Clicks173

Wniebowzięcie NMP.

mk2017
11
1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdą objawioną przez Boga jest, że Niepokalana Matka Boska, Maryja zawsze Dziewica, kiedy zakończyło …More
1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdą objawioną przez Boga jest, że Niepokalana Matka Boska, Maryja zawsze Dziewica, kiedy zakończyło się jej życie na ziemi, została wzięta do nieba z ciałem i dusza. Ze swego miejsca w niebie Maryja wciąż trwa przy nas, jest nasza Opiekunką, naszą Pocieszycielką , Nadzieją, Królową.
Polak-PL likes this.
mk2017
Wszechmocny, wiekuisty Boże, Tyś wziął Niepokalaną Dziewicę Maryję Matkę Syna Twego, wraz z ciałem i duszą do chwały niebieskiej, spraw, prosimy Cię, abyśmy zwracając się nieustannie ku sprawom nadziemskim, godni byli wziąć udział w Jej chwale. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen