언어
163
437 × 437

The Eucharist

živá oslávená pamiatka, sprítomnenie Pánovej obety.