Aaron-Jozef

Angelus: Francis Pronounces Judgment on Himself

Paus Franciscus is gelukkig niet de echte Paus, maar paus Benedictus.
Paus Franciscus zijn besluiten zijn gelukkig niet rechtsgeldig.
Aaron-Jozef

Mercy in Action: Cardinal Burke Criticises Francis' HARSHENSS

Kardinaal Burke, de tijd van discussie is voorbij, paus Franciscus heeft, ondanks het feit dat hij niet de echte Paus is, een schisma uitgesproken met de Traditionele Tridentijnse Rooms Katholieken, er moet een Nieuwe Tridentijnse Rooms Katholieke kerk worden gesticht.
Aaron-Jozef

World Snake Day: "Francis HATES US" – Voices to Traditionis Custodes

De Traditionele Tridentijnse Rooms Katholieken zullen het besluit van paus Franciscus om de Tridentijnse Heilige Mis te verbieden en daardoor een schisma uit te roepen, niet accepteren. De Tridentijnen zullen het aftreden van Paus Franciscus eisen en geen geld meer geven aan de Rooms Katholieke modernistische kerk. De Crisis in de Rooms Katholieke kerk zal zich verdiepen en de Tridentijnen …More
De Traditionele Tridentijnse Rooms Katholieken zullen het besluit van paus Franciscus om de Tridentijnse Heilige Mis te verbieden en daardoor een schisma uit te roepen, niet accepteren. De Tridentijnen zullen het aftreden van Paus Franciscus eisen en geen geld meer geven aan de Rooms Katholieke modernistische kerk. De Crisis in de Rooms Katholieke kerk zal zich verdiepen en de Tridentijnen zullen een eigen nieuwe Tridentijnse Rooms Katholieke kerk stichten. De oude modernistische kerk zal versneld leeglopen, want de oude modernistische R.K. Trekt uitsluiten ouderen aan terwijl de Tridentijnse Rooms Katholieke vooral jonge niet katholieken aantrekt. Binnen 20 jaar heeft de Nieuwe Tridentijnse Rooms Katholieke kerk meer gelovigen dan de oude modernistische Rooms Katholieke kerk. De oude modernisten geven heel weinig geld aan de kerk, terwijl de Tridentijnse Rooms Katholieken juist heel veel geld aan de kerk schenken. De kerk van paus Franciscus heeft dus bij voorbaat al verloren. Ik wens de Paus veel sterkte toe.
Aaron-Jozef

Papa locuto - Roma finita: Francis Declares War On the Church

Dit is het zoveelste bewijs dat Paus Franciscus door een staatsgreep aan de macht is gekomen. Paus Franciscus is daardoor een onrechtmatige Paus en dit is een onrechtmatig besluit. Geen enkele Paus zou een schisma uitroepen in de Rooms Katholieke kerk. Dit is een regelrecht schisma in de Rooms Katholieke kerk, uitgeroepen door een Paus die niet wettig is gekozen. Paus Franciscus en alle …More
Dit is het zoveelste bewijs dat Paus Franciscus door een staatsgreep aan de macht is gekomen. Paus Franciscus is daardoor een onrechtmatige Paus en dit is een onrechtmatig besluit. Geen enkele Paus zou een schisma uitroepen in de Rooms Katholieke kerk. Dit is een regelrecht schisma in de Rooms Katholieke kerk, uitgeroepen door een Paus die niet wettig is gekozen. Paus Franciscus en alle modernistische kardinalen en bisschoppen die hem gesteund hebben bij dit besluit zullen afgezet, ontslagen, verjaagd en vervolgd moeten worden.
Aaron-Jozef

