Bóg jest Miłością

Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.11

@fartuszniak leszek , intronizację w swojej rodzinie dokonałem już w 2010 roku i to wiara mnie do tego skłoniła. Dlaczego miałbym być wrogiem jakiejkolwiek Intronizacji ?
Popieram i zachęcam.
A Panu i innym zwracam uwagę na diabelską naturę ducha przemawiającego do księdza.
Widzicie tylko owczą skórę tego wilka.
Módlmy się wszyscy, nawracajmy, spowiadajmy, dobrze byłoby przy tym pamietać , że …More
@fartuszniak leszek , intronizację w swojej rodzinie dokonałem już w 2010 roku i to wiara mnie do tego skłoniła. Dlaczego miałbym być wrogiem jakiejkolwiek Intronizacji ?
Popieram i zachęcam.
A Panu i innym zwracam uwagę na diabelską naturę ducha przemawiającego do księdza.
Widzicie tylko owczą skórę tego wilka.
Módlmy się wszyscy, nawracajmy, spowiadajmy, dobrze byłoby przy tym pamietać , że JEDNCZEŚNIE przy całym tym pobożnym działaniu ks. Piotr został przez działania tego ducha wyciągniety z Kościoła ( sam o tym mówi), za podszeptami tego ducha ( o czym przeczyta Pan w oredziach) nakłoniony do nieposłuszeństwa. Duch ten dyktuje mu rzeczy, które obrażają Boga i Matę Bożą.
To Panu nie przeszkadza?
Bóg jest Miłością

PRAWDA UJAWNI FAŁSZ I NIC JĄ NIE POWSTRZYMA !!!

Każda dusza jest cenna. Każde nawrócenie cieszy. O każdą dusze trzeba walczyć, modlic się. Zasmucił mnie w tym kontekście fakt, że na jednym z kazań ( analiza orędzi o tym, że "Bóg" zamyka dostęp do swojego miłosierdzia) - ks. Piotr powiedział, że ...od dziś ja za te dusze ( które zostały w orędziu wymienione) nie będe się modlił.
Tak wiec z jednej strony sa nawrócenia, z drugiej nawoływanie do …More
Każda dusza jest cenna. Każde nawrócenie cieszy. O każdą dusze trzeba walczyć, modlic się. Zasmucił mnie w tym kontekście fakt, że na jednym z kazań ( analiza orędzi o tym, że "Bóg" zamyka dostęp do swojego miłosierdzia) - ks. Piotr powiedział, że ...od dziś ja za te dusze ( które zostały w orędziu wymienione) nie będe się modlił.
Tak wiec z jednej strony sa nawrócenia, z drugiej nawoływanie do zaniechania modlitwy
Bóg jest Miłością

PRAWDA UJAWNI FAŁSZ I NIC JĄ NIE POWSTRZYMA !!!

@radyjko11 , to co napisałem powyżej nabiera jeszcze większego znaczenia jeśli przypomnimy sobie słowa Jezusa :
....Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników».
Bóg jest Miłością

PRAWDA UJAWNI FAŁSZ I NIC JĄ NIE POWSTRZYMA !!!

@radyjko11 napisała : modlić się za wszystkich i już i nie roztrzasac każde zdanie robiąc z igły widły..
...................
Jeśli rzekomy"Bóg" mówi zdanie, że ten lub ten nie ma prawa wołać o miłosierdzie - to jest to zdanie, które mamy obowiązek roztrząsać. To nie jest czepianie sie drobiazgów, to sprawa fundamentalna.

Do siostry Faustyny Bóg powiedział :

Bóg : najsroższą obelgą, jaką można…More
@radyjko11 napisała : modlić się za wszystkich i już i nie roztrzasac każde zdanie robiąc z igły widły..
...................
Jeśli rzekomy"Bóg" mówi zdanie, że ten lub ten nie ma prawa wołać o miłosierdzie - to jest to zdanie, które mamy obowiązek roztrząsać. To nie jest czepianie sie drobiazgów, to sprawa fundamentalna.

Do siostry Faustyny Bóg powiedział :

Bóg : najsroższą obelgą, jaką można Mi zadać, jest twierdzenie, że występek stworzenia jest większy niż dobroć Moja. Grzech ten nie ma przebaczenia ani w tym, ani w tamtym życiu.

....kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia Mojego, oddaje Mi największą chwałę i jest zaszczytem męki Mojej.

.....miłosierdzie moje jest bez porównania większe niż wszystkie grzechy, które mogą popełnić wszystkie stworzenia razem

W każdej duszy dokonywam dzieła miłosierdzia, a im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia Mojego.

...Kto ufa miłosierdziu Mojemu, nie zginie


( może właśnie o to chodzi duchowi z Grzechyni aby ...te dusze poginęły?)
Bóg jest Miłością

PRAWDA UJAWNI FAŁSZ I NIC JĄ NIE POWSTRZYMA !!!

