ona
A ciekawe czy indyjski jezuita nadal tanczy 😲
Agata.B
Ciekawe w którym roku biskupi w Polsce kazali usunąć najwięcej balasek z kościołów żeby nie klękać w czasie Komunii św 😲
Peter(skala)
😇 👍 👏 👌
Agata.B
ona 2 godzin(y) temu
balaski 😀 odwieczny problem glorjanskich popaprańców, juz zdołałam o tym zapomnieć,
Agata.B
Prostowanie wiernym kolan przez biskupów poprzez usuwanie balasek i klęczników z Kościołów Katolickich trwa
Do radykalnie i systematycznie eliminowanych, zakorzenionych w Tradycji, znaków najwyższej czci wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie należy postawa klęcząca, zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Jednym ze sposobów eliminacji jest niemówienie na ten temat. Nie mówm…
More
Prostowanie wiernym kolan przez biskupów poprzez usuwanie balasek i klęczników z Kościołów Katolickich trwa
Do radykalnie i systematycznie eliminowanych, zakorzenionych w Tradycji, znaków najwyższej czci wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie należy postawa klęcząca, zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Jednym ze sposobów eliminacji jest niemówienie na ten temat. Nie mówmy nic. A tymczasem idzie naprzód – po cichu i z bezczelną zuchwałością – rewolucyjna akcja prostowania ludziom kolan.
One more comment from Agata.B
Agata.B
Jak to możliwe że po 20 wiekach klękania nagle biskupi katoliccy w Polsce wpadli na straszny pomysł, że trzeba STAĆ przed Bogiem podczas przyjmowania Komunii św.!!! I Kazali podległym sobie proboszczom wyrzucać balaski z wielu kościołów.Sam Bóg objawił, jak mamy oddawać Mu chwałę. W Piśmie Św. jest ok. 500 wersetów mówiących o padnięciu na kolana i twarzą do ziemi przed nieskończonym Bożym …More
Jak to możliwe że po 20 wiekach klękania nagle biskupi katoliccy w Polsce wpadli na straszny pomysł, że trzeba STAĆ przed Bogiem podczas przyjmowania Komunii św.!!! I Kazali podległym sobie proboszczom wyrzucać balaski z wielu kościołów.Sam Bóg objawił, jak mamy oddawać Mu chwałę. W Piśmie Św. jest ok. 500 wersetów mówiących o padnięciu na kolana i twarzą do ziemi przed nieskończonym Bożym Majestatem i Świętością (Por. niektóre z nich: Rdz 22,5; 24,26; 24,48; 24,52; Wj 3,12: 4,31; 12,27; Kpł 9,24; Lb 16,22; 17,10; 20,6; 22,31; Joz 5,14; 7,6; lSm 1,19; 1,28; 6,5; 15,31; 2Sm 12,20; 15,32; 2Km 7,3; 20,18; 29,29; Ne 9,6; Tb 12,16; 5,14; Jdt 4,11; 9,1; 13,17; lMch 4,40; 4,55; 2Mch 3,15; 10,4;.10,26; 1,20; Ps 95 (94),6; Iz 45,14 i 23; 49,7; 49,23; 44,4; Ez 1,28; 2,23; 43,2-3; Dn 8,17-18; 10,9; Mt 4,9; 17,6; 14,33; 15,25; 26,39; Mk 1,40; 5,22; 5,33; 7,25;.10,17; Łk 5,12; 17,16; 24,5; 8,41; 8,47; 22,41; Dz 9,40; 20,36; 22,7; 26,14; 1 Kor 14,25; Rz 14,10-11; Ap 1,17; 4,9-11; 5,8 i 14; 7,11; 19,4; 22,8)
godziniarz
Panie KR44 naczytał się Pan zielonoświątkowych głupot? Pan jest w ogóle katolikiem czy wyznawcą jakiejś sekty ?. Proszę mi pokazać źródło u Ojców i Doktorów kościoła o tych niewiarygodnych informacjach . Takie cos może wymyślić tylko demoniczna propaganda. Panie nie czytaj tych głupot z takich stron jak zbawienie.com czy proroctwa.com Oni nawet nie uznają św. Pawła. Weź się Pan ogarnij.

