2xs
BIbečku, neznáš ani Písmo, ani slova Ježíšova a chceš se bavit o tom, kdo je sektář?
Mnoho vět k Marii v Písmu není, ale prakticky vše z úst Ježíše svědčí o popření nějaké mimořádné úcty směrem k Marii:
---Odpověděl jim: "Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?" Ale oni nepochopili...
---Ježíš jí řekl: “Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.”
---Někdo …More
BIbečku, neznáš ani Písmo, ani slova Ježíšova a chceš se bavit o tom, kdo je sektář?
Mnoho vět k Marii v Písmu není, ale prakticky vše z úst Ježíše svědčí o popření nějaké mimořádné úcty směrem k Marii:
---Odpověděl jim: "Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?" Ale oni nepochopili...
---Ježíš jí řekl: “Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.”
---Někdo mu řekl: "Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit." On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní?" A ukázal rukou na své učedníky a řekl: "To je moje matka a to jsou moji příbuzní!

Až mi najdeš a sem vložíš aspoň jeden citát, kde Ježíš komukoliv ustanovuje nějakou úctu k člověku Marii, posoudím to jako jeden proti třem... ale do té doby radši drž hubu a studuj Bibli.
Nemám čas na plané žvanění s hIupáky.
Július7
Si drzý sektár, nemám záujem s tebou diskutovať, pretože sa ani nevieš správať. Už len z tej odpovede Ježiša svojej Matke na tej svadbe je vidieť, že nič nechápeš. Bol to prvý viditeľný Ježišov zázrak, ktorý by najskor nespravil, keby ho o to nepožiadala jeho Matka Mária. Už to je dokaz, akú k nej mal úctu, pretože vtedy ešte neprišiel čas zázrakov, ktorými dokazoval pred ľuďmi svoje Božstvo. …More
Si drzý sektár, nemám záujem s tebou diskutovať, pretože sa ani nevieš správať. Už len z tej odpovede Ježiša svojej Matke na tej svadbe je vidieť, že nič nechápeš. Bol to prvý viditeľný Ježišov zázrak, ktorý by najskor nespravil, keby ho o to nepožiadala jeho Matka Mária. Už to je dokaz, akú k nej mal úctu, pretože vtedy ešte neprišiel čas zázrakov, ktorými dokazoval pred ľuďmi svoje Božstvo. Ale kvoli svoje Matke urobil výnimku, pretože jej nikdy nič neodprel a ani neodporie. Ale, tebe, zadubený sektár, čo neznáša Pannu Máriu je to zbytočné vysvetľovať...
Takže to napíšem jednoduchšie...

1.Urobil Ježiš zázrak, keď ho jeho Matka požiadala ?
2.Áno, urobil, hoci povodne nechcel.
3.Čo z toho vyplýva ?
4. Vyplýva z toho fakt, že si svoju Matku vysoko uctil, že ju vysoko rešpektuje a plní jej želania i keď može byť povodne proti tomu, čo dokazovala jeho odpoveď.

Ale toto pochopia len tí inteligentnejší, čo majú pravé svetlo viery :

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.
2xs
Július: ty jsi nerozuměl? že máš uvést alespoň jeden citát, kde Ježíš vyzdvihuje Marii? Jsi dementní? Já ti přidám ještě jeden citát Ježíše = pravdy:
---"Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan" ==to znamená, že ani Marie narozená z ženy (Anny) není větší než Jan Křtitel... ten je nad ní.

na to, že nemáš zájem se mnou diskutovat, jsi toho nablinkal hromadu.
ono …More
Július: ty jsi nerozuměl? že máš uvést alespoň jeden citát, kde Ježíš vyzdvihuje Marii? Jsi dementní? Já ti přidám ještě jeden citát Ježíše = pravdy:
---"Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan" ==to znamená, že ani Marie narozená z ženy (Anny) není větší než Jan Křtitel... ten je nad ní.

na to, že nemáš zájem se mnou diskutovat, jsi toho nablinkal hromadu.
ono asi bude pravda spíš to, že nemáš na to, aby se mnou mohl diskutovat.
2xs
ad 1-4: Ježíš udělal zázrak, protože chtěl, a udělal ho až tehdy, kdy ho měl udělat... ne tehdy, kdy se do toho vměšovala spěšná a "přechytralá" Marie. Kdo je normální, chápe, jak ji Ježíš odmítl, udělal si distanc, prostor, kde mu do toho nikdo nezasahuje a kde se on sám svobodně rozhodne začít dělat zázraky, a pak je dělá - bez Marie. Jasné? Jsi pitomec, pokud si fakt myslíš, že Boha (který …More
ad 1-4: Ježíš udělal zázrak, protože chtěl, a udělal ho až tehdy, kdy ho měl udělat... ne tehdy, kdy se do toho vměšovala spěšná a "přechytralá" Marie. Kdo je normální, chápe, jak ji Ježíš odmítl, udělal si distanc, prostor, kde mu do toho nikdo nezasahuje a kde se on sám svobodně rozhodne začít dělat zázraky, a pak je dělá - bez Marie. Jasné? Jsi pitomec, pokud si fakt myslíš, že Boha (který něco podle tebe "nechtěl") může k tomu donutit nějaký člověk, který je vedle Boha méně než zrnko písku ve vesmíru.
Július7
2xs : Si proste obmedzený a nie je možná s tebou diskusia...Keď ti niekto napíše, že 1+1 = 2, tak ty budeš tvrdiť, že to nie je pravda...
2xs
Július7 ---kecy. ty jsi nenapsal pravdu. a už vůbec ne 1+1=2
dobře víš, že jsi mimo, že NAPROSTO nemáš o co opřít ty svoje pohádky o mariině nadřazenosti ani nemáš jediné slovo Ježíšovo, kde by nabádal jiné lidi "mou matku budete ctít"... nebo "moje matka bude vaší královnou, ochránkyní nebo advokátkou" (jak někteří nemocní zde bez důvodu prohlašují). naopak existují (a odcitoval jsem ti je) …More
Július7 ---kecy. ty jsi nenapsal pravdu. a už vůbec ne 1+1=2
dobře víš, že jsi mimo, že NAPROSTO nemáš o co opřít ty svoje pohádky o mariině nadřazenosti ani nemáš jediné slovo Ježíšovo, kde by nabádal jiné lidi "mou matku budete ctít"... nebo "moje matka bude vaší královnou, ochránkyní nebo advokátkou" (jak někteří nemocní zde bez důvodu prohlašují). naopak existují (a odcitoval jsem ti je) citáty, které její výlučnost nebo nějakou protekci naprosto vyvracejí. Mám zato, že Ježíš se k ní tak odmítavě choval záměrně, aby nezavdal příčinu k chorému oslavování tohoto člověka. Nikoho z lidí nevyvýšil mimo Jana Křtitele. Dokonce ani Petr měl jen nějaké pravomoci v rámci služby "pasení beránků a ovcí", ale neměl nějaká privilegia -- Ježíš totiž řekl "JEDEN je váš PÁN, a vy VŠICHNI jste bratři", tedy na stejné úrovni, nikdo není víc než jiný člověk.
Tak doufám, že to někdy pochopíš, a že se z té mariánské choroby dostaneš.
2xs
Július7: Klanění se před dílem lidských rukou a drmolení "modliteb", které nejsou rozhovorem s Bohem, to je věru ukázka snadného zmatení těch, kteří neví, v Koho vlastně uvěřili. Marie byla až postupem času a jako modloslužebný nános oslavována a prohlašována katolíky za osobu s kompetencemi, které neuvěřitelně zesměšňují a tupí Kristovu oběť za lidstvo i Boží jedinečnost. Izajáš 48:11 "Kvůli …More
Július7: Klanění se před dílem lidských rukou a drmolení "modliteb", které nejsou rozhovorem s Bohem, to je věru ukázka snadného zmatení těch, kteří neví, v Koho vlastně uvěřili. Marie byla až postupem času a jako modloslužebný nános oslavována a prohlašována katolíky za osobu s kompetencemi, které neuvěřitelně zesměšňují a tupí Kristovu oběť za lidstvo i Boží jedinečnost. Izajáš 48:11 "Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám.“

Prostřednice?!! Propagátoři toho kultu chtějí vrazit prostředníka mezi člověka a Boha – snaží se kohosi nacpat do mezery mezi Ježíše a člověka - satanův cíl, blokovat spojení.

Že Marie je prostřednicí mezi lidmi a Kristem? Bible to jasně popírá: 1.Timoteovi 2:5 “Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.” TEDY NE MARIE.

Přímluvkyně?!! Že se za nás v nebi také přimlouvá? Opět lež: Římanům 8:34 “Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!” Židům 7:24 “Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky.” A dále čteme v Jan 15:26 "Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví." - TEDY NESLIBUJE MARII, ani její "zjevení", nýbrž samého Boha, Ducha svatého. Nikoho jiného, žádného člověka jako přímluvce.
Že je matkou církve? Co na to Bible? Galatským 4:26 “Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka.” Efezským 1:22 “‘Všechno podrobil pod jeho nohy’ a ustanovil jej (Krista) svrchovanou hlavou církve.”
Že je možné dostat se k Bohu skrze její uctívání a modlení se k ní: Jan 14:6 "Ježíš mu odpověděl: “Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” 1. List Jana 1: Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti."
Že svou mocí uzdravuje nemocné? Ale Bible říká, že uzdravení může přijít jen skrze Ježíše: Skutky 4:10 “Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.”
Že se zjevuje na různých místech ve světě? Její údajné zjevování se je jen kamufláží ďábelských démonických sil (Matouš 24:24 / 2.Korintským 11:14). Snaží se potvrdit svou věrohodnost úkazy a jevy – jako každý satanský trik démonů. Například "plačící socha", falešné úkazy na nebi... Satan se skutečně umí maskovat za někoho jiného (člověka i anděla). Třeba "nebeská matka", bohyně žena, "královna nebes" – známý démonický kult, v Bibli zakázaný: Jer 7:18 "Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi."
Mariánský fanatismus vládne v mnoha oblastech světa a odvádí tak lidi od jedinečnosti Kristovy oběti pro naši spásu. Skutky 4:12 “V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.”

Tzv. růženec je mnohomluvné drmolení = Ježíšem výslovně zakázáno: "„Když mluvíte s Bohem, nebuďte mnohomluvní jako pohané, ti si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“. Je to mantra, rituál, zjevně proti instrukci Ježíše, tedy démonický, zdánlivě čarující, budící dojem, že se tím člověk zachrání, sám sebe spasí. – Nejde o modlitbu (což je rozmluva s Bohem), ale v první půli o citaci archandělovy řeči a druhá půlka zdrávasu je dodaná exkomunikovaným, popraveným a spáleným výtečníkem Savanarolou až v 15. století (tedy zdrávas a tím spíše růženec je nános, který 15 století nikdo neprovozoval, nepotřeboval). Viz cs.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
Kdo následuje cizí zjevení, nedostane se tam, kam slibuje úplné, dokončené a pravé zjevení Ježíšovo. Kdo následuje člověka a ne Spasitele, Krista, jediného našeho Pána, ten dojde rozhodně jinam, než kam vede jediná správná Cesta... neboť Jan 14:6 "Nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne" (skrze Ježíše).
Kallistratos
2xs máš opravdu upřímný zájem poznávat Boží tajemství? Odpověď si ponech pro sebe. Ale k věci - Tvá věta: A Ježíš k Matce právěže žádnou extra úctu neměl. Ani k tomu nenabádal nikoho z lidí. Je zkrátka příliš ostrá. Věřím, že Kristus maminku ctil, maminka je hodna úcty vždy.

Snad jenom dítě z děcáku, které může být hodně zraněné a mamka jej zanechala se v tom ztrácí.... Mimochodem mám blízko …More
2xs máš opravdu upřímný zájem poznávat Boží tajemství? Odpověď si ponech pro sebe. Ale k věci - Tvá věta: A Ježíš k Matce právěže žádnou extra úctu neměl. Ani k tomu nenabádal nikoho z lidí. Je zkrátka příliš ostrá. Věřím, že Kristus maminku ctil, maminka je hodna úcty vždy.

Snad jenom dítě z děcáku, které může být hodně zraněné a mamka jej zanechala se v tom ztrácí.... Mimochodem mám blízko sebe jeden živý případ, kdy je taková duše človíčka zcela rozervána a zvláště když si rodinka naplodí děti a pak se přetahuje s děcákem a nebo rodinou co chce jejich odložené adoptovat... Navíc mobilní technologie představují fantaskní světy a opuštěné dítě je schopné sledovat svou původní rodinu a jejich nové životy a velmi trpí do všech stran a duševně vyčerpává sebe i pěstouny.... Kéž by toto pochopili dříve všichni ti, kteří děti odkládají někam a pak na ně kašlou a pak se jich dožadují třeba v dospívání....

Ale k věci - Panna Marie si zasloužila zaslouží velkou úctu, která ji náleží ze života, Písma i Tradice. Nikoli ale pseudoúctu a pověrčivost.... O čem je aktuální víra víme 100% ze mše svaté a z Vyznání..... Tam je to podstatné a křesťanské.... Mimochodem, podívej se do pravoslaví. Nemusí mít nutně jistá dogmata a jaký význam tam má Panna Marie? Můžeme se vrátit k Theotokos a nebo Christotokos či nestoriánství, ale k čemu to, že? Vše už tady bylo, veškeré spory a my je jen opakujeme v postfaktickém hávu moderní doby..... Raději milujme Boha a lidi. 😉
2xs
Ta vytýkaná věta není "příliš ostrá", nýbrž pravdivá... ostrá jako biblický "dvojsečný meč" (ano-ano, ne-ne). Ufňukánkům není po chuti, ale skutečným hledačům PRAVDY nevadí. Protože pravda nevadí.
Rozlišuj prosím úctu k matce (od synka Ježíše) a kultovní nenormální pobožnůstkářství v katolické církvi.
S děcákem nemám nic společného, pocházím naštěstí z kvalitní katolické rodiny, ale bohužel bez …More
Ta vytýkaná věta není "příliš ostrá", nýbrž pravdivá... ostrá jako biblický "dvojsečný meč" (ano-ano, ne-ne). Ufňukánkům není po chuti, ale skutečným hledačům PRAVDY nevadí. Protože pravda nevadí.
Rozlišuj prosím úctu k matce (od synka Ježíše) a kultovní nenormální pobožnůstkářství v katolické církvi.
S děcákem nemám nic společného, pocházím naštěstí z kvalitní katolické rodiny, ale bohužel bez kritických výhrad k marianistickým špatnostem. Mám rád pravdu, správné významy, správný poměr (nesnáším opak). A proto mi vadí i špatné užití pojmů jako "matka Boží" - když Bůh byl dávno před narozením Marie, a Bůh je Duch, zatímco člověk Marie mohla dát nanejvýš lidské tělo, pomocí dělení buněk... rozhodně není matkou velikého Boha-Stvořitele nebe i země, nýbrž bohočlověka Ježíše = vtělení Boha do lidské podoby.
Marie si zaslouží úctu jako Bohu-milý člověk, jako ochotná říci Bohu "ano" (za to je příkladem i nám), jako rodička Ježíše-Spasitele světa, a zaslouží i soucit jako matka pod křížem -- ale NIC VÍC.
Z "Tradice" si nezaslouží úctu žádnou, a to i proto, že tradice je cosi pozdějšího než Marie, cosi lidského-nepodloženého. Zejména pak nemůže být tradice v rozporu s Písmem (=slovem Božím).