@radyjko11 , dokładnie tak jest ...trzeba modlić się dla wszystkich bo nie ma takich ludzi, którzy nie mogliby skorzystać z Bożego Miłosierdzia. Bóg ma je dla wszystkich. Siostrze Faustynie Bóg powiedział :

723

+ Dziś usłyszałam te słowa: Łaski, których ci udzielam, są nie tylko dla ciebie, ale i dla wielkiej liczby dusz... A w sercu twoim jest ustawiczne mieszkanie Moje. Pomimo nędzy, jaką …More
@radyjko11 , dokładnie tak jest ...trzeba modlić się dla wszystkich bo nie ma takich ludzi, którzy nie mogliby skorzystać z Bożego Miłosierdzia. Bóg ma je dla wszystkich. Siostrze Faustynie Bóg powiedział :

723

+ Dziś usłyszałam te słowa: Łaski, których ci udzielam, są nie tylko dla ciebie, ale i dla wielkiej liczby dusz... A w sercu twoim jest ustawiczne mieszkanie Moje. Pomimo nędzy, jaką jesteś, łączę się z tobą i odbieram ci nędzę twoją, a daję ci miłosierdzie Moje. W każdej duszy dokonywam dzieła miłosierdzia, a im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia Mojego. Nad każdym dziełem rąk Moich jest utwierdzone miłosierdzie Moje. Kto ufa miłosierdziu Mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego Moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka Mojego

Jeśli więc czytam, że duch przemawiający do Pani Agnieszki mówi ....Człowiek traci wszelką łaskę i gubi dusze. Nie tylko swoją, ale dusze ludzkie. Staje się współpracownikiem szatana i nie ma prawa więcej wołać Mego miłosierdzia…

To co mam o nim pomyśleć?
Czy tak mówi i robi Bóg ?
Niech sobie Pani sama odpowie.
90 % tekstów zawiera"dobre rady" , ale część będzie uderzać w te osoby, które najbardziej potrzebują modlitwy i jesli skorzystamy z "rady tego ducha" to co wtedy ?
Ano moga iśc na potępienie, a czy nie o to diabłu chodzi?
Bóg jest Miłością

PRAWDA UJAWNI FAŁSZ I NIC JĄ NIE POWSTRZYMA !!!

@radyjko11 , wklejam powyżej - takich świadectw są dziesiątki . Ostatni link 6 minuta 30 sekunda
Bóg jest Miłością

PRAWDA UJAWNI FAŁSZ I NIC JĄ NIE POWSTRZYMA !!!

@radyjko11 : nie zgadzam się z Panią, każdy ma szansę na skorzystanie z Miłosierdzia Bożego np. Nawrócony satanista - David Berkowitz - ObywateleNieba.pl
Bóg jest Miłością

Agnieszka - Współodkupicielka

@Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy , no może nie jest tak źle jak piszesz. Ja to przerobiłem. Problem w tym, że wielu zakłada, że ks. Piotr jako duchowny je zweryfikował i sami nie sprawdzają. Myślą, że sam fakt posiadania święceń i habilitacji wystarcza do ich "klepnięcia"
A to błąd.
Jeśli jakaś osoba jest zaangażowana emocjonalnie w coś ( tu zaś duch zwraca się do "zatwierdzającego")…More
@Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy , no może nie jest tak źle jak piszesz. Ja to przerobiłem. Problem w tym, że wielu zakłada, że ks. Piotr jako duchowny je zweryfikował i sami nie sprawdzają. Myślą, że sam fakt posiadania święceń i habilitacji wystarcza do ich "klepnięcia"
A to błąd.
Jeśli jakaś osoba jest zaangażowana emocjonalnie w coś ( tu zaś duch zwraca się do "zatwierdzającego") - zostaje z automatu wykluczona z procesu oceny. Robi to ktoś bez "konfliktu interesu".
Wielu z Was zwraca na to uwage w przypadku szczepionek, ale ta sama zasada dotyczy oceny objawień.
Bóg jest Miłością

Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.12

Jeśli gdzieś w moich poszukiwaniach popełniam bład to proszę to napisać. A ja co mam pomysleć/napisać jeśli np. czytam, że "Bóg" mówi ...Prawo Mojego Miłosierdzia nie obejmuje dusz ...i sa one wymieniane. To nie trzeba byc znawcą diabła, aby wiedzieć, że to kłamstwo - bo Miłosierdzie Boga jest dla wszystkich dusz. Logiczne?
Bóg jest Miłością

Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.12

@Szukający PRAWDY , no jakoś nie nie wiem co to duch człowieka. Ja wiem jedynie co to dusza człowieka. Taką ułomność mam :)
Bóg jest Miłością

Agnieszka - Współodkupicielka

Czy możliwa jest skuteczna walka z Diabłem –kiedy jest się kierowanym przez Diabła?
Bóg jest Miłością

Agnieszka - Współodkupicielka

Do wyboru, do koloru…
Poniżej zamieszczę dwa fragmenty, oba są wypowiedziami ( Pana Jezusa) na ten sam temat. Oba źródła stanowiły dla bywalców Grzechyni skarbnicę wiedzy mają duży wpływ na podejmowane decyzje. Rycerze otrzymali zalecenie przeczytania obu pozycji.

Fragment 1 :
…Przez całe wieki święci zachowywali posłuszeństwo wobec przełożonych. Było to powodowane wiernością i pokorą wobec …More
Do wyboru, do koloru…
Poniżej zamieszczę dwa fragmenty, oba są wypowiedziami ( Pana Jezusa) na ten sam temat. Oba źródła stanowiły dla bywalców Grzechyni skarbnicę wiedzy mają duży wpływ na podejmowane decyzje. Rycerze otrzymali zalecenie przeczytania obu pozycji.

Fragment 1 :
…Przez całe wieki święci zachowywali posłuszeństwo wobec przełożonych. Było to powodowane wiernością i pokorą wobec praw Kościoła. Kościół jednak bardzo się zmienił od tamtych czasów…

Fragment 2 :
Jezus: Oto dokąd już zaszliście, a jest coraz gorzej. Ustanowiłem Kościół hierarchiczny i nie wolno mówić, że czasy się zmieniły i że dlatego trzeba wszystko w nim zmienić.
W Kościele są rzeczy stałe, które nie zmieniają się wraz ze zmianą czasów. Zasady autorytetu i obowiązki posłuszeństwa nigdy się nie zmieniają.
S
posób zarządzania może ulec zmianie, ale autorytet nie może być zniesiony.


Pierwszy tekst pochodzi z Orędzi na Czasy Ostateczne tom 13, str 135 , drugi z Orędzi Pana Jezusa do Kapłąnów s. Ottavio Micheliniego z dnia 17.09.1975]

I bądź tu teraz mądry człowieku , wybieraj i decyduj !
Bóg jest Miłością

Agnieszka - Współodkupicielka

Wszystko tylko od was zależy…
wiele razy ten właśnie argument był przytaczany w Orędziach do Pani Agnieszki i ks. Piotra - przez Szatana w sytuacjach trudnych ( dekrety, upomnienia oraz decyzje związane z osobą Księdza lub ukochaną Pustelnią) – po to, aby utwierdzić o słuszności postępowania, bądź utrzymać obrany kierunek działań ( nazywany PLANEM), na przykład:

„…Pozostałem więc sam, otoczon…More
Wszystko tylko od was zależy…
wiele razy ten właśnie argument był przytaczany w Orędziach do Pani Agnieszki i ks. Piotra - przez Szatana w sytuacjach trudnych ( dekrety, upomnienia oraz decyzje związane z osobą Księdza lub ukochaną Pustelnią) – po to, aby utwierdzić o słuszności postępowania, bądź utrzymać obrany kierunek działań ( nazywany PLANEM), na przykład:

„…Pozostałem więc sam, otoczony, osaczony i opuszczony….nie mam już ust, w które mógłbym wkładać już Moje słowa…Nie bój się o Kościół, ponieważ z twojej ofiary uzdrowię Jego rany” [Orędzia, tom 13, str 138]

„…Mój współodkupicielu, przybądź i weź w ramiona twego Boga. Nieś Moja misję na twoich ramionach, a uczynię je niepokonanymi przez moce ziemskie i tajemne” [Orędzia tom19, str 140]

„…Czy nie wiesz, że to właśnie kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym? Chcę ciebie uczynić tym kamieniem. Moim wybrańcem” [Orędzia tom 15, str 122]

„…zleciłem mu ratowanie tysięcy tysiąców dusz. Chcę, żeby jego ojcowstwo obejmowało cały świat…O wielkie rzeczy toczy się walka, o Moje Królestwo. Jemu służysz i dla niego chcę uczynić cię ojcem” [Orędzia, tom 15, str 65]


W ostatnim tekscie, jest mowa nie tylko o byciu współodkupielem ale i o ojcowstwie
Bóg jest Miłością

Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.11

@ KRL25. - dlaczego kasuje Pan moje posty. Zawierają to co na kazaniach w Grzechyni można usłyszeć ( materiał z maja 2016r)
Bóg jest Miłością

Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.11

Kilka słów o tym jak dzięki „Orędziom …” można przyczynić się do zaludnienia piekła

Pan Bóg nie grzeszy, ponadto nie zmienia zdania.

O Słowach, które wypowiada mówi :” Niebo i ziemia przeminą, ale Moje Słowa nie przeminą”. To co zostało raz powiedziane JEST. Zachęca nas do postępowania w myśl zasady „Niech wasze słowa będą tak tak nie nie”.

Duch mówiący do Pani Agnieszki raz mówi TAK, a za …More
Kilka słów o tym jak dzięki „Orędziom …” można przyczynić się do zaludnienia piekła

Pan Bóg nie grzeszy, ponadto nie zmienia zdania.

O Słowach, które wypowiada mówi :” Niebo i ziemia przeminą, ale Moje Słowa nie przeminą”. To co zostało raz powiedziane JEST. Zachęca nas do postępowania w myśl zasady „Niech wasze słowa będą tak tak nie nie”.

Duch mówiący do Pani Agnieszki raz mówi TAK, a za kilka tygodni/miesięcy w tej samej kwestii mówi NIE - w zależności od sytuacji, która towarzyszy wypowiadanym słowom.