Po pierw…More
Panie KR44 naczytał się Pan zielonoświątkowych głupot? Pan jest w ogóle katolikiem czy wyznawcą jakiejś sekty ?. Proszę mi pokazać źródło u Ojców i Doktorów kościoła o tych niewiarygodnych informacjach . Takie cos może wymyślić tylko demoniczna propaganda. Panie nie czytaj tych głupot z takich stron jak zbawienie.com czy proroctwa.com Oni nawet nie uznają św. Pawła. Weź się Pan ogarnij.

Po pierwsze to w 535r. p.n.e. Król Babilonii Nabukadnecar już nie żył. To czym Pan piszę dział się w 587r.p.n.e. Ponadto nie rozprzestrzenia Pan tych informacji bo gada pan głupoty. Przez cały ten okres aż do śmierci Jezusa Bóg cały cxas był z narodem Żydowski. Mówią o tym księgi Machabejskie i cały stary testament. Bóg nieustannie przebywał w światyni po za 70 letnia niewolą Babilonu.
Natomiast całe nauczanie kapłanów żydowskich było natchnione przez Boga i nieomylne tak jak dzisiaj w kościele dlatego Jezus powiedział " słów ich słuchajcie ale czynów nie powtarzajcie " . Jezus nazwał ich dziećmi diabła bo czynili uczynki diabła dodając do tradycji pewne zwyczaje , które służyły ich interesom. To tak jak dzisiejsi księża geje lub tzw. biznesmeni . Nauka kościoła jest święta ale przepisy ,które wprowadzają niektórzy np. cennik w kościele, korupcja, nieczystość, brudne interesy czynią z nich dzieci diabła. I tak samo gdyby Chrystus przyszedł dzisiaj to do wielu kapłanów i to w samym Watykanie rzekł by to ssamo co faryzeuszom " Idźcie przecz dzieci diabła bo mówicie ,że macie mnie za Pana ale waszym Ojcem jest diabeł bo czynicie jego uczynki. a do wielu wiernych powiedział by " słów ich słuchajcie ale czynów nie powtarzajcie.

Oj Panie proszę czytać nauczanie kościoła a nie internetu bo się pan popląta całkowicie
KR44
W ten sposób w momencie zmartwychwstania Chrystusa

szatan czyli Lucyfer został całkowicie pokonany .


Kapłani żydowscy doskonale wiedzieli, że Ja-szua był obiecanym Mesjaszem. Znali także dokładnie zapowiadany proroczo czas Jego pojawienia się na scenie świata. Z tej przyczyny Herod rozkazał pozabijać niemowlęta w Betlejem.

Kapłani i faryzeusze znali doskonale jego cuda. Zarzucano Mu złośliw…More
W ten sposób w momencie zmartwychwstania Chrystusa

szatan czyli Lucyfer został całkowicie pokonany .


Kapłani żydowscy doskonale wiedzieli, że Ja-szua był obiecanym Mesjaszem. Znali także dokładnie zapowiadany proroczo czas Jego pojawienia się na scenie świata. Z tej przyczyny Herod rozkazał pozabijać niemowlęta w Betlejem.

Kapłani i faryzeusze znali doskonale jego cuda. Zarzucano Mu złośliwie magię wysokiej klasy i współpracę z demonami. Herod domagał się podczas przesłuchania Ja-szua, aby On zademonstrował mu jakiś cud - chociażby grzmot pioruna. Nie dlatego, że nie wierzył. Po prostu chciał zobaczyć na własne oczy.

Nie można tutaj rozważać o niewiedzy czy nieświadomości kasty kapłańskiej czy też obu ugrupowań religijnych, saduceuszy i faryzeuszy. Ludzie ci zdawali sobie doskonale sprawę z tego, kim był Ja-szua, a On także wiedział, że oni znają doskonale Źródło jego mocy. Dlatego nazwał ich - plemieniem żmijowym, oraz potomstwem szatana, ponieważ wiedział, kto jest źródłem ich mocy i czyją mocą oni wypędzają demony.

Jana 8:44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Wyraźne odniesienie do źródła motywów tych ludzi, czyli pierwszej starożytnej Bestii. W takiej właśnie formie istniała ona za czasów Ja-szua. Starożytny Izrael utracił status Narodu Wybranego.
KR44
W tych wersetach widać wyraźnie zasięg władzy Bestii. Kapłani żydowscy, żyjący w państwie podbitym przez Rzymian byli w stanie wywierać tak potężny nacisk na namiestnika rzymskiego, że ten ciężko przestraszony umył ręce od krwi niewinnego Mesjasza i poddał się ich woli, skazując Chrystusa na męczeńską śmierć.

