TULÁK
Heklo, už je to únavné.Kladivár kříž nezamlčel.Zaměřil pozornost na ty sloupy nebo prameny.Klikni si do odkazů pod nadpisem a uvidíš tam kříž.Kdyby to chtěl zamlčet, tak tam ty odkazy nedá.
Lidi, rekvalifikuju se na výtvarnici a začnu vydělávat.Nelekněte se www.katyd.cz/clanky/veris-v-syna-cl… 😀
Samson1
Bůh žehnej Františkovi a z druhé strany exkomunikace od Eliáše jménem Božím, prokletí. Achjó Bože, co se to tu děje? Jak se v tom mám orientovat? Akorát asi kličkovat jak zajíc, když po něm pálí. Pastýři se zmátli. K Mámě pod plášť úprkem prk. Jinak to nevidím.

Jinak vážně. Ani papež nemůže měnit Písmo a homosexualita je v něm jasně definovaná jako hřích ohavnosti, těžce tresána, a v Novém …More
Bůh žehnej Františkovi a z druhé strany exkomunikace od Eliáše jménem Božím, prokletí. Achjó Bože, co se to tu děje? Jak se v tom mám orientovat? Akorát asi kličkovat jak zajíc, když po něm pálí. Pastýři se zmátli. K Mámě pod plášť úprkem prk. Jinak to nevidím.

Jinak vážně. Ani papež nemůže měnit Písmo a homosexualita je v něm jasně definovaná jako hřích ohavnosti, těžce tresána, a v Novém zákoně, že je Bůh vydal jejich zvráceným žádostem, nemohou mít podíl na Božím království. Křesťané nemohou být účastni budování světa a města bez Boha, Babylon. Přesto i ta světská vláda může být : Zj. 17,17-18 Neboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr, a tak budou jednoho mínění (v některých překladech sjednomyslnili) a předají své království šelmě, dokud se nenaplní Boží slova. Žena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země. 17,14 Ti budou bojovat Beránkem, a beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánů a Král králů - s ním i povolaní, vyvolení a věrní. Zj.18,1-2 Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje s nebe: Měl velkou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem: Padla,padla ta veliká říe Babylon a stala se doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Zj.18,4-5 Vyjdi z něho lide můj, abyste unikli hříchům, abyste nedostali s ran. Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh připomenul její zločiny.
Takže horentní budování dnešního světa ve scénáři NWO je s tím asi totožný. Církev musí jasně mluvit k hříchům dnešního světa a nemít na tom účast. Stejně jako asi musí respektovat Boží záměr. Zj. 17,17-18 Neboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr, a tak budou jednoho mínění (v některých překladech sjednomyslnili) a předají své království šelmě, dokud se nenaplní Boží slova. Žena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země. Vyjít z Babylona ano, ale kam a jak, to je též otázka. Důležité je být zapsán v knize Života, být povolaným, vyvoleným a věrným. To nám může dát jedině Bůh, jistě i na přímluvu.
TULÁK
Projevovat úctu k modlářství a tím utvrzovat pohany v bludech je hřích.Doporučení Františka tedy nemohu přijmout.Strach mi někdy nedovoluje promluvit mezi některými ezoteriky, se kterými se čím dál častěji setkávám, ale bylo by na pováženou seznamovat svoje děti, jak si papež žádá např. s jogou, různými hinduistickými bůžky a vzbuzovat v nich zájem o takové věci!Považte, dokonce v úctě je máme …More
Projevovat úctu k modlářství a tím utvrzovat pohany v bludech je hřích.Doporučení Františka tedy nemohu přijmout.Strach mi někdy nedovoluje promluvit mezi některými ezoteriky, se kterými se čím dál častěji setkávám, ale bylo by na pováženou seznamovat svoje děti, jak si papež žádá např. s jogou, různými hinduistickými bůžky a vzbuzovat v nich zájem o takové věci!Považte, dokonce v úctě je máme mít!Pane Ježíši Kriste přijď, chřadneme!
Samson1
Zino, něco s katechismu: 1376 Tridentský koncil shrnuje katolickou víru prohlášením: "Protože Kristus, náš vykupitel, řekl,že to, co obětoval pod způsobou chleba, je opravdu jeho tělo, bylo v Boží církvi vždycky přesvědčením - a tento posvátný koncil to znovu prohlašuje - že konsekrací (proměňováním) chleba a vína nastává změna celé podstaty chleba v podstatu těla Krista, našeho Pána, z celé …More
Zino, něco s katechismu: 1376 Tridentský koncil shrnuje katolickou víru prohlášením: "Protože Kristus, náš vykupitel, řekl,že to, co obětoval pod způsobou chleba, je opravdu jeho tělo, bylo v Boží církvi vždycky přesvědčením - a tento posvátný koncil to znovu prohlašuje - že konsekrací (proměňováním) chleba a vína nastává změna celé podstaty chleba v podstatu těla Krista, našeho Pána, z celé podstaty vína v podstatu jeho krve. Tuto změnu tedy tatolická církev vhodně a přiléhavě nazývá přepodstatněním. Tridentský koncil:DS 1642
Takže IIVK na mši nic v podstatě mnoho nezměnil, znovu to potvrdil.(- a tento posvátný koncil to znovu prohlašuje). Takže bych chtěl řict v pokoře jen jedno, že když někdo mluví o Satanových rohách k této příležitosti asi to s Kristem moc dobře nemyslí, je to spíš ke škodě věci. Právě představy o neplatnosti nás uzavírají proudící milosti s eucharistie a o to nepříteli jde. Já když jdu do farnosti na mši, tak v to proměňování věřím, byť na oltáři čelem k lidu, jistě bez dalších divadel, ale dle předepsaných liturgických modliteb. Církev je snad ochuzená o nějakou krásu kolem, ale né o podstatu. Nemůžem vrátit dobu, kdy člověk slyšel teřba jen živou hudbu a jiná pro obyčejné lidi nebyla než v kostele, proto se do toho vkládalo všechno. Měla by být svoboda pro Tridentskou i IIVK a nic nesnižovat. Kde není víra v proměňování- třeba protestanté, tam nesmíme být účastní, protože je to jen nějaká památka, ale my musíme rozlišovat, zda obyčejný chéb a nebo změněná podstata, abychom nejedli a nepili odsouzení.
aobubo
Á kříž jak hora , díky Otto za odkaz.Kdopak usekl kříž Kladivár kdopak se snaží mást a předhazovat rádoby rohy.Kladiváre Kladiváre ty lumpe.
aobubo
www.frantiskanstvi.cz/lud/Damian-kriz.doc
Tento druch symboliky mám radši než současnou abstrakci, ve které se nevyznám ani po výkladu tvůrce, který je kolikrát jediný co chápe své dílo.
TULÁK
"Musíme vychovávat mladou generaci k tomu, aby o jiných náboženstvích přemýšlela a mluvila s úctou, bez zesměšňování a pomlouvání jejich víry a zvyků," uvedl František.