W Orędziach, we wszystkich tomach wielokrotnie poruszana jest kwestia Miłosierdzia Bożego, dla przykładu podam taki tekst :

…”Ja mam łaski dla was wszystkich grzesznicy Moi umiłowani. Czy Ja się brzydzę wami? Nie ! Oto Ja Bóg wołam do was pełen Miłości. Wróćcie do Mnie dzieci, które pobłądziłyście, a Ja odpuszczę wam grzechy i poznacie Moje Nieskończone Miłosierdzie ”[tom1, str 176, styczeń 2010 roku].

Mija kilka miesięcy i w marcu 2011 roku czytamy :
...”dałem wam dość łaski, abyście mogli poznać do czego was stworzyłem, a wy bratacie się z demonami i stajecie się na równi im, obrzydliwymi w Moich oczach… Nie jesteście już godni nazywać się Moimi dziećmi. Nie chcę was. Odrzucę was od Mojego oblicza, bo brzydzę się każdym, kto mnie znieważa w tak obrzydliwy sposób.
Panie mój, jaka jest ta straszna zniewaga ?
Tą zniewagą jest świadome wybieranie zła i szatana. Jeśli macie świadomość czynienia zła i czynicie je, nie przychodźcie do Mnie więcej, bo nie chcę was znać. Zgładzę tę obrzydliwość z powierzchni ziemi i nie będę was więcej oglądać na ziemi, ani w niebie, bo wasze miejsce jest w sercu szatana. Tam jest wasze mieszkanie i tam będziecie cierpieć już zawsze. …Będę was wszystkich sądził , a wy nieczyste stworzenia, oddane szatanowi, same skazałyście się na zagładę i wieczne męki, bo kto za życia więcej przypomina szatana niż dziecko Boże, ten staje się szatanem na ziemi i modlitwa za niego nie może dotrzeć do Moich uszu. Nie. Za takie czyny i zbrodnie, które zabijają Moje dzieci, zabijają ich dusze, nie będę miłosierny. Kto służy szatanowi i żyje jak szatan, ten za życia staje się już grobem i jego męka wieczna jest postanowiona. Nie przychodźcie do Mnie prosić za nimi, bo ich dusze są Mi obrzydliwe i pełne robactwa. Są na równi z szatanem, bo zatracili łaskę i przeszli świadomie na stronę obrzydliwości i zgorszenia.
Boże, za kogo więc mam się modlić na adoracji?

Za głupich dziecko, za tych, którzy są puści i ślepi. Za tych się módl. Ci służą szatanowi bez tej świadomości. Ci jednak, którzy świadomie czynią zło dla swojego pana, którym jest szatan, dla tych nie mam litości. Amen”


Wytłuszczone zostały w tekście zdania stojące w sprzeczności ze sobą. Nie znam żadnych pism zatwierdzonych przez Kościół, w których istnieją takie rażące rozbieżności. Orędzie to przytoczę w nieco szerszym wymiarze ponieważ ma ono fundamentalne znaczenie na wielu płaszczyznach. Można oczywiście wykorzystać je głównie do wyszukiwania „haków” – byłoby to jednak z mojej strony nikczemnością, gdyby przyświecał mi tylko taki cel ( chociaż nawet przy takim nastawieniu powinno się obronić !). Czytamy dalej w Orędziu :
…”Ojcze, czy zechcesz mi wytłumaczyć, za jakie dusze nie warto się modlić?
Tak dziecko, za dusze, które zjednoczyły się z szatanem i sprowadzają śmierć na dusze ludzkie. Za tych, którzy zabijają niewinność i łaskę Bożą w duszach. Za tych, którzy świadomie służą szatanowi. Ich dusze są już pogrzebane…
Panie wytłumacz mi proszę o tym grzechu, jeśli zechcesz, bo wiem, ze jest grzech, który sprowadza śmierć i za tych , którzy tak grzeszą, nie należy się modlić. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu i tego grzechu Ty Panie nie wybaczysz.

…Duch Święty zstępuje z niesłychaną mocą i jest wyrazicielem Moje woli na ziemi. Jeśli zagradza się mu zakres działania, jeśli wstrzymuje się dopływ łaski z tego niekończącego się źródła Miłości, jeśli bluźni się przeciwko Bogu i rzuca w twarz wyzwania, jest to niepojęta pycha, która stawia człowieka w Moich oczach na równi z szatanem. Człowiek traci wszelką łaskę i gubi dusze. Nie tylko swoją, ale dusze ludzkie. Staje się współpracownikiem szatana i nie ma prawa więcej wołać Mego miłosierdzia, bo Ja wykluczam go z Mojej ludzkiej rodziny.
Prawo Mego Miłosierdzia nie obejmuje dusz, które potępiły się już za życia zabijając Boga w duszach ludzkich, po tym jak zabijają Go w swojej własnej
Nie wolno wam błagać za demonami, tak samo nie należy błagać za zbrodniarzami, którzy stali się życia potępieńcami i zjednoczyli z szatanami na ziemi.
…Chcę nawrócić ludy, które odeszły ode Mnie, ale nie są jeszcze poddanymi szatana
…Przeklinam zaś tych, którzy swoim grzechem zabijają życie w duszach”