Najciekawsze jest to, że zabijając Ja-szua słudzy Lucyfera wyrządzili mu w nieświadomo…More
W tych wersetach widać wyraźnie zasięg władzy Bestii. Kapłani żydowscy, żyjący w państwie podbitym przez Rzymian byli w stanie wywierać tak potężny nacisk na namiestnika rzymskiego, że ten ciężko przestraszony umył ręce od krwi niewinnego Mesjasza i poddał się ich woli, skazując Chrystusa na męczeńską śmierć.

Najciekawsze jest to, że zabijając Ja-szua słudzy Lucyfera wyrządzili mu w nieświadomości wielką przysługę. Ja-szua został złożony na ofiarę za nasze grzechy. Według praw ofiarnych złożywszy taką ofiarę został On zmartwychwzbudzony oraz obdarzony taką mocą, jakiej Lucyfer nie jest w stanie nigdy uzyskać.
3 more comments from KR44
KR44
W rozdziale 23 Ewangelii Mateusza mamy ostre starcie Ja-szua z... Bestią, czyli faryzeuszami, którzy pod przykrywką służenia Bogu oraz przestrzegania Tory, czyli pięcioksięgu Mojżeszowego w rzeczywistości byli sługami Lucyfera . Dlatego też Ja-szua ostro ich potępił za unieważnianie Słowa Bożego oraz wprowadzanie w zamian tradycji Talmudu.

Spisany o wiele później Talmud stał się podstawą do …More
W rozdziale 23 Ewangelii Mateusza mamy ostre starcie Ja-szua z... Bestią, czyli faryzeuszami, którzy pod przykrywką służenia Bogu oraz przestrzegania Tory, czyli pięcioksięgu Mojżeszowego w rzeczywistości byli sługami Lucyfera . Dlatego też Ja-szua ostro ich potępił za unieważnianie Słowa Bożego oraz wprowadzanie w zamian tradycji Talmudu.

Spisany o wiele później Talmud stał się podstawą do opracowania Protokołów Mędrców Syjonu, które z kolei są planamizawładnięcia całym światem przez Lucyfera .

Jak wszyscy doskonale wiemy, słudzy Lucyfera, (pierwsza inkarnacja Bestii) zamordowali Ja-szua z wyroku arcykapłanów żydowskich. Wyrok wykonał inny przedstawiciel sił Szatana,

Poncjusz Piłat, namiestnik rzymski, który ugiął się tchórzliwie pod presją kapłanów żydowskich i pomimo głębokiego przekonania, że Ja-szua był zupełnie niewinny, oddał Go na mękę na krzyżu, kazawszy Go przed ukrzyżowaniem ubiczować.

Jana 19:(12) Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza; każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi.

W ten sposób wywierając presję na tchórzliwego Piłata, Bestia za pomocą pogróżek i manipulacji uśmierciła Mesjasza rękami żołdactwa rzymskiego.

Jana 19:(8) A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł
KR44
Słońce jest symbolem Lucyfera. W tym właśnie momencie Lucyfer przywłaszczył sobie prawa do świątyni Bożej i uznał ją za swoją. Izraelici take skadali swoje dzieci w ofiarach dla demonów takich jak Baal czy Marduk. Ziemia Obiecana była przepełniona lichwą, przemocą, przelewem krwi, czarami, bałwochwalstwem oraz wszelkiego rodzaju mozliwymi zboczeniami.

W rezultacie 12 pokoleń Izraela rozdzieliło …More
Słońce jest symbolem Lucyfera. W tym właśnie momencie Lucyfer przywłaszczył sobie prawa do świątyni Bożej i uznał ją za swoją. Izraelici take skadali swoje dzieci w ofiarach dla demonów takich jak Baal czy Marduk. Ziemia Obiecana była przepełniona lichwą, przemocą, przelewem krwi, czarami, bałwochwalstwem oraz wszelkiego rodzaju mozliwymi zboczeniami.

