apostol-7
42722
Peter(skala)
Ak je už ku služobnému kňazstvu nutné "povolanie" pod zodpovednosťou Pastiera diecézy, o to viac toto "povolanie" alebo lepšie "vyvolenie" je nutné pre tých, ktorí budú mať účasť na biskupskom kolégiu: je to zodpovednosť, ktorú má iba ten, ktorý ako Peter alebo jeho nástupca má poslanie "posilňovať bratov vo viere" (Lk 22, 32).

Aby sa toto všetko dialo čo najlepším spôsobom, Cirkev ustanovila …More
Ak je už ku služobnému kňazstvu nutné "povolanie" pod zodpovednosťou Pastiera diecézy, o to viac toto "povolanie" alebo lepšie "vyvolenie" je nutné pre tých, ktorí budú mať účasť na biskupskom kolégiu: je to zodpovednosť, ktorú má iba ten, ktorý ako Peter alebo jeho nástupca má poslanie "posilňovať bratov vo viere" (Lk 22, 32).

Aby sa toto všetko dialo čo najlepším spôsobom, Cirkev ustanovila normy a predpisy, ktoré sa nachádzajú v Kódexe kánonického práva. Tie sú jasné a presné.
Po tomto upresnení považujeme za našu vážnu povinnosť informovať cirkevné spoločenstvo, že na Slovensku je osoba, ktorá sa už niekoľko rokov predstavuje ako "tajne svätený biskup". Ide o pána Daniela Vážana, bývajúceho v Prievidzi.

www.kbs.sk/…/vyhlasenie-kbs-…

4. Náuková dôležitosť textu

Katechizmus katolíckej Cirkvi, ktorý som schválil 25. júna 1992 a ktorého zverejnenie dnes svojou apoštolskou autoritou nariaďujem, je výkladom viery Cirkvi a katolíckeho učenia, ako ich dosvedčuje alebo vysvetľuje Sväté písmo, apoštolská Tradícia a Učiteľský úrad Cirkvi. Vyhlasujem ho za bezpečnú normu pre učenie viery, a teda za platný a legitímny nástroj v službe cirkevného spoločenstva. Kiež by slúžil obnove, ku ktorej Duch Svätý neprestajne volá Božiu Cirkev, Kristovo telo, na jej ceste k nehynúcemu svetlu Kráľovstva!
Schválenie a zverejnenie Katechizmu katolíckej Cirkvi patrí k službe, ktorú chce Petrov nástupca preukázať svätej Katolíckej cirkvi, všetkým partikulárnym Cirkvám žijúcim v pokoji a v spoločenstve s rímskou Apoštolskou Stolicou, podporiť a posilniť vieru všetkých učeníkov Pána Ježiša (Lk 22,32) a súčasne upevniť zväzky jednoty v tej istej apoštolskej viere.
Prosím teda pastierov Cirkvi a veriacich, aby prijali tento Katechizmus v duchu spoločenstva a starostlivo ho používali pri plnení poslania ohlasovať vieru a povolávať k evanjeliovému životu. Tento Katechizmus sa im zveruje, aby slúžil ako smerodajný, spoľahlivý a autentický text pre vysvetľovanie katolíckeho učenia a najmä pre vypracovanie miestnych katechizmov. Predkladá sa tiež všetkým veriacim, ktorí chcú lepšie poznať nevyčerpateľné bohatstvá spásy (Porov. Ef 3,8). Chce podporiť ekumenické snahy podnecované svätou túžbou po jednote všetkých kresťanov tým, že presne ukazuje obsah a obdivuhodnú súvislosť katolíckej viery. Katechizmus katolíckej Cirkvi sa napokon ponúka každému človekovi, ktorý od nás žiada zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (1 Pt 3,15), a ktorý by chcel poznať, čo verí Katolícka cirkev.
Tento Katechizmus nechce nahrádzať miestne katechizmy, riadne schválené cirkevnými autoritami, diecéznymi biskupmi a biskupskými konferenciami, najmä ak boli schválené Apoštolskou Stolicou. Jeho poslaním je povzbudiť a napomáhať vypracovanie nových miestnych katechizmov, ktoré budú brať zreteľ na rozličné situácie a kultúry, ale pri tom starostlivo zachovajú jednotu viery a vernosť katolíckemu učeniu.

www.katechizmus.sk
Irbis
Byl bych rád, kdybys mi přestal říkat, co sám uznávám a co ne.
Laskavě tu přestaň šířit pomluvy.
"Kto ohovára aj ten kto ohováranie pocúva majú v sebe diabla. Jeden ho má na jazyku a druhý na svojom uchu ! Sv. František Salezský.
Irbis
ottovonzittau 12.6.2014 12:41:11
Bezmyšlenkovitým vztahováním několika veršů z Písma svatého na podepření domnělého primariátu Petra se nedá dovodit vůbec nic. Stačí přihlédnout k originálnímu, řeckému textu.