Czytając „Orędzia…” – celem usystematyzowania informacji w nim zawartych, postanowiłem zobaczyć jakie dusze zawiera grupa , za które nie wolno się modlić ( według ducha przemawiającego do Pani Agnieszki) W tym celu wypisałem wszystkie dusze wymienione w tekście :
- kto za życia więcej przypomina szatana niż dziecko Boże
- kto służy szatanowi i żyje jak szatan
- którzy świadomie czynią zło dla swojego pana, którym jest szatan
- dusze, które zjednoczyły się z szatanem i sprowadzają śmierć na dusze ludzkie
- którzy zabijają niewinność i łaskę Bożą w duszach
-kto świadomie służy szatanowi
- które potępiły się już za życia, zabijając Boga w duszach ludzkich, po tym jak zabijają Go w swojej własnej
- zbrodniarze, którzy stali się za życia potępieńcami i zjednoczyli z szatanem na ziemi
- którzy swoim grzechem zabijają życie w duszach

Grupa pokaźna, zapewne mogą się znaleźć w niej głowy państw, przedstawiciele rządów czy inni współtwórczy praw uchwalanych na terenie wszystkich państw świata, które to ustawy zezwalają na życie niezgodne z Prawami i Wolą Bożą ( aborcja, rozwody, procedury in vitro, eutanazja, homoseksualizm, praca w niedzielę, propagujący ideologie takie jak komunizm, ateizm). Zapewne znajdzie się tu mason, niejedna gwiazda muzyki, twórca kultury, redaktorzy gazety „dla dorosłych”, twórcy niejednego filmu. Może być sporo nauczycieli, jogin, nieodpowiedzialni rodzice, kolega z pracy, bojownik ISIS, „nadgorliwy ”żołnierz, ginekolog wykonujący płatne aborcje, czy morderca. Nie oszacuję za ilu ludzi mam się nie modlić za …milion, miliard?

Teraz poszukam odpowiedzi na pytanie : za kogo mam się modlić według wskazówek Ducha z Orędzi ?:

- za ludy, które odeszły od Boga, ale nie są jeszcze poddanymi szatana
-za głupich, którzy są puści i ślepi [służący szatanowi nieświadomie]
Jest dla mnie nie lada zadaniem stwierdzenie, kto z grzeszników < jeszcze nie jest poddanym szatana> , jeśli dobrze myślę - każdy grzech ciężki jest zerwaniem łączności z Bogiem i „przejściem” pod władzę szatana.

Drogą dedukcji dochodzę do wniosku, że pozostaje mi otoczyć modlitwą tylko ludzi z grzechami lekkimi ???. Jestem zdumiony efektem tego mojego rozumowania. Chyba gdzieś popełniłem błąd, ponieważ jestem pewien, że Matka Boża prosi o modlitwę szczególnie za takich właśnie grzeszników, których szatan traktuje już jako pewną zdobycz i szczególnie zabiega o to, aby ich nie utracić.

Zakaz modlitwy za grzesznika ? człowieka, który jeszcze żyje i ma szansę na nawrócenie, nawet gdyby powiedziano o nim, że jest diabłem wcielonym ? Przyszedł mi do głowy Rudolf Hoess komendant Obozu Auschwitz-Birkenau
…Höss bez skrupułów wydawał rozkazy masowego mordu niewinnych ludzi, a z drugiej strony był przykładnym ojcem rodziny i dobrym mężem. Napisał: „Miałem dwie gwiazdy przewodnie, które nadawały kierunek memu życiu: moją ojczyznę, a później moją rodzinę”. Dwóch synów i trzy córki Hössa wiedziały, że w obozowych komorach gazowych morduje się ludzi na gigantyczną skalę, a ich ciała pali się w krematoriach. Dzieci Hössa wzrastały w atmosferze antyludzkiej ideologii i naśmiewały się z wiary w Boga. Już jego pięcioletni syn bluźnierczo wyrażał się o Bogu i o ludziach wierzących, a jego mama cieszyła się z tego.
Po klęsce III Rzeszy….Höss składał zeznania, przyznając się do odpowiedzialności za wymordowanie około 3 milionów Żydów oraz 2,5 miliona Polaków i obywateli innych narodowości. Amerykański psychiatra Martin Gilbert tak scharakteryzował Hössa: „W tym apatycznym niskim mężczyźnie nie było nic, co pozwalałoby przypuszczać, że ma się do czynienia z największym mordercą, jaki kiedykolwiek żył na świecie” (Psychology, s. 231).
…Prokurator Jan Mazurkiewicz tak relacjonuje rozmowę z Hössem, którą przeprowadził 4 kwietnia 1947 roku w wadowickim więzieniu: „W czasie tej rozmowy Höss wyraził się, że doszedł do przekonania, że popełnił ciężkie zbrodnie wobec ludzkości, a specjalnie wobec narodu polskiego, i że wprawdzie jest to za późno, jednak dopiero w polskim więzieniu odnalazł w sobie człowieka, którego na skutek służby w partii zatracił”. W więzieniu Höss odkrył wartość i skarb swojego człowieczeństwa, a to doprowadziło go do odnalezienia wiary w Boga. W liście do żony pisał: „wyrosły we mnie duże wątpliwości, czy również moje odwrócenie się od Boga nie pochodziło z fałszywych przesłanek. Było to ciężkie zmaganie się. Odnalazłem jednak swoją wiarę w Boga” (Autobiografia, s. 182).
4 kwietnia 1947 roku w więzieniu w Wadowicach Höss poprosił o spotkanie z katolickim księdzem. 10 kwietnia 1947 r. przyjechał do niego z Krakowa jezuita o. Władysław Lohn, który był profesorem dogmatyki na uniwersytecie Gregorianum w Rzymie i biegle mówił po niemiecku. Odbył on z Hössem wielogodzinną rozmowę. Po jej zakończeniu Höss złożył katolickie wyznanie wiary i oficjalnie powrócił do Kościoła Katolickiego. Pełen skruchy i wielkiego żalu za popełnione zbrodnie wyznał wszystkie swoje grzechy w sakramencie pokuty. Kiedy następnego dnia przyjmował Chrystusa w Komunii św., płakał, klęcząc na środku więziennej celi. 11 kwietnia 1947 roku w liście pożegnalnym do swojej żony prosił ją: „Moje chybione życie nakłada na Ciebie, Najukochańsza, święty obowiązek wychowania naszych dzieci w duchu prawdziwego, płynącego z serca człowieczeństwa” (Autobiografia, s. 180).
[opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/milujciesie201404_nawrocenie.html

