Jazyk

Zobrazení
408
Svatá Hildegarda z Bingenu

Stylita 13 3
mystická růže
Napsat komentář
Stylita
je to z díla sv. Hildegardy o Antikristu
Peter Maria
Bratku Stylita, mohol by si my toto vysvetliť:

Stylita pred 2 týždňami
Archanděl Michael přijede z nebe zabít Antikrista dechem svých úst. Jen na něj dýchne a bude po něm, po nejhorším netvoru. Dnes je zřejmě malé dítě v Izraeli. Jeho otec je biskup a matka židovka, co si hraje na pannu.

Dnes je antikrist ako malé dieťa v Izraeli a jeho otec je biskup?
Stylita
nebojte se
Ježíš je král
kraluje navěky
henta se to líbí. 
Hoki
Je pěkné si třeba položit otázku, kdo uměl číst a psát a kdy, kdy se využíval pergamen a na co, kdo zapisoval a nebo i ústně uchovával tradice národa, který přešel moře, co znamenala čísla a k čemu se využívala, jaká byla gramotnost lidí v určité době a na určitých lokalitách země... Pochopíme možná nejen vývoj a způsob předávání informací, ale začneme si vážit i dalších rozměrů lidské … Více
Stylita
Když jsem byl mladší, myslel jsem si, že je znakem pokory nic nežádat. Dnes vím, že je to pěkná hloupost. Pán rád dává dary. Svaté Brigitě řekl i přesný počet ran při bičování a Ukřižování.
Filofej se to líbí. 
Hoki
Tohle hledání Antikristů vede k takovým blábolům jako hledání babičky Antikrista 29.9.1896 narozena babička Antikrista Kdo takové speciality na GTV vkládá je jasné... Tak Obamu už nemáme a s čím přijde zase LH... Tenkrát mne strašně rozesmál, když tady šířil, že Obamová je chlap....
Peter Maria se to líbí. 
Stylita
Pán nenechá nikoho věrného ve tmě
henta se to líbí. 
Stylita
Svatá Hildegarda z Bingenu
Hildegardis

(Německo,*16. září 1098, +17.září 1179)
patronka:
přírodovědců, filologů a esperantistů
Atributy:
abatyše, kniha, psací náčiní, holubice, plameny, almužny, model kostela

Životopis

Pocházela z německého Bermersheim (dříve uváděného jako Bermesheim). Od dětství ji provázela mystická vidění a od osmi let žila v klášteře v Disibodensbergu. Zde se r. 1136 … Více
ceskoslo se to líbí. 
Hoki
Vůbec nepodceňuji, stačí jen to co říká sama: "To, co vidím, nemohu dokonale vědět, dokud jsem ve služebnosti těla a neviditelné duše."
a dále „Její vidění...neobsahují žádné předvídání ve smyslu znát něco předem, nýbrž napomínání, poučení ze světla víry o dějinách spásy a o určení člověka ke spáse.
Zdroj: Sudbrack, J., Mystika, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1995, s. 38-39.

A … Více
Peter Maria se to líbí. 
Stylita
Hoki je to soukromé zjevení nic víc, ale ani míň. Nepodceňuj mystické růže.
Hoki
Někdy lidem nestačí "zjevená pravda", chtějí něco "echt". Vidění svatých a obdařených není v žádném případě závazné, protože je to subjektivní zření, které vůbec nemusí mít atributy pravosti od A do Z.
Peter Maria se to líbí. 
Stylita
Archanděl Michael přijede z nebe zabít Antikrista dechem svých úst. Jen na něj dýchne a bude po něm, po nejhorším netvoru. Dnes je zřejmě malé dítě v Izraeli. Jeho otec je biskup a matka židovka, co si hraje na pannu.
Vše popsala svatá Hildegarda v 11/12 století, jež viděla i budoucí dění.
Hildegarda byla abatyše, zahradnice se stovkami květin v klášterní zahradě , hudebnice, mystická růže, … Více
ceskoslo se to líbí.