Motu Proprio Abolishing Summorum Pontificum WORSE than expected

Beminde gelovigen.
Geen bisschop die nu nog durft om toestemming te geven aan een priester om de Tridentijnse Heilige Mis op te dragen.
Paus Franciscus is begonnen met zijn geloofs vervolging, de Tridentijnse Rooms Katholieken worden binnen de Rooms Katholieke kerk vervolgd om hun geloof. Iedere rechtsstaat in Europa en ook de Europese wetgeving beloofd aan iedere inwoner de vrijheid van ieder …More
Beminde gelovigen.
Geen bisschop die nu nog durft om toestemming te geven aan een priester om de Tridentijnse Heilige Mis op te dragen.
Paus Franciscus is begonnen met zijn geloofs vervolging, de Tridentijnse Rooms Katholieken worden binnen de Rooms Katholieke kerk vervolgd om hun geloof. Iedere rechtsstaat in Europa en ook de Europese wetgeving beloofd aan iedere inwoner de vrijheid van ieder geloof. Paus Franciscus handelt dus in strijd met de Europese
wetgeving. Paus Franciscus kan als dictator van Vaticaanstad een bepaald geloof in Vaticaanstad verbieden, maar niet in de rest van Europa. In Europa worden de universele rechten van de mens gerespecteerd.
De Traditionele Rooms Katholieken kunnen nu alleen nog een eigen nieuwe Tridentijnse Rooms Katholieke kerk oprichten. Binnen de Rooms Katholieke kerk is geen plaats meer voor de Traditionele Rooms Katholieken. Maar wees niet bevreesd, de moderne Rooms Katholieke kerk, met paus Franciscus als hoofd, zal geen toekomst meer hebben. De groep Tridentijnse Rooms Katholieken zal sterk groeien en de groep moderne Katholieken zal binnen twintig jaar uitsterven. De gelovigen die het Universele Rooms Katholieke geloof belijden en de Nieuwe Tridentijnse Rooms Katholieke kerk gaan oprichten zullen zelfstandig verder moeten en over twintig tot dertig jaar terugkeren, met haarTridentijnse Heilige Mis, naar de leeggelopen Rooms Katholieke kerk.
Aaron-Jozef

Bad Conscience? Liturgy Prefect Attempts to Hide Huge Differences Between Roman Rite and Novus Ordo

Ha ha wat een grappenmaker, jonge mensen van rond de 20 jaar zien de verschillen en kiezen massaal voor de Tridentijnse Heilige Mis. Het Vaticaan heeft met zijn moderne Novus Ordo mis en zich af te zetten tegen de Tridentijnse Heilige Mis de relatie met de jeugd verloren. Daarom wil het Vaticaan de Tridentijnse Heilige Mis verbieden. Het verbieden Van de Tridentijnse Heilige Mis zal een enorme …More
Ha ha wat een grappenmaker, jonge mensen van rond de 20 jaar zien de verschillen en kiezen massaal voor de Tridentijnse Heilige Mis. Het Vaticaan heeft met zijn moderne Novus Ordo mis en zich af te zetten tegen de Tridentijnse Heilige Mis de relatie met de jeugd verloren. Daarom wil het Vaticaan de Tridentijnse Heilige Mis verbieden. Het verbieden Van de Tridentijnse Heilige Mis zal een enorme promotie en reclame zijn voor de Tridentijnse Heilige Mis. In België en Nederland zijn erg veel initiatieven voor de oprichting van een Tridentijnse Rooms Katholieke parochie. De enige bisschop die hier positief tegen over staat, is kardinaal Eijk. Een verbod op de Tridentijnse Heilige Mis zal daarom een schismatieke daad van het Vaticaan zijn en de oprichting van een nieuwe Tridentijnse Rooms Katholieke kerk tot gevolg hebben. Laten wij bidden dat het niet zo ver komt.
Aaron-Jozef

Resignation?

