Clicks3.2K

Odborníci vrátane kardinála R. Burkeho a biskupa A. Schneidera bijú na poplach kvôli šokujúcemu návrhu Vatikánu, aby zvážili zmenu podstaty Eucharistie

Návrh vo Vatikáne na zmenu Eucharistie by vytvoril „nové náboženstvo“ ROME, 5. marca 2019 (LifeSiteNews) – Odborníci vrátane kardinála Raymonda Burkeho a biskupa Athanasiusa Schneidera bijú na …More
Návrh vo Vatikáne na zmenu Eucharistie by vytvoril „nové náboženstvo“

ROME, 5. marca 2019 (LifeSiteNews) – Odborníci vrátane kardinála Raymonda Burkeho a biskupa Athanasiusa Schneidera bijú na poplach kvôli šokujúcemu návrhu Vatikánu, aby zvážili zmenu podstaty Eucharistie.

Takýto krok, kritici varujú, by zrušil sviatosť a vytvoril v skutočnosti „nové náboženstvo“.

Jezuitský teológ o. Francisco Taborda minulý týždeň uviedol, že nadchádzajúca amazonská synoda naplánovaná na budúci október by mohla zvážiť zmenu podstaty Eucharistie, čo by umožnilo používanie juhoamerickej zeleniny nazývanej yuca a nie pšeničného chleba.

O. Taborda 28. februára povedal pre Crux, že klimatické otázky a inkulturácia oprávňujú túto zmenu. Intenzívna vlhkosť počas Amazonského obdobia dažďov premení pšeničné jedlá na kašu, povedal a dodal, že „v Amazonii je chlieb vyrobený z yuca“, ktorá pochádza z kríka z Južnej Ameriky, z ktorého pochádza tapioka.

Profesor teológie na jezuitskej univerzite v Belo Horizonte v Brazílii vystúpil na študijnom seminári, ktorý sa konal vo Vatikáne v dňoch 25. až 27. februára, v rámci príprav na októbrovú synodu na tému „Amazónia: Nové cesty pre cirkev a pre integrálnu ekológiu. „

Medzi kľúčovými postavami na dvojdňovom seminári boli taliansky kardinál Lorenza Baldisseriho, generálny tajomník biskupskej synody a brazílsky kardinál Claudia Hummesa, hlavný podporovateľ zosobášených kňazov v latinskom obrade. Zúčastnili sa tiež prezidenti panamazonských biskupských konferencií a ďalší „preláti a experti“ z Amazónie a iných geografických oblastí. Zatiaľ čo o. Taborda uznal, že zmena podstaty Eucharistie je „veľmi zložitá otázka“, povedal, že verí, že o tom by mali rozhodovať miestni biskupi.

Yucaristia: Nové náboženstvo
Spoločnosť LifeSite sa obrátila na niekoľkých prominentných katolíckych teológov a kňazov, aby sa ich spýtali, či je takáto zmena dokonca mysliteľná. Odpovedali jednomyseľne a vehementne negatívne.

„Bolo by úplne nevhodné, aby amazonská Synoda diskutovala o zmene podstaty svätej Eucharistie,“ povedal kardinál Burke pre LifeSite. „Upustiť od používania toho, čo bolo vždy podstatou sviatosti Najsvätejšej Eucharistie, má najvážnejšie dôsledky,“ povedal.

„Toto je úplne nemožné, pretože je to proti Božiemu zákonu, ktorý nám Boh dal,“ odpovedal na navrhovanú zmenu biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup z Astany. „Oslava Eucharistie s yucou by znamenalo zavedenie nového náboženstva.“
O. John Saward, vedúci výskumník v spoločnosti Blackfriars Hall, Oxfordská univerzita, povedal, že nahradenie pšeničného chleba za yucu by bolo v rozpore so svedectvom tradície svätého Tomáša Akvinského a Kódexu kanonického práva.

A jeden prominentný teológ, hovoriac pod podmienkou anonymity, povedal pre LifeSite:
Ak by pápež presadil toto povolenie pokračovať na základe „vývoja doktríny“, čím by pomohol a napomohol heterodoxným teológom v Ríme (alebo Brazílii alebo Nemecku alebo kdekoľvek), ktorí to navrhli, potom by povolil zmenu podstaty sviatosti, ktorá bola určená konaním Krista, nášho Pána, pri Poslednej večeri. „Omše“ slávené chlebom „yuca“ by neboli omše; nebola by tam žiadna skutočná prítomnosť, žiadna obeta.

Požiadali sme tieto autority, aby podrobnejšie vysvetlili, prečo je takáto zmena jednoducho nemožná.

Kardinál Burke vysvetlil, že „podľa viery rímskej cirkvi je podstatou sviatosti svätej Eucharistie pšeničný chlieb a prírodné hroznové víno.“ „Ak sa použije akákoľvek iná vec, sviatosť svätej Eucharistie nie je platne ustanovená,“ povedal.

Kardinál poznamenal, že „starodávny zvyk Cirkvi, podľa ktorého môže byť použitý len pšeničný chlieb na eucharistickú obetu, bol potvrdený na Rade vo Florencii (únijný dekrét s Arménmi Exsultate Deo, 22. november 1439).“

„Podstata sviatostí rešpektuje to, čo sa učí v Svätom Písme,“ vysvetlil ďalej kardinál Burke. „Príbeh založenia Svätej Eucharistia špecifikuje, že Kristus vzal pšeničný chlieb, nie jačmenný chlieb alebo inú formu chleba, pri Poslednej večeri a zmenil jeho podstatu na podstatu Svojho tela. Grécke slovo „artos“ takmer vždy znamená pšeničný chlieb.“

Biskup Athanasius Schneider súhlasil a povedal: „Náš Pán Ježiš Kristus vzal pšeničný chlieb a prírodné hroznové víno a Cirkev neustále a v tom istom zmysle učí viac ako dvetisíc rokov, že iba pšeničný chlieb je podstatou sviatosti Eucharistie. Toto je neomylné učenie všeobecného Magistéria.“

Pomocný biskup z Astany dodal, že Katechizmus Tridentskej rady uvádza, že podstatou svätej Eucharistie je len pšeničný chlieb. Príslušná pasáž znie:
Existujú však rôzne druhy chleba, a to buď preto, že pozostávajú z rôznych materiálov – ako je pšenica, jačmeň, strukoviny a iné produkty zeme; alebo pretože majú iné vlastnosti – niektoré sú kvasené, iné úplne bez kvasu. Treba poznamenať, že vo vzťahu k predchádzajúcim typom, slová Spasiteľa ukazujú, že chlieb by mal byť pšeničný; pretože podľa bežného používania, keď hovoríme jednoducho len o chlebe, sme dostatočne chápaní, že hovoríme o pšeničnom chlebe. Túto skutočnosť tiež deklaruje informácia v Starom zákone, pretože Pán prikázal, že chlebové predmety, ktoré predstavujú túto sviatosť, by mali byť z jemnej múky.

Preto tvrdil, že „zmeniť eucharistickú podstatu z pšeničného chleba na iný druh hmoty by znamenalo vytvoriť sviatosť, ktorá je cudzia tej, ktorú ustanovil náš Pán a ktorá bola zachovaná nezmenenou počas dvoj-tisícročnej tradície celej cirkvi na východe a na západe. „

„Sláviť Eucharistiu s yucou by znamenalo predstaviť akési nové náboženstvo,“ tvrdí Schneider. „Keby zaviedli yucu ako podstatu Eucharistie, nebola by už sviatosťou katolíckeho náboženstva. Bolo by to nové amazonské náboženstvo s katolíckou dekoráciou, ale už by nebola sviatosťou Eucharistie Katolíckej apoštolskej cirkvi.“


Biskup Schneider tiež zdôraznil:
Tridentská rada, pápež Pius XII. a Ján Pavol II. učia, že Cirkev nemá moc zmeniť podstatu sviatostí. Cirkev môže iba zmeniť to, čo zriadila. Cirkev však nestanovila vec Eucharistie. Bola založená samotným našim Pánom Ježišom Kristom, ktorý taktiež ustanovil, že voda je vecou krstu.


Spoločnosť LifeSite tiež požiadala vysoko uznávaného anglického teológa a autora, o. Johna Sawarda, aby vysvetlil, prečo je nemožné zaviesť zmenu vo veci Eucharistie. Povedal: Svedectvo tradície je tak jasné, ako len môže byť: jedinou platnou podstatou Eucharistie je pšeničný chlieb (panis triticeus). Je to učenie Rady z Florencie a v jej prospech argumentoval svätý Tomáš v jeho pojednaní o Eucharistii v Summe: „Veríme, že Kristus použil tento druh chleba, keď ustanovil Eucharistiu“ (3a, 74, 3). „Bez pšeničného chleba,“ hovorí svätý Tomáš, „sviatosť nie je platne ustanovená“ (sín quo non perficitur sacramentum) (3a, 74, 4).

„Kódex z roku 1983 je takisto jednoznačný: „Chlieb musí byť vyrobený z pšenice samotnej“ (kán. 924/2),“ dodal.


Saward tvrdil, že nejasným pojmom „rozvoj doktríny“ sa nemožno dovolávať ospravedlnenia tohto pretrhnutia s posvätnou tradíciou. Obmedzenia takéhoto vývoja starostlivo stanovil prvý vatikánsky koncil: „Ten význam posvätných dogiem sa musí stále udržiavať, čo nám kedysi vyhlásila naša Svätá matka Cirkev a nikdy nesmie existovať odchýlka od tohto významu z dôvodu pochybnosti a z titulu hlbšieho porozumenia. „(dogmatická konštitúcia Dei Filius o katolíckej viere, kapitola 4).

Anglický teológ poznamenal, že “ blahoslavený Ján Henry Newman povedal to isté: „Neexistuje nič, čo Cirkev kedy definovala alebo niekedy v budúcnosti definuje na požiadanie inak ako Apoštol bol alebo by bol schopný zodpovedať v plnej miere. „(List Flanniganu). Inými slovami, keby ste sa spýtali sv. Petra: „Aká je jediná platná podstata Eucharistie?“ Odpovedal by: „Pšeničný chlieb.“

O. Saward tiež poznamenal, že Kongregácia pre náuku viery v poslednej dobe trvala na tom, že kňazi celiaci „musia svätiť a konzumovať oltárne chleby z pšenice, aj pri zníženom obsahu gluténu“.

Už v roku 2017 Kongregácia pre božské bohoslužby a disciplínu sviatostí vydala aj pokyny pre biskupov o chlebe a víne, ktoré sa majú použiť pre svätú Eucharistiu.