W rezultacie 12 pokoleń Izraela rozdzieliło się na dwa królestwa - Judy i Izraela, Z czasem Izrael został całkowicie podbity przez Asyrię i słuch o nim niemal zaginął do dnia dzisiejszego. Królestwo Judy zostało całkowicie zniszczone przez wojska Nabukadnesara w roku 535 p.n.e. a świątynia Boża została całkowicie zniszczona - całe jej wyposażenie zabrali Babilończycy i ślad po Arce Przymierza zaginął do dnia dzisiejszego.

W Babilonie, podczas niewoli babilońskiej część Judejczyków, czyli Żydów rozpoczęła eksperymenty z magią babilońską udoskonalając ją jeszcze bardziej.

Nowa, najbardziej mocna wersja tej magii nosi dzisiaj nazwę - Kabała.

Podczas niewoli Judy w Babilonie powstawał bluźnierczy Talmud Babiloński - żydowska tradycja ustna, którą tak ostro potępił Ja-szua w rozdziale 23 Mateusza. Innym czysto demonicznym dziełem z okresu niewoli babilońskiej jest księga czarów i magii, Kabała, która jest także rozpowszechniona pośród dzisiejszych wyznawców Talmudu.

Bestia - za pomocą magii i czarów Kabały rozpoczęła swoje istnienie.

Żydzi zamieszkiwali także inne państwa w tamtym okresie - przede wszystkim Egipt. W tamtym czasie Żydzi stali się sławni ze swojej lichwy, która dawała im, tak jak obecnie, wielkie zyski oraz wiele władzy. Łącząc lichwiarskie manipulacje z Kabałą Bestia stopniowo uzyskiwała szatańską moc.
KR44
Szczegóły nie są nam dzisiaj dokładnie znane, ale po śmierci Salomona Izrael rozpoczął marsz ku swej zagładzie. Kolejni królowie izraelscy postępowali coraz gorzej i szczytowym błędem Izraela było... wielbienie Lucyfera w świątyni Boga - Yahwe!

Ezechiela 8:16 Zaprowadził mnie także do wewnętrznego dziedzińca świątyni Jahwe i oto u wejścia do świątyni Jahwe, pomiędzy przedsionkiem a ołtarzem, …More
Szczegóły nie są nam dzisiaj dokładnie znane, ale po śmierci Salomona Izrael rozpoczął marsz ku swej zagładzie. Kolejni królowie izraelscy postępowali coraz gorzej i szczytowym błędem Izraela było... wielbienie Lucyfera w świątyni Boga - Yahwe!

Ezechiela 8:16 Zaprowadził mnie także do wewnętrznego dziedzińca świątyni Jahwe i oto u wejścia do świątyni Jahwe, pomiędzy przedsionkiem a ołtarzem, znajdowało się około dwudziestu pięciu mężów, obróconych tyłem do świątyni Jahwe, z twarzami skierowanymi ku wschodowi: zwróceni na wschódoddawali pokłon słońcu.
godziniarz
Nie Panie Stasiu nie jest to podsumowanie moich teorii. Wyciąga Pan złe wnioski . Jest Pan zarażony bakterią , która nazywa się herezja i nie widzi Pan nic innego. Jest to niebezpieczna gdyż Papież Pius X określił ją jako gangrenę , która się rozprzestrzenia i śmierdzi i bardzo ciężko ją uleczyć. Jest to też choroba niebezpieczna również dla lekarza bo łatwo można się nią zarazić i naprawdę nie …More
Nie Panie Stasiu nie jest to podsumowanie moich teorii. Wyciąga Pan złe wnioski . Jest Pan zarażony bakterią , która nazywa się herezja i nie widzi Pan nic innego. Jest to niebezpieczna gdyż Papież Pius X określił ją jako gangrenę , która się rozprzestrzenia i śmierdzi i bardzo ciężko ją uleczyć. Jest to też choroba niebezpieczna również dla lekarza bo łatwo można się nią zarazić i naprawdę nie jest mi przyjemnie ,że muszę się w tym babrać.
Jednak myślę ,że jakby Pan się nawrócił to było by to coś wielkiego i radosnego.
godziniarz
Panie Stasiu łamie Pan
1. Naukę o nieomylności Papieża
2. Naukę o posłuszeństwie
3. Naukę o zbawczym planie Bozym co do narodu Żydowskiego
Ponadto kwestionuje Pan
1. Obrzędy liturgiczne kościoła pierwszych wieków
2. Neguje Pan nauczanie świętych doktorów kościoła
3. Neguje Pan nauczanie soborów i synodów

Ma Pan szczęści , że mamy czasy miłosierdzia kościoła bo jeszcze 500 lat temu byłby Pan …More
Panie Stasiu łamie Pan
1. Naukę o nieomylności Papieża
2. Naukę o posłuszeństwie
3. Naukę o zbawczym planie Bozym co do narodu Żydowskiego
Ponadto kwestionuje Pan
1. Obrzędy liturgiczne kościoła pierwszych wieków
2. Neguje Pan nauczanie świętych doktorów kościoła
3. Neguje Pan nauczanie soborów i synodów

Ma Pan szczęści , że mamy czasy miłosierdzia kościoła bo jeszcze 500 lat temu byłby Pan wyklęty a może nawet siedział w pierdlu inkwizycyjnym za wyjątkowo opornego heretyka :)
modernista
@godziniarz Kolorystów to tu nie brak.Aż czasem chciałoby się trochę szarości.
godziniarz
Wie Pan co Panie Stasiu. Polubiłem Pana na swój sposób. Bez Pana te forum nie miało by kolorów. Czy Pan przypadkiem nie był kiedyś alkoholikiem bo coś mi się zdaję ,że brakuje Panu trochę szarych komórek , które łączą synapsy w procesie myślowym ?
godziniarz
Ostatni to nie wiem ale kiedyś zapytał się czy jak przyjdzie powtórnie na ziemię to czy znajdzie wiarę na ziemi ? No i do dziś nie wiadomo
3 more comments from godziniarz
godziniarz
KR44 6 minut(y) temu

godziniarz jest to czas Powrotu Pana i sądu nad narodem izraelskim, a nie "spełnianie się tego proroctwa teraz".

A o czym ja piszę ? Właśnie o tym iż kara nie długo się skończy a nie skończyła. Dlatego Ojcowie soborowi podjęli pewne kroki aby umożliwić żydom przyjęci ewangelii bo ten czas się przybliżył. Dlatego również nie było sensu wcześniej ich nawracać bo i tak by to …
More
KR44 6 minut(y) temu

godziniarz jest to czas Powrotu Pana i sądu nad narodem izraelskim, a nie "spełnianie się tego proroctwa teraz".

A o czym ja piszę ? Właśnie o tym iż kara nie długo się skończy a nie skończyła. Dlatego Ojcowie soborowi podjęli pewne kroki aby umożliwić żydom przyjęci ewangelii bo ten czas się przybliżył. Dlatego również nie było sensu wcześniej ich nawracać bo i tak by to nic nie dało . Muszą minąć wyznaczone czasy nałożone przez Boga . Jak mamy się połączyć w jeden naród jeśli żyjemy co do siebie w nienawiści ?
godziniarz
Wie Pan jak ktoś się ze mnie śmieje i wbrew wszelkim faktom nazywa mnie heretykiem to za radość sobie to poczytuje gdyż Jezus już nas ostrzegł. Jeśli gospodarza zwali Belzebubem to tym bardziej jego domowników" . Utwierdza mnie Pan jeszcze bardziej ,że jestem na właściwej drodze. Bardziej bym się martwił, że wszyscy się ze mną zgadzają i chwalą. Dlatego dziękuje Panu za te obraz
godziniarz
Panie Stanisławie próbuje Panu pomóc i innym zwiedzionym i nic więcej. Mógłbym sobie przy herbatce czytać świętych bo jest co czytać ale poświęcam swój czas aby pomóc co nie którym również tym co nie komentują ale czytają ten blog. Jednak nie martwi się Pan za jakiś czas zniknę z forum i więcej mnie pan tu nie doświadczy. Zrobię swoje i uciekam ale może jest to Pana ostatnia szansa na nawrócenie.…More
Panie Stanisławie próbuje Panu pomóc i innym zwiedzionym i nic więcej. Mógłbym sobie przy herbatce czytać świętych bo jest co czytać ale poświęcam swój czas aby pomóc co nie którym również tym co nie komentują ale czytają ten blog. Jednak nie martwi się Pan za jakiś czas zniknę z forum i więcej mnie pan tu nie doświadczy. Zrobię swoje i uciekam ale może jest to Pana ostatnia szansa na nawrócenie. Proszę przemyśleć