Jazyk

Zobrazení
1,3 tis.
Boží milosrdenství

Gábi 18
30.4 2000 svatořečil papež Jan Pavel II.polskou řeholníl sestru Faustynu Kowalskou /1905-1938/.Zároveň oficiálně potvrdil pravost poselství Božího milosrdenství a zdůraznil jejich ústřední význam … Více
Zoša zmínil tento příspěvek v Žito 8.2.2013 12:56:06 Lidé bloudí. Nečtou Písmo svaté, nemodlí se k pravému Bohu. Místo toho nasl….
Gábi
Z tohoto odkazu jsem převzala Deníček Faustýny Kowalské.Je to spojené i s úvahou člověka, který má své jméno pod nadpisem.
katolikrevue.ath.cx/osobnosti/faustyna_kowalska.htm
Gábi — 9.2.2013 21:45:53: Z Deníčku Faustýny Kowalské
Gábi
Úcta k tomuto obrazu spočívá v modlitbě založené na důvěře, ve spojení se skutky milosrdenství.Takto chápanému kultu obrazu přislíbil Pán Ježíš:milost spásy, velké pokroky na cestě křesťanské dokonalosti, milost šťastné smrti a všechny milosti a časná dobra, o která Ho budou milosrdní lidé s důvěrou prosit.

Obraz tedy ukazuje veliké Boží milosrdenství, které bylo plně zjeveno ve velikonočním …
Více
Gábi
Řekni hříšníkům, že žádný mé ruce neunikne. Prchají-li před mým milosrdným Srdcem, upadnou do mých spravedlivých rukou. Řekni hříšníkům, že na ně stále čekám, naslouchám úderům jejich srdce, kdy bude bít pro mne. Napiš, že k nim hovořím skrze výčitky svědomí, skrze neúspěchy a utrpení, skrze bouře a blesky, promlouvám skrze hlas církve, a pokud zmaří všechny mé milosti, začínám se na ně hněvat, … Více
Gábi
Irbis — 8.2.2013 20:37:07: Korunka I.díl Irbis — 8.2.2013 20:31:47:
Je rok víry a papež vyzývá také ke čtení Katechismu. Zde o obrázku a úctě k němu:

IV. "Nezobrazíš si Boha"

2129 Výslovné Boží nařízení vyžadovalo zákaz jakéhokoliv zobrazení Boha lidskou rukou. Deuteronomium vysvětluje: "V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu; velice se tedy … Více
Gábi
mike084 — 8.2.2013 19:24:37:
tuto formulaciu pouzil prvy raz svaty michal vo fatime

Motlidba Anjela z Fatimy.

Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa.
Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti,
nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa
Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, …
Více
Gábi
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
Dobrý den,
mohli byste mi, prosím, vysvětlit část z této modlitby? Obětuji Ti Tělo a Krev, duši a Božství Tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista na odpuštění hříchů našich a hříchů celého světa.
Nerozumím, jak já mohu obětovat Bohu jeho Syna? Moc Vám děkuji za vysvětlení.
Formulace z Korunky k Božímu milosrdenství je utvořena sice velmi radikál…
Více
Jindriska
www.abcsvatych.com/korunka.html

JA VERIM V TO CO NAM DAL JEZIS KRISTUS. CLOVEK POCITUJE KDYZ SE JI MODLI MILOST. A JE DOKONCE I VYSLISEN. JE TO NESMIRNE VELIKY DAR ZE NAM DAVA BOZI MILOSRDENSTVI PRO ZACHRANU DUSI NAS VSECH. ON JE SPRAVEDLIVY I MILOSRDNY. CHVALA TOBE BOZE ZA TVE NESMIRNE VELIKE MILOSRDENSTVI, JEMUZ JE VLASTNI SE SLITOVAVAT NA D NAMI HRISNYMI LIDMI.

Více
Gábi
Co řekl Pán Ježíš o lásce k nepřátelům? / Proč je nám Pán Ježíš vzorem lásky k nepřátelům?

Co řekl Pán Ježíš o lásce k nepřátelům?
O lásce k nepřátelům Pán Ježíš řekl: "Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás pronásledují a pomlouvají, abyste byli dětmi svého nebeského Otce, jenž velí svému slunci vycházeti na dobré i na zlé a déšť sesílá na … Více
Gábi
Modlitba sv. Faustyny o milost prokazování milosrdenství bližním

Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem, Pane, kéž ta největší Boží vlastnost, čili jeho nekonečné milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a mou duši na bližní.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších … Více
Gábi
mike084 ber to jako jeden z výkladů.Chudý může být i nemajetný člověk a přeci může být v srdci bohatý /pyšný/.
Gábi
www.vira.cz/…/Milosrdenstvi-c…

kousek z textu

V mnoha obrazech nám Ježíš ukazuje, že si volí právě to, co je slabé a chudé. Boháči, kteří to v životě dovedou, a mohou si sami splnit všechna přání, jsou ze svatební hostiny v království nebeském vyloučeni. Chudáci, mrzáci, chromí a slepí jsou naproti tomu zváni (srov. Lk 14,12nn). Hodující boháč, „ono Ego, které má všechno, co chce, a propadá za … Více
Gábi
Sedm podmínek, které se musí splnit, abychom získali plnomocné odpustky.
1. 9 dní novéna k Božímu milosrdenství /modlitba korunky + příslušné modlity z novény na každý den
2.Svatá zpověď nejlépe v neděli na den Božího milosrdenství.Pokud není možno, tak max. v sobotu a v pátek.
To znamená být v neděli v milosti posvěcující.
3.V průběhu těchto dní konat skutky milosrdenství /samozřejmě, že křesťan… Více