Vyskytli sa vážne otázky

Kvôli všetkým týmto dôvodom kardinál Burke povedal: „Pre amazonskú Synodu by bolo úplne nevhodné diskutovať o zmene podstaty svätej Eucharistie.“ „To by znamenalo pochybnosti o neporušenej tradícii, ktorou svätá Eucharistia pokračuje, aby sme boli Kristovým činom v našom strede, v skutočnosti, ide o najvyšší a najdokonalejší prejav Jeho prítomnosti s nami,“ tvrdil. „Opustiť používanie toho, čo bolo vždy podstatou sviatosti Najsvätejšej Eucharistie, má najvážnejšie dôsledky.“

Celý článok TU: alianciazanedelu.sk/archiv/3267
Medzinárodný škandál a strápňovanie starostky Z. Aufrichtovej (OKS). V duchu bojového ateizmu
zrušila slávnostné uvedenie knihy spomienok nebohého arc. D. Hrušovského
Arcibiskup Ján Orosch sa postavil na stranu DESATORA. Ultraliberálna „kresťanská elita“ mu

zakontrovala s vierou v Mikloška, ktorý má s Čaputovou „veľmi korektný vzťah“
BAKELIT likes this.
Peter(skala)
pred 4 hodinami

Budeš si raz želať a prosiť,že si nepoznal pravdu - samozrejme nemyslím to v zlom.
Ty si neskutočne slepí a hluchý človek ja už to fakt neviem pochopiť to ako keby si išiel vonku a je taká hustá hmla,že nividiš ani na 3 m od seba a nevieš vôbec,kde ideš a kde máš ísť a voláš o pomoc a pravdu,že čo sa to deje,ale nepočuješ nikoho lebo tam v tej hustej tme nikto …More
Peter(skala)
pred 4 hodinami

Budeš si raz želať a prosiť,že si nepoznal pravdu - samozrejme nemyslím to v zlom.
Ty si neskutočne slepí a hluchý človek ja už to fakt neviem pochopiť to ako keby si išiel vonku a je taká hustá hmla,že nividiš ani na 3 m od seba a nevieš vôbec,kde ideš a kde máš ísť a voláš o pomoc a pravdu,že čo sa to deje,ale nepočuješ nikoho lebo tam v tej hustej tme nikto nieje iba nehorázne ticho a tma. To je tvoje zmýšľanie. Tak ťa zlý zaslepol,že nepočuješ a nevidíš
a nemusí to byť zlý, ale Boh ako dopustenie.
Po ďalšie 2 VK je falošný a slobodomurársky na ničenie Cirkvi a kresťanstva a nastolenie Nwo a new age a spájanie rôznych falošných siekt a falošných kvázi náboženstiev a ideológií.
dakujem že na mna mysliš v dobrom, ale aby to bolo obojstranné, tak ti naopak ja vysvetlim, prečo tá opatrnosť ako hadov a jednoduchosť ako u holubíc:

čo mysliš ako dopadli tí, ktorí tvrdili, že uradujuci papež je falošní papež resp. že už nie je papežom?

nestačí vedieť jeden prípad-jedného týpka, ktorý na to doplatil, tak spomeniem aspoň 3 konkretne, ale najprv poukažem na antipapežov, ktorí …More
dakujem že na mna mysliš v dobrom, ale aby to bolo obojstranné, tak ti naopak ja vysvetlim, prečo tá opatrnosť ako hadov a jednoduchosť ako u holubíc:

čo mysliš ako dopadli tí, ktorí tvrdili, že uradujuci papež je falošní papež resp. že už nie je papežom?

nestačí vedieť jeden prípad-jedného týpka, ktorý na to doplatil, tak spomeniem aspoň 3 konkretne, ale najprv poukažem na antipapežov, ktorí zašli tak daleko:
kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/protipapezi-antipapezi-/

1.Wiliam Kamm z Australie - najprv tvrdil, že pápež už nie je pápežom a nakoniec že on bude papežom. Vyklul sa z neho pedofil a išiel bručať do väzenia.
Podotýkam, že na to aby presvedčil ludí o tom ako papež už nie je pápežom, použil na to vlastné posolstvá (vízie) inač povedané: falošný prorok

2.Mary Carbery z Irska - vo svojich viziach tvrdila, že František nie je pápežom a neskôr sa ukazalo, že ona sama mala falošné posolstvá, ktoré nakoniec uzatvorila, lebo zistila že ju odvádzaju od milosti posväcujucej. Exorcisti, Boží proroci a ďalšie osobnosti v Cirkvi skumali jej posolstvá so záverom: falošné....

3.John Leary USA - tvrdil vo svojich posolstvách (vizie) že po JPII príde antipapež.
Ked nastupil Benedikt XVI. jeho posolstvá dodnes su vymazané a pokračuje dalej v širení posolstiev.

Čo maju spoločné títo nešťastníci?

Počas širení svojich vizií o antipápežoch sa dostali do nemilosti v zmysle, že prišli o milosť posväcujucu, ked ich nemal kto vyspovedať, ale hlavne preto, že oni sami sa nemohli poriadne vyspovedať, nakoľko ich hriech proti uradujucim papežom bol tak velký a silný, že sami si zavinili automaticku exkomunikaciu.