Verstandig besluit.
Aaron-Jozef

Cardinal Sarah: This Reform Is IRREVERSIBLE - Despite Clerical Intransigence

Ik denk dat Kardinaal Sarah hier volkomen gelijk in heeft, het Tweede Vaticaanse Concilie heeft de crisis waar de Rooms Katholieke kerk in zit, verdiept. De mens gaat ten onder aan sex en geld, zo zien we ook de Rooms Katholieke kerk na het Tweede Vaticaanse Concilie, met haar moderne Novus Ordo mis ten onder gaan. De Protestantse kerk is ten onder gegaan aan het besluit om ook niet gelovige …More
Ik denk dat Kardinaal Sarah hier volkomen gelijk in heeft, het Tweede Vaticaanse Concilie heeft de crisis waar de Rooms Katholieke kerk in zit, verdiept. De mens gaat ten onder aan sex en geld, zo zien we ook de Rooms Katholieke kerk na het Tweede Vaticaanse Concilie, met haar moderne Novus Ordo mis ten onder gaan. De Protestantse kerk is ten onder gegaan aan het besluit om ook niet gelovige voorgangers te benoemen. De Rooms Katholieke kerk met haar Moderne Novus Ordo mis gaat ten onder aan de priesters die niet meer geloven en/of zich niet meer houden aan de regels van het Universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie. Het enige wat nog over is van de Novus Ordo mis is geld, anders waren bijna alle Moderne Novus Ordo kerken al gesloten geweest. Het Motu Proprio Summorum Pontificum van Paus Benedictus is de redding van de Rooms Katholieke kerk. Het aantal vooral jonge gelovigen die de Tridentijnse Heilige Mis bijwonen stijgt zeer snel en het aantal gelovigen dat de moderne Novus Ordo mis bijwonen daalt zeer snel. Binnen tien zijn er meer gelovigen in de Tridentijnse Heilige Mis dan in de Novus Ordo mis.
Aaron-Jozef

Pereat Ecclesia: This Is the Vatican’s Trial That Will Do More Harm Than Good

Geld en sex daar gaat de mens en de Rooms Katholieke kerk aan ten onder, het zijn de Jokers van de Duivel.
Aaron-Jozef

Francis' Bitter Crusade Against Latin Intensifies

Paus Franciscus verbrandt alle Latijnse boeken. Paus Franciscus gaat niet alleen de Tridentijnse Heilige Mis verbieden, maar ook de Novo Ordo Heilige Mis in het Latijn. Binnenkort verbiedt hij ook de Novo Ordo Heilige Mis in de landstaal. Paus Franciscus gaat waarschijnlijk alle boeken over de Heilige Mis verbranden.
Op de Tridentijnse Heilige Mis heeft Paus Franciscus niet het alleen recht, ook …More
Paus Franciscus verbrandt alle Latijnse boeken. Paus Franciscus gaat niet alleen de Tridentijnse Heilige Mis verbieden, maar ook de Novo Ordo Heilige Mis in het Latijn. Binnenkort verbiedt hij ook de Novo Ordo Heilige Mis in de landstaal. Paus Franciscus gaat waarschijnlijk alle boeken over de Heilige Mis verbranden.
Op de Tridentijnse Heilige Mis heeft Paus Franciscus niet het alleen recht, ook de Pius X broederschap heeft het recht op de Tridentijnse Heilige Mis.
Aaron-Jozef

Wat is the Tridentijnse Mis (What‘s the Traditional Latin Mass?)

De Heilige Agnes parochie in Amsterdam, waar uitsluitend de Tridentijnse Heilige Mis wordt opgedragen voor de gelovigen die het Universele Rooms Katholieke geloof belijden is de snelst groeiende Rooms Katholieke parochie in Nederland. Steeds meer jonge gezinnen belijden het Universele Rooms Katholieke geloof en laten zich in de Heilige Agnes parochie dopen. Laten we bidden dat de Sint Petrus …More
De Heilige Agnes parochie in Amsterdam, waar uitsluitend de Tridentijnse Heilige Mis wordt opgedragen voor de gelovigen die het Universele Rooms Katholieke geloof belijden is de snelst groeiende Rooms Katholieke parochie in Nederland. Steeds meer jonge gezinnen belijden het Universele Rooms Katholieke geloof en laten zich in de Heilige Agnes parochie dopen. Laten we bidden dat de Sint Petrus Broederschap die de parochie bestuurt zich ook gaat vestigen in de zes andere bisdommen van Nederland.
Aaron-Jozef

