, kasa i straszenie ostrzeżeniami z nieba, które w zborze Jechowych trwa od 1874 roku i było ogłaszane …More
"Naucz mnie pokory", powinno się odnosić do adresata i przede wszystkim do fałszywej wizjonerki z Irlandii! Pokora – cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, niewywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. A tu kasa, kasa, kasa i straszenie ostrzeżeniami z nieba, które w zborze Jechowych trwa od 1874 roku i było ogłaszane kilkakrotnie. Bóg nie potrzebuje nadzwyjczajnej interwencji, "oświecenia sumień"- to nieteologiczne! To niewierzący potrzebują widocznych znaków, na których przy okazji można zarobić. Wszyscy fałszywi wizjonerzy, którzy posługują się zastraszaniem nie służą Bogu, lecz mamonie. Objawienie Boże, zakończyło się w momencie śmierci ostatniego z Apostołów. Bóg już wszystko powiedział w Biblii i nie potrzebuje"spektakularnych", środków przekazu! Katolicy po pierwsze zostali opieczętowani podczas Chrztu Świętego (tzw Znakiem Krzyżma Świętego), a podczas Sakramentu Bierzmowania, namaszczeni „Znamieniem darów Ducha Świętego". W znaczeniu zapieczętowania: (uczynienia ukrytym przed niepowołanymi) oraz w znaczeniu „opieczętowana” znakiem własności Boga. Czy Bóg, by sobie zaprzeczał? NIE! Ten świstek papieru z czerwoną pieczęcią potrzebują Ci, którym się wydaje, że sama wiara wystarczy do zbawienia. Pan Jezus powiedział wyraźnie: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony" (Mk 16, 16). I przypomnę, iż Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami, ponieważ nie są chrzczeni w imię Jezusa. Podczas samego chrztu nie wypowiadają żadnych słów, np.: "ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", by chrzest był ważny. Dlatego też chrzest Świadków Jehowy nie włącza ich do wspólnoty Kościoła, a sama ceremonia wyłącznie przyłącza kandydatów do organizacji, a oni sami są utożsamiani ze Świadkami Jehowy, a nie ze świadkami Jezusa. P. S. Aniołowie to byty duchowe a nie cielesne!
Artystka11 Artystka11

Orędzie Matki Bożej Medjugorie

Można prosić o źródło tej wypowiedzi?
Artystka11 Artystka11

KSIĘGA PRAWDY- DEMONICZNE ZWIEDZENIE ! CZ.1

Już wówczas straszono zderzeniem komet :) O jakim głosie Pan mówi, skoro Świadkowie Jehowy nie uznają Chrystusa za Boga- człowieka?
Uważają też, że do chwili przeniesienia Jego życia do łona Marii i narodzin w ciele ludzkim, Jezus żył z Bogiem w niebie jako archanioł Michał, którym ponownie stał się po powrocie do nieba. Nie rozumiem tylko, w jakim celu Jehowa, zabierają głos wśród katolików?
Artystka11 Artystka11

TWARDE DOWODY NA DEMONICZNOŚĆ KSIĘGI '' PRAWDY ''

alex7 Świstek papieru, medalion, czy fałszywy szkaplerz nie zagwarantuje zbawienia. Wasi przełożeni ze Strażnicy wciskają Wam kit! Ponadto pastor Rassel, już kilka krotnie straszył ludzi paruzją, poczynając od 1914 r. Proszę postudiować, ciągłe zmiany które narzucają przełożeni, to może Pan przejrzy na oczy, że jest Pan w sekcie! Wyrok z PRL za działalność Świadków Jehowy. Kolejna kasacja …More
alex7 Świstek papieru, medalion, czy fałszywy szkaplerz nie zagwarantuje zbawienia. Wasi przełożeni ze Strażnicy wciskają Wam kit! Ponadto pastor Rassel, już kilka krotnie straszył ludzi paruzją, poczynając od 1914 r. Proszę postudiować, ciągłe zmiany które narzucają przełożeni, to może Pan przejrzy na oczy, że jest Pan w sekcie! Wyrok z PRL za działalność Świadków Jehowy. Kolejna kasacja Rzecznika
Artystka11 Artystka11