Boli aj takí, ktorých dokonca exkomunikovali oficialne biskupi ale hlavne všetci títo nešťastníci pod vidinou pravovernosti sami upadli do pasce diablovej, čo spôsobilo, že aj ked sa snažili žiť v milosti posväcujucej (sviatosti zmierenia a prijmania) aj tak to nedokazali, pretože to sa dá len do určiteho času (niekolko mesiacov, či rokov) ale potom už človek s tak nečistými myšlienkami-srdcom sa sám odsudzuje a ospravedlnuje to resp.vyhovára sa, prečo nežije sviatostne.

Ešte horšie je na to taký, ktorí si zaobstará knaza, čo ho spovedá a pritom knaz ignoruje jeho hriech proti papežovi. Tako obaja sa vedu navzájom ako slepec slepého a padaju do hriechu viac a viac...

Mohol by som rozprávať vela o tom ako další si zničili a napokon aj iným život, ked širili bludy o papežoch, že su falošnými pápežmi, že stratili urad len preto, lebo nevedeli sa povzniesť nad ich hriechy a napokon aj preto, lebo sami nechceli vidieť brvno vo svojom oku. Falošné vizie o antipapežoch bola už len bodka za všetkým.
Tako obaja sa vedu navzájom ako slepec slepého a padaju do hriechu viac a viac...

Však František bergolio to robí veľmi tvrdo až človeku zle je s toho čo robí s Cirkvou,ale nepodarí sa mu to,pretože Cirkev Ježiša Krista je svätá od Boha takže tá nezanikne ani nepadne. A vedie svoje ovečky máš pravdu a teba zaslepeného do herézy,bludov a schizmatického zmýšľania a konania.
mysliš si, že na to isté nepoukazovali spomínaní bludári?
... a ako dopadli?

Mysliš si, že to len pre svoje falošné vízie?
Oni spočiatku nemali vízie, najprv len počuvali o papežovi všelijaké kritiky, potom sa pridali a nakoniec svoje hriech završili tým, že sami začali mať vidiny-vizie-pososltvá o tom ako je papež falošným papežom.

To je taktika a postupnosť Zlého:
1. najprv človek počuva a …More
mysliš si, že na to isté nepoukazovali spomínaní bludári?
... a ako dopadli?

Mysliš si, že to len pre svoje falošné vízie?
Oni spočiatku nemali vízie, najprv len počuvali o papežovi všelijaké kritiky, potom sa pridali a nakoniec svoje hriech završili tým, že sami začali mať vidiny-vizie-pososltvá o tom ako je papež falošným papežom.

To je taktika a postupnosť Zlého:
1. najprv človek počuva a zatvrdzuje si srdce
2.potom sa pridá svojimi slovami a skutkami
3. nakoniec sám sa stane takým istým ako jeho učitelia - falošným prorokom

Ludia, ktorí sa pridavaju na ich stranu tým, že odsudzuju Františka (považujuc ho za antipapeža) su "frajeri", lebo kričia z poza "múru" internetu a preto ich hriech a zatvrdilosť trvá dlhšie.

Keby sa stali už aj falošnými prorokmi, žeby mali falošné vizie a širili ich na verejnosti o Františkovi, tak by sa dostali do ovela väčšej konfrontacii s ludmi ako aj so Svätými z Neba, čo by spôsobilo, žeby sa dozvedeli skôr pravdu o sebe a svojich názoroch o Františkovi.

Zistili by, že sa mýlia a potom už by len bolo na nich či cuvnu alebo ešte viac zatvrdia svoje srdcia a posadnuto budu na papeža utočiť.

Mary Carbery aspon cuvla, takže je na tom lepšie ako odporcovia Františka, ktorí aj ked nemaju vizie ale predsa nadalej bojuju proti papežovi.

Oni su na tom horšie, lebo Carbery si prešla pekelnými viziami a spoznala ako ju viedli do zatratenia od Boha, kdežto privrženci protipapežovi ešte nevedia do akej pasce sa dostali, takže nadalej zotravaju v hriechu a je otazne kedy spoznaju svoj stav.
Peter(skala)
pred 7 minútami

Mne je jedno či je antipapež alebo nie proste je falošný človek hlavne v tom,že šíri bludy,herézy a schizmatické učenie,evanjelium a spája falošné sekty a náboženstvá. Ruhá sa proti Bohu. !! Som zvedavý,keď zmení eucháristiu ako sa budeš tváriť.
chapem že tebe ide skôr o jeho postoje k viere a mravom ale katolik musí mať jasno kto je Ježišov Zastupca na zemi, lebo v ťažkých životných situaciach sa mu "dom jeho viery" zruti ako dom postavený na piesku
Peter(skala)
pred 9 minútami

Však to by si mal vedieť,že rúca sa dom na piesku čo hlása a robí František. Boh jasne povedal nepočúvajte tých a nezdržiavajte sa s nimi čo hlásajú falošné učenie a konajú v rozpore s evanjeliom a robia tak zle a ohavné veci lebo nemôže byť svetlo s tmou a Kristus s Belialom ! Aj keby anjel hlásal iné alebo falošné evanjelium nech je prekliaty. Lebo to čo Boh …More
Peter(skala)
pred 9 minútami