Bishop Schneider On His Way Through Europe: Parish Priest Gets Sacked, 250'000 clicks

Mgr. Sneijder promoot het Universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof met zijn mooie Tridentijnse Heilige Mis van voor het Tweede Vaticaanse Concilie. Het aantal gelovigen die het Universele Tridentijnse Rooms Katholieke belijden neemt snel in aantal toe, terwijl de moderne protestantse Novo Ordo liturgie steeds minder gelovigen trekt. Binnen twintig jaar zijn het aantal Tridentijnse Rooms …More
Mgr. Sneijder promoot het Universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof met zijn mooie Tridentijnse Heilige Mis van voor het Tweede Vaticaanse Concilie. Het aantal gelovigen die het Universele Tridentijnse Rooms Katholieke belijden neemt snel in aantal toe, terwijl de moderne protestantse Novo Ordo liturgie steeds minder gelovigen trekt. Binnen twintig jaar zijn het aantal Tridentijnse Rooms Katholieken in de meerderheid.
Aaron-Jozef

PiusX: Big Blow for Vienna Archdiocese

Geweldig, stapje voor stapje wordt de Rooms Katholieke Pius X kerk met haar prachtige Tridentijnse Heilige Mis groot en stort de moderne Rooms Katholieke kerk met haar protestantse Novo Ordo mis in.
Aaron-Jozef

Wat is the Tridentijnse Mis (What‘s the Traditional Latin Mass?)

De Tridentijnse Heilige Mis is dus de Pauselijke Heilige Mis uit de eerste eeuwen van de Rooms Katholieke kerk. Waarom worden de sterk in aantal toenemende Traditionele gelovigen die die deze Heilige Mis graag willen vieren zo sterk door vooral Paus Franciscus, maar ook door veel kardinalen, bischoppen en priesters in de Rooms Katholieke kerk worden vervolgd voor hun Universele Tridentijnse …More
De Tridentijnse Heilige Mis is dus de Pauselijke Heilige Mis uit de eerste eeuwen van de Rooms Katholieke kerk. Waarom worden de sterk in aantal toenemende Traditionele gelovigen die die deze Heilige Mis graag willen vieren zo sterk door vooral Paus Franciscus, maar ook door veel kardinalen, bischoppen en priesters in de Rooms Katholieke kerk worden vervolgd voor hun Universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof.
Aaron-Jozef

Corpus Christi procession at FSSP Minneapolis

U kunt dagelijks van maandag tot en met vrijdag om 08.30 uur en op zaterdagen en zondag om 11.00 uur Nederlandse tijd de Tridentijnse Heilige Mis live op beslotentuin.nl volgen. U gaat naar Eucharistie Dan kunt u de Heilige Mis live volgen. De website van de Kluizenarij onze lieve vrouwe van de besloten tuin van pater Hugo in Warfhuizen provincie Groningen in Nederland. De boekjes met de …More
U kunt dagelijks van maandag tot en met vrijdag om 08.30 uur en op zaterdagen en zondag om 11.00 uur Nederlandse tijd de Tridentijnse Heilige Mis live op beslotentuin.nl volgen. U gaat naar Eucharistie Dan kunt u de Heilige Mis live volgen. De website van de Kluizenarij onze lieve vrouwe van de besloten tuin van pater Hugo in Warfhuizen provincie Groningen in Nederland. De boekjes met de onveranderlijke en veranderlijke gebeden zijn via de website te downloaden.
Aaron-Jozef