Rudolf Höss stanął w Prawdzie, zaufał Bożemu Miłosierdziu i uznał swoją odpowiedzialność za to wszystko, co działo się w Oświęcimiu…


Taka jest moc Bożego Miłosierdzia, a brak chrześcijańskiej postawy wyrażającej się zaniechaniem modlitwy za te żyjące jeszcze dusze, jest najprostszym sposobem na zaludnienie piekła –ponieważ takie będą OWOCE tych działań.
Bóg jest Miłością

PRAWDA UJAWNI FAŁSZ I NIC JĄ NIE POWSTRZYMA !!!

@radyjko11 - specjalnie dla Pani - o "miłości" ducha z orędzi.
Kilka słów o tym jak dzięki „Orędziom …” można przyczynić się do zaludnienia piekła

Pan Bóg nie grzeszy, ponadto nie zmienia zdania.

O Słowach, które wypowiada mówi :” Niebo i ziemia przeminą, ale Moje Słowa nie przeminą”. To co zostało raz powiedziane JEST. Zachęca nas do postępowania w myśl zasady „Niech wasze słowa będą tak …More
@radyjko11 - specjalnie dla Pani - o "miłości" ducha z orędzi.
Kilka słów o tym jak dzięki „Orędziom …” można przyczynić się do zaludnienia piekła

Pan Bóg nie grzeszy, ponadto nie zmienia zdania.

O Słowach, które wypowiada mówi :” Niebo i ziemia przeminą, ale Moje Słowa nie przeminą”. To co zostało raz powiedziane JEST. Zachęca nas do postępowania w myśl zasady „Niech wasze słowa będą tak tak nie nie”.

Duch mówiący do Pani Agnieszki raz mówi TAK, a za kilka tygodni/miesięcy w tej samej kwestii mówi NIE - w zależności od sytuacji, która towarzyszy wypowiadanym słowom.
W Orędziach, we wszystkich tomach wielokrotnie poruszana jest kwestia Miłosierdzia

Bożego, dla przykładu podam taki tekst :

…”Ja mam łaski dla was wszystkich grzesznicy Moi umiłowani. Czy Ja się brzydzę wami? Nie ! Oto Ja Bóg wołam do was pełen Miłości. Wróćcie do Mnie dzieci, które pobłądziłyście, a Ja odpuszczę wam grzechy i poznacie Moje Nieskończone Miłosierdzie ”[tom1, str 176, styczeń 2010 roku].
Mija kilka miesięcy i w marcu 2011 roku czytamy :
...”dałem wam dość łaski, abyście mogli poznać do czego was stworzyłem, a wy bratacie się z demonami i stajecie się na równi im, obrzydliwymi w Moich oczach… Nie jesteście już godni nazywać się Moimi dziećmi. Nie chcę was. Odrzucę was od Mojego oblicza, bo brzydzę się każdym, kto mnie znieważa w tak obrzydliwy sposób.
Panie mój, jaka jest ta straszna zniewaga ?
Tą zniewagą jest świadome wybieranie zła i szatana. Jeśli macie świadomość czynienia zła i czynicie je, nie przychodźcie do Mnie więcej, bo nie chcę was znać. Zgładzę tę obrzydliwość z powierzchni ziemi i nie będę was więcej oglądać na ziemi, ani w niebie, bo wasze miejsce jest w sercu szatana. Tam jest wasze mieszkanie i tam będziecie cierpieć już zawsze. …Będę was wszystkich sądził , a wy nieczyste stworzenia, oddane szatanowi, same skazałyście się na zagładę i wieczne męki, bo kto za życia więcej przypomina szatana niż dziecko Boże, ten staje się szatanem na ziemi i modlitwa za niego nie może dotrzeć do Moich uszu. Nie. Za takie czyny i zbrodnie, które zabijają Moje dzieci, zabijają ich dusze, nie będę miłosierny. Kto służy szatanowi i żyje jak szatan, ten za życia staje się już grobem i jego męka wieczna jest postanowiona. Nie przychodźcie do Mnie prosić za nimi, bo ich dusze są Mi obrzydliwe i pełne robactwa. Są na równi z szatanem, bo zatracili łaskę i przeszli świadomie na stronę obrzydliwości i zgorszenia.
Boże, za kogo więc mam się modlić na adoracji?
Za głupich dziecko, za tych, którzy są puści i ślepi. Za tych się módl. Ci służą szatanowi bez tej świadomości. Ci jednak, którzy świadomie czynią zło dla swojego pana, którym jest szatan, dla tych nie mam litości. Amen”


Wytłuszczone zostały w tekście zdania stojące w sprzeczności ze sobą. Nie znam żadnych pism zatwierdzonych przez Kościół, w których istnieją takie rażące rozbieżności. Orędzie to przytoczę w nieco szerszym wymiarze ponieważ ma ono fundamentalne znaczenie na wielu płaszczyznach. Można oczywiście wykorzystać je głównie do wyszukiwania „haków” – byłoby to jednak z mojej strony nikczemnością, gdyby przyświecał mi tylko taki cel ( chociaż nawet przy takim nastawieniu powinno się obronić !).

Czytamy dalej w Orędziu :
…”Ojcze, czy zechcesz mi wytłumaczyć, za jakie dusze nie warto się modlić?
Tak dziecko, za dusze, które zjednoczyły się z szatanem i sprowadzają śmierć na dusze ludzkie. Za tych, którzy zabijają niewinność i łaskę Bożą w duszach. Za tych, którzy świadomie służą szatanowi. Ich dusze są już pogrzebane…
Panie wytłumacz mi proszę o tym grzechu, jeśli zechcesz, bo wiem, ze jest grzech, który sprowadza śmierć i za tych , którzy tak grzeszą, nie należy się modlić. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu i tego grzechu Ty Panie nie wybaczysz.
…Duch Święty zstępuje z niesłychaną mocą i jest wyrazicielem Moje woli na ziemi. Jeśli zagradza się mu zakres działania, jeśli wstrzymuje się dopływ łaski z tego niekończącego się źródła Miłości, jeśli bluźni się przeciwko Bogu i rzuca w twarz wyzwania, jest to niepojęta pycha, która stawia człowieka w Moich oczach na równi z szatanem. Człowiek traci wszelką łaskę i gubi dusze. Nie tylko swoją, ale dusze ludzkie. Staje się współpracownikiem szatana i nie ma prawa więcej wołać Mego miłosierdzia, bo Ja wykluczam go z Mojej ludzkiej rodziny.
Prawo Mego Miłosierdzia nie obejmuje dusz, które potępiły się już za życia zabijając Boga w duszach ludzkich, po tym jak zabijają Go w swojej własnej
Nie wolno wam błagać za demonami, tak samo nie należy błagać za zbrodniarzami, którzy stali się życia potępieńcami i zjednoczyli z szatanami na ziemi.
…Chcę nawrócić ludy, które odeszły ode Mnie, ale nie są jeszcze poddanymi szatana
…Przeklinam zaś tych, którzy swoim grzechem zabijają życie w duszach”


Czytając „Orędzia…” – celem usystematyzowania informacji w nim zawartych, postanowiłem zobaczyć jakie dusze zawiera grupa , za które nie wolno się modlić ( według ducha przemawiającego do Pani Agnieszki) W tym celu wypisałem wszystkie dusze wymienione w tekście :
- kto za życia więcej przypomina szatana niż dziecko Boże
- kto służy szatanowi i żyje jak szatan
- którzy świadomie czynią zło dla swojego pana, którym jest szatan
- dusze, które zjednoczyły się z szatanem i sprowadzają śmierć na dusze ludzkie
- którzy zabijają niewinność i łaskę Bożą w duszach
-kto świadomie służy szatanowi
- które potępiły się już za życia, zabijając Boga w duszach ludzkich, po tym jak zabijają Go w swojej własnej
- zbrodniarze, którzy stali się za życia potępieńcami i zjednoczyli z szatanem na ziemi
- którzy swoim grzechem zabijają życie w duszach
Grupa pokaźna, zapewne mogą się znaleźć w niej głowy państw, przedstawiciele rządów czy inni współtwórczy praw uchwalanych na terenie wszystkich państw świata, które to ustawy zezwalają na życie niezgodne z Prawami i Wolą Bożą ( aborcja, rozwody, procedury in vitro, eutanazja, homoseksualizm, praca w niedzielę, propagujący ideologie takie jak komunizm, ateizm). Zapewne znajdzie się tu mason, niejedna gwiazda muzyki, twórca kultury, redaktorzy gazety „dla dorosłych”, twórcy niejednego filmu. Może być sporo nauczycieli, jogin, nieodpowiedzialni rodzice, kolega z pracy, bojownik ISIS, „nadgorliwy ”żołnierz, ginekolog wykonujący płatne aborcje, czy morderca. Nie oszacuję za ilu ludzi mam się nie modlić za …milion, miliard?