Však to by si mal vedieť,že rúca sa dom na piesku čo hlása a robí František. Boh jasne povedal nepočúvajte tých a nezdržiavajte sa s nimi čo hlásajú falošné učenie a konajú v rozpore s evanjeliom a robia tak zle a ohavné veci lebo nemôže byť svetlo s tmou a Kristus s Belialom ! Aj keby anjel hlásal iné alebo falošné evanjelium nech je prekliaty. Lebo to čo Boh ustanovil predsa človek nemôže zmeniť či je to viera,dogma,náuka,tradícia,modlitby,eucharistia,svätá Kristova Cirkev,ktorú Ježiš Kristus založil a poveril svojich apoštol aby šírili práve evanjelium a Božie kráľovstvo. atď. !!
Menia to len slobodomurári a ty čo slúžia satanovi a odpadávajú od viery.
Libor Halik
pred 5 hodinami
Fungoval exorcismus! Démon Fratiškovými ústy musel s pravdou venlen toto?
To nestačí, nie len preto, žeby išlo o jediný odkaz proti Františkovi, ale hlavne preto, že ide o falošný odkaz resp. podvod:

už dávnejšie sa diskutovalo o prípade, kedy 3 exorcisti sa dopytovali posadnutého a on (resp.diabol z neho) odpovedal na otázky ohladne 2 vatikanskeho …More
Libor Halik
pred 5 hodinami
Fungoval exorcismus! Démon Fratiškovými ústy musel s pravdou venlen toto?
To nestačí, nie len preto, žeby išlo o jediný odkaz proti Františkovi, ale hlavne preto, že ide o falošný odkaz resp. podvod:

už dávnejšie sa diskutovalo o prípade, kedy 3 exorcisti sa dopytovali posadnutého a on (resp.diabol z neho) odpovedal na otázky ohladne 2 vatikanskeho koncilu atd.. posadnutý hovoril, že 2VK bol od diabla a podobné keci.

exorcisti namiesto toho, aby vyhnali démona z posadnuteho, tak si urobili z posadnutého médium na objasnenie viery ale prečo?!

z Biblie vieme, že posadnutí v mene Božom musia povedať meno démona, aby exorcista vedel ľachšie vyhnať demona. Je to ako so spovedou, kedy penitent pokial nevyzná konkretny hriech, čo ho privadza do zavislosti nad niečim, tak ťažko sa z toho dostane.

podobne je to pri velkom exorcizme, kedy exorcista ak spoznáí meno demona, potom vie lachšie ho vyhnať, nakolko meno demona prezradza jeho taktiku a exorcista vie použiť učinejšie prostriedky na jeho vyhnanie.

to, že demon cez posadnuteho prezradí svoje meno, ešte neznamená, že bude rozprávať pravdivo o náuke Cirkvi alebo o historických udalostiach. Ked sa pozrieme do biblických príbehov ako demoni hovorili cez posadnutých, tak tam nevidime žiadne demonske náuky, ktoré by boli pravdivé, práve naopak - zmiatli ludí, ktorí sa dopytovali démonov na buducnosť, či minulosť.

Preto Biblia zakazuje sa dopytovať veštcov a iných "posadnutých" démonmi.

a tu príde niekto z teoriou, či dokonca akoby s potvrdením, že demoni hovoria pravdu o 2VK, o Františkovi atd...?!
Zedad
Od 11.století nekvašený chléb.
Současná slovenská vláda i parlament byly ustanoveny na církevní svátek Škaredé středy, připomínající Jidášovu zradu Krista. 23.3.2016 o 8,36 ustanovujúca schôdza parlamentu je ukončená. Funkcii sa ujali aj členovia novej vlády. Ako napísala

ľubica
před 3 hodinami
na tej kultúre smrti maju svoj podiel aj páni KBS, ktorí miatli ludi v dobe ked M Kotleba chcel zákon znižujúci podiel vraždiaceho …More
Současná slovenská vláda i parlament byly ustanoveny na církevní svátek Škaredé středy, připomínající Jidášovu zradu Krista. 23.3.2016 o 8,36 ustanovujúca schôdza parlamentu je ukončená. Funkcii sa ujali aj členovia novej vlády. Ako napísala

ľubica
před 3 hodinami
na tej kultúre smrti maju svoj podiel aj páni KBS, ktorí miatli ludi v dobe ked M Kotleba chcel zákon znižujúci podiel vraždiaceho zla v prolife-oblasti, no pustili sa do neho aj knazi vyucujuci v seminaroch a dali návod ako nepodporiť Kotlebov návrh a nakoniec to hulákali aj na luxe a lumene aby najviac ludi ´odplašili ´ od tohto extremizmu.... a pohrozili im tak, aby sa nedavali s nim …Více
na tej kultúre smrti maju svoj podiel aj páni KBS, ktorí miatli ludi v dobe ked M Kotleba chcel zákon znižujúci podiel vraždiaceho zla v prolife-oblasti, no pustili sa do neho aj knazi vyucujuci v seminaroch a dali návod ako nepodporiť Kotlebov návrh a nakoniec to hulákali aj na luxe a lumene aby najviac ludi ´odplašili ´ od tohto extremizmu.... a pohrozili im tak, aby sa nedavali s nim dohromady,,,, budu mat co chceli páni biskupi...a bude to velmi smutne co príde.....
Ze Slovenska mi psali: "V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa-povedal, že v posolstve sa slovo Rusko vyskytuje 22x a keď sa to nevymodlí, Rusi so svojim komunizmom zničia veľa krajín. A vedel, že pred príchodom antikrista má byť veľmi veľké a …More
Ze Slovenska mi psali: "V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa-povedal, že v posolstve sa slovo Rusko vyskytuje 22x a keď sa to nevymodlí, Rusi so svojim komunizmom zničia veľa krajín. A vedel, že pred príchodom antikrista má byť veľmi veľké a kruté prenasledovanie kresťanov, ešte pred čipovaním. Na Slovensku viac ako v iných štátoch."
Proroctví biskupa Hnilicy o Slovensku (zesnul r.2006)
V kláštore Božieho Milosrdenstva v južných Čechách na Nových Hradoch v nedeľu 8. októbra 2006 slovenský biskup Hnilica zomrel.
Foretci and one more user like this.
Foretci likes this.
ľubica likes this.
3 more comments from Libor Halik
Ako v časoch Jeremiáša proroka bola vatšina vtedy žijúcich prorokov podvodníkmi. Tak je i teraz. Jako v dobách Jeremiáše proroka byla většina tehdy žijících proroků podvodníky. Tak je i nyní. Pre @Peter(skala)
znova to isté... kedy to niekto zo Svätých povedal?