Corpus Christi procession at FSSP Minneapolis

Hieruit blijkt maar weer dat de Tridentijnse liturgie, het universele Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie, een steeds groter aantal gelovigen, met name zeer jongeren, aantrekt. Dit komt omdat na zestig het steeds duidelijker wordt dat het Tweede Vaticaanse Concilie een totaal mislukt project is geworden. Kijk naar het kerkbezoek, kijk naar het aantal nieuwe Rooms …More
Hieruit blijkt maar weer dat de Tridentijnse liturgie, het universele Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie, een steeds groter aantal gelovigen, met name zeer jongeren, aantrekt. Dit komt omdat na zestig het steeds duidelijker wordt dat het Tweede Vaticaanse Concilie een totaal mislukt project is geworden. Kijk naar het kerkbezoek, kijk naar het aantal nieuwe Rooms Katholieken, kijk naar het aantal priesterwijdingen, relatief zijn het aantal universele Rooms Katholieken die de Tridentijnse Heilige Mis en het Tridentijnse Rooms Katholiek geloof belijden stijgende, een hoog kerkbezoek, een hoog groeiend aantal nieuwe leden, een hoog aantal priesterstudenten en een hoge kerkelijke bijdrage. De modernisten, de voorstanders van het Tweede Vaticaanse Concilie, zijn duidelijk de grootste verliezers in dit proces, veel kerk verlatingen, geen nieuwe Rooms Katholieken en geen of weinig priesterroepingen. Er is nog maar een vraag voor de gelovigen die het Tweede Vaticaanse Concilie aanhangen, de modernisten, wil de laatste het licht uitdoen.
Aaron-Jozef

The Latin Mass Among Millennials & Gen Z: A National Study

Geweldige uitkomst.
Uit dit onderzoek blijkt dat de traditionele Tridentijnse Heilige Mis jongere mensen aanspreekt, met als gevolg een verdieping van het universele Katholieke geloof. Als overtuigt Tridentijn ben vind ik dit een positieve ontwikkeling, helaas hebben 99,99 % van de Rooms Katholieken nog nooit een Tridentijnse Heilige Mis bijgewoond.
Maar dat kan worden geregeld.
U kunt dagelijks…More
Geweldige uitkomst.
Uit dit onderzoek blijkt dat de traditionele Tridentijnse Heilige Mis jongere mensen aanspreekt, met als gevolg een verdieping van het universele Katholieke geloof. Als overtuigt Tridentijn ben vind ik dit een positieve ontwikkeling, helaas hebben 99,99 % van de Rooms Katholieken nog nooit een Tridentijnse Heilige Mis bijgewoond.
Maar dat kan worden geregeld.
U kunt dagelijks live de Tridentijnse Heilige Mis bijwonen in de Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten tuin in Warfhuizen, provincie Groningen, Nederland.
Op maandag tot en met vrijdagochtend om 08.30 uur en op zaterdag en zondagochtend om 11.00 uur via de website Beslotentuin.nl
De boekjes met de onveranderlijke en veranderlijke gebeden kunt u downloaden. Veel devotie gewenst.
Aaron-Jozef

Doop met waterpistool

U kunt dagelijks een Tridentijnse Heilige Mis live volgen bij de kluizenarij van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin in Warfhuizen.

Dagelijks van maandag t/m vrijdag om 08.30 uur en zaterdag, zondag en op feestdagen om 11.00 uur.

WWW. beslotentuin.nl

Ga naar de website naar liturgie en u kunt het live volgen.

De boekjes voor de onveranderlijke teksten en de dagelijks wisselende teksten …
More
U kunt dagelijks een Tridentijnse Heilige Mis live volgen bij de kluizenarij van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin in Warfhuizen.

Dagelijks van maandag t/m vrijdag om 08.30 uur en zaterdag, zondag en op feestdagen om 11.00 uur.

WWW. beslotentuin.nl

Ga naar de website naar liturgie en u kunt het live volgen.

De boekjes voor de onveranderlijke teksten en de dagelijks wisselende teksten kunt u printen.
Aaron-Jozef

Paragrafen 103 en 111: Vergeet de rest van het synodedocument

Paus Franciscus wil een schisma in de R.K. Kerk.