mroku2008

2012-02-20 kazanie - ks. Piotr Natanek

CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM

29go lutego bierzemy w ręce Różaniec i

odmawiamy jako jedną modlitwę wszystkie Tajemnice Różańca Św.,

Tajemnicę: Radosną, Światła, Bolesną i Chwalebną,

JEZU ratuj nas.

www.gloriapolo.net
mroku2008

Benedykt XVI - Pater noster / Ojcze nasz

JEZUS NASZYM KRÓLEM
mroku2008

Ks. Stopka o oświadczeniu ws. ks. Natanka

CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM
polecam książkę 'Szatan istnieje naprawde' P. Bonifacius Gunther

My chcemy Boga my poddani, On Naszym Królem On Nasz Pan ...
mroku2008

2011-11-27 00:00 kazanie - ks. Piotr Natanek

CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

masoneria i kryzys gospodarczy
mroku2008

2011-11-26 kazanie - ks. Piotr Natanek

mroku2008

Adamek - jakiego nie znacie - cz. 2

Chrystus Naszym Królem

pozdro dla Adamka
mroku2008

2011-11-15 pustelnia - kazanie - ks. Piotr Natanek

CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM

www.youtube.com/watch

czyzby ktoś nas okłamywał....... 🤫
mroku2008

2011-11-11 pustelnia

CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM

Część pierwsza kazania Ks. Stanisława Małkowskiego, wygłoszonego w dniu 11.11.2011r. ksiądz małkowski mówi o intronizacji tak samo jak ksiądz Natanek
mroku2008

2011-11-01 kazanie - ks. Piotr Natanek

mroku2008

2011-10-30 kazanie - ks. Piotr Natanek

CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM

polecam książkę "Masoneria polska 2009" autor Stanisław Krajski
mroku2008

2011-10-10 kazanie - ks. Piotr Natanek

CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM

DZIŚ NATURA NALEŻY DO BOGA. CZY CHCESZ BY JUTRO BYŁA WŁASNOŚCIĄ
MONSANTO???..." -

TOKSYCZNIE ZMODYFIKOWANA POLITYKA I WYBORCZE NADZIEJE.
ZAPRASZAMY I PROSIMY O NAGŁOŚNIENIE!

CO: Akcja z symbolicznym "WIELKIM DEMONEM" i marionetkami
ministrów GMO (Genetycznie
Modyfikowane Organizmy), które razem będą stanowiły tło do
konferencji prasowej.
More
CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM

DZIŚ NATURA NALEŻY DO BOGA. CZY CHCESZ BY JUTRO BYŁA WŁASNOŚCIĄ
MONSANTO???..." -

TOKSYCZNIE ZMODYFIKOWANA POLITYKA I WYBORCZE NADZIEJE.
ZAPRASZAMY I PROSIMY O NAGŁOŚNIENIE!

CO: Akcja z symbolicznym "WIELKIM DEMONEM" i marionetkami
ministrów GMO (Genetycznie
Modyfikowane Organizmy), które razem będą stanowiły tło do
konferencji prasowej.
GDZIE: pod gmachem Ministerstwa Rolnictwa
KIEDY: 4.X. 2011, w godzinach: 12:00-13:30

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Marek Sawicki, i Minister
Środowiska, Pan
Andrzej Kraszewski, głośno ogłaszają swoje zamiary wywarcia presji
w celu
wprowadzenia ogólnoeuropejskiego zakazu GMO. ŻADEN Z NICH JEDNAK
NIE POWIEDZIAŁ, co
zrobią w tej sprawie w Polsce, chociaż TO WŁAŚNIE ONI MOGĄ
NATYCHMIAST WPROWADZIĆ
ZAKAZ UPRAW wydając odpowiednie rozporządzenia. Wezwanie do
wprowadzenia zakazu w
Europie bez wcześniejszego wprowadzenia zakazu w Polsce na pewno
nie będzie
potraktowane poważnie ani w samej Brukseli, ani przez inne kraje
Unii
Europejskiej.

TEN PRZEDWYBORCZY GEST PIŁATA - przerzucenia odpowiedzialności za
nasz kraj na
Komisję Europejską - wzbudził oburzenie wśród opinii publicznej,
która zdecydowanie
popiera Polskę wolną od GMO. Szeroka Koalicja na rzecz Polski
wolnej od GMO będzie
podkreślała ministerialne oszustwa bowiem: SPRAWA WPROWADZENIA GMO
"SZCZEGÓLNIE
BLISKA"
MINISTROWI ŚRODOWISKA oraz POSTAWIŁ ROLNY MINISTER MAREK I BOGU
ŚWIECZKĘ I DIABŁU
OGAREK.
Przedstawimy Ministrom PETYCJĘ podpisaną przez tysiące wyborców i
wręczymy im
"nagrody" stosownie do ich zaangażowania lub bierności w
sprawie egzekwowania zakazu
upraw GMO w Polsce: statuetki „OBROŃCA POLSKIEJ ŻYWNOŚCI” lub
statuetki „DOSYĆ
OBIETNIC, CZAS NA CZYNY"

Ministrowie koalicji PO-PSL muszą NATYCHMIAST przerwać tę grę z
opinią publiczną i
zdecydowanie określić swoje stanowisko w sprawie upraw GMO w Polsce
WYDAJĄC
ODPOWIEDNIE ROZPORZĄDZENIA ZAKAZUJĄCE UPRAW GMO.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Polska Wolna od GMO”,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi,
Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO", do której należy ponad
400 podmiotów.
W przedstawieniu biorą udział aktorzy i studenci Wyższej Szkoły
Teatralnej - Wydział
Lalkarski,
SAMBA - RYTMY OPORU" i "PRZESTRZEŃ SYRENA"

KONTAKT:
Anna Szmelcer: 607295055, annaszmelcer@gmail.com
Jadwiga Łopata: 33 8797114, biuro@icppc.pl
Edyta Jaroszewska – Nowak: 609645386, edytaj66@tlen.pl

DODATKOWE INFORMACJE:
Wszystkie badania opinii publicznej wykazują, że średnio 70 %
Polaków (podobnie jak
inni Europejczycy) nie chce GMO w żywności, paszach i na polach
uprawnych;
powierzchnia upraw roślin GMO w UE stanowi mniej niż 0,02 % całej
powierzchni
rolnej.

„...Domagamy się od Ministrów natychmiastowego wydania rozporządzeń
w sprawie
pełnego zakazu wprowadzania do obrotu, sprowadzania na własny
użytek i wysiewu
kukurydzy MON810 oraz w sprawie pełnego zakazu wprowadzania do
obrotu, sprowadzania
na własny użytek i sadzenia ziemniaków Amflora. Przedstawimy
Ministrom PETYCJĘ
podpisaną przez tysiące wyborców i wręczymy im "nagrody"
stosownie do ich
zaangażowania lub bierności w sprawie egzekwowania
zakazu upraw GMO w Polsce: statuetki „OBROŃCA POLSKIEJ ŻYWNOŚCI”
lub statuetki
„DOSYĆ OBIETNIC, CZAS NA CZYNY"...” - dodaje Jadwiga Łopata,
laureatka Nagrody
Goldmana (ekologiczny Nobel) odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

„...W dziewięciu krajach UE jest już zakaz upraw genetycznie
zmodyfikowanej
kukurydzy MON 810 i transgenicznego ziemniaka Amflora. Większość
Polaków, podobnie
jak inni mieszkańcy UE, wyraźnie oczekuje od Ministra Sawickiego i
Ministra
Kraszewskiego dodania Polski do tej listy.
Wzmocniłoby to na forum UE te grupy, które dążą do całkowitego
zakazu upraw GMO w
UE i zakazu sprzedaży nasion GMO...” - mówi Sir Julian Rose,
prezes
Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.

'„...Brak jasnego zakazu upraw GMO w Polsce prowadzi do
omijania istniejącego prawa,
stanowi zagrożenie dla dobrej opinii polskiej żywności i może
doprowadzić do
załamania się jej eksportu (np. w chwili nagłośnienia faktu, że w
Polsce są
prowadzone uprawy GMO, oraz wykrycia zanieczyszczeń podczas coraz
ostrzejszych
kontroli żywności i nasion pod kątem zawartości GMO). Mimo to
Minister Sawicki i
Minister Kraszewski zdecydowanie odmawiają zaniepokojonej opinii
publicznej
pozytywnego rozwiązania tego problemu, więc wygląda na to, że wolą
wspierać
ponadnarodowe korporacje niż swoich wyborców...”- dodaje Edyta
Jaroszewska-Nowak,
rolniczka i aktywna działaczka dla Polski wolnej od GMO.

„...Istnieją w UE podstawy prawne do wprowadzania zakazów, np.
dyrektywa 2001/18
i rozporządzenie 1829/2003 (w połączeniu z zasadami procesowymi
rozporządzenia
178/2002). Żaden z krajów, który wprowadził zakazy GMO, nie płacił
kar, bo ich
służby dyplomatyczne skutecznie interweniują w Brukseli. Rząd RP
może w każdej
chwili, jeśli będzie miał taką wolę, wprowadzić zakaz upraw GMO w
drodze
rozporządzenia Ministra Środowiska lub Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi...” -
podkreśla Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji
"POLSKA WOLNA OD GMO", do
której należy ponad 400 podmiotów.