Teraz poszukam odpowiedzi na pytanie : za kogo mam się modlić według wskazówek Ducha z Orędzi ?:

- za ludy, które odeszły od Boga, ale nie są jeszcze poddanymi szatana
-za głupich, którzy są puści i ślepi [służący szatanowi nieświadomie]

Jest dla mnie nie lada zadaniem stwierdzenie, kto z grzeszników < jeszcze nie jest poddanym szatana> , jeśli dobrze myślę - każdy grzech ciężki jest zerwaniem łączności z Bogiem i „przejściem” pod władzę szatana.

Drogą dedukcji dochodzę do wniosku, że pozostaje mi otoczyć modlitwą tylko ludzi z grzechami lekkimi ???. Jestem zdumiony efektem tego mojego rozumowania. Chyba gdzieś popełniłem błąd, ponieważ jestem pewien, że Matka Boża prosi o modlitwę szczególnie za takich właśnie grzeszników, których szatan traktuje już jako pewną zdobycz i szczególnie zabiega o to, aby ich nie utracić.

Zakaz modlitwy za grzesznika ? człowieka, który jeszcze żyje i ma szansę na nawrócenie, nawet gdyby powiedziano o nim, że jest diabłem wcielonym ? Przyszedł mi do głowy Rudolf Hoess komendant Obozu Auschwitz-Birkenau
…Höss bez skrupułów wydawał rozkazy masowego mordu niewinnych ludzi, a z drugiej strony był przykładnym ojcem rodziny i dobrym mężem. Napisał: „Miałem dwie gwiazdy przewodnie, które nadawały kierunek memu życiu: moją ojczyznę, a później moją rodzinę”. Dwóch synów i trzy córki Hössa wiedziały, że w obozowych komorach gazowych morduje się ludzi na gigantyczną skalę, a ich ciała pali się w krematoriach. Dzieci Hössa wzrastały w atmosferze antyludzkiej ideologii i naśmiewały się z wiary w Boga. Już jego pięcioletni syn bluźnierczo wyrażał się o Bogu i o ludziach wierzących, a jego mama cieszyła się z tego.
Po klęsce III Rzeszy….Höss składał zeznania, przyznając się do odpowiedzialności za wymordowanie około 3 milionów Żydów oraz 2,5 miliona Polaków i obywateli innych narodowości. Amerykański psychiatra Martin Gilbert tak scharakteryzował Hössa: „W tym apatycznym niskim mężczyźnie nie było nic, co pozwalałoby przypuszczać, że ma się do czynienia z największym mordercą, jaki kiedykolwiek żył na świecie” (Psychology, s. 231).
…Prokurator Jan Mazurkiewicz tak relacjonuje rozmowę z Hössem, którą przeprowadził 4 kwietnia 1947 roku w wadowickim więzieniu: „W czasie tej rozmowy Höss wyraził się, że doszedł do przekonania, że popełnił ciężkie zbrodnie wobec ludzkości, a specjalnie wobec narodu polskiego, i że wprawdzie jest to za późno, jednak dopiero w polskim więzieniu odnalazł w sobie człowieka, którego na skutek służby w partii zatracił”. W więzieniu Höss odkrył wartość i skarb swojego człowieczeństwa, a to doprowadziło go do odnalezienia wiary w Boga. W liście do żony pisał: „wyrosły we mnie duże wątpliwości, czy również moje odwrócenie się od Boga nie pochodziło z fałszywych przesłanek. Było to ciężkie zmaganie się. Odnalazłem jednak swoją wiarę w Boga” (Autobiografia, s. 182).
4 kwietnia 1947 roku w więzieniu w Wadowicach Höss poprosił o spotkanie z katolickim księdzem. 10 kwietnia 1947 r. przyjechał do niego z Krakowa jezuita o. Władysław Lohn, który był profesorem dogmatyki na uniwersytecie Gregorianum w Rzymie i biegle mówił po niemiecku. Odbył on z Hössem wielogodzinną rozmowę. Po jej zakończeniu Höss złożył katolickie wyznanie wiary i oficjalnie powrócił do Kościoła Katolickiego. Pełen skruchy i wielkiego żalu za popełnione zbrodnie wyznał wszystkie swoje grzechy w sakramencie pokuty. Kiedy następnego dnia przyjmował Chrystusa w Komunii św., płakał, klęcząc na środku więziennej celi. 11 kwietnia 1947 roku w liście pożegnalnym do swojej żony prosił ją: „Moje chybione życie nakłada na Ciebie, Najukochańsza, święty obowiązek wychowania naszych dzieci w duchu prawdziwego, płynącego z serca człowieczeństwa” (Autobiografia, s. 180).
[opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/milujciesie201404_nawrocenie.html

Rudolf Höss stanął w Prawdzie, zaufał Bożemu Miłosierdziu i uznał swoją odpowiedzialność za to wszystko, co działo się w Oświęcimiu…


Taka jest moc Bożego Miłosierdzia, a brak chrześcijańskiej postawy wyrażającej się zaniechaniem modlitwy za te żyjące jeszcze dusze, jest najprostszym sposobem na zaludnienie piekła –ponieważ takie będą OWOCE tych działań.