Clicks24

Dekret cara Aleksandra II, Żydom nadawał taki majątek.- ZA ZDRADĘ POLSKI.

EON