Language

Clicks
2.1k
Titus Brandsma

fary
Narodil se r. 1881 v Bolsvardu v Nizozemí. Vstoupil do karmelitánského řádu, r. 1905 byl vysvěcen na kněze. Získal doktorát teologie v Římě, vyučoval na řádovém učilišti a později jako profesor filosofie a mystiky na katolické universitě v Nijmegen.… [More]

Write a comment …