„... Uprawy roślin GMO stanowią poważne zagrożenie dla środowiska
naturalnego,
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla rolnictwa i polskiej wsi.
Jest to
udokumentowane w raportach licznych badań naukowych oraz rolników,
którzy stosowali
GMO...” - przypomina Anna Szmelcer, specjalista biolog, prezes
Stowarzyszenia
"Polska Wolna od GMO".

'...Konkurencja tylko czeka aby usłyszeć, że w Polsce
dopuszczono uprawy GMO aby to
nagłośnić i odebrać nam rynki zbytu tej, jeszcze dobrej, żywności.
Próby pogodzenia
tych dwóch różnych typów rolnictwa (z GMO i tradycyjnego)
oczywiście będą skutkowały
zwyżką cen żywności bez GMO z powodu wzrostu kosztów kontroli przed
zanieczyszczeniem na każdym etapie produkcji: nasiennictwo, zbiór,
transport,
przechowywanie, przetwórstwo. Później dojdzie do całkowitego
zanieczyszczenia i
braku możliwości uzyskania plonów bez GMO a koncerny
biotechnologiczne zawłaszczą
całkowicie nasiennictwo i zaczną dyktować ceny...' mówi Robert
Świerk,
przedsiębiorca, specjalista ds. żywności

'..."Uprawy GMO niszczą bioróżnorodność , zabijają
pszczoły i prowadzą do trwałego
uzależnienia rolników od amerykańskiego koncernu!
DZIŚ NATURA NALEŻY DO BOGA. CZY CHCESZ BY JUTRO BYŁA WŁASNOŚCIĄ
MONSANTO???..." -
pyta Zbigniew Libera, artysta sztuki krytycznej

Czas na działanie...
Zespół Stop Codex
mroku2008

Kazanie ks. Piotr Natanek 9 października 2011 r

CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM

W poniedziałek minęła dwudziesta rocznica śmierci Michała Falzmanna, bohaterskiego inspektora Najwyższej Izby Kontroli, który odkrył największą aferę III RP – Aferę FOZZ. Za dociekliwość zapłacił życiem. Zresztą nie tylko on...

Michał Falzmann był pracownikiem NIK. Podczas kontroli Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego wykrył nieprawidłowości związane z handlowan…
More
CHRYSTUS NASZYM KRÓLEM

W poniedziałek minęła dwudziesta rocznica śmierci Michała Falzmanna, bohaterskiego inspektora Najwyższej Izby Kontroli, który odkrył największą aferę III RP – Aferę FOZZ. Za dociekliwość zapłacił życiem. Zresztą nie tylko on...

Michał Falzmann był pracownikiem NIK. Podczas kontroli Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego wykrył nieprawidłowości związane z handlowaniem polskim długiem. Jego kontrola, która doprowadziła do jednego z najgłośniejszych procesów sądowych, pokazała, że pieniądze na spłatę polskich zobowiązań trafiały m.in. na konta zagraniczne prywatnych osób oraz były wykorzystywane w polityce. W wyniku tych działań Polska poniosła gigantyczne straty (szacowane na około 334 mln zł). W proceder nielegalnego skupowania polskiego długu zamieszane były służby specjalne III RP.

Michał Falzmann pracował w NIK trzy miesiące. Stał się wrogiem numer jeden, gdy tylko zaczął badać sprawę FOZZ. Bezskutecznie próbował zainteresować nieprawidłowościami najważniejsze osoby w państwie. W raporcie pokontrolnym Falzmann opisał nieprawidłowości związane z działalnością FOZZ. Wśród osób współodpowiedzialnych za nadużycia wymienił m.in. dyrekcję oraz Radę Nadzorczą FOZZ, wiceministrów finansów Wojciecha Misiąga i Janusza Sawickiego oraz ministra finansów Leszka Balcerowicza. Raport Falzmanna stał się przedmiotem obrad najważniejszych ludzi w kraju. Ówczesny premier Jan Krzysztof Bielecki zorganizował w tej sprawie spotkanie. Na naradzie u szefa rządu spotkali się m.in.: Walerian Pańko (szef NIK), Stanisław Rączkowski, Anatol Lawina (szef Falzmanna), Michał Falzmann oraz wymienieni w raporcie Leszek Balcerowicz i Janusz Sawicki. Mimo zorganizowania narady, na której prezentowane były wyniki kontroli NIK, Falzmann nie otrzymał żadnego wsparcia od polityków.