TWARDE DOWODY NA DEMONICZNOŚĆ KSIĘGI '' PRAWDY ''

Sługa Prawdy, właśnie zdradził swoją przynależność, pisząc "Duch Święty" z małej litery. Zbawienie jest tylko w Kościele Katolickim, a nie w Waszej sekcie!
Wg ŚWIADKÓW JEHOWY... Osobowość Ducha Świętego według „Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata”od 1997r.

Na wstępie trzeba wspomnieć o tym, co Towarzystwo Strażnica zrobiło by w swej Biblii ukryć osobowość Ducha Świętego.
Otóż dokonało …More
Sługa Prawdy, właśnie zdradził swoją przynależność, pisząc "Duch Święty" z małej litery. Zbawienie jest tylko w Kościele Katolickim, a nie w Waszej sekcie!

Wg ŚWIADKÓW JEHOWY... Osobowość Ducha Świętego według „Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata”od 1997r.


Na wstępie trzeba wspomnieć o tym, co Towarzystwo Strażnica zrobiło by w swej Biblii ukryć osobowość Ducha Świętego.
Otóż dokonało ono podczas tłumaczenia swego Pisma Świętego kilku ‘zabiegów’. Takim dostosowaniem jej do nauki Świadków Jehowy było na przykład wprowadzenie zasady, że określenie „Duch Święty” pisane jest małą literą, to znaczy „duch święty” (np. Mt 28:19). To samo dotyczy samego terminu „duch” (np. Ap 22:17), z którego nie zawsze można domyśleć się o jakiego ducha chodzi Świadkom Jehowy. W innych przypadkach piszą oni np. „duch Boży” (Mt 3:16) czy „duch wieczny” (Hbr 9:14). Także określenie „Pocieszyciel” ich Biblia oddaje z małej litery w formie „wspomożyciel” (J 14:26). Mało tego, czasem wręcz wyrugowano słowo „Duch” i zastąpiono je określeniami „natchnienie” (Mt 22:43), „duchowy” (Kol 1:8), „usposobienie duchowe” (Jud 19), „natchniona wypowiedź” (1Tm 4:1, 1J 4:2) czy „kwalifikacje duchowe” (Ga 6:1).
W angielskiej Biblii Świadków Jehowy (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984) również w przypisach w kilku miejscach zamieszczono zamiennie za termin spirit (duch) określenie angielskie active force (czynna siła) (patrz przypisy do Mt 3:11, Mk 1:12, Łk 4:1, J 3:5, 14:17, Dz 2:17).
Natomiast w Starym Testamencie Świadkowie Jehowy w swoim przekładzie w Rdz 1:2 zamienili słowa „Duch Boży” na „czynna siła Boża” (to jedyny ich tekst z takim sformułowaniem). Ale w przypisie do Rdz 1:2 w swej angielskiej Biblii wspominają jednak o „duchu”:
Artystka11 Artystka11

TWARDE DOWODY NA DEMONICZNOŚĆ KSIĘGI '' PRAWDY ''

Bo diabeł, to małpa Pana Boga!
Artystka11 Artystka11

TWARDE DOWODY NA DEMONICZNOŚĆ KSIĘGI '' PRAWDY ''

I wszystko jasne...
Artystka11 Artystka11

TWARDE DOWODY NA DEMONICZNOŚĆ KSIĘGI '' PRAWDY ''

Świadkowie Jehowy nie pierwszy raz straszą oświeceniem sumień i paruzją. Świadkowie Jehowy uczyli początkowo, iż Jezus Chrystus powrócił na ziemię w sposób niewidzialny w roku 1874: Powtórne przyjście Chrystusa - paruzja