Dogma římskokatolické církve:
Kristus založil Církev jako společnost monarchickou: Kristus bezprostředně a přímo sv. Petrovi slíbil a udělil prvenství pravomoci (primát) nad celou Církví. (…More
ottovonzittau 12.6.2014 12:41:11
Bezmyšlenkovitým vztahováním několika veršů z Písma svatého na podepření domnělého primariátu Petra se nedá dovodit vůbec nic. Stačí přihlédnout k originálnímu, řeckému textu.

Dogma římskokatolické církve:
Kristus založil Církev jako společnost monarchickou: Kristus bezprostředně a přímo sv. Petrovi slíbil a udělil prvenství pravomoci (primát) nad celou Církví. (I. vatik.)
Prvenství pravomoci nad celou Církví bylo uděleno nejen sv. Petrovi, nýbrž také jeho nástupcům. (2. lyonský, flor., vatik.)
____________________
ottovonzittau, ty nejsi římskokatolický křesťan. Je mi líto.
aobubo
Nic nového pod sluncem Otto,že ty to píšeš někde,když to vše je v Písmu,nemáš se proč chlubit.
aobubo
Apoštolové chodili s Kristem tři léta a přesto všemu nerozuměli a rozprchli se.Stejně zůstali pospolu a i přes veškeré vzájemné výhrady byli sjednoceni Kristem a když bylo nutno sešli se aby projednali závažné otázky týkající se víry a života z něj, což trvá podnes.
Námitku vztahující se na mou osobu se pokusím osvětlit.Protestanté jsou mí bratři a sestry, nechovám k nim žádný posměch a mám z …More
Apoštolové chodili s Kristem tři léta a přesto všemu nerozuměli a rozprchli se.Stejně zůstali pospolu a i přes veškeré vzájemné výhrady byli sjednoceni Kristem a když bylo nutno sešli se aby projednali závažné otázky týkající se víry a života z něj, což trvá podnes.
Námitku vztahující se na mou osobu se pokusím osvětlit.Protestanté jsou mí bratři a sestry, nechovám k nim žádný posměch a mám z jejich řad přátelé, kterých si velmi vážím.Nevyčítám jim jejich schromáždění, vždyť chtějí být s Kristem tak jak já.Byly časy kdy jsem také byl u protestantů a nikdy se to neobešlo od vážných proslovů proti RKC s příchutí démonismu a pohanství.Mluvím za sebe a ze své zkušenosti a také jak doufám z Boží milosti.
Protivník není o krok napřed je poražen , kdo je o krok napřed je vždy Bůh a jeho lid.
2 more comments from aobubo
aobubo
Chyby dělá každý, a přesto Kristus od sebe nikoho neodhání, ale naopak dává sám sebe ke společnému životu , a my v naději, i když nejsme perfektní neseme svůj kříž .Následování Krista není politická strana ani club či parta sportovních fanoušků, ale reálný život s Bohem , kde není místo na přetvářky ani dokozování si něčeho, ale vztah s Bohem podobný nebo lépe stejný jak nám představil Ježíš …More
Chyby dělá každý, a přesto Kristus od sebe nikoho neodhání, ale naopak dává sám sebe ke společnému životu , a my v naději, i když nejsme perfektní neseme svůj kříž .Následování Krista není politická strana ani club či parta sportovních fanoušků, ale reálný život s Bohem , kde není místo na přetvářky ani dokozování si něčeho, ale vztah s Bohem podobný nebo lépe stejný jak nám představil Ježíš Kristus a s kterým tak lze žít.
aobubo
Mohl by jsi prosím tě apostol-7 blíže specifikovat v čem se zásadně rozchází nauka a tradice KC s s Boží naukou podle Písma a zjevené pravdě, která už 2000 let trvá? Más námitky na organizování či organizaci nebo instituci, ale neděláte to samé?Nejste organizovaní a nenazýváte své vůdce pastýři?Vaše neomylnost v protestu je založená na čem,když Ježíš v podobenstvích mluvíval o ovčinci o stádu a …More
Mohl by jsi prosím tě apostol-7 blíže specifikovat v čem se zásadně rozchází nauka a tradice KC s s Boží naukou podle Písma a zjevené pravdě, která už 2000 let trvá? Más námitky na organizování či organizaci nebo instituci, ale neděláte to samé?Nejste organizovaní a nenazýváte své vůdce pastýři?Vaše neomylnost v protestu je založená na čem,když Ježíš v podobenstvích mluvíval o ovčinci o stádu a pastýři.Není to tak, že se vloudil zloděj a rozehnal ovce a ovečky si dělají své ovčince a zarputile stojí na své suverenitě a své moci rozhodovat podle sebe? I vy posloucháte své vůdce a máte jich tisíce, ale Kristus dal klíče a moc Petrovi.Vyvolil dvanáct apoštolů a těm dal moc ... vinice je jedna a pastýř také.Od svého základu protestanté vlastně protestují proti Boží vůli a jsou úmyslně nejednotní, což je v rozporu s evangeliem.Od začátku tvrdíte že papež je antikrist a na tom stavíte a tvrdošijně lpíte, ale Písmo mluví o církvi jako rodině a zároveñ Těle Krista a vy jí jak můžete haníte.Znáte Písmo a nevíte.
Samson1
Slovo Boží ano, ale jak začne někdo s autoritou Božího slova uplatňovat svazování a rozvazování, tak jsem apostol -7 hned protestant. 😀
Irbis
apostol-7 12.6.2014 09:42:00
Přirozeně, že tam není napsána skála ale Petr. Ono to znamená totiž to samé. xD
V evangeliích je Petr na mnoha místech uváděn jako první a i na jiných místech je zdůrazňováno jeho prvenství. Např. v Sk 2,14 po seslání Ducha sv. "vystoupil Petr spolu s jedenácti"; dále Sk 5,29: "Petr a apoštolové odpověděli." Už v evangeliích Petr také mluví a jedná jménem ostatních …More
apostol-7 12.6.2014 09:42:00
Přirozeně, že tam není napsána skála ale Petr. Ono to znamená totiž to samé. xD
V evangeliích je Petr na mnoha místech uváděn jako první a i na jiných místech je zdůrazňováno jeho prvenství. Např. v Sk 2,14 po seslání Ducha sv. "vystoupil Petr spolu s jedenácti"; dále Sk 5,29: "Petr a apoštolové odpověděli." Už v evangeliích Petr také mluví a jedná jménem ostatních apoštolů a naopak Ježíš žádá jeho službu a dává mu pokyny. Žádal ho také, aby mimořádně získaným penízem zaplatil daň za něho i za sebe.

