Ngôn ngữ

Lượt xem
19
Liệu chúa Ki tô, theo lời Francis, đã xúc phạm Thiên Chúa, Đức Thánh Cha của mình?

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsZygivduvpl

Viết một bình luận