Język

Wyświetlenia
103
Etapy Życia Duchowego

abracham
Ta tabelka jest próbą zilustrowania etapów życia wewnętrznego, duchowego postępu duszy. Opiera się na pismach wielkich mistrzów życia duchowego jak św. Teresy z Awila czy św. Jana od Krzyża. www.… Więcej