človek, ktorý je pokrstený a hlavne ak sa citi byť pravoverný nemôže odsudiť osobu, ktorá je u Boha tak vysoko postavená, ktorá zastupuje Krista na zemi - ked nikto z Neba toho papeža neodsudil

zoberme si fakty: František je papežom od 2013 (6 roky) a odvtedy ani jednemu Božiemu prorokovi nebolo zjavené, žeby sme Františka mali považovať za …More
znova to isté... kedy to niekto zo Svätých povedal?

človek, ktorý je pokrstený a hlavne ak sa citi byť pravoverný nemôže odsudiť osobu, ktorá je u Boha tak vysoko postavená, ktorá zastupuje Krista na zemi - ked nikto z Neba toho papeža neodsudil

zoberme si fakty: František je papežom od 2013 (6 roky) a odvtedy ani jednemu Božiemu prorokovi nebolo zjavené, žeby sme Františka mali považovať za antipapeža.

Práve naopak, potvrdili jeho primát

Takže kto sa stavia proti nim, stavia sa proti Bohu
Foretci
Není to antipapež,ale falešný učitel,čili falešný prorok.Uhýbá v rámci humanismu ze základních pravd učení římsk.církve. Přečtěte si články na Lumen de lumine.
Bergoglio (František) nie je pápežom. Pápežom ostal Benedikt XVI. Bergoglio je tým, cez ktorého sa naplnilo proroctvo z La Saletty, že rímska stolica sa jedného dňa stane stolicou Antikrista. Pre @Peter(skala)
Mates5485 likes this.
František a satanista?

ktorý Boží prorok to povedal?
alebo kde to Ježiš a Bohorodička povedala?

a čo ak títo Svätí povedali presne naopak: kto papeža Františka nazve satanistom, ten sa rúha a nie je jeho názor v sulade s Pravdou

keby išlo o nejakého týpka, ktorého málo kto pozná ale pápeža?

Vieme velmi dobre, že kto by knaza znevažoval, ten sa bude zodpovedať Bohu, tak o čo viac v …More
František a satanista?

ktorý Boží prorok to povedal?
alebo kde to Ježiš a Bohorodička povedala?

a čo ak títo Svätí povedali presne naopak: kto papeža Františka nazve satanistom, ten sa rúha a nie je jeho názor v sulade s Pravdou

keby išlo o nejakého týpka, ktorého málo kto pozná ale pápeža?

Vieme velmi dobre, že kto by knaza znevažoval, ten sa bude zodpovedať Bohu, tak o čo viac v prípade papeža?!

Veru, veru, kto nemá schvalenie od Boha, aby papeža Františka považoval za satanistu, ten si bude žať odsudenie ...
Foretci
Nic takového v proroctví není napsáno.
Bergoglio (František) naplánoval po říjnu (októbri) 2019 zrušit přítomnost Krista v katolických mších pouze v Jižní Americe. Je to salámová satanistická metoda. Pak bude usilovat zrušit přítomnost Krista v katolických mších na všech kontinentech. Pro @ľubica @Bohumila @Samson1 @Segal @tempora @Tomislav @Mates5485 @Peter(skala) @Zedad
Zedad
Bohumila
před 18 minutami
to je každého svobodné rozhodnutí, jestli chce zůstat na tomto webu a nebo ne
Bohumila
pred 2 hodinami

No vidíš aj ty si tam si sa označila
Bergoglio (František) je satanista, lebo on vie, ako vyhnať z bohoslužieb a zo svatostánkov Krista! Kedy to dojde katolíckym kňazom a biskupom Čiech aj Slovenska? Alebo aj oni taktiež konvertovali na satanismus? Bergoglio (František) je satanista, neboť on ví, jak vyhnat z bohoslužeb a ze svatostánku Krista! Kdy to dojde katolickým kněžím a biskupům Čech i Slovenska? Nebo i oni také konvertovali …More
Bergoglio (František) je satanista, lebo on vie, ako vyhnať z bohoslužieb a zo svatostánkov Krista! Kedy to dojde katolíckym kňazom a biskupom Čiech aj Slovenska? Alebo aj oni taktiež konvertovali na satanismus? Bergoglio (František) je satanista, neboť on ví, jak vyhnat z bohoslužeb a ze svatostánku Krista! Kdy to dojde katolickým kněžím a biskupům Čech i Slovenska? Nebo i oni také konvertovali na satanismus? Pro @ľubica @Bohumila @Samson1 @Segal @tempora @Tomislav @Mates5485 @Peter(skala) @Zedad
Zedad
Bohumila
před 5 minutami
hmmmm, z myšlenek, slov a skutků budeme jednou vydávat počet Hospodinu. Tam je důležité obstát. Nemusíme tedy sledovat, co si o nás, kdo myslí.
Libor Halik likes this.
Zedad
Libor Halik
před 16 minutami
může papež s magisteriem Církve rozhodnout, že hostie budou vyráběny na jiné bázi?
One more comment from Zedad
Zedad
Bohumila
před 17 minutami
to sám Bůh se nám dává pod způsobou chleba a vína
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Libor Halik likes this.
ľubica
Jezuitský teológ o. Francisco Taborda minulý týždeň uviedol, že nadchádzajúca amazonská synoda naplánovaná na budúci október by mohla zvážiť zmenu podstaty Eucharistie, čo by umožnilo používanie juhoamerickej zeleniny nazývanej yuca a nie pšeničného chleba.
..........................
je to zapísané v knihe proroka Daniela, 12 kapitola.....( Bergoglio vie velmi dobre čo ide urobiť.... a má pret…More
Jezuitský teológ o. Francisco Taborda minulý týždeň uviedol, že nadchádzajúca amazonská synoda naplánovaná na budúci október by mohla zvážiť zmenu podstaty Eucharistie, čo by umožnilo používanie juhoamerickej zeleniny nazývanej yuca a nie pšeničného chleba.
..........................
je to zapísané v knihe proroka Daniela, 12 kapitola.....( Bergoglio vie velmi dobre čo ide urobiť.... a má preto skvelých poradcov, tých oddaných učeniu sv J. P. II povyhadzovala z inštitutu života a dosadil tam ekumenicku HYDRU, pozostavajucu z nekatolikov a títo vrtia chvostom o 106!!! len budem zírať...aké nové zmeny vnáša ten mnohými z NOM sektoru tu na gtv ospevovaný Bergoglio! Spomente si na jeho heslo, ktorým valcuje RKC už šiesty rok: Nebojme sa zmien, nového vetra!!!!
( všetci sú hlúpi, ktorí sú hluchí a slepí a tvrdia že nič sa deje a pritom je RKC zaorávaná ako kapusta do zeme, aby z nej nič neostalo, možno franforce dobré pre zver...
)
Mates5485 likes this.
Kultúra života versus kultúra smrti
alianciazanedelu.sk/archiv/3282
ľubica
na tej kultúre smrti maju svoj podiel aj páni KBS, ktorí miatli ludi v dobe ked M Kotleba chcel zákon znižujúci podiel vraždiaceho zla v prolife-oblasti, no pustili sa do neho aj knazi vyucujuci v seminaroch a dali návod ako nepodporiť Kotlebov návrh a nakoniec to hulákali aj na luxe a lumene aby najviac ludi ´odplašili ´ od tohto extremizmu.... a pohrozili im tak, aby sa nedavali s nim …More
na tej kultúre smrti maju svoj podiel aj páni KBS, ktorí miatli ludi v dobe ked M Kotleba chcel zákon znižujúci podiel vraždiaceho zla v prolife-oblasti, no pustili sa do neho aj knazi vyucujuci v seminaroch a dali návod ako nepodporiť Kotlebov návrh a nakoniec to hulákali aj na luxe a lumene aby najviac ludi ´odplašili ´ od tohto extremizmu.... a pohrozili im tak, aby sa nedavali s nim dohromady,,,, budu mat co chceli páni biskupi...a bude to velmi smutne co príde.....
Libor Halik likes this.
Proto se naplní Proroctví biskupa Hnilicy o Slovensku (zesnul r.2006) Pro @ľubica
Ze Slovenska mi psali: "V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa-povedal, že v posolstve sa slovo Rusko vyskytuje 22x a keď sa to nevymodlí, Rusi so svojim komunizmom…More
Proto se naplní Proroctví biskupa Hnilicy o Slovensku (zesnul r.2006) Pro @ľubica
Ze Slovenska mi psali: "V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa-povedal, že v posolstve sa slovo Rusko vyskytuje 22x a keď sa to nevymodlí, Rusi so svojim komunizmom zničia veľa krajín. A vedel, že pred príchodom antikrista má byť veľmi veľké a kruté prenasledovanie kresťanov, ešte pred čipovaním. Na Slovensku viac ako v iných štátoch."
Mates5485 likes this.
Výzva Mariána Kuffu k pôstnemu obdobiu – Zastavme modlitbou a pôstom gender-totalitu! + Video: Naplní sa proroctvo sv. Jána Pavla II. o úlohe Slovenska v Európe?
alianciazanedelu.sk/archiv/3287
ľubica likes this.
Mates5485 likes this.
From: Pápežská nadácia ACN Slovensko <martina.hatokova@acnslovensko.sk>
Date: ne 3. 3. 2019 o 0:29
Subject: Zoznámte sa: Deti vojny

Zobraziť online verziu

Milí priatelia a podporovatelia pápežskej nadácie ACN,
„vydávate dôležité svedectvo veľkodušnosti“. Takto Vám vyjadruje hlbokú vďačnosť Darin Abbouda, tridsaťosemročná vdova a matka piatich dcér zo sýrskej Marmarity. „Meníte životy mnoh…More
From: Pápežská nadácia ACN Slovensko <martina.hatokova@acnslovensko.sk>
Date: ne 3. 3. 2019 o 0:29
Subject: Zoznámte sa: Deti vojny

Zobraziť online verziu

Milí priatelia a podporovatelia pápežskej nadácie ACN,
„vydávate dôležité svedectvo veľkodušnosti“. Takto Vám vyjadruje hlbokú vďačnosť Darin Abbouda, tridsaťosemročná vdova a matka piatich dcér zo sýrskej Marmarity. „Meníte životy mnohých rodín.“

Vy a Sýria
Vaša duchovná vnímavosť, angažovanosť a finančná štedrosť sú pre ľudí v Sýrii, ktorá je sužovaná vojnou už ôsmy rok, veľkou psychickou podporou. Len počas prvých troch mesiacov kampane POMOC PRE SÝRIU ste na desiatky projektov, ktoré pomáhajú budovať pokojnú budúcnosť krajiny, prispeli prostredníctvom našej národnej kancelárie ACN Slovensko sumou viac než 115 000 eur. Od novembra 2018 sa do kampane rozličnými spôsobmi zapojili tisícky z Vás! Stretli sme sa spolu s Vami v diskusiách a na spoločných modlitbách so sýrskym arcibiskupom Antoine Chahdom, na benefičnom divadelnom predstavení V Betánii a na koncerte skupiny Slnovrat. Konkrétne podoby Vašej solidarity zaujali slovenské aj zahraničné médiá. A Vaša podpora neustáva, aj naďalej sa do kampane zapájate! Ďakujeme!

Vaše 2 percentá: 100-percentná vďačnosť
Už minulý rok sa mnohí z Vás rozhodli pre jednoduchý a účinný spôsob pomoci prenasledovaným a núdznym kresťanom – 2% z dane. Čiastka 10 000 eur, ktorá sa takýmto spôsobom vyzbierala, zodpovedá napríklad sume potrebnej na úplnú rekonštrukciu zničeného domu na Ninivskej planine. Prijmite od nás poďakovanie: každých 28 sekúnd sa z vďačnosti za rodinu darcov ACN, teda aj za Vás, slúži niekde vo svete svätá omša. Ak sa rozhodnete pomôcť kresťanom v núdzi aj v tomto roku, podporíte viac ako 5 300 projektov ACN v takmer 150 krajinách.

Všetky potrebné informácie k darovaniu 2 % nájdete TU. ĎAKUJEME!

Zoznámte sa: Deti vojny
Len v roku 2017 bolo v Sýrii zabitých 910 detí. Dramaticky narástol aj počet sirôt.
V krajine vzniká „stratená generácia“ – deti, ktoré nikdy nechodili do školy a sú negramotné.

„Stratenej generácii“ prepožičiava hlas nadácia ACN Slovensko prostredníctvom putovnej výstavy DETI VOJNY, ktorá bola otvorená v bratislavskom Dome Quo Vadis dňa 7. februára 2019. Vo svojich kresbách sa tu sýrske deti symbolicky stretávajú s mladými slovenskými umelcami, ktorí sa v minulom roku zapojili do výtvarnej súťaže DETI PRE SÝRIU. Hudobnými vstupmi a čítaným slovom – autentickými svedectvami sýrskych detí – podporili svojich rovesníkov hudobníci a recitátori zo Základnej umeleckej školy sv. Cecílie v Bratislave. Výstava DETI VOJNY putuje v marci ďalšími slovenskými mestami. Zoznámite sa s nimi?

CHCEM POMÔCŤ FINANČNE

Ďalšie dobro vďaka Vám

Laickí misionári na Kube

30 nových bicyklov v Indii

Stroj na viazanie kníh v Etiópii

Ako môžem pomôcť ja?
duchovnou podporou prenasledovaných kresťanov (napr. svätá omša, modlitba),
šírením a zdieľaním informácií (napr. časopis ACN alebo Facebook),

2 % z dane,
finančne: prevodom alebo online platbou (cez DARUJME.SK),
pri Vašom on-line nákupe v 1 072 e-shopoch (cez DOBROMAT.SK),


Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need (známa aj ako Kirche in Not) je medzinárodná dobročinná a pastoračná organizácia. Od roku 1947 poskytuje pomoc ľuďom v núdzi a prenasledovaným kresťanom. Prostredníctvom osvety, duchovnej podpory a konkrétnych činov realizuje ACN v takmer 150 krajinách sveta viac než 5 300 projektov ročne. Podporuje ju približne 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi od marca 2017.

CHCEM POMÔCŤ TERAZ

Ďakujeme Vám!

Martina Hatoková

riaditeľka národnej kancelárie

ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi
Hviezdoslavovo nám. 170/13, 811 01 Bratislava
info@acn-slovensko.org
Ak sa Vám email nezobrazuje správne, kliknite tu.
Pre správu Vašich preferencií a osobných údajov kliknite tu.
Pre odhlásenie sa z odberu noviniek kliknite tu.
Informácie o ochrane Vašich osobných údajov (GDPR) získate tu.
dalila
Prečo od 2011?