Samson1
No, řekl bych, že znalci písma a zákona se jednou tak sekli, že nepoznali čas svého navštívení a ukřižovali Pána. 👍 Pravá zbožnost je ujímat se syrotků a vdov a pomáhat jim v jejich tísni. 👌
Ostrik
Máš pravdu, bratře Samsone. Lidé, kteří jsou naočkováni teosofií budou těžko přijímat Boží pravdy. 🤗
pokrk
Nie som katolík preto,lebo neverím niektorým pápežom?A výroky typu:toto povedal ex cathedra a tamto nie,ma nezaujímajú-stále to povedal ten istý človek.
Samson1
Chvála Kristu, vidím diskuze v plném proudu. Tu to nevyřešíte chlapi, ale na kolenou se to někam pohne. 👍
pokrk
ceskoslo-ak tu peješ ody na Solovjova,predstaviteľa smeru,ktorý založila Blavatska,doporučoval by som ti menšie zamyslenie sa nad sebou samým a škoda,že to už nemôžem doporučiť aj zosnulému JPll,ktorého veľkými priateľmi boli aj satanisti Gándí a Dalajláma. 🤮
Ostrik
Drahá sestro Suliko, celá kniha o antikristovi je proti Kristu. Solovjev byl teosof. Jako Blavatská a Steiner. Luciferiáni. 😈
Sulika
Nemachruj drahý bratře ,"míti radost jde i s málem kdo to umí ten je králem" 😀
Ostrik
Beno, o tom jsem psal už včera. Lidé vidí dva filmy, přečtou jednu knihu a už jsou jako Brouk Pytlík. 😀
Sulika
také jsem tu knihu o antikristovi od Solovjeva četla na doporučení kněze jezuity z vedlejší farnosti....není tam nic co by bylo proti Kristu.
pokrk
pokrk
ceskoslo-viem čo si myslel,ale skutočná viera je tou múdrosťou.Poviem ti,že hocaká dedinská babka,ktorá nikdy nepočula o výrokoch Ex Cathedra,ani traktátoch teologov je múdrejšia ako ty lebo vie,že bázeň z Boha je počiatkom múdrosti.
Ostrik
Více lidí tady neví, co píší. Jsou naplněni větším množstvím informací, než mohou ve zdraví roztřídit. 🥴
Sulika
Prokope ty si fakt myslíš, že Ostrikův papež je JPII...vždyť není jisté jestli není v pekle...jak ho viděla
Angelika...myslíš že by si tak zahrával? Já věřím, že ne!
www.youtube.com/watch

p.s. však se podívej a ještě má hadisko kolem krku. Ubohý Karol....kdo mimo
mikenky by měl odvahu se k němu modlit? /V praxi je jich hodně co ho prosí
i náš Samson/More
Prokope ty si fakt myslíš, že Ostrikův papež je JPII...vždyť není jisté jestli není v pekle...jak ho viděla
Angelika...myslíš že by si tak zahrával? Já věřím, že ne!
www.youtube.com/watch

p.s. však se podívej a ještě má hadisko kolem krku. Ubohý Karol....kdo mimo
mikenky by měl odvahu se k němu modlit? /V praxi je jich hodně co ho prosí
i náš Samson/
Ostrik
Zákoníci byli vždy nepřáteli našeho Pána Ježíše Krista. 😈
Ostrik
Beno, Pán Ježíš učil něco zcela jiného. Jak jsem už napsal, věříme Pravdě. 🤗
Sulika
Cesare pro tuto větu jsem zvedla palec.
Caesar 08:58
...Každá cesta, která nevede ke Kristu, je zlá a špatná. Každá cesta,
která odvádí od Krista, je bludná cesta....
Ostrik
Bratře aobubo, každé dílo je někým inspirováno. Spisovatel nemůže do díla vložit jiné myšlenky, než ty, které prošly jeho hlavou. Solovjev byl teosof, ti uctívají Lucifera. To vysvětluje, proč je u jistých lidí tento autor v oblibě. 🤗
Caesar
Kokso
islam nepripomína nacizmus ci komunizmus, on takým je! Islam nikdy nebol nábozenstvo, ale zlocinecká ideologia, nástroj vlády pedofilného sadistického vraha a lupica Mohameda.
Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou …More
Kokso
islam nepripomína nacizmus ci komunizmus, on takým je! Islam nikdy nebol nábozenstvo, ale zlocinecká ideologia, nástroj vlády pedofilného sadistického vraha a lupica Mohameda.
Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou činnost tím, že na poušti odmrštil
pokušitele slovy: „Vade Satana! Odstup Satane!“.
Velkou část Jeho veřejné činnosti představuje boj proti démonům, kdy léčil choroby,
zapříčiněné démony (L 13, 11 a 16), především však když vymítal démony
z posedlých.
Svým exorcismem Kristus ukazoval, že On osvobozuje lid z moci Satana, že On
je božský vykupitel z moci Satanova: „Jestli však já Duchem Božím vymítám zlé
duchy, přišlo k vám království Boží“ (Mt 12,28).
Trvalou Satanovou snahou je překazit šíření a vzrůst království Božího, a všechno
své úsilí a zlobu směřuje k podpoře stále nových bludů. „Duchy svůdné a ďá-
belské nauky“ předpovídal svatý Pavel (1 Tm 4,1). A Kristus varuje výslovně:
„Mějte se na pozoru před nepravými proroky, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím,
v nitru jsou však vlci draví“ (Mt 7,15).
Satan je přemáhán vírou v božství Kristovo. Proto je vůbec nejnebezpečnějším
bludem popírání božství Syna Božího, jeho degradace na člověka, na pouhé stvoření.

Satanova moc byla definitivně zlomena Kristovou smrtí na kříži. Proto je popí-
rání vykupitelské smrti satanským bludným učením s cílem zničit Kristovo spasitelské
dílo. Satan stojí za každým bludem, stejně jako stojí za každým projevem
nepřátelství vůči Kristu. On a jeho démoni jsou Kristem poraženi, ale jejich moc
není ještě zcela zlomena, a v dějinách lidstva hrají stále významnou roli.
Byl Mohamed posedlý? Klást si takovou otázku je zcela zákonité. V boji proti
falešným prorokům, k němuž je každý křesťan zavázán, by nebylo křesťanské nepočítat
se Satanovou působností – Kristův odpůrce zůstane hrozivým nebezpečím
až do konce světa.
Proto se také i dnes Satan drží v blízkosti lidí „jako lev řvoucí“, vždy připraven
„pohltit“ toho, kdo z falešné tolerantnosti a ochoty ke kompromisům napomáhá
Kristovu odpůrci. Každá cesta, která nevede ke Kristu, je zlá a špatná. Každá cesta,
která odvádí od Krista, je bludná cesta.
Jako křesťané jsme povinni hájit Kristovo božství proti útokům islámského bludu.

Tolerance vůči tomuto proti křesťanskému bludnému učení, jak to vidíme na po koncilní
ideologii „dialogu“, jen napomáhá démonickému náboženství, které křesťanství přísahalo zánik. Islámská světová rada rozhodla o naprostém vyhlazení
křesťanů v islámských oblastech, a denně jsme také svědky děsivého pronásledování
křesťanů v zemích pod vládou islámu. – 40 -
Jakýkoli ústupek tomuto bludnému učení je úspěchem pro démony. „Ne spojujte
se s nevěřícími; neboť jaká součinnost spravedlnosti s nepravostí, aneb které společenství
světla s tmou? A kterou shodu má Kristus s Belialem, nebo který díl má
věřící s nevěřícím?“ (2 K 6,14-15).
Co má Kristus společného s Alláhem?
„Všechna božstva pohanů jsou démoni“ (Ž 96,5).
Každý falešný soulad, jakékoli ochabnutí v boji proti islámu je výhrou pro dé-
mony, kteří chtějí svou zhoubnou činnost rozšířit na celý svět a zbudovat protikřesťanský světový stát pod vládou modly Alláha.
Jakékoli zřeknutí se hlásání pravé víry svedeným muslimům je zradou Kristova
příkazu: „Jděte do celého světa a učte všechny národy.“
A jako vždy, tak i dnes platí slova svatého Pavla: „Hlásej slovo, naléhej včas
i ne včas, usvědčuj, přimlouvej, kárej, (a to) se vší trpělivostí a moudrostí učitelskou“
(2 Tm 4,2)
aobubo
Omlouvám se Cssk, popletl jsem si Solovjova s postavou jeho knihy antikristem... ale stejně mi Solovjov příjde synkretický
pokrk
ceskoslo-Beno ti napísal: Není to složité? To říká kdo? Zedník? Centimetr žádná míra? Teologové některé otázky řeší staletí.
A má pravdu.Ty nekážeš Božie Slovo,ani katechizmus,ale púšťaš sa do vecí,na ktoré iní potrebujú x-rokov štúdia a ty si myslíš,že to obsiahneš v pohode ako samouk.Daj od toho ruky preč,lebo sa postupne budeš dopracovávať k takým šialenostiam,ako Freud,alebo Nietsche,len z …More
ceskoslo-Beno ti napísal: Není to složité? To říká kdo? Zedník? Centimetr žádná míra? Teologové některé otázky řeší staletí.
A má pravdu.Ty nekážeš Božie Slovo,ani katechizmus,ale púšťaš sa do vecí,na ktoré iní potrebujú x-rokov štúdia a ty si myslíš,že to obsiahneš v pohode ako samouk.Daj od toho ruky preč,lebo sa postupne budeš dopracovávať k takým šialenostiam,ako Freud,alebo Nietsche,len z opačnej strany.V rukách neodborníka je filozofia nebezpečná,to vidíme na tom,že už aj na základné veci,ktoré sú jasné ako facka potrebuješ výklady a začínaš nad nimi pochybovať.Ešte horšie sú na tom tvoji obdivovatelia,ktorí si bohužiaľ myslia,že máš pravdu a nekriticky prijímajú všetky tvoje učenia.
Začínaš sa dostávať do roly chlapíka,ktorí si myslí,že by sa mal prihlásiť na konkurz na riaditeľa atomovej elektrárne,lebo však cez prestávky v robote si "všetko naštudoval."