christnet.cz/…/papez_popral_mu…
Toto je to nové evangelium.
superiel
V moderním umění každý vidí co chce. Kaplický by to navrhnul možná líp.
TULÁK
Doufám, že to v nebi takhle vypadat nebude.Ty sloupky vypadají jako duchové.Je to škaredé.
TULÁK
Mně se to nelíbí. 🤨 Jako rozpálená pec. 🤒
One more comment from TULÁK
TULÁK
V Astaně jsou ty sloupy prý z bronzu.
aobubo
Trochu temné fantazie s nádechem pověrčivosti, trochu zakomplexovanosti s příchutí strachu, trochu nezdaru v osobním životě a hned je strašák na střeše a bubáá na všechny okolo zkresleným pohledem s chorobně paranoidním záměrem nakazit stíhou vidět věci co neexistují, jako třeba rohy co nejsou rohy, jako třeba, že není kříž, když je.To není zdravé, ne ne !
TULÁK
Ty sloupy a kříž jsou z bronzu, Otto?
superiel
Koruna s + ?
Samson1
Jinak v chrámě ve vstupu do presbytáře je vítězný oblouk, může to být symbol Kristova vítězsví.???
Samson1
Tuláku, dovedeš si představit jak by byl corpus veliký a jak těžké by ho bylo vyrobit? To by museli udělat z nějakého papumdeklu a pomalovat a ani to by nemuselo být tak rychlé. To je na jedno použití z technických důvodů asi prázdný kříž.
TULÁK
Prázdný kříž užívají protestanté.Krucifix je zvýhodněný katolíky a pravoslavnými a je symbolem Kristovy oběti.Divný lítající talíř.
Samson1
Podle tohoto Znina odkazu je v pozadí velký kříž a mohou to být vztažené ruce ke kříži.Copak už dnes když se sejdou dva a nebo tři ve jmenu Kristově Satan a zednáři Krista úplně vytlačili s Církve? Možná, že to není podle něčího gusta a jedna úvaha může být, jestli nešlo Satanovi nás prostě vnitřně zozbít, rozdělit, ranit nedůvěrou.

www.rio2013.com/…/presentazione-d…
aobubo
Nevim co pořád kde hledáte za rohatce.Mě to příjde jako klenba a kříž je v pravo na obrázku stačí si ho zvětšit.
TULÁK
A nejsou?Nejsou snad čelní představitelé KC zastoupeni při jednáních v Astaně?V Astaně jsou tyto sloupy.Nejen to.Však dobrý úmysl jim neberu.Určitě si myslí, že dělají dobrou věc pro lidstvo a Pána Boha, Mike.Svět bez válek, bez hranic a tak.Jednotni ve všem.