Jazyk
Napísať komentár
Beno
Od počátku se ke shromáždění Kristových učedníků připojují lidé, kteří nejsou povolání k tomu, aby vykročili z nevědomého zástupu. Tací vyznávají Krista pouze ústy, svými činy ho však zapírají. Jejich tělesná mysl nedovoluje, aby si svůj bídný stav uvědomili.
5Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 6Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k … Viac
sulnadzlato sa to páči. 
henta sa to páči. 
Beno
V Písmu svatém nalezneme mnoho výroků, které tělesná mysl lidí ze zástupu vyhodnotí jako protichůdné. Proč apoštol Pavel jednou píše, že v Kristu není ani muž, ani žena a jinde, že ženě učit nedovoluje?
Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Ga 3,28
12Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž … Viac
sulnadzlato sa to páči. 
henta sa to páči. 
N0B0DY.SK
Vážení odlúčení, niečo som pre vás našiel, i keď také vás nebude zaujímať. Lebo vás zaujíma len jedno, ako kresťanov zbaviť pápežstva.
www.vaticannews.va/…/papez-frantisek…
adrianicm sa to páči.