Miesiąc po spotkaniu u premiera Falzmann skierował do Narodowego Banku Polskiego pismo, w którym prosi o udostępnienie informacji bankowych o obrotach i stanach środków pieniężnych Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Dzień po skierowaniu tego pisma inspektor otrzymał od swojego szefa informację o odsunięciu go od wszelkich czynności zawodowych. Pretekstem tej decyzji było udostępnienie ustaleń NIK osobom nieuprawnionym. W dniu, w którym Falzmann otrzymał wiadomość o swoim zawieszeniu, został odwieziony do szpitala. Zmarł następnego dnia. Jako przyczynę zgonu podano zawał serca. Zdaniem jego najbliższych, został otruty.

Śmierć Falzmanna rozpoczęła serię dziwnych wypadków i wyjaśnionych zgonów. Walerian Pańko – ówczesny prezes NIK – zginął w wypadku samochodowym. W jego służbowe auto uderzył jadący z naprzeciwka samochód. Wypadek przeżył kierowca Pańki. Jednak w przeciągu kilku miesięcy również on zmarł w dziwnych okolicznościach. Podobnie, jak policjanci, którzy przybyli jako pierwsi na miejsce wypadku Pańki. Okoliczności śmierci Anatola Lawiny – bezpośredniego szefa Falzmanna - również nie zostały do końca poznane. Biorąc pod uwagę zaangażowanie WSI w nieprawidłowości w FOZZ wielu komentatorów wskazuje, że śmierć ludzi związanych z wyjaśnianiem największej afery III RP nie jest przypadkowa. Niewykluczone, że zostali zamordowani.

Afera FOZZ skupiła jak w soczewce patologie polskiej rzeczywistości opartej na powiązaniach z PRLowskimi służbami. Ludzie, których przejęły po PRLu służby, byli zaangażowali w okradanie Polski. Parasol ochronny nad nimi roztaczali najważniejsi politycy w kraju, a ci, którzy chcieli te patologie leczyć i im zapobiegać, stawali się ofiarami mediów, polityków i służb. Za swoją uczciwość i patriotyzm często płacili najwyższą cenę. Dla takich ludzi Polska transformacyjna miejsca nie miała. Przeszkadzali w robieniu interesów...
mroku2008

2011-10-03 kazanie - ks. Piotr Natanek

mroku2008

Kazanie Ks. Piotra Natanka 28 czerwca 2011 roku

Chrystus Naszym Królem

alert-box.org/petycja
proszę o podpisanie petycji.
mroku2008

Kazanie ks.Piotra Natanka z 9.01.2011

Wszytko co mówi ksiądz jest świętą prawdą, popatrzcie co unia robi dzisiaj nam- ludzia i naszym dziecią - rtęć w szczepionkach (pododuje autyzm,adht i wiele innych chorób), Gmo czyli genetycznie modyfikowana żywność powoduje śmierć, bezpłodność i inney choroby, broń haarp czyli modyfikacja pogody, w polsce i na całym świecie ( dzięki tej broni mogą powodować powodzie jak to w polsce w 2010 roku, …More
Wszytko co mówi ksiądz jest świętą prawdą, popatrzcie co unia robi dzisiaj nam- ludzia i naszym dziecią - rtęć w szczepionkach (pododuje autyzm,adht i wiele innych chorób), Gmo czyli genetycznie modyfikowana żywność powoduje śmierć, bezpłodność i inney choroby, broń haarp czyli modyfikacja pogody, w polsce i na całym świecie ( dzięki tej broni mogą powodować powodzie jak to w polsce w 2010 roku, susze, trzęsienie ziemi, tsunami itd) wszystko to dzieło człowieka a raczej szatana. Dalej chemtrials czyli smugi chemiczne i wspomniana już manipulacja pogodą, rozpylają samolotammi chemie w powietrzu(metale ciężkie typu bar, aluminium, mangan itd) dzięki temu mogą sterować pogodą na całą skalę ale poźniej ty i twoja , dzieci wdychają to świństwo co powoduje wiele chorób a nawet śmierć. Dalej Nowy porządek świata czyli redukacjia populacji do 1/10.Chcą wymordować i wytruć 9/10tych ludności świata, resztę ludzi zaczipować, czipy już są w innych krajach dostępne i praktykowane, wprowadziś nową religię religie szatana, na własne oczy widziałem jak modlą sie do sowy to co ksiądz wspominał, skłądają szatanowi ofiary z dziewic. Zachęcam do czytania w internecie o tym.

wyszukiwarka google bądź youtube: nie rozmawiaj o pogodzie (trzeba obejrzeć wszytkie 27 odcinków), wielka farmacjia, alex jones, rtęć w szczepionkach, chemtrials, smugi chemiczne, Gmo - genetycznie modyfikowana żywność , nowy porządek świata itd
mroku2008

Rekolekcje Maryjne ks. Piotr Natanek cz.1

Ja i moja rodzina dziękujemy że jesteś.