언어

클릭 수
2.1천
Titus Brandsma

fary
Narodil se r. 1881 v Bolsvardu v Nizozemí. Vstoupil do karmelitánského řádu, r. 1905 byl vysvěcen na kněze. Získal doktorát teologie v Římě, vyučoval na řádovém učilišti a později jako profesor … 더보기

댓글 쓰기…