Tesa
186.1K
ELOHIM.
Piękny obraz pokory 👏 👏 👏
Verba Veritatis
Piękny obraz 🤦 🤦 🤦
HOOI II
HOOI II
„Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: gdyż jeśli pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywają bogiem, albo czemu cześć oddają, tak że usiądzie w świątyni Boga, okazując się jakby był Bogiem.” (2 List Św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan 2:3-4).

Te słowa dotyczą fałszywego papieża Franciszka…More
„Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: gdyż jeśli pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywają bogiem, albo czemu cześć oddają, tak że usiądzie w świątyni Boga, okazując się jakby był Bogiem.” (2 List Św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan 2:3-4).

Te słowa dotyczą fałszywego papieża Franciszka. Spadło na niego, za jego herezje, wielokrotne przekleństwo Boga, zgodnie z Listem Św. Pawła Apostoła do Galatów 1:8-9 i wszystko co on czyni jako heretyk, zgodnie z dogmatyczną bullą papieża Pawła IV, jest nieważne i bezprawne. Sprzeciwia się on i wywyższa się ponad wszystko, to znaczy ponad Ewangelię, ponad całe Pismo Święte, ponad naukę apostołów, proroków, ponad Tradycję Kościoła, on gardzi wszystkim co w ciągu całego okresu istnienia chrześcijaństwa nazywało się świętym.

On siedzi w Świątyni Bożej, w Kościele, jako jego głowa, ale w swojej pysze występuje przeciwko wszystkiemu co Bóg dał Kościołowi i co Mu przykazał. On wprowadza do Kościoła ducha Antychrysta poprzez to, że tworzy samobójczą jedność pomiędzy nauką Chrystusa a pogańskimi mitami, które czczą demony. wolna-polska.pl/wiadomosci/falszywy-papiez…