Jazyk
180

The Eucharist

živá oslávená pamiatka, sprítomnenie Pánovej obety.
Napísať komentár …
N0B0DY.SK zmienil tento príspevok v Boli ste zotročení.