Jezik

Broj pregleda
76
Kardinal Marx opomenuo je Bavarsku zbog postavljanja križa u javne ustanove

hr.cartoon
Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsMmumsjvvih