pimienka
268
Passion of the Christ Miracles. Movie acording Mel Gibson influenced by Katalina Emerick visionary changed heartsMore
Passion of the Christ Miracles.
Movie acording Mel Gibson influenced by Katalina Emerick visionary changed hearts
4 pages
pimienka
211
Kvitnime tam kde nas Boh zasadil. obrazokMore
Kvitnime tam kde nas Boh zasadil.
obrazok
pimienka
172
01:02
Adventné zamyslenia našich biskupov 24 Mons.Jan Babjak SJMore
Adventné zamyslenia našich biskupov 24
Mons.Jan Babjak SJ
pimienka
175
01:12
Adventné zamyslenia našich biskupov 23 Mons.Bernard BoberMore
Adventné zamyslenia našich biskupov 23
Mons.Bernard Bober
pimienka
173
01:01
Adventné zamyslenia našich biskupov 22 Košický pomocný biskup Mons. Stanislav StolárikMore
Adventné zamyslenia našich biskupov 22
Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik
pimienka
285
01:09
thought of bishop Milan Lach. I can serve the mammon, choose to close myself inside my ego, away from my brother, my sister, everyone of us has choice telling you choose what you want, but God the …More
thought of bishop Milan Lach.
I can serve the mammon, choose to close myself inside my ego,
away from my brother, my sister, everyone of us has choice telling you choose what you want, but God the father who loves you tells you , what is better what brings you peace and joy.
pimienka
263
01:07
though of bishop Andrej Imrich. Celebrating of Christmas is not just empty spirit folklore,but real welcome of God between us, let us welcome Him, be joyfull and bow before Him. Through authentical …More
though of bishop Andrej Imrich.
Celebrating of Christmas is not just empty spirit folklore,but real welcome of God between us,
let us welcome Him, be joyfull and bow before Him.
Through authentical celebration of Christmas, He will be lively and effectively present in this world,for good of all people,
we will be His glory and He will be our peace as Betlehems angels announced.
pimienka
181
00:56
Adventné zamyslenia našich biskupov 19 Mons.Milan Chautur CSsR. košický eparchaMore
Adventné zamyslenia našich biskupov 19
Mons.Milan Chautur CSsR. košický eparcha
pimienka
227
01:04
thought of bishop Frantisek Rabek. Christ did not wait for ideal condition to be born, but He came because of plentitude of time, He came right in that state of world. He came thanks to couple of …More
thought of bishop Frantisek Rabek.
Christ did not wait for ideal condition to be born, but He came because of plentitude of time, He came right in that state of world.
He came thanks to couple of people who were able to accept Him in belief despite circumstances.
He comes today right in our age circumstance, right now.
pimienka
201
01:00
Adventné zamyslenia našich biskupov 17 Mons.Mgr.Ján Orosch, trnavský arcibiskup ,,,,,,K zodpovednému kresťanskému životu musíme v mene svedectva pridať i vhodne povedané vyznanie svojej viery. …More
Adventné zamyslenia našich biskupov 17
Mons.Mgr.Ján Orosch, trnavský arcibiskup ,,,,,,K zodpovednému kresťanskému životu musíme v mene svedectva pridať i vhodne povedané vyznanie svojej viery. Nemôžeme byť iba mlčanlivými múrmi katedrál, ale hovoriacimi svedkami Evanjelia"""
pimienka
210
01:06
Adventné zamyslenia našich biskupov 16 Mons.Andrej Imrich, spišský pomocný biskup, generálny vikárMore
Adventné zamyslenia našich biskupov 16
Mons.Andrej Imrich, spišský pomocný biskup, generálny vikár
pimienka
185
01:05
Adventné zamyslenia našich biskupov 15 Spišský diecézny biskup Mons.ThDr. Štefan Sečka, PhD ,,Kresťanská viera je poznaním nadprirodzených skutočností, ktoré presahujú ľudský rozum. Všetko poznanie…More
Adventné zamyslenia našich biskupov 15
Spišský diecézny biskup Mons.ThDr. Štefan Sečka, PhD
,,Kresťanská viera je poznaním nadprirodzených skutočností, ktoré presahujú ľudský rozum. Všetko poznanie vierou si môžeme nadobudnúť iba na základe súhlasu rozumu s autoritou, ktorá pravdy viery predkladá. Touto autoritou, pre ktorú prijímame pravdy viery, je samo Božie zjavenie. Boh ako najvyššia pravda garantuje pravdivosť toho, čo zjavuje ľuďom. Je najvyšším svedkom pravdy viery. Veríme preto, že sám Boh dosvedčuje ako pravdivé to, čo o sebe zjavuje.
"Dôvodom viery nie je to, že sa zjavené pravdy javia ako pravdivé a pochopiteľné svetlu nášho prirodzeného rozumu. Veríme „pre autoritu samého Boha, ktorý zjavuje a ktorý sa nemôže mýliť ani nemôže klamať.“ „Aby však poslušnosť našej viery bola primeraná rozumu, Boh chcel, aby sa k vnútornej pomoci Ducha Svätého pripojili vonkajšie dôkazy jeho Zjavenia.“ A tak zázraky Krista a svätých, proroctvá, šírenie Cirkvi a jej svätosť, jej plodnosť a …More
pimienka
178
00:55
Adventné zamyslenia našich biskupov 14 Mons. PaedDr. Andrej Imrich spišský pomocný biskup ,,,,,,,,,,Príbeh - Mons. Andrej Imrich Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Istý kňaz sa opýtal jednej …More
Adventné zamyslenia našich biskupov 14
Mons. PaedDr. Andrej Imrich spišský pomocný biskup
,,,,,,,,,,Príbeh - Mons. Andrej Imrich
Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.
Istý kňaz sa opýtal jednej matky, či verí v Boha. Odpovedala: mala som na smrť choré dieťa. Lekári mu už nedávali žiadnu nádej. Vrúcne som sa modlila a Pán Boh vrátil zdravie môjmu dieťaťu, na veľké prekvapenie lekárov.
Preto veľmi vrúcne verím v Boha. Na toto možno poznamenať: boli matky, ktoré sa v podobnej situácii rovnako vrúcne modlili, ich dieťa napriek tomu zomrelo a tie matky neprestali veriť v Boha.
Kedysi Pán Ježiš povedal Tomášovi: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení sú tí, čo nevideli a uverili.“ (Jn 20,29). Aj tu by sa dalo povedať: mamička, uverila si, lebo si videla zázračné uzdravenie svojho dieťaťa, ale blahoslavené sú tie matky, ktoré takýto zázrak nevideli, lebo ich deti zomreli a predsa veria.
Je veľa ľudí, ktorí dosvedčujú, že mali zvláštny zážitok s Bohom. Tento zážitok spôsobil, že …More
pimienka
220
00:56
Adventné zamyslenia našich biskupov 13 Mons.František Rábek, vojenský ordinárMore
Adventné zamyslenia našich biskupov 13
Mons.František Rábek, vojenský ordinár
pimienka
204
01:07
Adventné zamyslenia našich biskupov 12 Mons.ThDr. Viliam Judák, PhD. - nitriansky diecézny biskupMore
Adventné zamyslenia našich biskupov 12
Mons.ThDr. Viliam Judák, PhD. - nitriansky diecézny biskup
pimienka
189
01:12
Adventné zamyslenia našich biskupov 11 Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.žilinský diecézny biskupMore
Adventné zamyslenia našich biskupov 11
Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.žilinský diecézny biskup
pimienka
189
01:13
Adventné zamyslenia našich biskupov 10 Mons.Jozef Haľko prof., ThDr., PhD. pomocný biskup Bratislavskej rímskokatolíckej arcidiecézy.More
Adventné zamyslenia našich biskupov 10
Mons.Jozef Haľko prof., ThDr., PhD. pomocný biskup Bratislavskej rímskokatolíckej arcidiecézy.
pimienka
249
01:05
Adventné zamyslenia našich biskupov 9 Mons. Doc., ICLic., PhLic Vladimir Filo ,rožňavský biskupMore
Adventné zamyslenia našich biskupov 9
Mons. Doc., ICLic., PhLic Vladimir Filo ,rožňavský biskup
pimienka
247
01:16
Adventné zamyslenia našich biskupov 8 Spišský diecézny biskup Mons.ThDr. Štefan Sečka, PhDMore
Adventné zamyslenia našich biskupov 8
Spišský diecézny biskup Mons.ThDr. Štefan Sečka, PhD
pimienka
1436
Nepoškvrnené počatie Panny Márie podľa Emerichovej. Na základe opisov Anny Kataríny Emmerichovej bol objavený dom Panny Márie v Efeze. Tento objav bol úradne uznaný - pred domom je umiestnená veľká…More
Nepoškvrnené počatie Panny Márie podľa Emerichovej.
Na základe opisov Anny Kataríny Emmerichovej bol objavený dom Panny Márie v Efeze. Tento objav
bol úradne uznaný - pred domom je umiestnená veľká tabuľa, ktorá informuje návštevníkov o tom, že
archeologický nález sa zrealizoval vďaka opisom stigmatizovanej mníšky. Dom Panny Márie je cieľom
pútnikov zo zahraničia, kresťanov, židov i moslimov.
Anna Katarína veľmi presne opísala polohu domu v Efeze, kam Ján priviedol Pannu Máriu, keď im
hrozilo vo Svätej zemi nebezpečenstvo. Brentano zahrnul tento opis do svojej knihy o Madone. Táto kniha bola preložená do francúzštiny a hneď vzbudila záujem istého parížskeho kňaza, otca Juliena Gouyeta,
bádateľa v oblasti archeológie. Pustil sa do pátrania po dome, v ktorom Panna Mária strávila posledné roky svojho života a ktorého stopy sa celkom stratili. S knihou v ruke navštívil Gouyet Palestínu, Egypt a Blízky východ a potvrdzovalo sa mu, čo hovorila mníška. Povzbudený odcestoval do Efezu, kde …More
pimienka