언어
댓글 쓰기…
voda44
circonstance 18.10.2013 02:42:26

Uháá tak toto vvypadá na předvolební kampaň. Zůstaňte věrni římské EU,
tam vás čeká spása.
circonstance
Poselství, které v Polsku 28. záři roku 2013 obdržel Adam Člověk.

Víra v soukromé poselství není povinnosti, ten, kdo je publikuje, nehodlá předcházet posudkům přislušných církevních úřadů. Toto poselství bylo zveřejněno, když kladný theologický posudek dal P. Stanisław Małkowski. Poselství Adama Člověka jsou zveřejňované se souhlasem arcibiskupa P. Andrzeje Dzięgi.

MATKA BOŽÍ : «Piš, člověče… 더보기