Ježíš ujistil Petra o své mimořádné pomoci ve spojení s Petrovými slabostmi. Těsně před předpovědí jeho trojího zapření dříve než kohout zakokrhá mu řekl: "Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím." (Lk 22,32)

Petrovo vystupování bylo po převzetí úřadu prosté, s autoritativním rozhodováním. Řídil volbu apoštola Matěje, na letnice hovořil jménem ostatních v první veřejné katechetické promluvě. Skutky hovoří o tom jak Petr uzdravoval a též říkají: "Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem...přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni." (Sk 5,15n)Petr vzkřísil i mrtvou Tabitu, (viz Sk 9,36-42).

Vynášel také Boží soud nad Ananiášem a Safirou a později i rozhodoval v otázce přijímání pohanů do církve a vydal směrnice na prvním apoštolském sněmu.


Jinak můžete nám povědět, apostol-7, v čem podle vás spočívá katolický pojem svatosti?
aobubo
apostol-7
Podívej se do řeckého originálu a nenech se mást slovní hříčkou. Ježíš nestaví svou církev na člověku (a v textu NENÍ "ty jsi skála"). Skálou, na níž Ježíš staví svou církev je zjevení o totožnosti Ježíše. Navíc když náboženský vůdce hlásá opak toho, co Bůh, odporuje Bohu a místo Jeho církve staví jakousi svou organizaci, kde on sám (bez Boha) je svrchovaný, neomylný, dokonalý.
Co je svatost, …More
Podívej se do řeckého originálu a nenech se mást slovní hříčkou. Ježíš nestaví svou církev na člověku (a v textu NENÍ "ty jsi skála"). Skálou, na níž Ježíš staví svou církev je zjevení o totožnosti Ježíše. Navíc když náboženský vůdce hlásá opak toho, co Bůh, odporuje Bohu a místo Jeho církve staví jakousi svou organizaci, kde on sám (bez Boha) je svrchovaný, neomylný, dokonalý.
Co je svatost, ukazují Skutky apoštolů a epištoly, katolický pojem "svatosti" je mimo, protože si plete Boží pojem pokory s náboženskou pýchou. Náboženská mysl nazývá pokorou to, čemu Bůh říká pýcha. Raději zůstanu u Ježíše než ve spárech Bohu odporující mafiánské instituce, která povyšuje nad autoritu Božího slova své choromyslné kacířské výplody. Porovnej si katolické učení s autoritou Božího slova a zděsíš se!!!
bohušek
tak že apoštolové byli banda tupců, dle tebe opičáku a odkud to máš CASD nebo ČSAD 🤦 🤦 🤦 🤦
slniecko
PETER TY SI SKALA NA TEJ SKALE POSTAVIM svoju CIRKEV A BRANY PEKELNE JU NEPREMOZU

na tej skale postavím svoju cirkev MAT 16,18 - Biblia

Co je svetost to nam ukazuju tisice mucenikov pustovnikov svojov obetov postom a odriekanim krvov svedcili az sam satan zuril .Navrate sa pod kridla svtej cirkvi pokial je ešte čas a neroznašajte bud a nenavist
apostol-7
Slniečko: Pomlouváš, koho neznáš, kritizuješ, čemu nerozumíš, a sama slepě věříš bludařům. Stačí si porovnat katolické nauky s autoritou Božího slova a zjistíš zásadní rozpory. Tzv. "boží náměstek" hlásá opak toho, co "jeho šéf", a staví se na Jeho místo, kacíř!!
🤫
bohušek
opičáku, kdo tě školil?
slniecko
Su to bludari trepu a nevedia co vravia ,nadavaju na katolikov ,a za vsetkym su peniaze ktore potom vyberaju od ludi,
www.youtube.com/watch